10 sep

Vi måste uppnå flockimmunitet, det var väl det man angav som skäl till massvaccineringen?
Nu har det visat sig att det inte fungerar, man blir smittad fast man fått sprutorna.
I länder som Israel som har störst andel av befolkningen vaccinerad är smittspridningen stor.
Det blir massor av biverkningar av sprutorna, 285 dödsfall och 5700 allvarliga biverkningar är inrapporterade i Sverige så här långt.
Det sägs att det brukar komma in ca 8000 rapporter om biverkningar per år i Sverige, och då gäller det samtliga läkemedel, vacciner plus annat.
I år har det hittills kommit in 75 500 biverkningsrapporter enbart från covidvaccineringarna!
Det har gått drygt 8 månader av det här året, hittills i år har färre än normalt dött i Sverige, färre än ett medeltal för åren 2015-2019.
Det finns många sätt att behandla covidsmitta, både förebyggande och tidig behandling, för att förhindra att smitta får ett allvarligt förlopp, och det mesta tycks motarbetas.
Och ändå pressas det på med denna sprutkampanj!
Finns det fortfarande någon som inte ser att det inte står rätt till!?

Mycket bra och viktig artikel!
Shapiro: Debatten om covidvaccinerna måste lyftas till en ny nivå

Den senaste tiden har sett en till synes samordnad vaccinpasskampanj från Sveriges största ledarsidor, med olika varianter på uppmaningen att det är dags för hutuerna att sluta dalta med tutsierna – förlåt, jag menar för de vaccinerade att sluta dalta med de ovaccinerade – och skyndsamt införa medicinskt apartheid i Sverige.

Med tanke på den osannolika kampanj som drivs för att för att få injicera så många som möjligt så kan man tyvärr inte utesluta att detta har hänt. Att två ungdomar fått allvarliga reaktioner direkt efter sprutorna, men att man försöker att förneka och dölja det.
Finspångselever kollapsade direkt efter covidvaccination – ledningen dementerar

Två elever kollapsade direkt efter en vaccination uppger en förälder till ett barn som fick erbjudandet om att den 26 augusti vaccineras mot Covid-19 på Gamla Lasarettet Finspång. En pojke ska ha hittats utan puls på golvet. Ansvariga dementerar en koppling till vaccinationen av de 45 elever som ställde upp.

 

-

11 aug – om injiceringskampanjen

Nytt avsnitt på Folkets Radio, om den mycket obehagliga sprutkampanj som pågår –

Barnen, sprutan och den påstådda nyttan

Nu kallas svenska ungdomar från 16 års ålder till vaccination mot Covid-19.
Men hur pass gediget är det underlag Folkhälsomyndigheten presenterar?
Vad är egentligen nyttan med injektionen för denna åldersgrupp i förhållande till risken att drabbas av biverkningar?
Och vilka slutsatser kan dras av det rekordhöga antalet misstänkta biverkningar som redan rapporterats – trots att mörkertalet är stort?
Det är några av frågeställningarna som undersöks i programmet.
Synen på injektionen tycks också skapa en allt hårdare polarisering och splittring i samhället. Samtidigt som tonläget höjs från världens makthavare med indirekta krav på att alla ska ta sprutan dyker det upp alltfler frågetecken om vaccinernas nytta.
Immunologen Ann-Cathrin Engwall varnar för att massvaccination av unga och friska riskerar att urholka deras framtida immunförsvar. Och hon minns en hårresande kommentar som Folkhälsomyndighetens generaldirektör fällde angående tragedin med narkolepsi efter den förra massvaccinationskampanjen i Sverige.

Efter uppdateringen av biverkningsrapporterna i samband med covidsprutorna den 5 augusti –

63 746 inkomna biverkningsrapporter (3569 nya sen veckan innan)
273 dödsfall (3 nya)

Pfizer  218 (2 nya)
Moderna 21
Astra Z  34 (1 ny)

4810 allvarliga biverkningar
Från Läkemedelsverket –

Vad är en allvarlig biverkning?
En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.

En bra beskrivning av läget –
Pascal Sacrè – The Specter of Vaccine Fundamentalism: Bowing Down and Serving the “God of Vaccines”

The issue, for me, is not to demonize vaccination the way fundamentalists demonize any alternative to their God, usually by attacking people who dare to talk about it.
The issue, for me, is to tell people the truth:
There are safer, more effective and less dangerous alternatives to finding the way out of this crisis.
We are in a phase of religious fundamentalist totalitarianism.
In this phase, which is reaching its hysterical climax, the Vaccine is the new God. The parallel with religions in their extremes is striking.

-

23 jun

På nationaldagen höll en svensk läkare ett tal i Stockholm som kritiserade covidhanteringen, finns här – www.youtube.com/watch?v=v_6NAjx2elY, ljudet är ganska dåligt på videon och någon har varit vänlig att skriva ut det som sas på facebook, har kopierat in det här –

Jag heter Hanna Åsberg. Jag är legitimerad läkare. Jag har specialistkompetens i allmänmedicin. … Jag står här idag för att jag står upp för läkaretiken. Läkaretiken säger att vi ska bota vår patient. När vi inte kan bota ska vi lindra, och när vi inte kan lindra så ska vi trösta. Och framför allt får vi inte skada patienten. …

Vi vet att det går att behandla c19 med hydroxiklorokin, zink och azithromycin eller ivermektin. Det är enkla, billiga och beprövade behandlingar som har använts i decennier med få biverkningar. Varför används inte det i Sverige?

C-vaccinet är inte ett vaccin i traditionell mening (och jag ska tillägga att jag har inte varit vaccinmotståndare, jag har själv tagit många vacciner i mitt liv) men c-vaccinet är en form av genterapi som aldrig har använts på människor förut. Normalt sett tar det 5-10, ibland 15 år att utveckla ett nytt läkemedel. Den här injektionen, som är en experimentell injektion har tagits fram på mindre än ett år. C19 har lägre dödlighet än säsongsinfluensa. Det säger sig självt att det här är riskabelt.

Vaccinpasset saknar medicinsk indikation. Man får inte diskriminera människor beroende på om de väljer att tacka ja eller nej till en medicinsk åtgärd.
Grundlagen ger oss rätt till mötesfrihet, demonstrationsfrihet, yttrandefrihet och rätten att bestämma över våra kroppar. Patientsäkerhetslagen säger att patienten har rätt till ett informerat samtycke. Det som pågår med injektionerna är en kombinerad fas 3- och fas 4-studie i en läkemedelsprövning. Människor som erbjuds injektionen får ingen information om detta: att de ingår i en läkemedelsprövning.

Vi behöver öppna upp samhället. Den finns ingen medicinsk indikation, inget vetenskapligt stöd för nedstängningar och restriktioner.
Svenska folket har rätt till informerat samtycke om de experimentella injektionerna enligt Helsingforsdeklarationen och medicinetisk forskning.
Att erbjuda eller föreslå att barn ska ta detta experimentella läkemedel är djupt oetiskt och strider mot alla etiska medicinska principer som jag har lärt mig på min läkarutbildning.

Jag står upp för er rättighet att bestämma över er kropp, rätt till informerat samtycke om de läkemedel som ni erbjuds och att man inte får diskriminera människor beroende på om de väljer att tacka ja eller nej till en medicinsk insats.
Jag kommer att fortsätta att stå upp för den läkaretik som jag har lärt mig under min läkarutbildning och jag uppmanar mina läkarkollegor och sjuksköterskekollegor ute i landet att göra det samma.
Tack för mig! Ta hand om er! Var rädda om er!

Igår, 22 juni, höll samma läkare Åsberg m.fl. ett anförande utanför SvT-huset i Stockholm och idag ska man hålla en presskonferens utanför Folkhälsomyndigheten. Läs och se video från igår här –
newsvoice.se – Svenska läkare för fungerande Covid-19-behandlingar bemöts av SVT-reporter

Storartat att även svenska läkare står upp för att tillåta fungerande behandlingar. De bör ges allt stöd man kan, och ges hjälp att sprida budskapet.

Ytterligare två bra covid-inlägg på Julia Caesars blogg –
Hot och förföljelse mot läkare som presenterar fakta om covidvaccinerna

För cirka två veckor sedan ställde Byram Bridle, immunolog och professor vid universitetet i Guelph i Kanada, upp för en kort radiointervju som jag återgav här på bloggen.
Det var en intervju som fick stor spridning, eftersom Bridle berättade om forskningsresultat (tillverkaren Pfizers egna!) som visar att spikprotein i covidvacciner passerar blod-hjärnbarriären, angriper kärlväggarna och lagras i många organ, bland annat lever, njurar, hjärna och hjärta. Den största inlagringen sker i kvinnors äggstockar.
YouTube tog bort intervjun, och Byram Bridle har de senaste veckorna utsatts för hot, mobbing och förföljelse utan like. Av sina läkarkolleger trakasseras han både på arbetsplatsen och i sociala medier, där falska konton sätts upp i hans namn.

Vad hände med BA-piloterna?

Fyra piloter vid British Airways, fullt friska och i åldrarna 35-50 år, dog nyligen på bara en vecka. 80-85 procent av BA:s piloter uppges ha fått de experimentella vaccinerna mot Covid-19. British Airways förnekar ett samband.

Från facebook, en debattartikel av Ann-Cathrin Engwall och Fredrik Elwinger

https://www.facebook.com/elwinger/posts/10158178139811905
Den här debattartikeln har jag och Ann-Cathrin Engwall skrivit tillsammans och den ville vi publicera i UNT men de tackade nej pga de ”har väldigt hårt tryck på debattsidan just nu och behöver göra ett urval” så vi publicerar den på Facebook istället:

Vaccinera inte barn mot covid-19!

Svenska barnläkarföreningen har gjort ett uttalande där de inte rekommenderar att vaccinera barn under 16 år mot covid-19 i Sverige i nuläget. Låg ålder anses utgöra en stark skyddsfaktor för att drabbas av allvarlig sjukdom och följdverkningar av infektionen samtidigt som man ännu inte vet så mycket om biverkningar av behandlingen på barn. Kliniska studier pågår dock redan med målet att kunna ge behandlingen till alla barn över 6 månader. I USA vaccinerar man redan ungdomar från 12 års ålder och detta är även på gång i flera andra länder. Även här i Sverige finns starka röster för att vi bör vaccinera barn.De covid-19 vacciner som är i bruk i Sverige idag baserar sig på nya gentekniker där man påskyndat fas II/III kliniska studier med korta uppföljningstider om endast två till tre månader. Vaccinerna har därför endast blivit ”nödgodkända” av myndigheterna för användning i en nödsituation. I dessa studier fanns inga av de allra sköraste individerna (t ex äldre personer med flera riskfaktorer och sjukdomar) inkluderade eller några som genomgått infektionen och följaktligen gick det inte att från studierna dra några slutsatser om hur bra vaccinerna fungerar för dem som egentligen är de som mest behöver skyddas. Vaccinets främsta uppgift anses vara att minska allvarliga former av covid-19 och död, men inte heller det gick det att dra några slutsatser om utifrån studierna. Det studierna visar är alltså hur effektiva vaccinerna är för att hindra milda former av covid-19 hos personer utan större riskfaktorer. Nya virusvarianter dominerar också nu vilket gör att studier och beräkningar som gjorts under helt andra förhållanden inte är relevanta med avseende på effektivitet. Följaktligen anser vi att det är svårt att från studier dra några säkra långsiktiga slutsatser om hur stor nyttan av vaccinet är för att hindra allvarlig covid-19 eller dödsfall i riskgrupper.

Efter att vaccineringen påbörjats har exceptionellt många rapporter om allvarliga biverkningar och dödsfall inkommit. Läkemedelsverket i Sverige har hittills i år fått in fler rapporter om misstänkta biverkningar från covid-19- vaccin än det totala antalet rapporter som lämnas in under sex år. Ändå är detta sannolikt en underskattning eftersom det finns studier som visar på att bara en bråkdel av alla misstänkta biverkningar rapporteras. Även om alla de anmälda biverkningarna inte med säkerhet kommer kunna visas vara orsakade av vaccinerna så är det stora antalet en källa till oro som borde mana till försiktighet. Kunskapen om biverkningar på längre sikt är också begränsad. Vid massvaccineringen med Pandemrix mot svininfluensan i Sverige år 2009 dröjde det åtta månader innan de allvarliga problemen med narkolepsi upptäcktes och med tiden kunde över 400 fall hos barn och unga vuxna kopplas till vaccineringen. Allvarliga biverkningar av covid-19 vaccinerna verkar drabba yngre i åldersgruppen under 29 år mer frekvent, enligt norsk statistik från Folkhelseinstituttet. Det har även visat sig att allvarliga biverkningar efter vaccineringen tycks vara 2-3 gånger vanligare för de som redan haft covid-19.

Vid vaccinering bör man alltid ta hänsyn till nytta relativt risk, både på individnivå och på samhällsnivå. Enligt statistik från folkhälsomyndigheten så drabbas väldigt få barn av allvarliga komplikationer till följd av covid-19. Barn har alltså minimal nytta för egen del av vaccinationen i det här fallet medan risken att de drabbas av allvarliga biverkningar till följd av vaccinet verkar vara större. Från ett nytta/risk-perspektiv för individen är det enligt vår bedömning oetiskt att vaccinera barn.

Ett vanligt argument för att vaccinera barn är att det krävs en bred vaccinering för att skydda riskgrupper. Resonemanget är inte rationellt. Ska vi utnyttja barn genom att vaccinera dem med ett experimentvaccin för att vi som vuxna vill skydda oss själva mot smitta eller sjukdom? Argumentet att vaccinera barn för att skydda andra är dessutom i detta fall felaktigt. Eftersom SARS-Cov-2 är ett snabbmuterande luftvägsvirus som sprids lätt så kommer man aldrig helt kunna utrota viruset med hjälp av vaccinering i ett läge när viruset redan är globalt spritt och det kontinuerligt uppstår nya varianter. Ju fler som vaccinerar sig desto mer ökar selektionstrycket på viruset att kringgå vaccinimmuniteten och vaccinresistenta virusvarianter kan då anrikas i vaccinerade, spridas vidare och lättare börja dominera. I Israel konstaterade man t ex att den sydafrikanska virusmutanten var åtta gånger vanligare i den vaccinerade delen av befolkningen än i den ovaccinerade där den brittiska dominerade. Om man är ung och frisk är det därför enligt vår uppfattning mest solidariskt mot riskgrupper att inte vaccinera sig eftersom vaccinskyddet då kan vara längre för de som är i behov av detta för sin överlevnad. Den som har genomgått infektionen kommer få en mycket bredare och robustare immunitet än den som bara har vaccinimmunitet.

Utöver antikropparna och T-cellerna riktade mot spikproteinerna på virusets yta, fås även T-cellsimmunitet mot virusets övriga 27 proteiner. T-cellerna utgör det primära skyddet mot virusinfektioner genom att de dödar de vaccinproducerande cellerna i kroppen. Antikropparna oskadliggör bara virus utanför cellerna och kan inte bekämpa infektionen på egen hand. De övriga proteinerna är inte lika snabbmuterande som spikproteinet, vilket gör att man får ett T-cells minne som kan identifiera flera virusvarianter. Har man enbart ett vaccinskydd mot spikproteinet så blir det verkningslöst snabbare då spikproteinerna på ytan är så förändrade att de inte längre kan kännas igen av antikroppsminnet. Samhällen med låg naturlig immunitet kommer vara mer riskutsatta i en sådan situation.

För barn är covid-19 mildare än en vanlig influensa men riskerna för allvarliga bieffekter vid vaccination är inte försumbara. Därför anser vi att det är olämpligt att utsätta ett stort antal friska barn för experimentella förebyggande behandlingar som de inte har så stor nytta av och där riskerna inte är helt utredda.

Över 15 000 dödsfall inrapporterade i EU i samband med covidsprutandet. Då ingår inte Storbritannien (ca 2000?) och Norge (ca 175) –
15,472 Dead 1.5 Million Injured (50% Serious) Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots

Samtidigt hålls mediciner som hade kunnat rädda tiotusentals tillbaka. Inslag från Fox News med bl.a. Pierre Kory från flccc.net
www.youtube.com/watch?v=lPiVgvKIEqw

Bra inlägg om sprutkampanjen –
Edward Curtin – What I Know and Don’t Know about SARS-CoV-2 Virus

I know that vast numbers of people have been hypnotized by fear, threats, and bribes to accept the corporate mainstream media’s version of COVID-19. I have concluded that many millions are moving in a trance state and do not know this. They have been induced into this state by a well-organized, very sophisticated propaganda campaign that has drawn on the human fear of death and disease.

I know that from the start of this crisis, there was a concerted effort across the world to deny access to proven effective treatments such as hydroxychloroquine, steroids, ivermectin in a planned effort to vaccinate as many people as possible. This alone reveals an agenda centered not on health but on getting as many people as possible to submit to being vaccinated and controlled.

I do not know why so many good people cannot see through this evil.

-

18 jun

Här är ett bra exempel på förljugen nyhetsrapportering, från Sveriges Radio den 16 juni –
Över 250 anmälda biverkningar från covid-vaccin

Över 250 skadeanmälningar har gjorts till Läkemedelsförsäkringen av människor som anser sig ha fått skador efter vaccinering mot covid-19.
Andelen biverkningar som rapporterats till Läkemedelförsäkringen är ungefär lika för de olika vaccinerna som använts i Sverige.
Hittills har bara lindrigare fall avgjorts, och det är oklart när Läkemedelsförsäkringen fattar beslut om ersättning för de allvarligare skadorna.

Det måste finnas en stor risk att många uppfattar det som att ca 250 personer har rapporterat att de fått biverkningar efter covidsprutan.
Efter veckans uppdatering hos Läkemedelsverket har 45 300 rapporter om biverkningar kommit in, drygt 2000 fler än veckan innan. Bland dessa finns 248 dödsfall.
Läser man mer än rubriken av Sveriges Radios inlägg så står det att det handlar om läkemedelsförsäkringen, alltså de som söker ersättning.
Men som sagt, risken är uppenbar att många läser slarvigt och får uppfattningen att biverkningarna efter sprutorna är ganska få. Och det är troligen det som är meningen. Mycket fult agerande!

 

Man tycker ju att uttalanden som det här borde få en del att fundera över vad det är frågan om egentligen med den här sprutkampanjen!
msn.com – Sällberg: Lär bli aktuellt för alla att ta tredje vaccindos

Han säger också att det inte finns ”någon orsak att tro” att det finns någon begränsning för hur många doser som svenskarna kan vänta sig framöver.

 

Skulle man teoretiskt kunna tänka sig något läge då sprutkampanjen skulle ifrågasättas av etablissemanget?
Det verkar inte så. Det spelar ingen roll hur många som dör, vaccinerna är ju så oändligt välsignade och välgörande att fördelarna överväger nackdelarna i alla lägen.
nyadagbladet.se – Tusentals fullvaccinerade svenskar insjuknar i covid-19

Nästan 2800 ”fullvaccinerade” svenskar har bekräftats smittade med coronaviruset och minst 130 av dessa har avlidit, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

 

 

En kommentar från facebook om hur det har gått till (eller går till?) med covidsmittade i vården –

… lämnats i sticket är en underdrift. Folk som kommit till akuten med svår andnöd har inte tagits emot, de har skickats hem istället. Några av dessa har sedan avlidit hemma i soffan på grundval av detta.
En väninna blev tillsagd att höra av sig om hon blev blå om läpparna eller svimmade. Då kanske man inte längre är i stånd att ringa efter en ambulans.

Ett liknande men längre vittnesmål om samma ämne finns i ett inlägg från 9 april här under.

Men här finns också ett exempel som avviker något. Från Jönköping, det finns inget som tyder på att man använder Ivermectin, Fluvoxamin, hydroxiklorokin eller något annat vid första symptom, men man håller i alla fall kontakten med covid-sjuka och kollar syrenivån i blodet för att se till att det inte går för långt innan patienterna får hjälp. Något som borde vara självklart överallt.
svt.se – Nytt arbetssätt hittar covidpatienter i tid

I Sverige har coronasmittade fått hantera sin sjukdom hemma utan att vården har följt upp hur de mår. Patienterna har själva förväntats kunna avgöra när det är dags att kontakta vården. Men många har kommit in till sjukhusen i ett allt för sent skede.

– Det är farligt, en del får en massiv infektion i sina lungor och man kan inte bedöma läget när man ligger där med 39 graders feber och är jättesjuk, förklarar hon.

Under två veckor ringer vårdpersonal upp patienterna för dagliga medicinska bedömningar. De med störst risk har också fått låna hem en syresättningsmätare, med instruktioner om att ringa efter en ambulans om syremättnaden sjunker under 92 procent.

Det är nog ingen dum idé att skaffa en syresättningsmätare själv. Här är ett par exempel på en sida från Spanien där man kan beställa HÄR och HÄR. Och om man ändå beställer och inte redan har en nebulisator så finns HÄR ett förslag (läs mer under fliken Behandlingar högst upp på sidan)

 

juliacaesar.blog – Medias älsklingar måste granskas

Den som iakttar medias hantering av information om corona, läkemedel och vaccinationer kan konstatera att ingen oberoende information eller debatt över huvud taget släpps fram. All information går i en riktning. Inte en enda initierad person som ställer kritiska frågor får komma till tals. Journalisterna beter sig som lobotomerade megafonhållare åt makten, det vill säga politikerna, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och – inte minst – läkemedelsindustrin.

 

Ett nytt intressant program från folketsradio.se – om mediernas besatthet av ”konspirationsteorier”. Tydligare kan det knappast visas att mediernas/myndigheternas/politikernas herrar har något att dölja!
Smutskastningen av oliktänkare

Konspirationsteoretiker har blivit vår tids ord för kättare. Ett retoriskt vapen som avfärdar meningsmotståndare utan att man ens behöver diskutera själva sakfrågan.

Riskerar vi få ett alltmer Orwellskt samhällsklimat, där staten sanktionerar demonisering av oliktänkande?

Programmet avslöjar att en av de som medierna anlitar som ”experter” på området själv är medlem av en av dessa ljusskygga organisationer!
nyadagbladet.se – Hög frimurare och underrättelseofficer bakom MSB:s rapport om konspirationsteorier

 

 

Efter veckans uppdatering av biverkningsrapporterna i samband med covid-vaccineringarna så finns –

248 dödsfall

4 290 000 vaccinerade (2 381 603 2 doser)
45 311 rapporter, 5228 handlagda (11,5%)

Pfizer   202 dödsfall – handlagda rapporter  3271
Moderna  18 dödsfall – handlagda  402
AstraZ  28 dödsfall –  handlagda 1555

Norge

185 dödsfall

2 006 000 vaccinerade (1 365 000 2 doser) 15 514 biverkningsrapporter, 10 787 handlagda (70%)

 

-

6 jun

Ett över 2 timmar långt samtal mellan Pierre Kory och Bret Weinstein om Ivermectin och vad anledningen kan vara till att det motarbetas –
Covid, Ivermectin and the Crime of the Century
Dr. Pierre Kory, Chief Medical Officer of the FLCCC Alliance, joins Bret Weinstein, host of The DarkHorse Podcast to discuss “Covid, Ivermectin and the Crime of the Century.” This program, which many quickly called “the best podcast I have ever listened to” lays out the truth about ivermectin and how the suppression of its efficacy against COVID-19 has cost hundreds of thousands of people their lives.

…………………………………………………

James Corbett intervjuas av Reiner Fuellmich och Viviane Fischer om hans syn på covid-historien.
Länk till Bitchute – https://www.bitchute.com/video/YU9HBVJGIjFg/

…………………………………………………

Stora demonstrationer mot coronarestriktioner hölls i London den 29 maj. Medier i England hade rubriker om att hundratals deltog, men videor visar att det var betydligt fler än så –

Multiple mainstream news outlets reported only “hundreds” turned up in London protesting vaccine passports, lockdowns & experimental vaccines, but videos of the historic rally on May 29th tell a much different story.”
Se video här på Bitchute – https://www.bitchute.com/video/I50U5fwyUHTc/

newsvoice.se – Enorma protester mot covidvaccin och restriktioner i London – Massmedierna vilseleder
…………………………………………………

YTTERLIGARE 7 DÖDA INRAPPORTERADE I SAMBAND MED COVIDVACCINERINGARNA
239 totalt
Pfizer 197
Moderna  15
AstraZ  27
40 800 inkomna rapporter (1856 nya) – 4780 handlagda
329 fler handlagda sen förra veckan. Ska man hålla den här takten så ser det ut som att det ska ta ca 2 år att handlägga de rapporter som kommit in hittills!
Men dödsfallen sägs komma från samtliga inkomna rapporter.

NORGE
172 dödsfall, på mindre än hälften av antalet vaccinerade jämfört med Sverige
14 500 inkomna rapporter – 10 000 handlagda.
ca 500 nya inkomna rapporter och ungefär lika många fler handlagda.
……………………………………………………

Media har sålt pressfriheten till vaccinindustrin

Den 1 december 2020 gav den amerikanska läkemedels- och livsmedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) så kallat nödgodkännande för Pfizers/BioNTechs covidvacciner. Nödgodkännandet gavs i strid med FDA:s egna regler som säger att sådant endast kan beviljas om det inte finns något alternativ.
Tio dagar senare, den 10 december, beslöt TNI (Trusted News Initiative), en sammanslutning av flera av världens ledande mediehus och stora nätplattformar, att gå i bräschen för en global vaccinkampanj och bekämpa spridning av ”skadlig desinformation” om vaccinerna.

Överenskommelsen förklarar något som sedan länge är uppenbart för många mediekonsumenter, nämligen medias uppseendeväckande ensidiga propaganda för vaccinerna. Det är bara den sida som är för vacciner som släpps fram i media. Någon debatt i verklig mening, med utrymme för olika åsikter, frågor och ifrågasättande, äger inte rum. Inga analyser görs. Att låta injicera sig med snabbframtagna substanser framställs som något entydigt gott. Majoriteten journalister beter sig som prostituerade som får betalt för att undanhålla fakta och kritisk granskning. Detta gäller både vetenskapsjournalister och nyhetsredaktionerna.

I praktiken tvingas vi leva med ett odemokratiskt informationsmonopol som inte står ökända diktaturer efter ifråga om totalitarism. Det är särskilt illa eftersom nästan ingen av de stora mediekoncernernas kunder känner till det monopol som har beslutats över deras huvuden. Många fortsätter att sätta sin tilltro till vad de läser i tidningen, hör på Ekonyheterna i radion eller i SVT – medan medierna med berått mod grovt sviker deras förtroende.

-

1 jun

Jag har inte redovisat de två senaste uppdateringarna av covid-vaccin-biverkningarna, här är dom.

27 maj – v.21
232 dödsfall ( 9 nya)
Pfizer 191 (5 nya)
Moderna 15 (1)
Astra Z 26 (3 nya)
ca 3,5 miljoner vaccinerade

20 maj –  v.20
223 dödsfall (9 nya)
Pfizer  186 (6 nya)
Moderna  14 (1 ny)
AstraZ  23 (2 nya)

En längre intervju med Peter McCullough som är en av de som förespråkar tidig behandling av covid.
FULL INTERVIEW: WORLD RENOWNED DOCTOR BLOWS LID OFF OF COVID

Om Ivermectin – hela artikeln av Michael Capuzzo kan laddas ner som pdf
“I Don’t Know of a Bigger Story in the World” Right Now Than Ivermectin: NY Times Best-Selling Author

Michael Capuzzo, a New York Times best-selling author , has just published an article titled “The Drug That Cracked Covid”. The 15-page article chronicles the gargantuan struggle being waged by frontline doctors on all continents to get ivermectin approved as a Covid-19 treatment, as well as the tireless efforts by reporters, media outlets and social media companies to thwart them

-

25 maj

En mycket bra artikel om ett mycket aktuellt ämne!

Julia Caesar – Sprutlotteriet

Två enkla, billiga och effektiva läkemedel som har funnits tillgängliga i decennier drogs alltså tillbaka av myndigheterna efter en vetenskaplig bluffartikel som dessutom avpublicerades, vilket är en mycket ovanlig åtgärd. Och varför? Anledningen är att medicinska myndigheter är så lierade med läkemedelsindustrin att de fungerar som lydiga lakejer i industrins ledband. Här gällde det att skapa en marknad för de så kallade ”vaccinerna”. Det var det överordnade målet. Alltså drogs de verksamma medicinerna in. Läs mer om det smutsiga spelet här.
En till synes lobotomerad och förlamad journalistkår har hittills agerat som Folkhälsomyndighetens och vaccinindustrins megafoner och enbart levererat ensidig vaccinpropaganda.
Journalisternas vanliga förhållningssätt att aldrig ifrågasätta statliga budskap eller komma med kritiska frågor har, när det gäller Covid19 och så kallade ”vaccinationer”, nått en nivå som i uselhet och ohederlighet överträffar allt jag tidigare har sett – och jag har arbetat som journalist sedan 1967.

Ännu en artikel om samma ämne, som också är sansad vilket inte är helt vanligt när det gäller detta.
Sebastian Rushworth – Vaccines: truth, lies, and controversy

I think most doctors are unaware that vaccines can be dangerous, and that benefits and risks therefore need to be balanced carefully. During my years in medical school, vaccinations were always presented as 100% a good thing. I don’t think I even once heard anything about the risks related to a vaccine that is in current use.

En video – Vägen genom en Pandemi – där bl.a. Rushworth och Sven Román medverkar –
https://www.bitchute.com/video/XZKmN5EkXJKk

Intervju och samtal från Folkets Radio och Modiga Människor med Sebastian Rushworth och Sven Román.

Vi tar en titt på – antal döda, totalt oavsett orsak (från SCB)-
feb 2021    – 7331  (medeltal 2015-2019 – 7812) (2020 – 7366)
mars 2021 – 7553  (medeltal 2015-2019 – 8297) (2020 – 8371)
april 2021   – 7073  (medeltal 2015-2019 – 7493) (2020 – 10373)

januari- april, årets första 4 månader –
2021                – 31873
medel 2015-19  – 32210
2020                – 34234

Döda per 100 000 invånare –

-

16 maj – vaccinerna

Efter uppdateringen vecka19 av covid-vaccin-biverkningarna så har
Sverige, 214 dödsfall inrapporterade, 17 nya.
vaccinerade med minst 1 dos – 3 060 000, 2 doser – 897 000

  dödsfall (nya) inkomna rapporter handlagda rapporter %handlagda    
Pfizer 180 (12) 10 460 2608 25    
Moderna 13 (0) 2458 265 11    
AstraZ 21 (5) 20563 1041 5    
summa 214 33475 3914 11,7    

Norge, 160 dödsfall, 4 nya.
vaccinerade med minst 1 dos – 1 508 000, 2 doser – 515 000

  dödsfall (nya) inkomna rapporter handlagda rapporter %handlagda    
Pfizer 150 (4)   2789      
Moderna 5 (0)   370      
AstraZ 5 (0)   5699      
summa 160 12 836 8858 69    

Om det nu är så att Norges 160 dödsfall kommer från alla de 12 836 inkomna rapporterna, vilket man inte får intrycket av när man läser pdf-filen på deras sida, där ser det ut som att de kommer från de 8858 handlagda. Men i Sverige har jag fått uppgiften från en som frågat Läkemedelsverket, att dödsfallen kommer från alla inkomna rapporter.
Om vi säger att det är så i Norge att dödsfallen kommer från alla inkomna rapporter, 160 på 12 836 rapporter, så har Sverige lite mer än två och en halv gånger så många inkomna rapporter. Om Sverige då har samma andel dödsfall per rapport så borde dödssiffran i Sverige vara ca 400.
Är det så att underrapporteringen är större i Sverige än i Norge?

Man har handlagt 8800 rapporter i Norge och mindre än hälften så många, 3900 i Sverige….. varför?

Det är väl dags att sluta låtsas som att vaccinerna är den stora lösningen, och att sluta snacka om att de som tagit sprutorna skulle få någon sorts intyg som skulle ge dom större rättigheter än andra i samhället, när det kommer inslag som det här!

Sveriges Radio 15 maj – Allt fler vaccinerade läggs in på IVA

Majoriteten av IVA-patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala över 65 år vårdas där trots att de fått den första vaccindosen.

Enligt Magnus von Seth är situationen densamma på andra IVA-avdelningar i Sverige.

Påminner också om inlägg som jag tagit upp tidigare.
8 april – Tre vaccinerade på äldreboende fick covid-19 och är nu döda – mer här – https://justpaste.it/1uwjh

Fem äldre och två i personalen smittades av covid-19 på äldreboendet Solgården i Klågerup, Svedala kommun, före påsk. Nu är tre av de äldre döda trots att de var fullt vaccinerade med Pfizers vaccin.

Stämmer detta, att i flera länder har coviddödstalen gått upp när man börjat vaccinera? Kambodja har man som exempel i den här artikeln, inga covid-döda innan vaccineringarna, men sen dess har kurvan gått upp. Seychellerna är det land som har flest vaccinerade i förhållande till folkmängd och där har man ökning i antalet smittade. I Gibraltar hände något liknande som i Kambodja.
Covid Vaccine: The Same Pattern Everywhere? Mass Vaccination triggers sharp spike in Cases and Deaths

 

-

7 maj

Det har dykt upp ännu ett medel som tycks vara mycket effektivt mot coronasmitta, Fluxoxamin, också ett gammalt välkänt medel, detta används som anti-depressivt och är receptbelagt, heter Fevarin i Sverige. Detta plus Ivermectin borde vara en stark kombination. Annars verkar det som att nya virusvarianter som den sydafrikanska kräver högre dos av Ivermectin för att ha effekt.

Det finns också ett par mycket intressanta intervjuer med en läkare från Sydafrika, Shankara Chetty, som framgångsrikt behandlat nästan 4000 coronapatienter. Ingen har behövt sjukhusvård, han har inte använt syrgas och ingen av de han haft hand om har dött. Han siktar mest in sig på den 8:e dagen efter första symptom, det är då det kan bli kritiskt. Och han behandlar mot allergisk reaktion med astma-medicin med cortison och anti-histamin-preparat.

The 8th Day Therapy for COVID-19

From very early on, I was of the opinion we were dealing with some kind of hyper-sensitivity reaction. … Quite early on, I started steroids and patients improved … and then I attempted antihistamines.”  “I tried, on a patient who was critically ill, a dose of promethazine and … oxygen saturation returned to 95% within 24 hours. There was a remarkable improvement. This got me to understand that we were dealing with an hypersensitivity reaction.

I had patients that had a sore throat on the first day, it resolved on the second, they spent the rest of the week perfectly fine, engaging in strenuous activities. And then on the 8th day, they started to notice in the morning the onset of dyspnea, and by the afternoon, were completely breathless and showing drops in their oxygen saturation.

En annan intervju med Shankara Chetty –
adressen om videon inte funkar – https://www.youtube.com/watch?v=VTqmXOAU2mQ

Ett bra inlägg av Jonas Gardell – En otäck övning i att leva under auktoritärt styre

Socialminister Lena Hallengren öppnade i veckan som gick för att samhället aldrig kommer att återgå till det normala. I en intervju med TT sa ministern: ”Successivt har det kanske sjunkit in att vi inte bara kommer att gå tillbaka till det samhälle som vi hade innan på många sätt”.
Jag blev iskall när jag hörde vad hon sagt.
Vad var det hon hade mage att insinuera?
Ska vi inte öppna samhället igen?
Detta samtidigt som regeringen begärt att den antidemokratiska och bitvis troligen grundlagsvidriga pandemilagen ska förlängas utan att riktigt ens förklara på vilka grunder.

Man kan kanske argumentera för att det varit nödvändigt under rådande omständigheter, att det varit för det allmännas bästa, men minns att varje auktoritär regering i alla tider alltid använt exakt det argumentet för att inskränka sina medborgares frihet.
Att det är för det allmännas bästa.
Det är ett stort problem att vi åsidosatt grundlagsskyddade demokratiska fri- och rättigheter, som till exempel rätten att demonstrera och rätten att fira gudstjänst, utan att det föregåtts av en kritisk och djupgående diskussion.

En titt på veckans uppdatering av vaccinbiverkningarna, 197 dödsfall totalt, 7 nya denna veckan.

  dödsfall
(nya)
inkomna rapporter handlagda rapporter vaccinerade
individer
Pfizer 168 (3) 9117 2496 (27%) 1 856 000
Moderna 13 (2) 2103 252 (12%) 221 000
AstraZ 16 (2) 19 961 897 (4,5%) 692 000
summa 197 31 844 3645 (11,4%)  2 769 000

Man kan undra varför så få av Astra Zenecas är handlagda. Som jag förstår det så har man kollat igenom alla inkomna när det gäller dödsfall, men när det gäller andra biverkningar så är de från de ca 11% som är handlagda.

Norge har fler dödsfall i förhållande till antalet vaccinerade. Kan detta tyda på att underrapporteringen är större i Sverige?

  dödsfall vaccinerade
individer
Pfizer 146 1 110 000
Moderna 5 131 000
AstraZ 5 135 000
summa 156 1 376 000

Inkomna rapporter i Norge 12 331, handlagda 8 455 (68%)

I USA är 3 554 dödsfall inrapporterade till den 23 april. Peter McCullough säger att i normala fall hade ett läkemedel som orsakar så många dödsfall stoppats.
Highly Cited COVID Doctor Comes to Stunning Conclusion: Government ‘Scrubbing Unprecedented Numbers’ of Injection-related Deaths

Dr. Peter McCullough, in a 32-minute interview with journalist Alex Newman, said if this were any other vaccine it would have been pulled from the market by now for safety reasons.

Between Dec. 14 and April 23, there were 3,544 deaths reported to the CDC’s Vaccine Adverse Event Reporting System [VAERS], along with 12,619 serious injuries.
One might expect these numbers would trigger an exhaustive investigation from the U.S. Food and Drug Administration. But the opposite has occurred. According to McCullough, the government has taken what amounts to a passing glance at the alarming numbers and dismissed them with a bare minimum of scrutiny.
“A typical new drug at about five deaths, unexplained deaths, we get a black-box warning, your listeners would see it on TV, saying it may cause death,” McCullough said. “And then at about 50 deaths it’s pulled off the market.”
The U.S. has a precedent for this. In 1976 during the Swine Flu pandemic the U.S. attempted to vaccinate 55 million Americans, but at that point the shot caused about 500 cases of paralysis and 25 deaths.
“The program was killed, at 25 deaths,” McCullough said.

-

1 maj – hotet om Great Reset

Här har vi då den andra viktiga delen av covid-agendan, förutom sprutkampanjen, the Great Reset, oligarkernas new word order.
EU’s sk corona-fond har inte mycket med covid att göra utan är ett sätt att införa denna Great Reset i oligarkernas tjänst,
från Sveriges Radio 30 apr – Sverige väntar med att skicka in plan för coronastöd

Idag är sista dagen för EU-länderna att lämna in sina planer för hur EU:s coronapengar ska användas.
Men Sverige kommer att lämna in sin plan först om några veckor.
Pengarna är öronmärkta och ska gå till klimatomställning och digitalisering av ekonomin efter pandemin. Sverige beräknas få 34 miljarder kronor i bidrag.

”Klimatomställning” och ”digitalisering av ekonomin” !
”Sverige beräknas få 34 miljarder kronor i bidrag” står det, men man glömde att nämna att Sverige betalat in 150 miljarder för att ”få” dessa 34 från EU. Att användas enligt direktiv från Klaus Schwab&co !
Några länkar om detta –

The Post Covid World, The WEF’s Diabolical Project: “Resetting the Future of Work Agenda” – After “The Great Reset”. A Horrifying Future

“You will OWN NOTHING, and you will be HAPPY” – Douglas Kruger  www.youtube.com/watch?v=60MzTlrOCXQ

WHAT IS THE GREAT RESET?
HighWire goes to a place we’ve never gone before. Is there something more behind the global coronavirus response? Why are so many leaders using the same language when talking about the future of their countries and the world? What is the Great Reset? Journalist James Corbett joins Del to separate facts from fiction.
https://www.bitchute.com/video/0EV7s0KW3UPu/

The ‘Great Reset’: A Technocratic Agenda that Waited Years for a Global Crisis to Exploit
How the ‘great reset’ ideology of un-elected bureaucrats would steer society towards massive surveillance & control: perspective

World Economic Forum juni 2020 – Now is the time for a ‘great reset’

Klaus Schwab and The Not So Great Reset (Satire)
https://www.bitchute.com/video/ooxSyXguqtu3/

* * *

VACCIN-BIVERKNINGAR

190 dödsfall inrapporterade i samband med covid-vaccineringarna (8 fler än förra veckan) efter veckans uppdatering –
29 465 inkomna biverkningsrapporter
Pfizer              1 259 000 vaccinerade – 165 dödsfall (6 nya)
Moderna            168 000 vaccinerade –  11 dödsfall  (1 ny)
Astra Zeneca     584 000 vaccinerade  – 14 dödsfall  (1 ny)

Hur många dog i Sverige i samband med svininfluensavaccineringarna 2009? De flesta tror nog att ingen dog, för det nämns aldrig något om detta i medierna, det är narkolepsifallen som är kända. Men den första veckan när vaccineringarna startade på hösten 2009 kom ca en media-rapport per dag om någon som dött kort efter vaccinering, men efter en vecka upphörde dessa rapporter, man kan misstänka att det kom instruktioner om att det är olämpligt att rapportera om sådant, så man vet inte hur många som dog då.
Men det blev 3-400 (?) narkolepsifall som är registrerade, på … vad var det, ca 6 miljoner vaccinerade, då 2009.

Nu har ca 2 miljoner fått minst en covid-vaccinspruta och ca 200 dödsfall är inrapporterade. Om 6 miljoner tar sprutan nu liksom då, så borde det hamna på ca 600 dödsfall. Man kan kanske i och för sig tro att mindre andel dör framöver eftersom det blir fler yngre, inte så sköra.
Om det hade blivit ca 600 dödsfall (eller 3-400) i samband med svininfluensavaccineringarna…. hade inte det varit ganska alarmerande? Det är väl snäppet värre än 3-400 narkolepsifall.
Så, det tycks som att det kvittar vilka faktauppgifter som kommer ut i medierna, det är inte uppgifterna i sig som betyder något, det är hur det presenteras, om medierna instruerar oss att detta är något att uppröras över eller inte. Intrycket man får nu är väl att biverkningarna är så osannolikt sällsynta så det är nästan fantastiskt. Och det spelar ingen roll hur mycket biverkningar och dödsfall det blir, sprutornas undergörande verkan är ändå så mycket större.

Norges siffror
151 dödsfall  1 200 000 vaccinerade
11 900 inkomna rapporter

I Norge ser det ännu värre ut, med tanke på hur få covid-dödsfall man har, ca 700 på ett år.
Om 3 gånger så många tar sprutan, ca 3,6 miljoner, så kan man få ca 450 dödsfall från vaccineringarna!

En mycket bra text jag kopierat från facebook

Tal till medborgarna!
Håll i
Håll ut
Stanna inne, gå inte ut
Vet hut
Undvik det mesta
Frukta de flesta,
Det är för ert eget bästa
Var lydiga och låt enbart de utvalda tala
Det är så maktens kvarnar ska mala
Logik och konsekvens är inte vår grej
But who’s counting anyway, så säg
Pandemilagen drevs igenom utan opposition
Det är nämligen vår opinion
Att minst viktigt är medborgerliga rättigheters konstitution
Tänk inte själva
Tänk inte kritiskt
Ta inte det fria ordet i försvar
Så slipper vi ta er i framtida förvar
Nya normallägen med bestående restriktioner
Den enda vägen är den med Orwellska konstruktioner
Viktigast av allt, fortsätt vara rädda
Så att ni förblir lättledda.

Anna Böhlmark – Vaccinpassen – ett hot mot vår frihet

-

28 apr – De Gröna passen – en väg till befrielse eller slaveri?

En viktig artikel som alla bör läsa

Margareta Skantze – De Gröna passen – en väg till befrielse eller slaveri?

Vaccinen sägs inte ha någon effekt på smittspridningen. Det enda som utlovas är att vaccinen sannolikt gör att sjukdomen blir lindrigare om man blir smittad. Trots detta måste vi räkna med att fylla på med nya vaccindoser en eller flera gånger årligen, livet ut. Nu diskuteras även planerna att alla barn ska vaccineras mot COVID-19 lagom till höstterminens start.
Vad är det som gör att människor inte ifrågasätter detta egendomliga scenario? Svaret är sannolikt löftet om de kommande digitala vaccinationscertifikaten eller de Gröna passen som är den mer lockande beteckningen. De framställs som inträdesbiljetten till ett liv där allt ska bli som vanligt igen, ett löfte om att åter kunna resa fritt, gå på teater och konserter, besöka gym och restauranger. Systemet ska enligt EU-kommissionen komma i bruk den 26 juni 2021. Sveriges Regering har ställt sig mycket positiv till förslaget. Digitaliseringsminister Anders Ygeman hoppas att vi ska ligga steget före så att de Gröna passen blir klara redan den 1 juni, lagom till turistsäsongen.
De flesta har nog fått uppfattningen att massvaccineringen och de därmed sammanhängande Gröna passen uppstått till följd av den rådande pandemin, men så är inte fallet. Bakom detta ligger en process som inleddes på 1980-talet.

2018: Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet. Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.
April 2018: EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter. Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna. Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.
December 2018: Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin.

childrenshealthdefense.eu – Letter To Members Of The European Parliament Asking For The Rejection Of The Green Digital Certificate

It is clear we are living in exceptional times, as we see the European Union hurrying to erect a new ‘universal framework’ for disease control within the Schengen Zone. It is a response to last year’s sudden cascade of Member States locking their doors to European Citizens in fear of disease.
The EU would now offer us the key: a vaccine card in the form of ‘interoperable’ digital certificates, to be known as the Green Digital Certificate. The GDC Proposal promises freedom. But when the door remains locked, and only keyholders may pass, are we free? A pass to liberty is, in its nature, a guarantee of discrimination.
In fact, on 19 April 2021 the WHO asked that any plans for making proof of vaccination a condition of entry be abandoned because of the unavoidably discriminatory consequences. A Belgian interdisciplinary group of lawyers and scientists has demonstrated in an extensive legal analysis that this proposal is a “disproportionate, inefficient and unfair obstacle to the free movement of European citizens”, in particular given the incomplete and inaccurate scientific claims it relies on for its justification. The Commission’s assertion that introducing restrictions on free movement will somehow facilitate the exercise of that same right is quite simply absurd.

Why aren’t we treating Covid?

If someone gets Covid, they’re basically told to go home and wait. Take paracetamol for fever, maybe some vitamins, and keep monitoring their oxygen level so they can be hospitalised if/when it drops too low. It’s like we’re asking for hospitals to fill up.
Again and again, we hear of cases of patients deteriorating sharply on the ninth or tenth day. People tend to end up in hospital between seven to ten days after they test positive, said Okypy spokesman Charalambos Charilaou a few days ago.
The time lag between cases and hospitalisations (and deaths) is seen as part of the disease’s natural progression. But what if we could catch Covid early, and prevent many cases from becoming critical?
Clearly, this would be a game changer. After all, 900 cases of Covid in a day aren’t, in themselves, a cause for panic. The panic comes from the fact that five per cent of those cases may eventually need hospital treatment, and a few may even die – hence the need for measures and lockdowns. The world would be much more relaxed if Covid were seen as treatable.
At the moment, the official line – as represented by the WHO, EMA and so on – is quite clearly that it isn’t treatable. The official line is that vaccines are the only way out of this mess.

The FLCCC lists 52 trials for ivermectin (32 of them for prophylaxis and early treatment); 27 have been randomised controlled trials, 11 published in peer-reviewed journals. That’s a lot of scientific evidence, especially for a drug that’s been around since the early 80s and known to be safe as an anti-parasitic. (Some argue that being safe for one condition doesn’t mean it’s safe for another; but surely that’s a moot point if the dosage is similar.)
Nor is it just ivermectin. Studies have shown benefit for fluvoxamine, another repurposed drug that’s been around for decades (it’s an anti-depressant, used for OCD; its close cousin fluoxetine – used in Prozac – may also work against Covid), as well as melatonin, montelukast, the asthma drug budesonide, various nasal sprays including iota-carrageenan, etc etc.

Det finns en video med ett föredrag om covid-vaccinerna av en expert från Kanada på den här sidan –
COVID-19 Immunology 101
Han är inte motståndare till vacciner, men kommer fram till att han inte tänker ta det här vaccinet.

Most of us have a position regarding vaccines. But who among us has a truly informed position? Very very few of us, because it’s an immensely complex topic, and no attempt has been made to properly educate the public about it. This is an unfortunate state of affairs, as we are supposed to assess the risks and benefits and to give informed consent when confronted with the decision to get a vaccine.

-

23 apr

Hur är läget med covid-smittan egentligen, medierna har inlägg om att vården är överbelastad, samtidigt visar statistiken från SCB över totala antalet döda att dödligheten är låg sedan ca 2 och en halv månad tillbaka. Det är nog ingen tvekan om att man, medier och myndigheter, vill hålla undersåtarna uppskrämda så att de inte glömmer att ställa sig i kö för att injiceras. Och så förstås det mycket obehagliga med vaccin-passen som de otroligt nog försöker införa. Också för att locka fler till sprut-kön.

svt.se – ”Sjukvården erfar en övermäktig belastning”

Behovet av sjukhusvård för covid-patienter förväntas öka ytterligare de närmsta veckorna. Men flera regioner rapporterar redan nu att läget är på gränsen till vad de klarar av.

Så jag tar en titt på lite diagram för att försöka få lite klarhet. Först då totala antalet döda oavsett orsak, per 100 000 invånare. Mars är ganska fullrapporterad och årets röda stapel kommer knappast att nå upp till den ljusblå. Och vad man har kunnat se av april än så länge så fortsätter samma låga nivå. Från SCB

Sen från intensivvårdsregistret och beläggningen på intensivvården. Ingen jättehög uppgång ens när covid-dödstalen var så höga i december-januari. En nedgång i februari som planade ut i mitten av februari och som sen har hållit sig på ungefär samma nivå.
Från http://portal.icuregswe.org/utdata/sv/report/prod.belaggning

Vad ska man tro, varför pratar man om en överbelastad sjukvård? Det ser konstgjort ut, som det mesta med den här pandemi-historien.
Här är avlidna i covid, nedgången planar också ut i mitten av februari och har inte gått ner mycket sen dess.
Från folkhälsomyndigheten

Och sen den här kurvan över influensafall. Det har nu gått ett år med i stort sett noll influensafall! Kan man förklara det med något annat än att man kallar allt för covid? Från folkhälsomyndigheten

Efter veckans uppdatering av biverkningarna efter covid-vaccineringarna är 182 dödsfall inrapporterade, 9 nya.

Pfizer – antal vaccinerade  1 026 000 –  inkomna rapporter  6539 – handlagda 2340 – 159 dödsfall, 6 nya
Moderna –  vaccinerade 149 000 –  inkomna rapporter 1268 –  handlagda 207 – 10 dödsfall, 0 nya
AstraZ –  vaccinerade 429 000 –  inkomna rapporter 16 149 – handlagda 635 – 13 dödsfall, 3 nya

Här är något som ser hoppingivande ut –
Expressen idag 23 april – Massvaccinering ställdes in – ingen bokade in sig på tider

Personer som är över 65 år kan nu vaccinera sig mot covid-19 i Trollhättan.
På fredagen fick vårdcentralerna som skulle ha hållit i vaccineringar i Nevs lokaler ställa in mellan 12 och 20 för att så pass få personer hade hade bokat in sig.
– Som det såg ut nu var det runt 80 tider bokade av nästan 700 tillgängliga, så därför beslutade vi att pausa hela vaccineringen till på måndag, säger Ida Willner, verksamhetschef på Medpro clinic i Stavre.

En intervju med Mike Yeadon som är värd att lyssna på, t.ex. på slutet om vaccinpassen som kan innebära det verkliga tyranniet om de lyckas införa det.
”An Urgent Warning to the World” – Perspectives on the Pandemic Episode 16

Lägger också in intervjun med Naomi Wolf som jag tog upp i inlägget 3 apr om farorna med detta vaccin-pass

Former Clinton advisor, Dr. Naomi Wolf, peels the layers back on the newest hot button issue, vaccine passports, with a dire warning they are a “point of no return.”
https://www.bitchute.com/video/nE7wj6UZIhmo/

-

16 apr – uppdatering av vaccin-dödstal

VIKTIG UPPDATERING

Enligt uppgift från trovärdig källa så är det inte korrekt som jag skrivit att dödsfallen bara kommer från de 12% av de inkomna biverknings-rapporterna som är handlagda. När det gäller dödsfallen har man alltså gått igenom alla inkomna rapporterna.
Det menar Ingemar Ljungqvist, som bl.a. skrivit den här artikeln, han skriver så här –
…………………………………………
Jag har kontaktat Veronica Arthurson på MPA som chefar för detta med biverkningar. När det gäller dödsfallen vill hon vara transparent men där sker ingen eftersläpning. Där gäller inte de 12% ovan. Den som avgör om dessa ska rapporteras in eller inte är rapportören själv själv, dvs anhörig eller vårdpersonal. Dvs de som faktiskt sett sambandet. Så minimiantalet som anges är faktiskt ganska säkert. Däremot vet vi hur det är med underrapporteringen. Det kan ju föreligga ett visst tryck ute på enheterna att INTE rapportera, både med omtanke om vaccinindustrin men också att man pga arbetsbelastning och okunskap om hur man ska gå tillväga låter bli.
…………………………………………..

slut på uppdateringen

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12 nya dödsfall i samband med covid-vaccineringarna efter veckans uppdatering, 173 döda totalt sedan vaccineringarna började.
MEN, tydligen får man titta på detta på ett lite annat sätt än jag gjort tidigare. Dessa 173 kommer bara från de biverkningsrapporter som Läkemedelsverket hittills har behagat att granska, vilket är ca 12% av de inkomna, i Norge har motsvarande myndighet handlagt 57%.

   inkomna rapporter  handlagda rapporter dödsfall
(nya)
%
dödsfall
prognos
 Pfizer  6515  2212  153 (8)  6,92  451
 Moderna  1261  202  10 (1)  4,95  63
 AstraZ  16139  552  10 (3)  1,81  292
 summa  23923  2966  173 (12)    806

Om man antar att de rapporter som hittills inte handlagts innehåller samma andel med dödsfall som de som granskats så har ca 800 dött i samband med vaccineringarna i Sverige.
Och jag menar att man kan göra uppskattningen att 4000-6000 dog av covid 2020, som jag redogjorde för i förra inlägget.
Och att ca hälften av dessa (minst) inte hade behövt dö om man hade använt de mediciner och behandlingar som finns, och om man hade låtit bli att vara blixtsnabba med att sätta äldre på sk palliativ vård och gett dom hjälp och behandling istället.

Norges siffror efter veckans uppdatering –
143 dödsfall i samband med vaccineringarna, 11014 inkomna rapporter, 6293 handlagda, prognos 250 döda.
Norge har ca 700 covid-döda på ett år, kan man anta att det är på liknande sätt som i Sverige, att en stor andel av de som är med i den statistiken dog av i huvudsak annan anledning än covid? Troligen.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner
https://legemiddelverket.no/english/covid-19-and-medicines/vaccines-against-covid-19/reported-suspected-adverse-reactions-of-covid-19-vaccines

-

14 apr – coviddödstal och vacciner från en ny synvinkel

UPPDATERING

Det är troligen så att det inte stämmer att dödsfallen bara kommer från 12% av de inkomna rapporterna. När det gäller dödsfallen så sägs det att de är från alla inkomna biverkningsrapporter.

slut på uppdateringen

……………………………………………………………………………………………….

Jag har blivit uppmärksammad på något ganska uppseendeväckande, de 161 dödsfall som Läkemedelsverket rapporterat i biverkningsregistret från covid-vaccineringarna kommer bara från de ca 12% som har handlagts av de inkomna biverkningsrapporterna! Då handlar det med stor sannolikhet snarare om drygt 1000 (eller 675 om man tar hänsyn till snedfördelningen mellan de olika vaccinmärkena) som har dött i samband med covid-vaccineringarna! När man har handlagt alla. Så här långt, sprutandet är ju i full gång.

Och sen det här med hur många som har dött av/med covidsmitta. I de fall där de har granskat detta har man kommit fram till att en viss procent, 15-45% dog AV covid.
50-75% dog med underliggande sjukdomar där covid var en bidragande orsak till dödsfallet.
Och 8-15% dog pga annat än covid.
Uppgifterna kommer från någon på facebook som har granskat inlägg i medier, två exempel på sådana finns nedan. Det blir ungefärliga siffror, uppskattningar.

Men om man tittar på det totala antalet döda 2020, ca 98100 dog, ett medeltal för åren 2015-2019 är 90962, alltså ca 91000. Det är 7000. Men befolkningen ökar så antalet döda borde också öka. Och år 2019 dog onormalt få i Sverige, ca 88 700, så det borde ha funnits många äldre som var nära döden men som hade överlevt pga en ovanligt mild influensa när vi gick in i 2020. Så 92-93000 borde ha varit ett normalt dödstal för 2020? Man kan nog säga att 4-6000 för många dog förra året för att det ska kunna kallas för normalt.
Då blir det lite andra siffror om man jämför covid-döda 2020, 4-6000, mot de som dött i samband med vaccinet på ca 3 månader, drygt 1000 (eller 675) 173. Än om man räknar 10000 coviddöda mot 161 döda i samband med vaccinet.

Nästa sak man då kan tänka på är hur många av de 4-6000 coviddöda som inte hade behövt dö om de fått de behandlingar som finns men som undanhålls. Om hydroxiklorokin hade använts våren 2020 för tidig behandling tillsammans med zink, som vissa läkare som var på alerten gjorde (Brian Tyson A B Vladimir Zelenko A B), så borde det ha betytt mycket.
Och ändå värre, alla äldre som inte gavs någon chans med behandling överhuvudtaget, utan sattes på sk palliativ vård med morfin och på så sätt hjälptes över till andra sidan istället!
Hälften, 2-3000 hade uppskattningsvis inte behövt dö …?

Och nu, när Ivermectin finns, skulle väldigt få behöva dö av covidsmitta!

Covid-19 oftast inte ensam dödsorsak bland äldre – augusti 2020

En majoritet av dem som dött med bekräftad covid-19 utanför sjukhus hade bakomliggande sjukdomar. Det visar en granskning som gjorts av Region Östergötland.

Covid-19 bedömdes vara den direkta dödsorsaken i 15 procent av dödsfallen. För en majoritet av de avlidna – hela 70 procent – var covid-19 en bidragande snarare än direkt orsak. Hos 15 procent bedömdes dödsorsaken vara andra sjukdomar, då oftast hjärtsjukdom.

Om Region Stockholm från januari 2021 – Coviddöda kan ha avlidit av andra orsaker

I en egen granskning som regionen gjort kring dödsfall på säbo ser man att i 17 procent av fallen var covid-19 den huvudsakliga dödsorsaken. För den stora majoriteten, 75 procent, pekar man på att infektionen bidragit till att personen avled. Där har faktorer som ålder, skörhet och sjuklighet spelat in.
I övriga fall, 8 procent, bedömer man att annan sjukdom orsakat att personen avled. Totalt har 228 journaler gåtts igenom.

www.vk.se/2021-01-13/coronans-verkliga-dodstal-borjar-bli-synligt
https://bulletin.nu/beskedet-kan-vara-tecken-pa-att-covid-19-ebbar-ut

-

9 apr – coviddödstal och vacciner

Det är mycket att ta upp… jag börjar med det här, Sveriges Radio hade för några dagar sen ett inslag med den här rubriken –
Större andel sjukhusvårdade dog under pandemins andra våg än den första

En större andel av dem som lades in på sjukhus i Sverige i covid-19 dog under pandemins andra våg än under den första. Detta trots att behandlingsmetoderna hade hunnit bli bättre.
Det visar en ännu inte publicerad registerstudie som gjorts av forskare som främst är verksamma vid Socialstyrelsen.
Forskarna vet inte vad orsaken kan vara, eftersom exempelvis den brittiska varianten av viruset SARS-COV2 inte var särskilt spridd i Sverige under den andra vågen från oktober till december.

Jag har frågat mej flera gånger under vintern hur covid-dödstalen kunde vara så osannolikt höga. Det hade ju kommit uppgifter i november och december om att hälften så många av de som fick sjukhusvård dog jämfört med våren 2020. Att man hade lärt sig och blivit bättre på att behandla, t.ex. med astmamedicin med kortison och blodförtunnande.
Jag upprepar ett par citat som jag tog upp den 11 dec.
Sveriges Radio 24 november

Andelen som dör i covid-19 har gått ned drastiskt. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Av de som hamnar på sjukhus dör hälften så många nu jämfört med i början av pandemin.
– Det kanske viktigaste är lärdomen att blodproppsförebyggande läkemedel hjälper patienterna. Och i mitten av juni blev det klart att kortisonbehandling ger patienterna ett bättre resultat också, säger Thomas Lindén, avdelningschef på socialstyrelsen.
Studien har tittat på de drygt 18 000 patienter som vårdades med covid-19 på sjukhus perioden mars till oktober. Både dödligheten och andelen som behöver intensivvård har minskat drastiskt.
I mars var andelen som behövde intensivvård 20 procent jämfört med 9,1 procent i oktober.

Sveriges Radio 7 december

Antalet dagar en covidpatient vårdas på iva har nästan halverats jämfört med i våras, från 16 till 9 dagar, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

– De blir inte så superinflammatoriska som de blev i våras. Även om det kommer två patienter varje dag, så blir vi av med en eller två om dagen, och det är hoppfullt, säger Karin Frisell.

Förutom bättre medicinering, och att de lärt sig vilka som kan klara sig utan respirator, tror överläkare Magnus Gisslén att en annan faktor som förkortar vårdtiden är att fler patienter snabbare söker vård.
– Vi har noterat att många patienter som söker sjukvård och läggs på sjukhus nu kommer lite tidigare, innan de blivit så sjuka. Och i många fall kan man förbättras snabbare och kan gå hem snabbare. Sen ska man komma ihåg att man uppmanades av sjukvården att vänta vilket var lite olyckligt.

Och nu kommer man alltså med uppgifter om att en större andel sjukhusvårdade dog nu i vinter jämfört med våren 2020! Det är något som inte stämmer. Kan det vara så att det kommit direktiv från myndigheter hur man ska behandla och gå till väga som gjort att så många kunnat dö? Som att man ska fortsätta att inte göra någonting förrän patienten får svårt att andas, att man inte ska sätta in astmamedicin med kortison för ofta, eller vad det nu skulle kunna vara.
För om makterna bakom kulisserna har den makalösa fräckheten att hålla tillbaka fungerande mediciner, t.ex. Ivermectin och hydroxiklorokin, mitt framför ögonen på hela världen, i alla fall för de som vill se, så kan man inte utesluta någonting.
Det finns ju en annan agenda som är viktigare än att så få som möjligt ska bli svårt sjuka och dö, som vaccinkampanjen.

Jag har kopierat en längre beskrivning från facebook från en som varit covid-sjuk som kan ge en vink om hur det går till och hur man lyckas få uppdödstalen.

Kan berätta att jag råkade stifta en obehaglig bekantskap med en viss herr Corona strax efter jul, vilket visade sig vara en ondskefull liten krabat som misshandlade mig rejält och fick mig att hamna på Mölndals sjukhus efter en skakig ambulanstransport. Men döm om min förvåning när jag trots svåra symptom blir hemskickad efter en dryg timme, mer eller mindre utslängd om man ska vara politiskt korrekt.
En sjuksköterska modell ”större man” anländer för att föra ut mig eftersom jag vägrat gå hem med en så trivial motivering som att jag är allvarligt sjuk. Väl utanför entrén kollapsar jag men den manliga sjuksköterskan är rådig och finner sig snabbt. Han hämtar en rullstol för att kunna få iväg mig och trycka in mig i baksätet på Covid-taxin som väntar med motorn igång för att så snabbt som möjligt kunna avlägsna mig från sjukhusområdet. Att min kollaps skulle föranlett att den manliga sjuksköterskan kände någon form av yrkesstolthet och ville hjälpa en sjuk medmänniska verkade dock inte finnas med i hans arbetsbeskrivning eller ens falla inom ramen för hans arbetsmoral.
Men taxi-chauffören som får höra min historia avslöjar att jag inte är den första han kör hem i risigt tillstånd. Och då ska ni veta att akuten på sjukhuset var i stort sett helt tom, så att skylla på platsbrist eller hög arbetsbelastning låter sig inte göras. Jag såg inga andra patienter där och tystnaden var faktiskt öron-bedövande.
Men det är å andra sidan inte helt omöjligt att jag råkade ut för ett prank och att de gömde undan patienterna när jag anlände så att jag inte skulle se dem. Och eftersom jag knappt hann komma in förrän jag blev utslängd så hann givetvis inte gänget hoppa fram och överraska mig.
När jag kommer hem tar det inte ens en kvart förrän jag faller ihop på samma sätt som utanför sjukhusets entré. Och då ska man ha i minnet att jag inte är den som viker mig i första taget, men här var det som att kroppen själv stängde av. In i ambulansen igen för det var ju så himla kul första gången, men denna gång hamnade jag på det fashionabla Östra sjukhuset med en för ögat arkitektoniskt mer tilltalande skyview.
Fick lite dropp (och de var noga med att inte ge för mycket dropp) efter att de konstaterat att pulsen, blodtrycket och syresättningen såg någorlunda ok ut, och två dagar senare ansåg de mig vara frisk och omplåstrad och blev utskriven.
Påpekade bestämt att kroppen inte fungerar som den ska och att jag behöver adekvat medicinsk hjälp men de hänvisade till sina upptäckter gällande ovannämnda medicinska parametrar. Försökte få dem att förstå att kroppen är aningen mer komplicerad än så, eller som min far brukade säga – att kroppen är den mest komplicerade maskinen i universum och att de kanske skulle göra en aningen bredare undersökning men det gick inte alls hem. Mest troligt berodde det på att de bara hade gått kursen ”Puls, blodtryck och syresättning” och således inte kände till något annat.
Efter hemkomst blev jag snabbt sämre till min familjs förtret. Tredje dagen jag var hemma var jag så svag att jag såg nästintill döende ut och hade inte ens ork för att yttra ett par meningar (det värsta som kan hända en debattör av min rang). Min vid det här laget oroliga hustru ringde återigen efter ambulans och väl där slängdes jag in på Östra sjukhusets reklamations-avdelning som kort och gott heter ”Gör om, gör rätt”.
Men de levde bevisligen inte upp till sitt namn (fake marknadsföring à la megalomani), för bara några dagar senare så orkade inte mitt hjärta pumpa längre utan valde att lämna in sin avskedsansökan (kollapsen utanför Mölndals sjukhus entré var en första signal men som inte uppmärksammades). Efter att jag hade hamnat i Dödens väntrum insåg man på Östra sjukhuset sådär helt spontant att jag var nog ganska sjuk ändå. Först då tog de mod till sig för att visa hur duktiga de är på att göra sitt jobb. De lyckades efter hårda förhandlingar och medelst en massiv övertalningskampanj få mitt hjärta att dra tillbaka sin avskedsansökan och gå tillbaka till jobbet och fortsätta utföra sitt livsviktiga arbete.
Beviset var att mitt bröstben värkte något ofantligt i flera dagar, men det var ändå tur att någon på sjukhuset hade gått kvällskursen ”Tryck allt du kan på bröstbenet” och att just kurs-ettan var på plats. Men förmodligen var de bara skräckslagna över att de skulle kunna få IVO på halsen för att de som tilläts undersöka mig bara hade gått kursen ”Puls, blodtryck och syresättning”, vilket var orsak till att allt annat som finns i kroppen och kan krångla på ett galant sätt helt hade förbisetts ytterst nonchalant.
IVA låg som tur är bara några avdelningar bort och personal därifrån rusade till och kunde bidra med sin kompetens. Och här märktes på direkten att de även gått den längre kursen ”Rädda liv”, för trots mitt livshotande tillstånd kunde de snabbt som ögat samla ihop resterna och pussla ihop mig. Det visade sig nämligen att mitt blod var så uttorkat att stackaren bakom bröstbenet inte längre klarade av att pumpa runt den sega sörjan som dessutom var full av blodproppar i ett överväldigande antal.
Dessa små busiga krabater hade helt tagit över kommandot och majoriteten hade bestämt sig för att sammanstråla i en romantisk rendezvous i mina lungor och därmed bröt de helt arrogant FHM´s riktlinjer och regeringens nya begränsningsförordning gällande deltagargränsen om max 8 deltagare beträffande privata sammankomster. I det läget är det ju ganska förståeligt att pumpen lämnade in en avskedsansökan i all hast, för vem vill arbeta under sådana vidriga arbetsförhållanden utan att ha blivit erbjuden en lukrativ löneförhöjning eller ens ett munskydd när nu trängseln blev så omfattande. Nä precis, det hade inte jag heller velat.
Ja, det var ett drama som heter duga enkom pga av att avdelningen ”Gör om, gör rätt” inte levde upp till sitt namn. Och om den medicinska personalen och avdelningen ”Gör om, gör rätt” hade haft fler kurser än ”Puls, blodtryck och syresättning” i bagaget och gjort det man borde ha gjort från början, så hade jag nu inte haft ett hjärtfel som förmodligen kommer att följa mig livet ut. Jag hade inte heller fått blodet skadat så att jag nu måste äta blodförtunnande medicin livet ut (av någon underlig anledning var de hela tiden tveksamma till att ge mig dropp som obestridligen kunde ha motverkat starkt till uppkomsten av förtjockat blod och blodproppar, trots att jag påpekade stup i kvarten att mitt mående förbättrades med upp till 80-90% varje gång jag fick dropp).

Oj oj oj, det låter helt otroligt!
Sen har vi då ett praktexempel från för ett år sen på hur det har gått till med många gamla. Det står att hon inte hade covid, det vore konstigt om hon inte kom med i statistiken över covid-döda.
Mord anmält till Polisen i Uppsala för palliativ vård utan samtycke

Den 6:e april 2020 avled Marianne Yngve på äldreboendet Vardaga Hovstallet i Uppsala klockan 04.45. Då Mariannes make underrättades om dödsfallet fattade denne misstankar om att allt inte gått rätt till.
Den sista gången maken Gösta Yngve hade haft telefonkontakt med sin fru var måndagen den 30 mars då han ringde sin fru via personalen på äldreboendet. Hon var då helt talbar och hade med sin rullator begett sig till serveringsutrymmet för att dricka kaffe. Makarna hade samtalat med varandra helt redigt, detta trots att Marianne hade Alzheimers. Hon hade fått en plats på boendet mer permanent sedan december 2019. När sedan maken Gösta Yngve påföljande dagar sökte sin fru fick han av personalen enbart beskedet att hon för tillfället sover. Dessa dagar infördes också besöksförbud på äldreboendet pga av coronarestriktioner, så Gösta kunde inte hälsa på sin fru.
Av de minnesanteckningar som förts av personalen framgår att man den 31 mars skulle sätta in palliativa läkemedel. ”Behandlingsbegränsningar samt underlag för konstaterande av dödsfall i hemmet uppdaterat”.
Ifråga om insättande av palliativ vård krävs samtycke av patient/nära anhörig. Detta hade inte inhämtats.
Man höjer också dosen av Buprenorfin (opioid). Det ska i sammanhanget nämnas att Marianne inte hade någon infektion av SARS2-CoV19.

Gösta Yngve upplever det hela som att man utan någon som helst informerat samtycke satt in en dödsbringande behandling och betecknar det hela som mord. Detta bekräftas också av de minnesanteckningar som han i sorgearbetet efter sin fru begär ut i juli 2020.

Och nu något om de pågående vaccineringarna.
Fem äldre av ca 40 boende på ett äldreboende i Skåne blev covidsmittade för en vecka sen, fyra av de fem var vaccinerade med två sprutor. Tre av dessa dog (hittills, en vårdas fortfarande på sjukhus).
De hade klarat sig undan covidsmitta tidigare. Media-inlägg om detta finns samlade på denna sidan – https://justpaste.it/1uwjh

Man kan ju tycka att det som brukar föras fram som något självklart, att vaccinerna är den stora frälsaren från den förfärliga pandemin, kanske skulle tonas ner och sansas lite efter sånt här. Och efter att Astra Zenecas vaccin fått så stor uppmärksamhet för sina blodproppar, och att det ”pausats” för de som är yngre än 55 år. För bara några veckor sen skulle det INTE ges till äldre över 65 då det inte ansågs tillräckligt effektivt åt äldre!
Men det gäller troligen inte när det gäller ett vaccin, det finns knappast något som är heligare.

Här är ett liknande exempel från USA, tre nunnor avled i covid efter att ha blivit vaccinerade. Även dessa nunnor hade klarat sig från covidsmitta innan de blev vaccinerade. Liknande exempel från Gibraltar tas också upp i videon –

ISOLATED NUNS DIE DAYS AFTER VACCINE
Three sister in an isolated Kentucky monastery passed away from Covid19 in February after receiving their Covid19 shot. Hear how similar patterns in remote parts of the world are experiencing covid outbreaks and subsequent deaths only after the population has been vaccinated.

-

3 apr

27 nya dödsfall i samband med covid-vaccineringarna. Totalt är 148 dödsfall inrapporterade efter veckans uppdatering.

Pfizer 135 (21 nya)          805 000 vaccinerade    5 894 inkomna biverkningsrapporter
Moderna 8 (5 nya)           111 000 vaccinerade    1 021 inkomna biverkningsrapporter
Astra Zeneca 5 (1 ny)       252 000 vaccinerade  14 275 inkomna biverkningsrapporter
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

Det är mycket märkligt det här att medierna bara uppmärksammar dödsfallen efter Astra Zenecas vaccin när Pfizers vaccin har så enormt många fler. Samtidigt har Astra Zenecas många fler biverkningsrapporter.

Norges siffror efter veckans uppdatering –
135 rapporterade dödsfall totalt
Pfizer 126  – 437 000 vaccinerade med första dos (259 000 med andra dos)
Moderna 3   – 44 000 (12 000)
AstraZeneca 6  – 134 000 ( 0 )
https://legemiddelverket.no/english/covid-19-and-medicines/vaccines-against-covid-19/reported-suspected-adverse-reactions-of-covid-19-vaccines
………………………………………………………

Covid-dödstalen var enormt höga i Sverige i nov-dec-jan. Om man kollar åldersgruppen 0-64 år för de månaderna så ser man att onormalt få dog även under de månaderna, jämfört med ett medeltal för åren 2015-19! Alltså totala antalet döda, oavsett orsak.

https://scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/

I februari och mars i år är dödstalen låga för alla åldersgrupper. Sedan 2 månader tillbaka har vi alltså låg dödlighet. Ändå kör man på med skrämselkampanjen. Det talas om ökad smittspridning. Man vet inte vad man ska tro. Allt är så oärligt och vinklat så man kan inte lita på någonting, därför är det bra att hålla koll på statistiken. Allt tycks gå ut på att hetsa folk till att ta vaccinet.

Det här med vaccinpass är mycket obehagligt. Inte bara det att det är ett oanständigt trick för att få fler att ta vaccinet. Det är ren fascism att hota med att man inte ska kunna gå till frisören om man inte har ett digitalt vaccinpass.
Green Pass: Letter of Children’s Health Defense to the European Parliament. TAKE ACTION

European Plans for ‘Vaccine Passports’ Were in Place 20 Months Prior to the Pandemic. Coincidence?

Naomi Wolf förklarar alla faror med detta i en ny intervju på The High Wire.
Former Clinton advisor, Dr. Naomi Wolf, peels the layers back on the newest hot button issue, vaccine passports, with a dire warning they are a “point of no return.”
https://www.bitchute.com/video/nE7wj6UZIhmo/

IVERMECTIN

Samtidigt fortsätter man att motarbeta mediciner som fungerar mot covid. Förra veckan kom europeiska läkemedelsmyndigheten med ett nytt uttalande där man avrådde från användande av Ivermectin. Och denna veckan kom WHO med samma sak! Och i Holland kan nu läkare få böta 150 000 euro om man skriver ut hydroxiklorokin eller Ivermectin. Ganska makalöst. I ett läge där de måste veta att allt fler känner till hur bra effekt Ivermectin har. En expert på att analysera studier menar att dödligheten kunde minska med ca 75% om Ivermectin används.
Pierre Kory och hans team som är bland de som förespråkar användningen av Ivermectin gav sitt svar på WHO’s uttalande –
FLCCC Alliance Blasts WHO over Ivermectin Guideline

Se den här sidan – Ivermectin som behandling för covid, utvalda artiklar och videor – för mer om Ivermectin.

-

21 mars

Det är verkligen dramatiskt på vaccinfronten. Flera länder har stoppat användandet av Astra Zeneca-vaccinet. I Norge har något så unikt hänt som att myndigheterna gått ut med att de funnit att ett dödsfall orsakats av vaccinet! Har det hänt tidigare? De brukar ju alltid säga att de inte kunnat finna något samband mellan dödsfall och vaccinet.
Detta måste kasta grus i maskineriet, många fler borde nu vägra ta sprutan.

Norge har nu 119 inrapporterade dödsfall efter vaccineringar till biverkningsregistret (451 308 vaccinerade 16 mars).
Och Norge har 648 covid-döda på ett år. Det vore konstigt om det inte fanns starka krav på att avbryta vaccin-kampanjen i Norge. Är det därför Norges statsminister är under attack nu i medierna? Hon anklagas för att ha ätit middag med familjen! Och de ska varit fler än de tillåtna 10.
Var det på liknande sätt runt jul i Sverige, när pandemilagen skulle röstas igenom? Då jagade medierna Stefan Löfvén för att han hade varit i en butik. Fanns det ett motstånd hos regeringen mot detta?

I Sverige är nu 107 dödsfall efter vaccineringar inrapporterade (723 000 vaccinerade 18 mars).

Pfizer – 103 (10 fler än förra veckans rapportering)
Moderna – 3  (noll nya)
Astra Zeneca – 1  (noll nya)
Ser man på dödstalen ser ju Pfizers farligast ut. Men ser man på antalet inkomna rapporter om biverkningar i förhållande till antalet vaccinerade är bilden en annan.
Astra Zenaca har fler än dubbelt så många rapporter på mindre än en tredjedel i antal vaccinerade, jämfört med Pfizers.
Pfizer  517 000 vaccinerade,  inkomna rapporter 5214
Moderna 53 000 vaccinerade, inkomna rapporter 793
Astra Zeneca 153 000 vaccinerade, inkomna rapporter 12 319
…………………
Om man sen tittar på antalet icke-allvarliga biverkningar jämfört med antalet allvarliga, så avviker Astra Zeneca genom att ha många gånger fler allvarliga än icke-allvarliga. Det totala antalet rapporter stämmer inte med antalet rapporter ovan, kan det vara så att de första är inkomna rapporter och de här under är genomgångna?
Pfizer – ej allvarlig 1177, allvarlig 599, totalt 1776
Moderna – ej allvarlig 95, allvarlig 41, totalt 136
Astra Zeneca – ej allvarlig 38, allvarlig 180, totalt 218

Det ser mycket misstänkt ut att Astra Zeneca bara har 1 dödsfall medan Pfizer har 103.

Läkemedelsverket ska få en ny generaldirektör, som kommer från Astra Zeneca!
Har den tidigare chefen avgått i protest mot direktiv som upplevts som oacceptabla?
Som att dölja en massa dödsfall i rapporteringen om biverkningar efter vaccineringarna?

Det ska bli intressant att se vad det blir av det här stoppet för Astra Zeneca-vaccinet. Kan makterna bakom kulisserna verkligen bara trycka på och kräva att man ska fortsätta?

Och så har vi detta, vaccinerna kanske inte är den stora räddaren, nåja bara man får ett vaccin-pass av Ygeman!

Tolv personer på boenden i Skåne har testat positivt efter full vaccinering

USA – 17 Brenham nursing home residents contract COVID-19 after being vaccinated (video)

…………………………………

Dödstalen över alla döda oavsett orsak är nu nere på normal nivå, eller t.o.m. lite under.
I februari dog 7229 (kommer nog att höjas lite när rapporteringen blir fullständig) och ett februari-medeltal för de 6 föregående åren är 7737.

-

20 mars

Jag såg ett inlägg idag om en covid-mutation i Norge som skulle drabba barn värre – Norska rön: Mutationerna kan drabba barn
Det är sådant som experten varnar för som jag tog upp i förra inlägget. Det kanske är som han säger, att man kan vänta sig farligare mutationer.
Då gäller det att man är förberedd och själv kan sätta in både förebyggande behandling och virusdödande så fort man känner minsta symptom, för vården ger inte mycket hjälp, särskilt inte de första dagarna. Och det är det som är viktigt, att sätta in behandling så fort som möjligt så att sjukdomen inte får ett allvarligt förlopp.
Jag har gjort ett inlägg med tips om olika behandlingar och medel som jag hittat – Behandlingar – finns också en länk dit i överkanten av denna sidan.

Tanzanias president har tydligen dött, man kan inte låta bli att ställa sig frågan om han mördats.
Han var ju en av få som inte ställde upp på covid-hysterin. Skulle det vara en tillfällighet att han dör just nu!?
UPDATED: President Magufuli dead at 61
Tanzania – The second Covid coup?

WATCH: Welcome to the Upside Down
Brilliant comic poem from youtuber What’s Her Face. A very fitting addition to our Covid Positive section

Good evening, and welcome to the upside-down.
Where what you see, can never be,
and what you know, just isn’t so.
Where bad is good and wrong is right.
Where truth went down without a fight.
Where you might just say, every day is opposite day.
Can I offer you a mask or an anal swab?
Rape is the law, if its for a good cause.
Oh no, it isn’t mandatory, that would be cruel,
but you have no choice, that’s our only rule.

But luckily, we have the only cure,
it won’t stop it from spreading but that’s all we know for sure.
So “What does it do?”, you may ask.
No one knows, so please be sure to double mask.
“It’s super safe” the doctor said.
Even if you end up dead,
because the antidote can’t kill you since
it’s the leading cause of coincidence.

-

11 mars – varningar för mutationer

Två inlägg som man nog gör klokt i att inte blunda för. De varnar för att en massvaccination som den som just nu genomförs, under pågående smitta, gör att risken för farliga mutationer ökar.

covexit.com – Expert Sounds the Alarm about Risks of Mass Vaccination

Vanden Bossche argues that humanity is now facing “a global catastrophe without equal,” because of the mass administration of what he considers to be the wrong vaccines.
“This type of prophylactic vaccines are completely inappropriate, and even highly dangerous, when used in mass vaccination campaigns during a viral pandemic,” he maintains.
Central to his concerns are the detrimental consequences of further “viral immune escape,” prompting both weakened natural immunity and vaccine resistance to variants.
“How long can one ignore the problem when there is at present massive evidence that viral immune escape is now threatening humanity?”

Adam Gaertner menar att farliga mutationer redan har orsakats av vaccineringarna.
A New Mutation Threatens A Fragile Recovery

The viral protein has simply mutated, by random evolutionary chance, very likely under hyper-evolutionary pressure from vaccine-induced IgG and IgM antibodies

Recoveries will take longer, and while steroids, blood thinners and targeted immunotherapies such as tocilizumab may be able to temporarily ameliorate symptoms, the use of effective antivirals will become absolutely mandatory.

This is not a unique scenario. Marek’s disease, a lymphoma virus disease in chickens, is the best known example of leaky vaccines causing evolutionary escape.
Long story short, the original virus was relatively mild, until flocks of chickens were vaccinated with leaky vaccines that, while preventing the chickens from dying, did not prevent infection. The virus engaged in an evolutionary arms race against the vaccines, which required frequent updates, and became more infectious and lethal over time. Eventually, the virus became so lethal that any unvaccinated chicken was certain to die if infected; the vaccine became the only means by which a flock of chickens could expect to survive an outbreak.

Jag skrev så här i slutet av förra inlägget –
……..
En fundering jag har, det talas i medierna om när ”den stora massan” ska vaccineras, och tydligen är det så att man inte får välja vilket vaccin man ska få. Kanske är det så att när de sista av ”den stora massan” som går frivilligt sprutas så är det med vaccin som preparerats så att de sprider en mer allvarlig smitta. För att kunna motivera att obligatorisk vaccinering införs? Något sådant är att vänta med tanke på den sanslösa satsningen på detta projekt.
…….
”Dom”, de som ligger bakom detta projekt, är kanske slugare än så. De vet av erfarenhet, som exemplet med kycklingarna som Gaertner beskriver, att den här mer allvarligare smittan med stor sannolikhet uppstår av sig själv om man agerar som man gör!?

Om det nu är så att farliga mutationer är att vänta så är det hög tid att förbereda sig. Det bästa sättet att inte dras med i panik är att vara förberedd, Gaertner menar att virus-dödande medel blir än viktigare än de är nu.
Först en utmärkt video om något man kan ha stor nytta av, mot covid liksom mot de flesta sjukdomar. Det som kallas för MMS.
Man får sätta sig in i hur det funkar och ta ansvar själv om man vill använda det, se HÄR och HÄR
THE UNIVERSAL ANTIDOTE DOCUMENTARY – theuniversalantidote.com
www.bitchute.com/video/XmDQNw007Wke

Jag tror att jag återkommer i ett eget inlägg med en lista på fler tips om medel och preparat man kan ha hjälp av. Ivermectin är ju ett av de viktigaste.

Tar istället en ny titt på läget med biverkningsrapporterna i samband med covid-vaccineringarna. Det enda som hänt efter det jag beskrev i förra inlägget, är att datumet ändrats på de senaste pdf-filerna från de 3 olika vaccinsorterna. Jag har alla pdf-filer sedan mitten av januari nedladdade, men det är bara den senaste man kan nå via Läkemedelsverkets sida, vad jag har kunnat se. Så jag har pdf-filerna för 1-4 mars sparade, och den 3:e mars står 83 dödsfall på Pfizers (Comirnaty) och den 4:e står det 79. Nu är datumet ändrat på Läkemedelsverkets sida så att det står den 28:e februari på den senaste! Vad kan syftet med det vara?

Det står också på deras sida att biverkningsrapporterna bara ska uppdateras en gång i veckan framöver, till skillnad mot tidigare då den uppdaterades dagligen. Men nu står det den 28 februari på den senaste, då finns ingen uppdatering från förra veckan. Och det ska uppdateras på torsdagar står det, idag är det torsdagen den 11 mars mitt på dagen och den har ännu inte uppdaterats idag.
Men jag uppdaterar här om det kommer något nytt idag.
…………………………….
UPPDATERING –
Biverkningsrapporterna hos Läkemedelsverket är idag uppdaterade
97 dödsfall är inrapporterade. Förra veckan var det först 85 sen drog man ifrån 4 till 81.

Pfizer – 93 dödsfall inrapporterade
Moderna – 3
AstraZeneca – 1
…………………………….

-

7 mars – covid-läget och vaccinerna

En titt på covid-läget, först avlidna i covid-statistiken. Ser ut som att det kulminerade första veckan i januari och sen slutet av januari och i februari har det gått brantare nedåt. Nu är vi en vecka in i mars och närmar oss den tid på året då influensan brukar klinga av. Läget borde vara ganska ljust. Trots det går propagandan i medierna på om att det är risk för en tredje våg osv. Kan det handla om annat än att hålla folket uppskrämda så att de inte glömmer att ställa sig i vaccin-kön?
Hur kunde det bli en sån enorm uppgång i nov-dec-jan? Med tanke på det som sas i november
Av de som hamnar på sjukhus dör hälften så många nu jämfört med i början av pandemin.”

Och så det här intressanta diagrammet över den sk vanliga influensan. Det är nu ganska precis ett år sen det deklarerades pandemi. Den lila heldragna linjen visar influensasäsongen 2019-2020, den störtdyker just då och i slutet av mars-20 är den nere på noll. Den gröna heldragna linjen visar influensasäsongen 2020-2021 och har krupit längst ner hela tiden! Kan detta visa något annat än att alla med influensasymptom har räknats in under covid?

Det här är från SCB och visar antalet döda, totalt oavsett orsak, i förhållande till folkmängden. Röd stapel är 2021, mycket hög för januari. Första halvan av februari är dödligheten låg, ungefär som förra året och den röda stapeln för februari kommer troligen att hamna i nivå med den svarta (2020) eller ljusblå (2019). Ser också ut som en positiv utveckling.

Om man då hade börjat använda t.ex. Ivermectin som tidig behandling för de som får coronasymptom, och särskilt åt äldre och riskgrupper, så skulle man säkert kunna kalla det att man har läget under kontroll! Plus att man använder astma-medicin med kortison, som enligt en studie visar att – ”medlet minskade risken för sjukhusinläggning med 90 procent” –

Men som sagt, det är vaccineringarna som är det viktigaste för överheten, då måste man hålla folket uppskrämda.
Det är en vecka sen jag tog upp biverkningsrapporterna av covid-vaccinerna och dödsfallen som rapporteras in, efter vecka 8 såg det ut så här –

Sverige – 85 döda – 474 028 första dosen, 246 603 andra, 720 631 vaccinationer
Norge – 102 döda – 298 000 första dosen, 104 000 andra, 402 000 vaccinationer

Efter vecka 9, i fredags 5 mars, såg det ut så här –

Sverige – 81 döda – 597 424 första dosen, 292 867 andra, 890 291 vaccinationer
Norge – 111 döda – 346 439 första dosen (hittade ingen uppgift om hur många som fått andra, men vissa av dessa har även fått en andra dos, kanske ca hälften)

Man har alltså slutat rapportera dödsfall i samband med vaccineringarna i Sverige! I stället har man dragit ifrån 4. Jag kan inte komma på någon annan förklaring än att dödsfallen blev för många. Kanske har man ändrat i direktiven så att endast dödsfall som inträffar inom de 2 första dygnen efter vaccinering ska rapporteras in, eller liknande, jag vet inte hur man har räknat tidigare.
Om man antar att Sverige har samma andel döda som i Norge så skulle det vara ca 190 dödsfall. Men det är bara en gissning, det är kanske underrapporterat i Norge också.

Norge – totalt antal covid-döda 632, befolkning 5,35 miljoner.
Om man i Norge vaccinerar 6 gånger så många som man gjort hittills så har man kanske lika många döda i samband med vaccineringarna som covid-döda! Men, det är mest äldre som vaccinerats i början, bland de yngre är det nog inte så många som dör.

En fundering jag har, det talas i medierna om när ”den stora massan” ska vaccineras, och tydligen är det så att man inte får välja vilket vaccin man ska få. Kanske är det så att när de sista av ”den stora massan” som går frivilligt sprutas så är det med vaccin som preparerats så att de sprider en mer allvarlig smitta. För att kunna motivera att obligatorisk vaccinering införs? Något sådant är att vänta med tanke på den sanslösa satsningen på detta projekt.

-