24 feb

USA/EU har nu med hjälp av äkta nazister skapat kaos i ännu ett land. Samtidigt som man ser till att helvetet fortsätter i Syrien med hjälp av de barbariska Al Qaeda-gängen där!

larouche.se – Vitrenko attackerar den nazistunderstödda kuppen i Ukraina

Natalia Vitrenko, ordförande för det Progressiva socialistiska partiet i Ukraina, gjorde ett uttalande den 18 februari när militanterna under den rödsvarta fanan från nazikollaboratören Stepan Bandera upptrappade sina våldsaktioner i centrala Kiev. Rubriken på hennes uttalande var ”Endast världssamfundets erkännande av den nynazistiska karaktären på kuppen kan stoppa våldet i Ukraina”. Som utvecklingen fortsatt har det visat sig att hon har helt rätt.

Hon anklagade med stöd av många och detaljerade uppgifter oppositionsledarna (Jatsenjuk, Klytjko, and Tyanybok) för att vara ansvariga för för att ha uppmuntrat till våldet och därmed för offren. Men hon tillade att ”ansvaret ligger inte enbart hos organisatörerna för Euromaidandemonstrationen, gerillasoldater och terrorister, utan också hos ledarna för EU och USA, som i sin politiska närsynthet har blandat samman en nazikupp med ett politiskt uppror till försvar för europeiska värderingar.”

USA and EU Are Erecting a Nazi Regime on Ukrainian Territory, Statement of Natalia Vitrenko of The Progressive Socialist Party of Ukraine

Violating all norms of the Constitution, international law, and trampling European values, Parliament exceeded its authority and committed criminal acts. Washington and Brussels — who told the world and all mankind that Euromaidan is a nonviolent action of the Ukrainian people, to make a European choice and protect democracy and European values — should now honestly admit that the Ukrainian people got nothing. They used a Nazi coup, carried out by the insurgents, terrorists and politicians of Euromaidan to serve the geopolitical interests of the West.

Paul Craig Roberts – Ukraine crisis portends apocalypse

The American media is a useless news source. It serves as a Ministry for Government Lies. The corrupt propagandists are portraying the undemocratic removal of Yanukovich as a victory for freedom and democracy. When it begins to leak out that everything has gone wrong, the presstitutes will blame it all on Russia and Putin. The Western media is a plague upon humanity.
Americans have no idea that the neoconservative regime of the White House Fool is leading them into a Great Power Confrontation that could end in destruction of life on earth.

Ironic, isn’t it. America’s “first black president,” the person liberals thought would restore justice, morality, and reason to Western civilization, is instead now positioned as the person who will have to accept humiliating defeat or risk the destruction of life on earth.

nsnbc.me – Ukrainian “Parliament” drops Mask, reveals Fascist Nature

Historian Webster G. Tarpley compared the situation in the Ukraine with Italian dictator Benito Mussolini’s October 1922 March on Rome. Political analyst and nsnbc editor Christof Lehmann warns that the situation easily could deteriorate into a civil war and warns that a civil war in the Ukraine risks bringing NATO and the CSTO on a dangerous collision course.

Russia Today – Good advice, wrong address: Russia responds to Susan Rice ‘no tanks to Ukraine’ warning

World War II Monument to Soldiers who Died Liberating Ukraine toppled by Neo-Nazis

beforeitsnews.com – WW3 Alert: Russians Begin Massing Troops On Ukraine Border, Russian Marines On ‘War Footing’ In Crimea, Arrive In Sevastopol

 

-

Publicerat i EU. Leave a Comment »

23 feb

Det är verkligen mycket otäckt det som händer i Ukraina. Strategerna bakom kuppförsöket satte in en offensiv sista OS-veckan. Man antog väl att Ryssland inte skulle göra så mycket medan det pågick.

nyhetsbanken.se – När våldet tog makten

Idag, dagen efter den USA- och EU-stödda statskuppen i Ukraina pågår arbetet på många håll att sopa igen spåren efter brottet.
Svenska dagbladet sätter konsekvent ordet statskupp inom citationstecken – det framställs som en bitter anklagelse av förloraren Janukovitj, inget mer.

Men fakta är att maktövertagandet saknar all legalitet. Den folkvalda majoriteten i radan har lamslagits av brutalt våld…

nyhetsbanken.se – Statskuppen fullbordas

phstjernfeldt.blogspot.se – Ulf Bjerén – Västs statskupp i Ukraina

Så har då de så kallade demokraterna i ledningen för USA och EU genom att använda fascistiska stödtrupper genomfört en statskupp i ett av Europas största länder.

Om Väst med sin aggressiva politik lyckas knyta Ukraina till Nato, i strid med avtalet mellan Washington och Moskva 1994 om gemensamma garantier för Ukrainas suveränitet som förmådde Ukraina att avstå sina kärnvapen, skärps inringningen och det militära hotet mot Ryssland. Det kan vara ett steg närmre ett förödande storkrig.

Redan har en russofob hatkampanj dragits igång med avsikt att svärta ner Ryssland ur alla aspekter, dess folk och stora kultur. Inte minst Sverige och Carl Bildt går i bräschen för den. Den är krigsförberedande, okunnig och osaklig. Alla som vill fred och folkens förbrödring bör ta den på största allvar.

voltairenet.org – Chairman of Ukrainian Rada resigns under death threat

voiceofrussia.com Anonymous Ukraine releases Klitschko e-mails showing treason

Thierry Meyssan – Can Washington overthrow three governments at the same time?

The power of a state is measured by its ability to defend itself and to attack on one or more fronts. In this context, Washington is trying for the first time to show it can overthrow three governments simultaneously: Syria, Ukraine and Venezuela. If it succeeds, no government would be henceforth able to resist it.

It remains to be seen whether the the coups will be successful. Which is far from being certain.
Washington is thus attempting to show the world it is still the master. To be more sure of itself, it launched the Ukrainian and Venezuelan operations during the Olympic Games in Sochi. It was certain that Russia would not move for fear of having its party upset by Islamist attacks. But Sochi ended this weekend. Now it’s Moscow’s turn to play.

Press TV – US losing game to Russia in Ukraine: AnalystUS sleepwalking into Ukraine crisis

“The problem with Washington’s plot to overthrow the elected government of Ukraine and install its minions is twofold,” Paul Craig Roberts wrote in a column on Sunday.
That “the chosen US puppets” have lost control of the protests to Nazism-linked armed radical elements is one of the problems, he said, adding that the other is the fact that “Russia regards an EU/NATO takeover of Ukraine as a strategic threat to Russian independence.”

“If the democratically elected Ukraine government is overthrown, the eastern and southern parts would rejoin Russia,” wrote Roberts.
He added that Western banks and corporations will then loot the western part and Russian missiles will target the NATO bases in Ukraine.
“It would be a defeat for Washington and their gullible Ukrainian dupes to see half of the country return to Russia,” the analyst wrote.

larouche.se – Europeiska nationernas allmänna självständighetsförklaring

Mot bakgrund av det faktum att inte bara euroområdet, utan hela det transatlantiska systemet är på gränsen till sönderfall, så är den enda fråga som återstår för att det inte skall bli kaos ett ordnat utträde ur EU och från den gemensamma valutan, så att de åtgärder som finns för att övervinna krisen kan vidtas.

Det bör stå klart för alla tänkande människor att vi står inför en civilisationskatastrof av oanade mått och det är absolut skrämmande att till synes bara ett fåtal modiga människor vågar nämna faran med sitt namn: Vi är på väg mot en systemkollaps som kan leda till ett nytt världskrig, som denna gång skulle vara termonukleärt och kunna utplåna mänskligheten. Schackbrädet för ett tredje världskrig finns redan och en djupdykning in i ett ekonomiskt kaos skulle med närapå visshet utlösa en kedjereaktion, som innebär utplaceringen av militära resurser i världen tillräckliga för att utplåna livet på vår planet.

EU har missbrukat sina institutioner genom att sätta dem i tjänst hos ett globalt finanssystem, som har staplat upp berg av virtuella obetalbara skulder av en storleksordning större än den verkliga produktionen av varor som är nödvändiga för mänsklighetens existens och med enda syftet att ofantligt berika ett fåtal utvalda är man medveten om att ett växande antal människor måste betala för det med sina liv.

Dessa institutioner har hänsynslöst främjat en total konkurs av finanssystemet och planerar nu att svara på den förestående systemkollapsen med massiva exproprieringar av befolkningens välstånd genom en kombination av flera räddningsaktioner, som betalas av skattebetalarna, varvid hyperinflationistiska pengar skapas och den direkta konfiskeringen av bankkonton kommer att ske inom ramen för den så kallade bail-in. Om dessa institutioner lyckas genomföra sina system skulle det leda till ett globalt kaos och död för många miljoner människor.

svensk-kubanska.se – Venezuelas folk demonstrerar mot högerns våld

Men något positivt har också hänt. Grattis Island!
Island drar tillbaka ansökan om medlemskap i den Europeiska Unionen

larouche.se – Island säger nej till EU, men ja till Kina

Ett ytterligare tecken på det sjunkande EU-skeppet var att Islands båda regeringspartier den 22 februari bestämde sig för att dra tillbaka Islands ansökan om EU-medlemskap och därmed slutgiltigt avbryta de frysta förhandlingarna med EU. Island gör det dessutom strax efter man ingått ett historiskt frihandelsavtal med Kina

Jag håller verkligen med det som sägs i den här artikeln. Utrikesrapporteringen i ETC är katastrofal!!

fib.se – Gud bevare oss för tidningen ETC

När jag hörde om att ETC skulle bli dagstidning blev jag glad, för det behövs verkligen vänstertidningar. Men är den det?
Flera av artiklarna i utrikesfrågor som Syrien etc. är minst sagt diskutabla..

Om ETC är lika ensidig som de stora drakarna vad ska man då läsa den för?
Ett ännu tydligare bevis för tidningens egentliga budskap är att den från Sveriges radio pensionerade Lars Palmgren fått en ny plattform i ETC.
Lars Palmgren har konsekvent och systematiskt förtalat progressiva regeringar i Latinamerika och förmedlat imperiets bild av utvecklingen där. Han jublade åt kuppförsöket (hans inslag bar rubriken ”Kuppen applåderas”) mot den demokratiskt valde Hugo Chavez 2002 och lät kuppledarna komma till tals men inte vanliga venezolaner som helhjärtat stödde sin president…

 

-

Publicerat i EU. Leave a Comment »

5 feb

Läsvärd artikel om Ukraina –

Helga Zepp-LaRouche: EU:s geopolitiska konfrontationspolitik riskerar världskrig med kärnvapen

– Vem har utlöst denna kris? Det var Europeiska Unionen … EU har i praktiken givit Ukraina ett ultimatum: Skriv på EU-avtalet annars…
– Nå vad var det för avtal? frågade han. Det skulle ha blivit en ekonomisk katastrof för Ukraina … Vad erbjöd EU? Samma åtstramningspolitik som ruinerar Europa och inget mer – 600 miljoner när landet behövde miljarder och miljarder.
– Och dessutom. När man läser dokumenten med EU:s erbjudande till Ukraina, finner man ett långt avsnitt om militärt samarbete. I praktiken skulle Ukraina, om man skrev på, blivit tvungen att följa Natos militära politik. Vad skulle det betyda? Det skulle betyda att man skulle dra en ny Kallakrigsfront, som förr gick igenom Berlin, rakt igenom hjärtat på den slaviska civilisationen, vid Rysslands gränser, sa Cohen.

I Ukraina är otvivelaktigt en fascistisk statskupp igång.
Men som president Putins rådgivare Sergej Glazyev just understrukit, har dessa nazister inte bara kommit ur skogen: I 20 år har Ukraina varit måltavla för samma politik för regimförändringar från det angloamerikanska imperiet, för vilket EU blivit en regional underavdelning, – vilken har riktats mot Irak, Iran, Libyen, Syrien med slutmåltavlorna Ryssland och Kina. Under dessa två årtionden har olika USA-kretsar, Nato, George Soros, såväl som åtskilliga stiftelser och hjärntruster uppskattningsvis investerat mellan 30 och 40 miljarder dollar för att bygga upp provästliga, antiryska nätverk och 2200 (!) ideella organisationer (NGO), som bara har ett ändamål och det är att bryta loss Ukraina från varje form av associering till Ryssland, och slutligen införliva landet i militäralliansen Nato och fullborda inringningen av Ryssland.

EU har med sin politik mot Ukraina helt avslöjat sig själv. Det har inte glömts bort att den grekiska och spanska polisen med uppmuntran från Trojkan inte gick mindre hårt åt de demonstranter som protesterade mot den brutala sparpolitiken till förmån för bankerna. Och för EU handlar det i Ukraina inte om människornas välfärd, vars ekonomiska elände är stort inte minst som följd av 1990-talets chockterapi. Annars hade det varit ganska enkelt att acceptera Putins erbjudande om ett tresidigt toppmöte mellan EU, Ukraina och Ryssland. Det faktum att EU avvisade ett sådant toppmöte, avslöjar den verkliga avsikten: Geopolitisk konfrontation!

nyhetsbanken.se – Hur väst skapar ”oppositionsrörelser”

Från Ukraina, Syrien till Thailand pågår ”folkliga uppror” med ett gemensamt – de är alla fabricerade av väst! Läs en uppbragt Andre Vltcheks senaste mäktiga krönika.

Dessa våldsverkare har i dessa länder, som valt sina egna patriotiska eller progressiva regeringar, hyrts in av lokala eliter på uppdrag av det västs imperium. Dessförinnan har denna så kallade ”elit” skapats, finansierats, tränats eller åtminstone ”utbildats” av väst.

Processen, taktiken, är nästan alltid densamma: västbetalda medier eller västerländska medier direkt, misskrediterar populära folkvalda regeringar, ”skandaler” fabriceras, färgkoder utväljs för nya ”oppositions”-rörelser, ligister och slagskämpar mönstras och betalas, och dödliga vapen dyker till sist ”mirakulöst” upp på ”protestplatserna”.

-

Publicerat i EU. Leave a Comment »

20 jan

Viktigt inlägg inför den bankkris som förväntas i bl.a. Sverige.
larouche.se – Stoppa EU:s Bankunion och Cypernmodellen

Denna kupp kommer att konsolidera den bankdiktatur som i praktiken redan dominerar EU, som pumpar ut gigantiska räddningspaket antingen direkt till bankerna eller till krisländer för att de skall betala ”skulder” till bankerna. Den tyske europaparlamentarikern Wolf Klinz uppgav den 11.12 2013 i den statliga radion DLF att summan som de europeiska skattebetalarna hittills i finanskrisen lagt ut för hjälpa krisbanker sammanlagt uppgår till 1615 miljarder euro. Samtidigt har ungdomar och andra hållits i rekordarbetslöshet och en dödlig åtstramning genomdrivits i EU:s krisländer.

Den som sköter bankkrishanteringen för ett land, har i praktiken makten att fördela de tillgångar banker förfogar över och dessutom även deras kunders. Varje bank har uppgörelser med företag genom lån och värderingar, som är avgörande för företagens existens. Den som har makten att sköta bankkrishantering beslutar om värderingarna på banklån och kan därför förändra den ekonomiska ställningen för banker men också i de företag bankerna beskyddar.
Den procedur EU nu reglerat börjar med beslutet om vilken bank som skall förklaras vara i kris. Därefter kan en av flera möjligheter väljas: Banken kan säljas eller rekonstrueras med ny ledning, bankens tillgångar kan överföras till särskilda broinstitutioner (typ Securum eller Retriva i svenska bankkrisen 1990-93), tillgångarna kan säljas eller så kan Cypernmodellen användas, dvs. att bankens skulder till långivare eller insättare skrivs ned eller görs om till (oftast värdelösa) aktier i krisbanken. Banken kan dessutom tillföras räddningspaket från en bankkrisfond eller från staten.

-

Publicerat i ekonomi, EU. 7 Comments »

16 dec

UPPDATERING

Försvara kontanterna! Från – positivapengar.weebly.com – från deras facebooksida

Den senaste tiden har media uppmärksammat att allt fler företag inte längre tar emot kontanter. Det kan tyckas som en självklarhet att betala med kort, det är ju så enkelt och förmodligen miljövänligt eftersom sedlar inte behöver tryckas och transporteras. Och javisst, precis som pengar så är kortbetalningar en fantastisk mänsklig uppfinning!
Problemet är att betalning med kort idag per automatik innebär betalning med kredit. De 4% av pengarna vi använder som är kontanter är den enda resten av vår gemensamma valuta, svenska kronan, utgivna av Riksbanken. Kontanter är de enda pengar som inte kräver att någon har skuldsatt sig. När du betalar med kort är det bankens valuta du betalar med, bankens löfte om att ge dig svensk valuta (kronor) om du ber om det. Att banken kan avge det löftet beror inte på att de har pengarna, utan på att andra människor har satt sig i skuld till banken, till exempel genom att ta ett bolån som de sedan betalar av, med ränta.
När du betalar med kontanter är det inte skulder du betalar med – det är en skuldfri papperslapp som kommer att fortsätta cirkulera i samhället, för att förenkla utbytet av varor och tjänster. När du betalar med kort använder du ett betalmedel som skapats av ett privat företag, i syfte att göra vinst.
När du betalar med kontanter betalar du med ett betalmedel som skapats av staten, i syfte att förenkla handelstransaktioner. När du betalar med kort är affärsinnehavaren tvungen att betala en avgift till något av de få företag som tillhandahåller tjänster för kortbetalningar.
När du betalar med kontanter krävs inte att handlaren tecknar en sådan, ofta kostsam, tjänst. Enligt svensk lag är var och en skyldig att ta emot sedlar och mynt som ges ut av Sveriges Riksbank. Sedlar och mynt är de enda lagliga betalmedel som privatpersoner och företag har möjlighet att få tag i. Så länge Riksbanken inte ger ut svenska kronor i elektronisk form, så skulle ett kontantlöst samhälle i praktiken betyda att vi avskaffar vår gemensamma statligt utgivna valuta, den svenska kronan, och istället använder valutor skapade av privata vinstdrivande företag. Eftersom den som har makten över samhällets betalmedel även har makten över all aktivitet som utförs i samhället vore det en katastrofal utveckling!

Några artiklar i ämnet, bland annat en strid ström av debattartiklar som respons på Björn Ulvaeus besked om att Abba-museumet vägrar kontanter: http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/Olagligt-att-inte-ta-emot-kontanter
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/fler-butiker-valjer-kort_8823706.svd
http://www.di.se/artiklar/2013/10/22/debatt-sluta-med-smutsiga-pengar/
http://www.di.se/artiklar/2013/10/22/debatt-ulvaeus-ar-aningslos/
http://www.di.se/artiklar/2013/10/24/debatt-kontanter-ger-frihet-fran-kontrollsamhallet/
http://www.di.se/artiklar/2013/10/25/debatt-att-vagra-kontanter-ar-en-forolampning/
http://www.di.se/artiklar/2013/10/25/debatt-kort-kostar-ocksa-ulvaeus/
http://www.di.se/artiklar/2013/10/26/debatt-pengar-ar-inte-smutsiga/

slut på uppdateringen ______________________________

Läget i förfallets EU, framför allt euro-zonen. Grekland – Opening speech of Dimitris Kazakis – on EPAM’s INTERNATIONAL CONFERENCE in Athens

Greece was forced, from the first moment, to ‘irrevocably and unconditionally waive all immunity’, as mentioned verbatimin the loan agreements.* By doing this, the eurozone lenders were free to put the country under a state of liquidation and clearance. The average Greek citizen was officially turned into a debt slave. A peon. Forced to give up on essential rights on their work, its product and their own life in order to pay a debt that is impossible to pay off.

Another Europe is indeed feasible. A Europe whose peoples will be free, sovereign and owners of their countries, where they will solely decide for their present and their future. Only such a Europe of independent, autonomous and sovereign peoples can turn into a continent of true peace, democracy and brotherhood.
Brotherhood cannot exist where peoples are slaves of the markets, the banking cartel and the supranational instruments of European integration.

Grekland har säkert tjänat som en väckarklocka för andra, som nu gör allt för att inte råka lika illa ut.
Irland – Irland lämnar räddningspaketen

Irland blir i dag officiellt det första krisland som lämnar räddningspaketen bakom sig. Finansminister Michael Noonan ger svidande kritik till de villkor som långivarna tvingade på Irland. Skattebetalarna fick betala för att privata investerare inte skulle drabbas, säger han.
Stämningen på Irland gentemot långivarna är fortfarande spänd. Både EU-kommissionens ordförande Barosso och ekonomikommissionären Ollie Rehn hade velat närvara vid dagens ceremonier.
Men Irlands regering har sagt nej. Det skulle skicka fel signaler, säger en regeringskälla till tidningen Irish Times.
– Det var de människor som stod bakom konstruktionen av euron som hade de inflytelserika rollerna när räddningspaketen utformades, säger Michael Noonan vid en presskonferens i Dublin.

Slovenien – bankkris, men de vill tydligen inte blanda in de internationella lånehajarna! Tydligen ska svenskar lägga sig i, låter oroväckande. Varför inte bara förstatliga de banker som gått omkull, utan att lämna tillbaka dom när de kommit på fötter!
Ca 70 000 kr stjäls av varje medborgare! Är det något liknande vi har att vänta här?
sverigesradio.se – Slovenien klarar sig utan EU-stödKonkursfärdiga banker oroar i SlovenienSvenskar löser Sloveniens bankkris

I Slovenien väntar man med spänning på resultatet av en stor genomgång av landets konkursmässiga banker. Frågan är hur mycket pengar som måste stoppas in för att rädda banksystemet, och om Slovenien blir det sjätte landet inom eurozonen som måste ansöka om nödlån för att klara krisen.
– Det rör sig om stora summor, varje medborgare får bidra med 8 000 euro i olika bankstöd, säger Janez Tomazic, bankreporter på den ledande affärstidningen Finance i Ljubljana.

Enligt bedömare behöver de tre största bankerna i Slovenien ett tillskott på cirka fem miljarder euro. Men de svarta hålen i balansräkningarna kan vara större än så, och då kanske den slovenska statens tillgångar inte räcker.
Hittills har alla politiker här avvisat alla tankar på en så kallad bailout, det vill säga att Slovenien skulle bli det femte landet i eurozonen som måste söka hjälp från IMF och de övriga euroländerna.

På Island var ju bankkrisen akut för några år sen – svd.se – Fängelse för isländska bankchefer

De åtalades för att ha undanhållit information om att en qatarisk investerare under finanskrisen 2008 köpte 5,1 procent av företaget, med pengar som lånats ut av banken själv.

-

>

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

2 dec

Ukraina – Det måste vara frågan om upplopp som underblåses och får stöd från västs finansgangsters, liksom fallet var vid den utlandsledda revolutionen 2004. Det gick ett par dagar efter att Ukrainas regering valt att inte lämna över landet till EU-diktaturen innan de kontrollerade medierna började kalla regeringen för ”regimen”! I senare inslag har man backat från det och använder ”regeringen” igen, det blir väl lite väl tydligt och löjeväckande det dom sysslar med, men det är ändå motbjudande propaganda man levererar.

William Engdahl på Russia Today – Uproar in Ukraine: ‘Push by West to create chaos & weaken ties with Russia’

Tänk vad ukrainarna måste längta efter att få det som grekerna! Ännu en video från Russia Today – ‘Any association with EU would be economic suicide for Ukraine’

8dagar.com – EU-mygel misslyckades

EU:s försök att mygla sig fram till en EU-vänlig regim i Ukraina misslyckades.
Carl Bildt & Co hade en plan.
Ukraina skulle lovas guld och gröna skogar – om bara Julija Timosjenko släpptes ur fängelse. Då skulle hon nämligen kunna kandidera i 2015 års val och slå ut Janukovitj och slutgiltigt befria Ukraina från det ”ryska förtrycket”.
Uppdragsgivare för detta mygel var framför allt USA, medan Tyskland rapporterats vara tämligen svalt inför utsikterna att få ett nytt europeiskt konkursbo att försörja.

Samtidigt pågår protester mot den USA-stödda regeringen i Thailand – Tony Cartalucci – A Tale of Two Protests: Ukraine & Thailand

Western hypocrisy on full display as it backs pro-EU protesters in Ukraine, condemn Thai protests against US-backed regime in Thailand.

* * *

Iran – Kan det vara så att i och med avtalet så skaffade sig USA makt att se till att Iran fortsätter att sälja sin olja i dollar, och på sätt försöka hålla kvar dollarn som världsvaluta ett tag till?

* * *

Lite oväntat att ett sånt här inlägg dyker upp på DN, jag håller med i huvudsak – ”Domedagsindustrin har blivit en självgående maskin”

Den moderna undergångsberättelsen om klimatet drivs fram av grupper som sett att den främjar karriärer och ekonomiska och politiska intressen. Många stödjer en världsordning där demokratin sätts på undantag. Det är dags att granska deras agendor, skriver tre forskare och författare.

Kraften i detta hot bottnar säkert i en äkta oro över planetens tillstånd och det dåliga samvete som tycks prägla den moderna välfärdsmänniskan. Men klimathotet har samtidigt drivits fram som ett målmedvetet projekt av grupper som sett dess potential för att befrämja ekonomiska intressen, karriärer och ideologiska eller politiska agendor
En central roll i denna process har en rad tankesmedjor med stora resurser i ryggen haft, som Council on Foreign Relations, Aspen Institute, Rockefeller Brothers Fund, Brookings Institution, Chatham House, Romklubben och Trilaterala kommissionen, i samverkan med olika FN-organisationer som WMO, UNEP, IPCC och från och med nittiotalet även EU-kommissionen, ett stort antal miljö/lobbyorganisationer som WWF och Stockholm Environment Institute inte att förglömma.

Om moderatpolitik, från en satirsida

Vi får ett bättre samhälle om omsorg sköts solidariskt av anhöriga än om omsorgspersonal avlönas.

 

-

>

Publicerat i EU. Leave a Comment »

nationaldagen mm

Sveriges nya nationaldag, den 14 september! En dag att vara stolt över.

Årsdagen som visar att folket hade rätt

Det politiska etablissemanget vill inte delta i en politisk utvärdering av sitt största nederlag i modern tid – att de gjorde allt för att förmå svenska folket att rösta ja till euron. När tio år nu har gått är det tydligt att folket tog ett insiktsfullt och ansvarsfullt beslut. Det skriver en rad debattörer som var engagerade i nej-kampanjen.

Vi minns 14 september 2003

några angelägna länkar från senaste tiden –

Frihandelsavtal mellan EU och USA hotar vårt självbestämmande, Debattörerna: Vinstintresse och dåliga affärer går före människor och miljö

http://parasitstopp.wordpress.com/2013/09/05/varfor-flyttas-inte-skattekontona-fran-seb-till-sbab

Obama’s Backdown and the New World Order Projecthttp://www.globalresearch.ca/obamas-backdown-and-the-new-world-order-project/5349296

http://christianengstrom.wordpress.com/2013/09/12/jag-vagrade-delta-i-eus-hemliga-briefing-om-massavlyssningen

http://newsvoice.se/2013/09/13/hogsta-domstolen-vagrar-ta-upp-bankparasitmalet/

http://www.whitetv.se/en/911/229-faror-med-utarmat-uran-moerklaeggs.html

http://runelanestrand.wordpress.com/2013/09/05/obamas-besok-slutade-i-landsforraderi

Bra intervju i tre delar –
http://voiceofrussia.com/2013_08_28/There-is-no-way-Assad-would-use-chemical-weapons-David-Shayler-5394/ !!!!
http://voiceofrussia.com/2013_08_30/The-West-will-benefit-from-WWIII-David-Shayler-9972/
http://voiceofrussia.com/2013_09_02/Western-security-services-have-a-vested-interest-in-continuing-terror-David-Shayler-0532/

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »