24 feb

USA/EU har nu med hjälp av äkta nazister skapat kaos i ännu ett land. Samtidigt som man ser till att helvetet fortsätter i Syrien med hjälp av de barbariska Al Qaeda-gängen där!

larouche.se – Vitrenko attackerar den nazistunderstödda kuppen i Ukraina

Natalia Vitrenko, ordförande för det Progressiva socialistiska partiet i Ukraina, gjorde ett uttalande den 18 februari när militanterna under den rödsvarta fanan från nazikollaboratören Stepan Bandera upptrappade sina våldsaktioner i centrala Kiev. Rubriken på hennes uttalande var ”Endast världssamfundets erkännande av den nynazistiska karaktären på kuppen kan stoppa våldet i Ukraina”. Som utvecklingen fortsatt har det visat sig att hon har helt rätt.

Hon anklagade med stöd av många och detaljerade uppgifter oppositionsledarna (Jatsenjuk, Klytjko, and Tyanybok) för att vara ansvariga för för att ha uppmuntrat till våldet och därmed för offren. Men hon tillade att ”ansvaret ligger inte enbart hos organisatörerna för Euromaidandemonstrationen, gerillasoldater och terrorister, utan också hos ledarna för EU och USA, som i sin politiska närsynthet har blandat samman en nazikupp med ett politiskt uppror till försvar för europeiska värderingar.”

USA and EU Are Erecting a Nazi Regime on Ukrainian Territory, Statement of Natalia Vitrenko of The Progressive Socialist Party of Ukraine

Violating all norms of the Constitution, international law, and trampling European values, Parliament exceeded its authority and committed criminal acts. Washington and Brussels — who told the world and all mankind that Euromaidan is a nonviolent action of the Ukrainian people, to make a European choice and protect democracy and European values — should now honestly admit that the Ukrainian people got nothing. They used a Nazi coup, carried out by the insurgents, terrorists and politicians of Euromaidan to serve the geopolitical interests of the West.

Paul Craig Roberts – Ukraine crisis portends apocalypse

The American media is a useless news source. It serves as a Ministry for Government Lies. The corrupt propagandists are portraying the undemocratic removal of Yanukovich as a victory for freedom and democracy. When it begins to leak out that everything has gone wrong, the presstitutes will blame it all on Russia and Putin. The Western media is a plague upon humanity.
Americans have no idea that the neoconservative regime of the White House Fool is leading them into a Great Power Confrontation that could end in destruction of life on earth.

Ironic, isn’t it. America’s “first black president,” the person liberals thought would restore justice, morality, and reason to Western civilization, is instead now positioned as the person who will have to accept humiliating defeat or risk the destruction of life on earth.

nsnbc.me – Ukrainian “Parliament” drops Mask, reveals Fascist Nature

Historian Webster G. Tarpley compared the situation in the Ukraine with Italian dictator Benito Mussolini’s October 1922 March on Rome. Political analyst and nsnbc editor Christof Lehmann warns that the situation easily could deteriorate into a civil war and warns that a civil war in the Ukraine risks bringing NATO and the CSTO on a dangerous collision course.

Russia Today – Good advice, wrong address: Russia responds to Susan Rice ‘no tanks to Ukraine’ warning

World War II Monument to Soldiers who Died Liberating Ukraine toppled by Neo-Nazis

beforeitsnews.com – WW3 Alert: Russians Begin Massing Troops On Ukraine Border, Russian Marines On ‘War Footing’ In Crimea, Arrive In Sevastopol

 

-

Publicerat i EU. Leave a Comment »

23 feb

Det är verkligen mycket otäckt det som händer i Ukraina. Strategerna bakom kuppförsöket satte in en offensiv sista OS-veckan. Man antog väl att Ryssland inte skulle göra så mycket medan det pågick.

nyhetsbanken.se – När våldet tog makten

Idag, dagen efter den USA- och EU-stödda statskuppen i Ukraina pågår arbetet på många håll att sopa igen spåren efter brottet.
Svenska dagbladet sätter konsekvent ordet statskupp inom citationstecken – det framställs som en bitter anklagelse av förloraren Janukovitj, inget mer.

Men fakta är att maktövertagandet saknar all legalitet. Den folkvalda majoriteten i radan har lamslagits av brutalt våld…

nyhetsbanken.se – Statskuppen fullbordas

phstjernfeldt.blogspot.se – Ulf Bjerén – Västs statskupp i Ukraina

Så har då de så kallade demokraterna i ledningen för USA och EU genom att använda fascistiska stödtrupper genomfört en statskupp i ett av Europas största länder.

Om Väst med sin aggressiva politik lyckas knyta Ukraina till Nato, i strid med avtalet mellan Washington och Moskva 1994 om gemensamma garantier för Ukrainas suveränitet som förmådde Ukraina att avstå sina kärnvapen, skärps inringningen och det militära hotet mot Ryssland. Det kan vara ett steg närmre ett förödande storkrig.

Redan har en russofob hatkampanj dragits igång med avsikt att svärta ner Ryssland ur alla aspekter, dess folk och stora kultur. Inte minst Sverige och Carl Bildt går i bräschen för den. Den är krigsförberedande, okunnig och osaklig. Alla som vill fred och folkens förbrödring bör ta den på största allvar.

voltairenet.org – Chairman of Ukrainian Rada resigns under death threat

voiceofrussia.com Anonymous Ukraine releases Klitschko e-mails showing treason

Thierry Meyssan – Can Washington overthrow three governments at the same time?

The power of a state is measured by its ability to defend itself and to attack on one or more fronts. In this context, Washington is trying for the first time to show it can overthrow three governments simultaneously: Syria, Ukraine and Venezuela. If it succeeds, no government would be henceforth able to resist it.

It remains to be seen whether the the coups will be successful. Which is far from being certain.
Washington is thus attempting to show the world it is still the master. To be more sure of itself, it launched the Ukrainian and Venezuelan operations during the Olympic Games in Sochi. It was certain that Russia would not move for fear of having its party upset by Islamist attacks. But Sochi ended this weekend. Now it’s Moscow’s turn to play.

Press TV – US losing game to Russia in Ukraine: AnalystUS sleepwalking into Ukraine crisis

“The problem with Washington’s plot to overthrow the elected government of Ukraine and install its minions is twofold,” Paul Craig Roberts wrote in a column on Sunday.
That “the chosen US puppets” have lost control of the protests to Nazism-linked armed radical elements is one of the problems, he said, adding that the other is the fact that “Russia regards an EU/NATO takeover of Ukraine as a strategic threat to Russian independence.”

“If the democratically elected Ukraine government is overthrown, the eastern and southern parts would rejoin Russia,” wrote Roberts.
He added that Western banks and corporations will then loot the western part and Russian missiles will target the NATO bases in Ukraine.
“It would be a defeat for Washington and their gullible Ukrainian dupes to see half of the country return to Russia,” the analyst wrote.

larouche.se – Europeiska nationernas allmänna självständighetsförklaring

Mot bakgrund av det faktum att inte bara euroområdet, utan hela det transatlantiska systemet är på gränsen till sönderfall, så är den enda fråga som återstår för att det inte skall bli kaos ett ordnat utträde ur EU och från den gemensamma valutan, så att de åtgärder som finns för att övervinna krisen kan vidtas.

Det bör stå klart för alla tänkande människor att vi står inför en civilisationskatastrof av oanade mått och det är absolut skrämmande att till synes bara ett fåtal modiga människor vågar nämna faran med sitt namn: Vi är på väg mot en systemkollaps som kan leda till ett nytt världskrig, som denna gång skulle vara termonukleärt och kunna utplåna mänskligheten. Schackbrädet för ett tredje världskrig finns redan och en djupdykning in i ett ekonomiskt kaos skulle med närapå visshet utlösa en kedjereaktion, som innebär utplaceringen av militära resurser i världen tillräckliga för att utplåna livet på vår planet.

EU har missbrukat sina institutioner genom att sätta dem i tjänst hos ett globalt finanssystem, som har staplat upp berg av virtuella obetalbara skulder av en storleksordning större än den verkliga produktionen av varor som är nödvändiga för mänsklighetens existens och med enda syftet att ofantligt berika ett fåtal utvalda är man medveten om att ett växande antal människor måste betala för det med sina liv.

Dessa institutioner har hänsynslöst främjat en total konkurs av finanssystemet och planerar nu att svara på den förestående systemkollapsen med massiva exproprieringar av befolkningens välstånd genom en kombination av flera räddningsaktioner, som betalas av skattebetalarna, varvid hyperinflationistiska pengar skapas och den direkta konfiskeringen av bankkonton kommer att ske inom ramen för den så kallade bail-in. Om dessa institutioner lyckas genomföra sina system skulle det leda till ett globalt kaos och död för många miljoner människor.

svensk-kubanska.se – Venezuelas folk demonstrerar mot högerns våld

Men något positivt har också hänt. Grattis Island!
Island drar tillbaka ansökan om medlemskap i den Europeiska Unionen

larouche.se – Island säger nej till EU, men ja till Kina

Ett ytterligare tecken på det sjunkande EU-skeppet var att Islands båda regeringspartier den 22 februari bestämde sig för att dra tillbaka Islands ansökan om EU-medlemskap och därmed slutgiltigt avbryta de frysta förhandlingarna med EU. Island gör det dessutom strax efter man ingått ett historiskt frihandelsavtal med Kina

Jag håller verkligen med det som sägs i den här artikeln. Utrikesrapporteringen i ETC är katastrofal!!

fib.se – Gud bevare oss för tidningen ETC

När jag hörde om att ETC skulle bli dagstidning blev jag glad, för det behövs verkligen vänstertidningar. Men är den det?
Flera av artiklarna i utrikesfrågor som Syrien etc. är minst sagt diskutabla..

Om ETC är lika ensidig som de stora drakarna vad ska man då läsa den för?
Ett ännu tydligare bevis för tidningens egentliga budskap är att den från Sveriges radio pensionerade Lars Palmgren fått en ny plattform i ETC.
Lars Palmgren har konsekvent och systematiskt förtalat progressiva regeringar i Latinamerika och förmedlat imperiets bild av utvecklingen där. Han jublade åt kuppförsöket (hans inslag bar rubriken ”Kuppen applåderas”) mot den demokratiskt valde Hugo Chavez 2002 och lät kuppledarna komma till tals men inte vanliga venezolaner som helhjärtat stödde sin president…

 

-

Publicerat i EU. Leave a Comment »

5 feb

Läsvärd artikel om Ukraina –

Helga Zepp-LaRouche: EU:s geopolitiska konfrontationspolitik riskerar världskrig med kärnvapen

– Vem har utlöst denna kris? Det var Europeiska Unionen … EU har i praktiken givit Ukraina ett ultimatum: Skriv på EU-avtalet annars…
– Nå vad var det för avtal? frågade han. Det skulle ha blivit en ekonomisk katastrof för Ukraina … Vad erbjöd EU? Samma åtstramningspolitik som ruinerar Europa och inget mer – 600 miljoner när landet behövde miljarder och miljarder.
– Och dessutom. När man läser dokumenten med EU:s erbjudande till Ukraina, finner man ett långt avsnitt om militärt samarbete. I praktiken skulle Ukraina, om man skrev på, blivit tvungen att följa Natos militära politik. Vad skulle det betyda? Det skulle betyda att man skulle dra en ny Kallakrigsfront, som förr gick igenom Berlin, rakt igenom hjärtat på den slaviska civilisationen, vid Rysslands gränser, sa Cohen.

I Ukraina är otvivelaktigt en fascistisk statskupp igång.
Men som president Putins rådgivare Sergej Glazyev just understrukit, har dessa nazister inte bara kommit ur skogen: I 20 år har Ukraina varit måltavla för samma politik för regimförändringar från det angloamerikanska imperiet, för vilket EU blivit en regional underavdelning, – vilken har riktats mot Irak, Iran, Libyen, Syrien med slutmåltavlorna Ryssland och Kina. Under dessa två årtionden har olika USA-kretsar, Nato, George Soros, såväl som åtskilliga stiftelser och hjärntruster uppskattningsvis investerat mellan 30 och 40 miljarder dollar för att bygga upp provästliga, antiryska nätverk och 2200 (!) ideella organisationer (NGO), som bara har ett ändamål och det är att bryta loss Ukraina från varje form av associering till Ryssland, och slutligen införliva landet i militäralliansen Nato och fullborda inringningen av Ryssland.

EU har med sin politik mot Ukraina helt avslöjat sig själv. Det har inte glömts bort att den grekiska och spanska polisen med uppmuntran från Trojkan inte gick mindre hårt åt de demonstranter som protesterade mot den brutala sparpolitiken till förmån för bankerna. Och för EU handlar det i Ukraina inte om människornas välfärd, vars ekonomiska elände är stort inte minst som följd av 1990-talets chockterapi. Annars hade det varit ganska enkelt att acceptera Putins erbjudande om ett tresidigt toppmöte mellan EU, Ukraina och Ryssland. Det faktum att EU avvisade ett sådant toppmöte, avslöjar den verkliga avsikten: Geopolitisk konfrontation!

nyhetsbanken.se – Hur väst skapar ”oppositionsrörelser”

Från Ukraina, Syrien till Thailand pågår ”folkliga uppror” med ett gemensamt – de är alla fabricerade av väst! Läs en uppbragt Andre Vltcheks senaste mäktiga krönika.

Dessa våldsverkare har i dessa länder, som valt sina egna patriotiska eller progressiva regeringar, hyrts in av lokala eliter på uppdrag av det västs imperium. Dessförinnan har denna så kallade ”elit” skapats, finansierats, tränats eller åtminstone ”utbildats” av väst.

Processen, taktiken, är nästan alltid densamma: västbetalda medier eller västerländska medier direkt, misskrediterar populära folkvalda regeringar, ”skandaler” fabriceras, färgkoder utväljs för nya ”oppositions”-rörelser, ligister och slagskämpar mönstras och betalas, och dödliga vapen dyker till sist ”mirakulöst” upp på ”protestplatserna”.

-

Publicerat i EU. Leave a Comment »

20 jan

Viktigt inlägg inför den bankkris som förväntas i bl.a. Sverige.
larouche.se – Stoppa EU:s Bankunion och Cypernmodellen

Denna kupp kommer att konsolidera den bankdiktatur som i praktiken redan dominerar EU, som pumpar ut gigantiska räddningspaket antingen direkt till bankerna eller till krisländer för att de skall betala ”skulder” till bankerna. Den tyske europaparlamentarikern Wolf Klinz uppgav den 11.12 2013 i den statliga radion DLF att summan som de europeiska skattebetalarna hittills i finanskrisen lagt ut för hjälpa krisbanker sammanlagt uppgår till 1615 miljarder euro. Samtidigt har ungdomar och andra hållits i rekordarbetslöshet och en dödlig åtstramning genomdrivits i EU:s krisländer.

Den som sköter bankkrishanteringen för ett land, har i praktiken makten att fördela de tillgångar banker förfogar över och dessutom även deras kunders. Varje bank har uppgörelser med företag genom lån och värderingar, som är avgörande för företagens existens. Den som har makten att sköta bankkrishantering beslutar om värderingarna på banklån och kan därför förändra den ekonomiska ställningen för banker men också i de företag bankerna beskyddar.
Den procedur EU nu reglerat börjar med beslutet om vilken bank som skall förklaras vara i kris. Därefter kan en av flera möjligheter väljas: Banken kan säljas eller rekonstrueras med ny ledning, bankens tillgångar kan överföras till särskilda broinstitutioner (typ Securum eller Retriva i svenska bankkrisen 1990-93), tillgångarna kan säljas eller så kan Cypernmodellen användas, dvs. att bankens skulder till långivare eller insättare skrivs ned eller görs om till (oftast värdelösa) aktier i krisbanken. Banken kan dessutom tillföras räddningspaket från en bankkrisfond eller från staten.

-

Publicerat i ekonomi, EU. 7 Comments »

16 dec

UPPDATERING

Försvara kontanterna! Från – positivapengar.weebly.com – från deras facebooksida

Den senaste tiden har media uppmärksammat att allt fler företag inte längre tar emot kontanter. Det kan tyckas som en självklarhet att betala med kort, det är ju så enkelt och förmodligen miljövänligt eftersom sedlar inte behöver tryckas och transporteras. Och javisst, precis som pengar så är kortbetalningar en fantastisk mänsklig uppfinning!
Problemet är att betalning med kort idag per automatik innebär betalning med kredit. De 4% av pengarna vi använder som är kontanter är den enda resten av vår gemensamma valuta, svenska kronan, utgivna av Riksbanken. Kontanter är de enda pengar som inte kräver att någon har skuldsatt sig. När du betalar med kort är det bankens valuta du betalar med, bankens löfte om att ge dig svensk valuta (kronor) om du ber om det. Att banken kan avge det löftet beror inte på att de har pengarna, utan på att andra människor har satt sig i skuld till banken, till exempel genom att ta ett bolån som de sedan betalar av, med ränta.
När du betalar med kontanter är det inte skulder du betalar med – det är en skuldfri papperslapp som kommer att fortsätta cirkulera i samhället, för att förenkla utbytet av varor och tjänster. När du betalar med kort använder du ett betalmedel som skapats av ett privat företag, i syfte att göra vinst.
När du betalar med kontanter betalar du med ett betalmedel som skapats av staten, i syfte att förenkla handelstransaktioner. När du betalar med kort är affärsinnehavaren tvungen att betala en avgift till något av de få företag som tillhandahåller tjänster för kortbetalningar.
När du betalar med kontanter krävs inte att handlaren tecknar en sådan, ofta kostsam, tjänst. Enligt svensk lag är var och en skyldig att ta emot sedlar och mynt som ges ut av Sveriges Riksbank. Sedlar och mynt är de enda lagliga betalmedel som privatpersoner och företag har möjlighet att få tag i. Så länge Riksbanken inte ger ut svenska kronor i elektronisk form, så skulle ett kontantlöst samhälle i praktiken betyda att vi avskaffar vår gemensamma statligt utgivna valuta, den svenska kronan, och istället använder valutor skapade av privata vinstdrivande företag. Eftersom den som har makten över samhällets betalmedel även har makten över all aktivitet som utförs i samhället vore det en katastrofal utveckling!

Några artiklar i ämnet, bland annat en strid ström av debattartiklar som respons på Björn Ulvaeus besked om att Abba-museumet vägrar kontanter: http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/Olagligt-att-inte-ta-emot-kontanter
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/fler-butiker-valjer-kort_8823706.svd
http://www.di.se/artiklar/2013/10/22/debatt-sluta-med-smutsiga-pengar/
http://www.di.se/artiklar/2013/10/22/debatt-ulvaeus-ar-aningslos/
http://www.di.se/artiklar/2013/10/24/debatt-kontanter-ger-frihet-fran-kontrollsamhallet/
http://www.di.se/artiklar/2013/10/25/debatt-att-vagra-kontanter-ar-en-forolampning/
http://www.di.se/artiklar/2013/10/25/debatt-kort-kostar-ocksa-ulvaeus/
http://www.di.se/artiklar/2013/10/26/debatt-pengar-ar-inte-smutsiga/

slut på uppdateringen ______________________________

Läget i förfallets EU, framför allt euro-zonen. Grekland – Opening speech of Dimitris Kazakis – on EPAM’s INTERNATIONAL CONFERENCE in Athens

Greece was forced, from the first moment, to ‘irrevocably and unconditionally waive all immunity’, as mentioned verbatimin the loan agreements.* By doing this, the eurozone lenders were free to put the country under a state of liquidation and clearance. The average Greek citizen was officially turned into a debt slave. A peon. Forced to give up on essential rights on their work, its product and their own life in order to pay a debt that is impossible to pay off.

Another Europe is indeed feasible. A Europe whose peoples will be free, sovereign and owners of their countries, where they will solely decide for their present and their future. Only such a Europe of independent, autonomous and sovereign peoples can turn into a continent of true peace, democracy and brotherhood.
Brotherhood cannot exist where peoples are slaves of the markets, the banking cartel and the supranational instruments of European integration.

Grekland har säkert tjänat som en väckarklocka för andra, som nu gör allt för att inte råka lika illa ut.
Irland – Irland lämnar räddningspaketen

Irland blir i dag officiellt det första krisland som lämnar räddningspaketen bakom sig. Finansminister Michael Noonan ger svidande kritik till de villkor som långivarna tvingade på Irland. Skattebetalarna fick betala för att privata investerare inte skulle drabbas, säger han.
Stämningen på Irland gentemot långivarna är fortfarande spänd. Både EU-kommissionens ordförande Barosso och ekonomikommissionären Ollie Rehn hade velat närvara vid dagens ceremonier.
Men Irlands regering har sagt nej. Det skulle skicka fel signaler, säger en regeringskälla till tidningen Irish Times.
– Det var de människor som stod bakom konstruktionen av euron som hade de inflytelserika rollerna när räddningspaketen utformades, säger Michael Noonan vid en presskonferens i Dublin.

Slovenien – bankkris, men de vill tydligen inte blanda in de internationella lånehajarna! Tydligen ska svenskar lägga sig i, låter oroväckande. Varför inte bara förstatliga de banker som gått omkull, utan att lämna tillbaka dom när de kommit på fötter!
Ca 70 000 kr stjäls av varje medborgare! Är det något liknande vi har att vänta här?
sverigesradio.se – Slovenien klarar sig utan EU-stödKonkursfärdiga banker oroar i SlovenienSvenskar löser Sloveniens bankkris

I Slovenien väntar man med spänning på resultatet av en stor genomgång av landets konkursmässiga banker. Frågan är hur mycket pengar som måste stoppas in för att rädda banksystemet, och om Slovenien blir det sjätte landet inom eurozonen som måste ansöka om nödlån för att klara krisen.
– Det rör sig om stora summor, varje medborgare får bidra med 8 000 euro i olika bankstöd, säger Janez Tomazic, bankreporter på den ledande affärstidningen Finance i Ljubljana.

Enligt bedömare behöver de tre största bankerna i Slovenien ett tillskott på cirka fem miljarder euro. Men de svarta hålen i balansräkningarna kan vara större än så, och då kanske den slovenska statens tillgångar inte räcker.
Hittills har alla politiker här avvisat alla tankar på en så kallad bailout, det vill säga att Slovenien skulle bli det femte landet i eurozonen som måste söka hjälp från IMF och de övriga euroländerna.

På Island var ju bankkrisen akut för några år sen – svd.se – Fängelse för isländska bankchefer

De åtalades för att ha undanhållit information om att en qatarisk investerare under finanskrisen 2008 köpte 5,1 procent av företaget, med pengar som lånats ut av banken själv.

-

>

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

2 dec

Ukraina – Det måste vara frågan om upplopp som underblåses och får stöd från västs finansgangsters, liksom fallet var vid den utlandsledda revolutionen 2004. Det gick ett par dagar efter att Ukrainas regering valt att inte lämna över landet till EU-diktaturen innan de kontrollerade medierna började kalla regeringen för ”regimen”! I senare inslag har man backat från det och använder ”regeringen” igen, det blir väl lite väl tydligt och löjeväckande det dom sysslar med, men det är ändå motbjudande propaganda man levererar.

William Engdahl på Russia Today – Uproar in Ukraine: ‘Push by West to create chaos & weaken ties with Russia’

Tänk vad ukrainarna måste längta efter att få det som grekerna! Ännu en video från Russia Today – ‘Any association with EU would be economic suicide for Ukraine’

8dagar.com – EU-mygel misslyckades

EU:s försök att mygla sig fram till en EU-vänlig regim i Ukraina misslyckades.
Carl Bildt & Co hade en plan.
Ukraina skulle lovas guld och gröna skogar – om bara Julija Timosjenko släpptes ur fängelse. Då skulle hon nämligen kunna kandidera i 2015 års val och slå ut Janukovitj och slutgiltigt befria Ukraina från det ”ryska förtrycket”.
Uppdragsgivare för detta mygel var framför allt USA, medan Tyskland rapporterats vara tämligen svalt inför utsikterna att få ett nytt europeiskt konkursbo att försörja.

Samtidigt pågår protester mot den USA-stödda regeringen i Thailand – Tony Cartalucci – A Tale of Two Protests: Ukraine & Thailand

Western hypocrisy on full display as it backs pro-EU protesters in Ukraine, condemn Thai protests against US-backed regime in Thailand.

* * *

Iran – Kan det vara så att i och med avtalet så skaffade sig USA makt att se till att Iran fortsätter att sälja sin olja i dollar, och på sätt försöka hålla kvar dollarn som världsvaluta ett tag till?

* * *

Lite oväntat att ett sånt här inlägg dyker upp på DN, jag håller med i huvudsak – ”Domedagsindustrin har blivit en självgående maskin”

Den moderna undergångsberättelsen om klimatet drivs fram av grupper som sett att den främjar karriärer och ekonomiska och politiska intressen. Många stödjer en världsordning där demokratin sätts på undantag. Det är dags att granska deras agendor, skriver tre forskare och författare.

Kraften i detta hot bottnar säkert i en äkta oro över planetens tillstånd och det dåliga samvete som tycks prägla den moderna välfärdsmänniskan. Men klimathotet har samtidigt drivits fram som ett målmedvetet projekt av grupper som sett dess potential för att befrämja ekonomiska intressen, karriärer och ideologiska eller politiska agendor
En central roll i denna process har en rad tankesmedjor med stora resurser i ryggen haft, som Council on Foreign Relations, Aspen Institute, Rockefeller Brothers Fund, Brookings Institution, Chatham House, Romklubben och Trilaterala kommissionen, i samverkan med olika FN-organisationer som WMO, UNEP, IPCC och från och med nittiotalet även EU-kommissionen, ett stort antal miljö/lobbyorganisationer som WWF och Stockholm Environment Institute inte att förglömma.

Om moderatpolitik, från en satirsida

Vi får ett bättre samhälle om omsorg sköts solidariskt av anhöriga än om omsorgspersonal avlönas.

 

-

>

Publicerat i EU. Leave a Comment »

nationaldagen mm

Sveriges nya nationaldag, den 14 september! En dag att vara stolt över.

Årsdagen som visar att folket hade rätt

Det politiska etablissemanget vill inte delta i en politisk utvärdering av sitt största nederlag i modern tid – att de gjorde allt för att förmå svenska folket att rösta ja till euron. När tio år nu har gått är det tydligt att folket tog ett insiktsfullt och ansvarsfullt beslut. Det skriver en rad debattörer som var engagerade i nej-kampanjen.

Vi minns 14 september 2003

några angelägna länkar från senaste tiden –

Frihandelsavtal mellan EU och USA hotar vårt självbestämmande, Debattörerna: Vinstintresse och dåliga affärer går före människor och miljö

http://parasitstopp.wordpress.com/2013/09/05/varfor-flyttas-inte-skattekontona-fran-seb-till-sbab

Obama’s Backdown and the New World Order Projecthttp://www.globalresearch.ca/obamas-backdown-and-the-new-world-order-project/5349296

http://christianengstrom.wordpress.com/2013/09/12/jag-vagrade-delta-i-eus-hemliga-briefing-om-massavlyssningen

http://newsvoice.se/2013/09/13/hogsta-domstolen-vagrar-ta-upp-bankparasitmalet/

http://www.whitetv.se/en/911/229-faror-med-utarmat-uran-moerklaeggs.html

http://runelanestrand.wordpress.com/2013/09/05/obamas-besok-slutade-i-landsforraderi

Bra intervju i tre delar –
http://voiceofrussia.com/2013_08_28/There-is-no-way-Assad-would-use-chemical-weapons-David-Shayler-5394/ !!!!
http://voiceofrussia.com/2013_08_30/The-West-will-benefit-from-WWIII-David-Shayler-9972/
http://voiceofrussia.com/2013_09_02/Western-security-services-have-a-vested-interest-in-continuing-terror-David-Shayler-0532/

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

om Grekland

Läs ett viktigt inlägg om Grekland, och de makter som ligger bakom övergreppen mot landet -athenianvoice.wordpress.com – Kriget ingen vill tala om

ETT LAND DÄR BEFOLKNINGEN MEDVETET DÖDAS OCH DRIVS TILL LANDSFKYKT AV UTLÄNDSKA “PLUNDRARE” MED HJÄLP AV INHEMSKA “QUISLINGAR”, ÄR UTAN TVIVEL UNDER ATTACK… DET ÄR UPPSÅTET OCH MEDVETENHETEN BAKOM ATTACKEN SOM GÖR DET TILL ETT BROTT EMOT MÄNSKLIGHETEN OCH ETT PÅGÅENDE FOLKMORD…

Hydrans olika huvuden och dess tjänare och anhängare består av förmögenhets-nomader utan länder, utan kulturer, utan rötter och utan känsla för andras hem och egendom. Som kameleonter skiftar de nationaliteter, religioner, språk, kulturer och traditioner, utan minsta egentliga intresse i någotdera, utan enbart för att kunna infiltrera, attackera och plundra. Deras piratskepp är storföretagen och storbankerna och deras farleder är “marknaderna”. Dessa självuppfyllande marknadsplatser där värdelösa pappers-, eller cyber-pengar, genom SKULD, byts ut emot människornas och nationernas verkliga rikedomar. De flyttar runt planeten med sina företag, sina banker och sina finanshus och slukar numera städer, länder, kontinenter och folkslag. De slukar kulturer, minnen, civilisationer, fornminnen och mänskliga stordåd,… och de förvanskar samtidigt berättelsen om DETTA, mänsklighetens grövsta brott, till att låta som en berättelse om utveckling, framgång och fredssträvan…

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

bankpaniken

UPPDATERING

Ny artikel från larouche.se – EU-toppmötena godkände Cypernmodellen

Precis som befarat godkände svenska regeringen att bankerna skall kunna ta företagens bankkontopengar så att vanliga löner och annat inte kan betalas. Företagen skall dö och strax efter dem också människorna utan försörjning. Toppmötet för EU:s finansministrar och därefter regeringscheferna bestämde att bankernas förluster skall kunna täckas med de pengar de har närmast till hands, nämligen pengarna på kundernas bankkonton. Insättningsgarantin gäller men för företag är 100000 euro en småsumma, när löner och varor skall betalas.

Liksom alla de andra på EU-mötena försökte Borg och Reinfeldt att i efterhand börja presentera den nya redan beslutade politiken och vad den betyder. De försökte få det att se mer aptitligt ut genom ljuga att skattebetalarna skyddas på detta sätt i bankkriser. Banker skall först i andra hand, sedan kundernas pengar tagits, tillföras skattepengar från staten. Men är inte löntagare och bankkunder samma skattebetalare? Vilka skatter kommer in när företagen drivs i konkurs och löntagaren inte kan få sina löner i nästa bankkris?

Den moderatledda regeringen har satt ett maskineri på plats för att, när bankerna kräver det, driva stora delar av näringslivet i konkurs och kasta stora delar av befolkningen ut i svält och misär. Prioriteringen för denna regering har hela tiden varit att bankerna skall ha prioritet och bankdelning skall stoppas. Nu handlar det inte bara om att hålla tillbaka utbyggnaden av Sveriges infrastruktur, industri och bostäder med åtföljande förödande massarbetslöshet speciellt för stora delar av ungdomen. Nu skall bankerna även kunna få ta maten från bordet för dem som fortfarande har arbete.

slut på uppdateringen _________________________

I förra veckan kom det här beskedet – sverigesradio.se – EU:s finansministrar eniga om krisande banker

Kommer någon att tvingas riskera sina pengar i svenska banker nu?

– Det kommer vara en ”bail-in”-lösning (Bankerna i första hand, räddas med hjälp av egna resurser, aktieägare eller rent av insättare.) som gäller för alla europeiska banker, den kommer också gälla för svenska banker. Så att också de som finansierar bankerna får bära en del av riskerna i samband med allvarliga kriser, det här gäller då banker som går mot väldigt lågt kapitalteckningskrav, fortsätter Anders Borg.

svd.se – Nattlig uppgörelse om bankavveckling

Även om det i första hand är aktieägare och finansiärer som tvingas skjuta till pengar så finns också risken för den som har mer än 100 000 euro i en krisbank.
Svenska företag kan mycket väl få vara med och betala för bankkriser på ett sätt som inte tidigare varit fallet

För det första, att EU-topparna överhuvudtaget gör sådana här extraordinära förberedelser visar på att de som menar att hela det sammankopplade internationella banksystemet är väldigt illa ute, inte har fel!
Sen kan man nog vara ganska säker på att det är en sockrad och tillrättalagd version vi serveras i finansoligarkernas informationsblad, mainstreammedierna.
Alla som har pengar på banken, och alla andra också, gör nog klokt i att ta del av det som sägs på larouche.se om detta – Cypernmodellen lotsas igenom Europaparlamentet

Politiken att börja rädda banker genom att beslagta innehaven på kundernas bankkonton, såsom gjordes på Cypern, håller på att godkännas av Europaparlamentet. Men det är inte de egna småbankerna kunderna skall tvingas rädda, utan det mest spekulativa i det internationella finanssystemet, derivaten, tillsammans med de några av de internationella storbanker som sköter det mesta av derivathandeln.

Fortfarande skall de systemviktiga derivaten ha sina pengar först, liksom de systemviktiga finansinstitutionerna. För Cyperns banker beslagtogs bankkontoinnehaven därför att den ”systemviktiga” Europeiska centralbanken i första hand skulle ha tillbaka sina lån till de två Cypernbankerna. Skall derivatmarknaden skyddas genom att betalas först, går bankens alla pengar åt och insättarna förlorar sina pengar även om de har företräde framför både aktieägare och bankens långivare. Även om banken saknar derivat och lån till ”systemviktiga finansinstitutioner”, så kan banker i kris slås samman med sådana som har sådant. Därmed kan alla bankkonton i alla banker användas för att rädda den värsta spekulationen.

Förslag till åtgärder från samma sida – Bruksanvisning för en bankreform med tre steg!

Finanskrisen som pågått sedan 2007 är resultatet av 40 år av finansiell globalisering som slagit sönder realekonomin. Den enda lösningen är att återskapa kreditsystemet för att få igång infrastruktursatsningar, produktion och massor av kvalificerade arbeten. Det kräver en sanering av finanssystemet genom bankdelning. Sammanbrottet har hittills endast temporärt undvikits genom att västvärldens centralbanker pumpat in fantastiska summor för att hålla finanssystemet flytande. Dessa krediter går uteslutande till banksystemet, medan den reala ekonomin sätts på svältkur med åtstramningspaket i land efter land. Denna sedeltryckning, och de ytterligare pyramider av riskabel spekulation de används för, gör att världen står inför en inflations-explosion som kan slå sönder allt.

Se också en tidigare artikel som jag länkade till i ett inlägg den 15 maj nedan – larouche.se – Finansoligarkins Cypernmodell
Det är hög tid att kraven på bank- och penningreform verkligen börjar höras!
Läs mer här – parasitstopp.wordpress.compositivapengar.weebly.compositivemoney.org

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

20 maj

Self Radicalized Old Person Mows Down Dozens With Buick. Bill to Ban Cars Pending

”Not 3 minutes after the incident, Sen. John McCain submitted a bill on the floor of the senate which was 16,000 pages long which he said he himself wrote in response to this latest tragedy giving the crazy conspiracy theorists some new material to work with.”

Press TV – US terror drone kills two in central Yemen

Press TV – Former US drone pilot quit, regretting bombing innocents, including children

nyadagbladet.se – Letterna vill inte ha euron

Om allt går som Lettlands regering önskar, kommer republiken att införa euron den 1 januari 2014.
Emellertid är en stor majoritet av Lettlands folk emot att republiken byter den egna valutan, laten, mot euron. Hela 62 procent är motståndare till den gemensamma valutan…

Det hade varit intressant att få höra senhor Barrosos svar på frågan huruvida överlämnandet av kontrollen över ett lands finans- och valutapolitik mot den tydliga folkmajoritetens vilja är ett exempel på det öppna och demokratiska EU, som han angett som villkor för dess överlevnad, eller tvärtom ett exempel på motsatsen, det misslyckande för demokratin som måste leda till EUs upplösning.

Från www.2op.seInslag från Brytningstider i Stockholm

Canal 2nd Opinion Trailer

Tre intervjuer som kan vara intressanta, två med Ellen Brown och en med Rodney Shakespeare

http://prn.fm/2013/03/27/alternative-visions-ellen-brown-032713/
http://prn.fm/2013/04/28/progressive-radio-news-hour-ellen-brown-042813/
http://prn.fm/2013/05/04/progressive-radio-news-hour-rodney-shakespeare-050413/

-

15 maj

Det är nog få som inser hur skakigt läget är för det rådande ekonomiska systemet. En viktig artikel från larouche.se – Finansoligarkins Cypernmodell

Det är bäst att titta riktigt noga på vad som hände på Cypern, för det som hände med bankkontona där kan när som helst hända i en bank nära dig. Det som hände var nämligen en testkörning av den nya bankräddningspolitiken för hela EU.

Cypernmodellen motiveras med argumentet att bankerna måste räddas för att inte betalningssystemet och ekonomin skall drabbas. Men hallå, betalningssystemet slogs just sönder på Cypern. Företagen kan inte använda sina konton eftersom pengarna antingen beslagtogs eller begränsades. Folk vill inte se sina besparingar gå upp i rök och slutar använda sina bankkonton. Det blir kontanthandel i stället, eller i en del fall en organiserad byteshandel med lokala ”valutor”.

Nu handlar bankstödspolitiken om ren stöld, som inte ens är kapitalism utan finansiell fascism, där staten används som verktyg för att stjäla från medborgarna och slå sönder produktionsapparaten för alla, för att ge till storbanker, som beskyddas av den legala och finansiella makten. Detta är vad det anglo-holländska globaliserade finanssystemet genomdriver just nu mitt framför våra näsor.

Dina pengar på banken är inte dina längre. De ingår i bankens riskkapital och kan när som helst beslagtas av banken för att betala förluster till dem som har adlats till att kallas ”systemviktiga”. Glöm dina klagomål på bankernas ständigt höjda avgifter, låga ränta på bankkontot och höga ränta på bolånen. Nu skall dina pengar kunna stjälas för att hålla uppe bankernas vinster, direktörsbonusar och spekulation.

Missa inte heller den här artikeln från samma sida – Atombomber över Cypern

Kristos Patsalides, cypriotiska Finansministeriets ständige sekreterare, har talat ut och fördömer nu Trojkan (EU-ECB-IMF) som ”ockupationsstyrkor” som släppt den moraliska motsvarigheten till en atombomb över Cypern. På frågan om bankernas kontostölder är förenligt med deras rättigheter svarade han: ”När man har med ockupationsstyrkor att göra kommer mänskliga rättigheter inte på tal. De slog sönder ett ekonomiskt system som fungerade. Visst, vi hade våra tillkortakommanden, men straffets omfattning är vida större än problemets storlek.”

En total attack mot den västerländska civilisationen genomdrivs i finanskrisens namn. Medelhavsländerna Cypern, Grekland, Italien, Spanien och Portugal krossas nu av en finansiell ångvält.

Och så dagens anledning till att regimen som sitter vid makten i vårt land omedelbart måste avgå!
Apotek såldes till riskbolag – sålde vidare med jättevinst

Statliga apotek såldes billigt till Wallenbergarnas riskkapitalbolag.
Nu säljer de vidare med jättevinst, enligt Dagens industri.

Hösten 2009 avreglerades apoteksmarknaden och statliga Apoteket AB började sälja hundratals fysiska apotek till privata bolag.
En liten bit av apotekskakan har blivit en av de lönsammaste. 27 apotek i södra Sverige såldes till Wallenbergfamiljens riskkapitalbolag IGC och Priveq.
Då var priset 225 miljoner kronor, enligt Dagens industris källor.
Försäljningen genomfördes tillsammans med bindande avtal om att de nya ägarna skulle äga apoteken i minst tre år.
Strax efter att den treåriga tidsfristen gick ut har de nya ägarna sålt de 24 Vårdapoteken till Apoteket hjärtat.
Nu är priset 600 miljoner kronor, enligt Dagens industris källor. Vilket innebär en årlig avkastning på nästan 40 procent.

arbeitn

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

Löfven, drönare och arsenik

Bara lite som jag fastnat för bland allt tumult som pågår på många håll i världen. Nog kan man tycka att det ser ut som att vi är inne i någon sorts endgame. Det sedan länge planerade skede då det gamla bank- och finanssystemet faller ihop, och de höga makterna desperat gör ett försök att behålla greppet och kontrollen genom att med militärmakt eller på annat sätt förstöra de få länder de inte har under klacken, och att införa polisstat och kontrollsamhällen i västländerna.

svd.se – Löfven deltar i mytomspunnet maktmöte

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven ska delta på årets Bilderbergmöte, ett av världens mest mytomspunna och inflytelserike maktforum. Det bekräftar partiet för SvD Näringsliv. Han är särskilt inbjuden av finansmannen Jacob Wallenberg.

Denna man var en landsförrädare i samma ögonblick han blev partiledare. Han sattes in då Juholt jagades bort av det smutsiga hundkopplet, medierna, då denne tydligen inte var lydig nog gentemot finansoligarkerna. Det som var aktuellt då var frågan om Sverige skulle vara med i någon euroräddningspakt, vilket sossarna under Juholt motsatte sig. Veckan efter att mediahundarna gjort sitt jobb och marionetten Löfven installerats var (s) med på att ösa mer pengar över bankerna.
Denna förrädare måste bort, NU! Tänk bara vilket framtidsscenario vi har att se fram emot, att gnälla över att sossarna är precis som alliansen mellan 2014-2018!
Man kan också ställa sig frågan varför denna nyhet levereras av SvD, och just nu, varför inte innan s-kongressen? Och Göran Greider ger en uppvisning i att uttrycka sig minst sagt försiktigt, med filttofflorna på, i sin kommentar om detta: ”Det är lite synd att han gör det. Det blir på något sätt att han sällar sig till den ekonomiska eliten.”

* * *

De degenererade finansgangstrarna verkar helt besatta av drönare!
Anna Ek – Oacceptabelt att utveckla drönare

Söndagens ”Kalla fakta” kunde ­berätta om hur Sverige sedan 2005 satsat 750 miljoner kronor på att utveckla attackdrönaren Neuron tillsammans med fem andra europeiska länder. Sverige är därmed en pådrivande aktör inom utvecklingen av attack­drönare, något som omedelbart måste upphöra.
Nästan varje vecka kan vi läsa rapporter från länder som Pakistan, Jemen, Somalia och Afghanistan om hur amerikanska ­drönare skjutit ihjäl civila. På många ställen lever befolkningen under ett ständigt hot från drönare som cirkulerar i luften. Bara i Pakistan beräknas upp emot 3 600 människor ha dödats i drönar­attacker sedan 2004.

I en demokratisk rättsstat ska en människa få sin brottsanklagelse prövad av en opartisk domstol, inte bli ihjälskjuten. Drönarattackerna ställer alla dessa principer på sitt huvud. Det är oerhört svårt för de drabbade ­familjerna att få någon upprättelse.

I ”Kalla fakta” kunde vi höra ­företrädare för Saab, Social­demokraterna och Moderaterna prata om vilka vinster för teknikutvecklingen Sverige gör genom att delta i utvecklingen av ­Neuron. Försvarets materielverk ­beskriver hur det fanns ett glapp i teknikutvecklingen för Jas Gripen och ingenjörerna behövde något vettigt att arbeta med: ”då kom Neuron in som en bra gapfiller”.

”då kom Neuron in som en bra gapfiller” – FY FAN så groteskt!

* * *

Den här artikeln borde medföra en hel drös av avgångar och en storstädning hos hälso- och läkemedelsmyndigheterna.
Svensk läkare och KTH hittade höga halter av arsenik och tenn i Pandemrix

NewsVoice fick ett tips om att en svensk läkare sommaren 2011 försökte väcka uppmärksamhet för orsakssammanhanget mellan Pandemrix och narkolepsi. LMV la locket på. Två år senare i april 2013 annonserade Ingemar Persson på LMV via ”Läkemedelsvärlden” att de inte vet varför många fick narkolepsi efter massvaccineringen. Att problemet förblir ”en gåta” verkar nämligen vara mycket praktiskt. En ”gåta” leder varken till orsakssammanhang eller ansvar. Det betyder att myndigheterna kan begå samma misstag igen, bara ytan ser bra ut.

I korrespondensen mellan läkaren och LMV kan utläsas att LMV känt till restmängder av både tenn och arsenik i adjuvanset i Pandemrix.
Förekomsten av Arsenik i vaccinet bedöms bero på skvalen, som ingår i adjuvanset och utvinns från hajlever, innehåller Arsenik. Arsenikinnehållet i skvalen var känt under utredningen om godkännande av Pandemrix.” / Peter Stjärnkvist, Läkemedelsverket, 19 aug 2011
”Varken tenn eller arsenik gör förmodligen någon nytta i vaccinet. De finns med i restmängder från tillverkningen av skvalen som ingår i adjuvanset till vaccinet, och utvinns ur hajlever. Restmängderna har varit kända vid utredningen inför vaccinet godkännande. Restmängder från tillverkningen anges normalt inte i produktinformationen [tex FASS]. Endast sådana restsubstanser som kan ge överkänslighetsreaktioner finns med.” / Peter Stjärnkvist, Läkemedelsverket, 3 okt 2011 …

 

-

12 april

Några värdefulla artiklar, om man vill göra ett försök att hänga med i vad som sker inom det krisande privat-banksystemet.

larouche.se – Största bankrånet är igång

Om man inte slår larmklockorna och kräver LaRoucherörelsen lösning för finans- och bankkrisen, kommer historiens största bankrån gå ner i historien som ”lättare-än-att-ta-godis-från-barn-Rånet”. Det som började med att i praktiken konfiskera bankkundernas konton på Cypern, det som nu kallas ”Cypernmodellen”, är i själva verket en ”EU regel” som de senaste året av EU-kommissionen smögs ner i halsen på EU-nationerna utan att några parlamentariker märkte något. Det här har varit en del av bankstyrda EU-eliters juridiska akrobatik för att rädda det bankrutta internationella finanssystemet, som LaRoucherörelsen har bevisat sedan länge att det är bortom all räddning om inte bankdelningen enligt Glass-Steagall implementeras för att separera det giftiga spekulativa avfallet i banksystemet från den legitima bankverksamheten som samhället är beroende av för att fungera. Att megastora ihop-blandade banker och finansbolag kallas ”systemviktiga” av politiker och regeringstjänstemän och måste räddas för varje pris är förbannad lögn och rent rån av samhällets resurser och framtid.

Med villkoren för Cypernstödet från EU, ECB och IMF testkördes för första gången den krislösning som sedan flera år förberetts inom västvärlden. De stora statliga bankräddningspaketen, så kallade bail-outs, har kostat stora summor. Förlusterna har fortsatt torna upp sig i det internationella finanssystemet. Spekulationsverksamhet har accelererat inte minst genom just de billiga lån och kapital som ställts till bankernas förfogande genom detta statliga bankstöd. Lån till bankerna har pumpats ut från centralbankerna genom de massiva så kallade ”kvantitativa lättnaderna”.

Lån belastar inte statsbudgetarna till skillnad från återkapitalisering av bankerna. Men växande spekulationsförluster kräver just återkapitalisering (”socialbidrag”) för att ersätta förlusterna. Trots enorma bidrag till bankerna räcker inte det bankstödet, som dessutom blivit allt svårare att uppbåda.
Därför har det föreslagits från bankhåll att man skall ta det kapital som redan finns i bankerna i form av obligationslån och kundinsättningar. Att ta dem i anspråk kallas skuldnedskrivning (på engelska: bail-in). Det föreslogs i en artikel i The Economist (”From bail-out to bail-in”) redan den 28 januari 2010. Sedan dess har förslaget smugits in i både president Obamas stora finansreform samt i förslag från EU-kommissionen.
Först genom Dijsselbloems uttalande den 25 mars i år om Cypern som ”modell” för hela EU blev det offentligt att konfiskation av oskyddade bankkonton (bail-in) är nästa steg för att hålla igång hela det internationella spekulativa finanssystemet. Man har gått från kvantitativa lättnader till kvantitativa stölder. Med Cypernmodellen finns 3 300 miljarder dollar tillgängliga i bankerna enbart inom EU att beslagta.

larouche.se – Efter Cypermodellen: Bloggaren Ellen Brown stöder Glass-Steagall

Den kände författaren och bloggande kritikern av dagens finanssystem Ellen Brown har skrivit en artikel som analyserar betydelsen av Cypernmodellen. Artikeln har rubriken ”Vinnaren tar allt: Derivatens superprioritet.” Brown varnar för att Cypernmodellen innebär att bankkonton stjäls för att med prioritet ges till ”systemviktiga” derivatmotparter vid bankkriser. Derivat som anses vara viktiga för ”finansiell stabilitet” skall betalas med förtur vid bankrekonstruktioner enligt det EU-direktiv som nu slutförhandlas under den moderate ledamoten Gunnar Hökmarks medverkan i Europaparlamentet.

larouche.se – Economist älskar Bail-ins, men ville överraska

I City of London tidningen The Economist beklagar sig skribenterna i kolumnen ”Charlemagne” över den respons som Cypernkrisen har fått från de involverade aktörerna. De anser att kritiken undergräver möjligheten till en bankunion. Inte mycket mer än så, krävs från britternas sida för att kunna diktera politiken i Europa. ”Charlemagne” vill naturligtvis inte frångå direktiven om Bail-in’s, tvärtom, de stödjer helhjärtat alla EU:s nya projekt att förstöra Europas nationer. Däremot vill de poängtera att val av tidpunkt är avgörande i sådana situationer.

Economist vill gärna stjäla pengarna från insättarnas bankkonton [även kallat bail-in eller skuldnedskrivning], men innan man snackar om det måste bankunionens diktatur vara på plats.

Video 14 min med James Corbett och Michel Chossudovsky – Financial Cleansing: The Cyprus Bail-in Template

”The recent bail-in in Cyprus has given the world a glimpse at the future of the banking landscape. Now, as Canada gets set to hardwire the bail-in process into law, analysts like Michel Chossudovsky are warning how the big banks can use this template to further consolidate their monopoly of economic control. This is the GRTV Backgrounder on Global Research TV….”

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

pengar på banken?

Frågan är hur pass säkert det är att ha pengar på banken numera! Både larouche.se och Ellen Brown förespråkar bankdelning, alltså separering av bankernas kasinoverksamhet och hanteringen av insättares pengar och transaktioner för den verkliga ekonomin, kasinoverksamheten kan inte staten stå som garant för. Så här var det från 30-talet fram till slutet av 90-talet, då Glass-Steagall-lagen togs bort. Antingen genomdrev finans-maffian den lagändringen därför att den kris vi befinner oss i nu är medvetet planerad, för att de skulle kunna genomföra den attack mot de västerländska välfärdsstaterna som just pågår för fullt. Eller var det ett desperat försök att hålla pengar-som-skuld-systemet gående några år till.

larouche.se – Olli Rehn erkänner möjlig stöld från bankkonton – video Ulf Sandmark: Konfiskering av privata konton nya bankräddningspolitiken

Samtidigt som EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn talar om Cypern som ett specialfall, erkänner han att nya EU-direktivet tillåter stöld från bankkonton. I en intervju hemma i Finland sa han:
– Cypern var ett specialfall, men det kommande EU-direktivet förutsätter att investerares och insättares betalningsskyldigheter kommer att gälla i händelse av en bankrekonstruktion eller avveckling.

Ellen Brown kommer som vanligt med förslag till lösningar – Winner Takes All: The Super-Priority Status Of Derivatives

Cyprus-style confiscation of depositor funds has been called the “new normal.” Bail-in policies are appearing in multiple countries directing failing TBTF banks to convert the funds of “unsecured creditors” into capital, and those creditors, it turns out, include ordinary depositors.

Putting the Brakes on the Wall Street End Game

Besides eliminating the super-priority of derivatives, here are some other ways to block the Wall Street asset grab:

1) Restore the Glass-Steagall Act separating depository banking from investment banking. Support Marcy Kaptur’s H.R. 129.

2) Break up the giant derivatives banks. Support Bernie Sanders’ “too big to jail” legislation.

3) Alternatively, nationalize the TBTFs, as advised in the New York Timesby Gar Alperovitz. If taxpayer bailouts to save the TBTFs are unacceptable, depositor bailouts are even more unacceptable.

4) Make derivatives illegal, as they were between 1936 and 1982 under the Commodities Exchange Act. They can be unwound by simply netting them out, declaring them null and void. As noted by Paul Craig Roberts, “the only major effect of closing out or netting all the swaps (mostly over-the-counter contracts between counter-parties) would be to take $230 trillion of leveraged risk out of the financial system.”

5) Support the Harkin-Whitehouse bill to impose a financial transactions tax on Wall Street trading. Among other uses, a tax on all trades might supplement the FDIC insurance fund to cover another derivatives disaster.

6) Establish postal savings banks as government-guaranteed depositories for individual savings. Many countries have public savings banks, which became particularly popular after savings in private banks were wiped out in the banking crisis of the late 1990s.

7) Establish publicly owned banks to be depositories of public monies,following the lead of North Dakota, the only state to completely escape the 2008 banking crisis. North Dakota does not keep its revenues in Wall Street banks but deposits them in the state-owned Bank of North Dakota by law. The bank has a mandate to serve the public, and it does not gamble in derivatives.

A motivated state legislature could set up a publicly owned bank very quickly. Having its own bank would allow the state to protect both its own revenues and those of its citizens while generating the credit needed to support local business and restore prosperity to Main Street.

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

Cypern och bankerna

En bild av hur en bank-krasch kan se ut, från en utförlig artikel om Cypern och det bank-skräckvälde vi är slavar under –
Ulf Sandmark – EU lurade Riksdagen stöda konfiskation av bankkonton à la Cypern

Denna typ av konfiskation av bankkonton är en katastrof för företag och institutioner som berövas stora delar av sitt rörelsekapital. Hamnen i Limassol brötas nu ihop av mängder med containrar, eftersom företagen inte kan använda sin bank för att få ut varorna. Endast kontant betalning accepteras. Hela ekonomin håller på att gå över till kontanthantering eftersom kreditkort och banktransaktioner inte kan användas. Allt fler varor försvinner från butikshyllorna. Butiker och företag stängs för att vänta ut krisen. Cypern är i värre fysisk-ekonomiska kris på bara ett par veckor än Grekland.

Ellen Brown – It Can Happen Here: The Bank Confiscation Scheme for US and UK Depositors
Den svenska modellen, att staten tar över banker som kraschar nämns i Ellen Browns artikel, och jag har för mig att jag såg ett citat av Anders Borg för ett tag sen där han också förespråkade det, där han sa något som ”när sen bankerna privatiseras igen efter några år”. V A R F Ö R i he-te ska man lämna tillbaks dom när de kört sin verksamhet i botten!? V A R F Ö R !?

Press TV – Eurozone currency to collapse in near future: Robert Oulds

psteigan.wordpress.com – 32.000 milliarder dollar i skatteparadiser

Investigation Reveals Trillions Hidden in Tax Havens, Bill Black: An international collaboration of investigative journalists has released the names of wealthy individuals stashing as much as three times the American GDP in tax havens

Jag såg en uppgift nyligen om att det finns ca 3 miljoner hemlösa i USA, och ca 18 miljoner tomma bostäder!

“American Dream”: Food loaded into Dumpsters while Hundreds of Hungry Americans Restrained by Police

Hundreds of poor people waiting outside of a closed grocery store for the possibility of getting the remaining food is not the picture of the “American Dream.” Yet on March 23, outside the Laney Walker Supermarket in Augusta, Ga., that is exactly what happened.
Residents filled the parking lot with bags and baskets hoping to get some of the baby food, canned goods, noodles and other non-perishables. But a local church never came to pick up the food, as the storeowner prior to the eviction said they had arranged. By the time the people showed up for the food, what was left inside the premises—as with any eviction—came into the ownership of the property holder, SunTrust Bank.
The bank ordered the food to be loaded into dumpsters and hauled to a landfill instead of distributed.

Predatory Capitalism and the Rise of the “Global Corporatocracy”. The Lifestyles of an “Economic Hit Man, An Interview with John Perkins

-

Publicerat i ekonomi, EU. 2 Comments »

Bill Still om Cypern

Cyprus is ready to implode. The question is, will it take down all of Europe as well?

Växer pengar på träd? Our Magic Money Tree: Fixing The Financial Crisis

Andreas Cervenka – Lärdomarna från Cypern

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

bankreform

Det är nog brådskande nu, att alla sätter sig in i det här med pengar och banker, och lär sig vad som behöver göras för att vi ska kunna ha en civiliserad och anständig framtid!

Banking Reform by Positive Money (Conference 2013) www.positivemoney.org

-

>

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

Cypern …

UPPDATERING

Ellen Brown om händelseutvecklingen – The Cyprus Bank Battle: The Long-planned Deposit Confiscation Scheme, A Safe and a Shotgun or Public Sector Banks?

On Tuesday, March 19, the national legislature of Cyprus overwhelmingly rejected a proposed levy on bank deposits as a condition for a European bailout. Reuters called it “a stunning setback for the 17-nation currency bloc,” but it was a stunning victory for democracy. As Reuters quoted one 65-year-old pensioner, “The voice of the people was heard.”

… but the battle isn’t over yet. The EU has now given Cyprus until Monday to raise the billions of euros it needs to clinch an international bailout or face the threatened collapse of its financial system and likely exit from the euro currency zone.

The deal pushed by the “troika” – the EU, ECB and IMF – has been characterized as a one-off event devised as an emergency measure in this one extreme case. But the confiscation plan has long been in the making, and it isn’t limited to Cyprus.
In a September 2011 article in the Bulletin of the Reserve Bank of New Zealand titled “A Primer on Open Bank Resolution,” Kevin Hoskin and Ian Woolford discussed a very similar haircut plan that had been in the works, they said, since the 1997 Asian financial crisis.

The entire Eurozone conundrum is unnecessary. It is the result of too little money in a system in which the money supply is fixed, and the Eurozone governments and their central banks cannot issue their own currencies. There are insufficient euros to pay principal plus interest in a pyramid scheme in which only the principal is injected by the banks that create money as “bank credit” on their books. A central bank with the power to issue money could remedy that systemic flaw, by injecting the liquidity needed to jumpstart the economy and turn back the tide of austerity choking the people.
The push to confiscate the savings of hard-working Cypriot citizens is a shot across the bow for every working person in the world, a wake-up call to the perils of a system in which tiny cadres of elites call the shots and the rest of us pay the price. When we finally pull back the veils of power to expose the men pulling the levers in an age-old game they devised, we will see that prosperity is indeed possible for all

Glen Ford – From Detroit to Cyprus, Banksters in Search of Prey

“Detroit and the people of Cyprus share the same enemy.” The Lords of Capital, who are preparing to snatch chunks of cash straight out of ordinary people’s accounts in Cyprus, to pay for a bank bailout, are the same class that has “devalued the franchise of the 49 percent of Michigan’s Black population that live in municipalities and school districts under the thumb of outside financial managers.”
“Either we liquidate the banksters, or Wall Street will liquidate us.”

From Nicosia, Cyprus, to Detroit, Michigan, the global financial octopus is squeezing the life out of society, stripping away public and individual assets in a vain attempt to fend off its own, inevitable collapse.

slut på uppdateringen ________________

Att läget är väldigt dramatiskt inte bara för Cypern utan också för hela euro-området, och därmed för hela världsekonomin är det nog ingen tvekan om! Ulf Sandmark på larouche.se är nog bland de som har bäst insikter i hur systemet fungerar – Cypernkrisens lärdom: Insättningar i fara utan bankdelning!

Sedan bankgarantin utvidgats har staterna i bankkriserna tillskjutit allt större bankräddningspaket och nu, när det inte räcker, kräver EU att insättarnas pengar skall konfiskeras för att ges till bankerna, för att de skall betala sina skulder. Som många påpekat går detta EU-beslut inte att ta tillbaka, även om Cyperns regering aldrig genomför det. Att EU uttalat blotta möjligheten att insättarnas pengar kan beslagtas, har försvagat hela det internationella banksystemet. Närhelst en bankkris i fortsättningen blir känd, kommer insättare börja dra bort sina pengar.
EU har ryckt undan grunden för hela banksystemet och euron. Utan en snabb bankdelning och begränsning av statsgarantierna kommer kommer inte någon bankverksamhet vara säkrad i fortsättningen. De fortsatta universella statsgarantierna till det gigantiska bankkasinot kommer att spränga hela banksystemet. EU:s regeringar spelar med otroliga insatser, eftersom de äventyrar hela den reala ekonomins och handelns möjligheter att fungera, och därmed överlevnaden för människor i hela Europa med snabba spridningsrisker till hela världen.

En snabb begränsning av bankgarantin är nu Cyperns enda chans att rädda sin befolkning. Den måste först och främst göras gentemot alla spekulationsförluster i bankerna genom bankdelning. Precis som på Island måste staten hålla bankförlusterna ifrån sig och i mesta möjliga mån låta bankerna genomgå privata konkurser. Endast för att skydda människor och företag skall staten gå in med garantier, och där ingår insättargarantierna. Bolån och nationellt viktiga sektorers lån kan skyddas genom frysning, som innebär att staten inte tar över förlusterna men låter folk bo kvar och verksamheter fortsätta i avvaktan på framtida reglering av lånen.

Varje land kan klara en bankkris. Det handlar faktiskt bara om papper, som kan skrivas om över en natt eller några korta dagar. Det gäller att i stället hålla ögonen på den reala ekonomin. Skador där kan ta åratal att återuppbygga.

Just nu talas det om ett försök till lösning genom att grekiska banker ska ta över cypriotiska. Även om man skulle lyckas lappa ihop situationen tillfälligt dröjer det troligen inte så länge innan läget är lika akut igen. Frågan är om det inte är en medveten strategi från bankirernas sida detta att dramatiska lägen hela tiden ska utnyttjas till att klämma åt länderna och deras folk så att de kan ta över tillgångarna. Tydligen har Ryssland räddat Cypern med pengar det senaste året, så någon överraskning kan det knappast vara att en ordentlig kris var på gång.

Rodney Shakespeare – Troika of the IMF, EU and ECB open Pandora’s Box

In order to bail out the bankrupt Cyprus government and its bankrupt banks, the troika has demanded that bank depositors lose 7% to 10% of their savings. It is out-and-out confiscation and a piece of unthinkable treachery.
Or rather, it was unthinkable until now. Preferring not to put their money under a mattress, people have generally trusted the banks with their money and the governments have backed up that trust with deposit insurance. But now the insurance is worth nothing. Once the troika has demanded confiscation, nobody, nobody at all, has any reason to trust anything a government says, particularly where it concerns money.
Determined to maintain a corrupt, crumbling system dominated by a selfish elite, the troika (which had been talking of confiscation up to 40%) has decided on civil war. Yes, not content with cutting back jobs, loweringpensions, evaporating welfare benefits and pumping inflation, the troika has effectively given permissionto governments everywhere to attack their citizens.

However, fortunately, the Cypriot parliament, responding to voter fury, has had the courage to reject the confiscation. Perhaps taking courage from BeppeGrillo and his Five Star Movement in Italy, the parliament is refusing to surrender to the troika.
Furious at the refusal, the troika will impose extreme austerity on Cyrus and insist on the sale of its public assets. At all costs, the troika wants to make an example of Cyprus for being defiant.
At the same time, whatever vicious penalties are imposed upon Cyprus (and that includes the possibility of its pension funds being fully robbed), depositors in other European countries are becoming aware that their money, too, could be expropriated. So ‘bank runs’ (i.e., panicked customers rushing to withdraw all their money) have become much more likely. In addition, capital controls and withdrawal limits will start appearing in other countries.

Yet, as the evils coming out of the Box are increasingly revealed, so sensible people are also realizing that the time is coming for a straightforward challenge to the global financial elite. People are demanding that the troika should get lost and that there be a new European-wide financial and political settlement.
Indeed, the time is coming for an intellectual, financial and economic revolution which firstly starts by resolving to control the commercial banks. It then opens up society’s money supply (from the national bank) for the purpose of spreading the real economy to every person in society rather than allowing the commercial banks to be a continual mechanism allowing the arrogant global 1%to suck up more and more wealth to itself.

Evil has been released but we are not beaten and must now strive to introduce the good.

Carl Norberg – Igen om igen

Det monetära penningskapandet är svårt att förstå för många, möjligen särskilt för ”experter”. Processen hur banker skapar pengar är nämligen så motbjudande irrationell att det närmast verkar frånstötande för förståndet.
Till synes verkar det ju som att vi lånar något mycket värdefullt från banken (pengar) och vi är därför mer än villiga till att pantsätta något värdefullt i gengäld: Vi lovar att ge en del av våra framtida arbetsinkomster respektive våra ägodelar(panter) ifall att om vi inte betalar. Men i verkligheten är förhållandet precis tvärtom. Vi får något av banken som i grunden är fullkomligt värdelöst (siffror på ett konto eller färgglada papper) från banken och det är alltså vi som låntagare som täcker eller fyller dessa värdelösa siffror med värde, nämligen prestationslöftet.

Rätten till penningskapandet har i alla tider tidigare varit förbehållen en stat eller en kungs suveränitet. I dag är detta de privata bankernas rätt. Möjligheten att skapa pengar ”ur ingenting” är den moderna industrialiserade världens fundament. Det är ett imponerande illusionistiskt mästerverk som ändå kräver viss respekt. För att det moderna samhället skulle dels inte ha blivit till med alla sina kriser och dessutom vara omöjligt att förstå detta utan insikt i illusionens innersta natur.
All finansiell verksamhet som beskriver ekonomi går därför ut på att betala tillbaka en skuld, då alla förtjänande pengar är från början lånade pengar i form av nominella krediter som ska betalas tillbaka. Men som alla vet så finns på all skuld en ränta. Och eftersom pengar skapas som nominell kredit, så innebär detta att vi som samhälle i sin helhet fortlöpande måste låna mer pengar om vi vill kunna betala tillbaka våra skulder plus ränta. Detta innebär att vi måste skuldsätta oss ännu mera, med ännu mera räntekrav och så vidare.

Detta är en klassisk ond cirkel. De som har läst lite om systemteori vet att alla system som har en positiv feedback är dömda att bryta samman. Det är därför en matematisk oundviklighet att vårt monetära system förr eller senare måste bryta ihop.

Lincoln – När Borg går i borgen för bankerna kan vi vara säkra

flutetankar.blogspot.se – Cypern: Så lät det 2008

 

-

>

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

elefanten i rummet

EBC entire system based on usury: Chris Dorsey, interview with Chris Dorsey, economic and political commentator

Press TV: Mr. Dorsey, what has become of the European economy with Cyprus being its latest victim?

Dorsey: Well number one, I’d like to say when talking about the European Union one is talking about the governmental arm for the European Central Bank which is the European arm of the international Zionist banking cartel that exhibited itself in United States with the Federal Reserve Bank, in Russia with the Bank of Russia and they all take their margin orders from the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland.

And when discussing the operations of the European Central Bank and the Bank for International Settlements and the Federal Reserve Bank and the Bank of China etc., one is only talking about one thing and that is the Elephant in the room and that is the entire system is based on usury, it is based on a small number of people creating money from nothing and then charging the citizens of what used to be sovereign nations, usurious interest with no legitimate or lawful authority to do so.

Russia Today – UK sends flight loaded with €1million to Cyprus based troops

foxbusiness.com – S&P Warns of Socially Explosive Situation in Euro Zone

Christof Lehmann – Leaked EU Report; EU to spend Millions, monitoring and targeting critical Media, Journalists and Social Media

-

Publicerat i ekonomi, EU. 2 Comments »

råndramat på Cypern

UPPDATERING, 20 mars
Läget nu enligt Ekot

Osäkerheten på Cypern fortsätter. Efter att parlamentet sagt nej till villkoren om att bankkonton ska tvångsbeskattas för att landet ska få ett räddningspaket diskuterar nu en grupp experter en plan B.

Cyperns inrikesminister Socratis Hasikos sa i dag till en av de statliga tv-kanalerna att landets två största banker kanske aldrig öppnar igen, eftersom de kommer att gå i konkurs.

Parallellt med förhandlingarna med euroländer och diskussionerna på hemmaplan befinner sig Cyperns finansminister i Ryssland för att förhandla där också.
– Det är Rysslands förtjänst att Cypern inte redan gått i konkurs, de ryckte in för ett halvår sedan med ett nödlån på 2,5 miljarder euro som Cypern levt på när de inte fick loss några pengar från eurozonen

Låt staten ta över de konkursade bankerna! Sen kan dessa garantera insättarnas pengar på ett trovärdigt sätt. Hur det ligger till med bilden i övrigt vet jag inte, ett stort berg av euro-skulder som måste skrivas ner, antar jag. Vilket skulle medföra att kanske hela västs privata banksystem skulle gå omkull. Men om bara (!) staterna tillåts agera fritt och i medborgarnas intresse, så går väl det att ordna genom att staterna tar över det som egentligen är deras självklara plikt och rätt att sköta, kontrollen över landets penningutgivning.

Kan man sen hoppas att Ryssland kunde utnyttja läget och ställa som krav för att man hjälper till, att länder som Frankrike och Storbritannien tar sig i kragen och börjar uppträda civiliserat och anständigt, och slutar pumpa in vapen till de väpnade gängen i Syrien. Man är redan skyldiga, tillsammans med sina medbrottslingar, till att ha orsakat (ännu) en fruktansvärd tragedi och humanitär katastrof i Syrien.

slut på uppdateringen __________________

Så här låter det på Ekot nu, Cyperns parlament röstade nej till det förslag som låg, att konfiskera en del av insättarnas pengar.

Krisen för Cypern och eurozonen är nu akut. Så länge det inte finns något färdigt beslut om vad som ska hända, så kan de stängda cypriotiska bankerna inte öppna igen. Det skulle sannolikt innebära att folk rusade till bankerna för att ta ut alla sina pengar och rädda det som räddas kan. Då skulle banksystemet rasa ihop.
Det är akut nödvändigt för det ekonomiskt förlamade Cypern att hitta en lösning. Och lösningen kan bli ökat inflytande för Ryssland. Just nu är en Cypriotisk delegation i Moskva för att förhandla om hjälp. En möjlig lösning är att Cypern säljer andelar i sina nyupptäckta gasfält till Ryssarna.

Hur det än går så är skadan redan skedd. Bankirerna har visat vad de går för, och hur illa ställt det är med deras system. Att ha pengarna på banken har varit ett uttryck för säkerhet och trygghet. Det gäller inte längre. Bankers grundläggande funktion har väl varit att förvara pengar på ett säkert sätt så att man inte riskerar att rånas. Nu har det visat sig att rånrisken är minst lika stor med pengarna på banken!

forbes.com, 17 mars – The Botching of the Cyprus Bailout: Worse Than Lehman Brothers

Although they had years to consider their options (Cyprus’s problems are closely related to those of Greece and have long been almost as obvious), they have opted for a “solution” that amounts to probably the single most inexplicably irresponsible decision in banking supervision in the advanced world since the 1930s.
As my colleague Tim Worstall pointed out in a well argued contribution yesterday, they have weakened – perhaps catastrophically – the principal pillar supporting modern banking. This pillar is deposit insurance.

Lincoln – ”Räddningen” av Cyperns banker kommer sänka dem

… när ska vi sluta låtsas att bankerna har några pengar på kontona? Borde det inte vara uppenbart för alla att bankerna är vår tids ”Kejsarens nya kläder” fast i globalt omfång.

Carl Norberg – Skrattar bäst som skrattar sist och Åsa Nisse skrattar inte alls

Detta är ett när, det är inte ett om. Så Stefan Ingves på Brunkebergsåsen kan för sin egen skull säkert med fördel gömma sig i kökssoffan.
Finansmarknaderna är bara inte säkra på om det blir i morgon, om en vecka eller någon månad (det kommer i alla fall inte att vara längre än så). Med tanke på att ECB – BIS – IMF nu har spelat det ”sista kortet”, det används för att tvinga ett räddningspaket på Cypern – som hotas av en konkurs för landets banksektor – så förmodligen kommer vi nu få se antingen en annan ytterligare reviderad Cypriotisk hjälpinsats eller en konkurs, inom några få dygn.

Claes-Mikael Jonsson jurist LO – Politiskt undantagstillstånd härskar i Europa

Alltsedan den ekonomiska krisens början råder politiskt undantagstillstånd inom EU. Även om krisåtgärderna i allt väsentligt utformats inom den formella demokratins ramar har viktiga demokratiska principer åsidosatts. Möjligheterna till debatt kring olika politiska alternativ och verkligt ansvarsutkrävande har varit obefintliga. Ultimatum och tvång har blivit vardag inom det europeiska samarbetet.
Undantagstillståndet inom EU utlystes i praktiken av den tyska förbundskanslern Angela Merkel, när hon deklarerade att ”om euron faller, faller även Europa”. Långtgående reformer kunde framställas som ovillkorligen nödvändiga. Opposition har likställts med ansvarslöshet. Bakom förändringarna, maskerade som tekniska lösningar, fanns dock på vanligt sätt politiska värderingar och ren ideologi.
Den tyske rättsteoretikern Carl Schmitt hävdade att ett politiskt undantagstillstånd visar vem som besitter den egentliga makten. Eurokrisen har dock visat att det inte finns någon egentlig suverän i Europa. Den tyska förbundskanslern, diffusa marknadsaktörer, kreditvärderingsinstitut, banker, eurozonens finansministrar och ECB har i omgångar utgjort mer eller mindre tunga makthavare under eurokrisen.

positivemoney.org producerar värdefullt material hela tiden, om det sunda system vi måste gå över till, videon nedan kommer därifrån – The Cypriot banking shambles would not have occurred under banking regime advocated by Positive Money

Jag har inte orkat lyssna på hela videon nedan, men hans tonläge är verkligen relevant!
The Great Cyprus Bank Robbery by Financial Terrorists

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »