1 dec

Mainstreammedierna, som agerar för finansoligarkerna och mot folket, vill att vi ska tro att CETA-avtalet är klappat och klart. Så att inget motstånd mot det ska hinna byggas upp. Det är färdigförhandlat men det ska först godkännas av EU-parlamentet i början av nästa år.

”Rösta nej till EU:s avtal med Kanada”

I skuggan av det mer omdebatterade TTIP-­avtalet med USA har EU förhandlat klart ett omfattande avtal med Kanada som nu ska upp för beslut. Den rapport som Katalys publicerar i dag visar att avtalet kan medföra en mängd risker och leda till att Sverige stäms om vi exempelvis förbjuder vinster i välfärden, skriver debattörerna Daniel Suhonen, Rikard Allvin och Robin Zachari.

I Cogito och Katalys rapport om avtalet med USA, TTIP, poängterades hur frihandel som begrepp kommit att användas i debatten om avtalet. Detta trots att TTIP i väldigt liten grad berör klassiska fri­handels­frågor. Samma sak gäller i högsta grad Ceta. Därför måste dessa avtal lyftas bortom en i Sverige närmast avklarad debatt om ”för eller emot” frihandel, och i stället fokusera på avtalens faktiska innehåll.

Vi har funnit att många av de reservationer som är tänkta att skydda offentliga tjänster inte på ett fullgott sätt garanterar politiskt manöverutrymme och möjligheten att exempelvis, utan att bryta mot avtalet, återkommunalisera verksamheter eller expandera allmännyttiga tjänster som drivs i offentlig regi.
Sverige är i en global kontext snarast unikt när det gäller avreglering av offentliga tjänster och hur vi valt att tillåta privat kapital att utifrån en vinstmaximeringsprincip operera i äldreomsorg, sjukvård och skola. Ceta är därigenom särskilt allvarligt för Sve­riges del då inget av dessa områden är undantagna från avtalets vagt definierade investeringsskydd. Detta innebär att politiska åtgärder för att åter­reglera dessa områden, exempelvis i form av ett vinstförbud eller begränsning inom vård och skola, skulle kunna resultera i stämningar från kanadensiska investerare eller amerikanska investerare med en omfattande affärsverksamhet i Kanada.

Max Andersson – EU-parlamentet måste stoppa Ceta-avtalet

Ceta-avtalet har nu godkänts av EU:s ministerråd. Men varken den belgiska överenskommelsen eller det nya tolkningsinstrumentet har löst grundproblemen med Ceta, och därför måste EU-parlamentet nu stoppa avtalet. Riskerna för miljö, klimat och konsumenter är för stora.

ttipppen.se – 455 miljö- och fackliga organisationer kräver att CETA stoppas

-

26 nov

Ännu en artikel om riksbankens nya förslag. Se också inläggen 16 nov och 22 nov nedan.

tidningensyre.se – E-kronor till alla kan bryta onda cirklar

Förra veckan hände något som kan bli startskottet på en ny era i Sveriges ekonomi. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley föreslog att Riksbanken ska börja ge ut elektroniska ”e-kronor”. I media har förslaget marknadsförts försiktigt som en lösning på problemen med den minskande kontantanvändningen så ”även den som är bosatt i Sverige och inte vill ha, kan ha eller får tillgång till bankernas tjänster också ska kunna sköta sina betalningar”.

Avslutningsvis, e-kronor kan vid en första anblick tyckas vara ett obetydligt förslag, men det kan ha enorma konsekvenser. E-kronor kan komma att minska bankernas makt, öka jämlikheten, skapa en stabilare ekonomi med minskad skuldsättning, befria oss från finanskriser och krav på evig tillväxt. E-kronor ger oss ökad demokratisk kontroll över skapandet av pengar och miljardvinsterna därav, pengar som säkerligen gör större nytta investerade i välfärden eller en klimatomställning än i rika aktieägares fickor. Kort och gott: ett underbart initiativ av Riksbanken!

-

24 nov

Tydliga tecken på desperation hos sanningsministeriet, västs mainstreammedier, de är vana att kunna bestämma vilken verklighetsbild som ska gälla, och allt fler går inte på det. Det senaste är en resolution mot ryska medier, ganska otroligt. Detta kommer troligen bara att skynda på deras eget fall.

newsvoice.se – Väst tror att Ryssland är Sovjetunionen – EU ska därför öka trycket mot ryska medier

EU har godkänt ett beslut om att konfrontera ryska medier som i parlamentet jämställdes med propaganda från terrorrörelsen IS. Det ryska statsfinansierade mediet RT.com nämndes flera gånger under diskussionerna i parlamentet, men är inte RT till stor del en naturlig respons på Västlig propaganda mot Ryssland?

Danielle Ryan – EU resolution on ‘Russian propaganda’ is attack on media freedom & stinks of hypocrisy

These people are suggesting it is nothing short of treasonous to hold an opinion that goes against the acceptable government-sanctioned consensus. In any other part of the world, this is the kind of mentality and action that Brussels and London criticize as a severe violation of media freedom and nothing short of state repression.

Från EU’s sida – europarl.europa.eu – Be aware of Russian and ISIS propaganda, warn foreign affairs MEPs

  

-

22 nov

Mer om samma som i föregående inlägg. Först, ett inlägg på Positiva Pengar –
E-kronor, elektroniska kronor hos Riksbanken!

Skingsley marknadsför e-kronor som ett komplement till den minskade mängden kontanter för att ”Även den som är bosatt i Sverige och inte vill ha, kan ha eller får tillgång till bankernas tjänster ska också kunna sköta sina betalningar”. Hon säger det inte så tydligt, men för att alla ska kunna sköta sina betalningar utan att affärsbankerna blandas in måste riksbanken skapa ett komplett betalningssystem inkluderande betalkort, löne- och bidragsutbetalningar, skatteinbetalning samt möjlighet att ta ut och sätta in sedlar via bankomat.

Sammantaget skulle e-kronan och ett fortsatt införande av Sovereign Money innebära att människor och företag i Sverige får ett helt säkert betalningssystem, att makten över penningpolitiken återförs till Riksbanken från affärsbankerna, att de ekonomiska klyftorna slutar öka, en minskad skuldsättning samt en mycket mer stabil ekonomi utan finanskriser där Sveriges betalningssystem är vaccinerat mot en internationell finanskris.

Detta är mycket intressant, och av en betydelse som är svårt att överskatta. Och det tål att funderas på, då det är ovant att tänka på pengar på det här sättet. Att skilja på krediter skapade av privatbankerna och äkta skuldfria pengar skapade av riksbanken.

* * *

Sen om Carl Bildt och hans artikel om att detta är slutet på det ”väst” som vi är vana vid. Hoppas att det är slutet på Bildt, som vi känner honom. Han intervjuades på CNN om artikeln. Det han sa där är för mej en varning. Bildt säger att Putin säkert kommer att försöka utnyttja Trump och testa gränserna för hur långt han kan gå. Och att det kan slå över i sin motsats om Trump upplever att Ryssland försöker lura honom.
Detta kommer säkert hjälpsamma ”rådgivare” försöka se till att infrias, säkerligen med benägen hjälp av medierna, från CNN till Sveriges Radio. Det behövs inte att så mycket verkligen händer på riktigt, medierna kan göra en brun höna av en vit fjäder, det har de demonstrerat med Ukraina t.ex.
Det låter som att han låter sin insider-info lysa igenom. Nu har den aktuella videon tagits bort från youtube – https://www.youtube.com/watch?v=HtzU4mbihWc – man kan undra varför. Jag har dock en kopia sparad.

I stort sett samma sak sa en annan som tillhör det rådande väst-etablissemanget i ett debattprogram på iranska Press TV(mot slutet av videon), Michael Lane från American Institute for Foreign Policy. Att Trump har ett annat temperament än Obama, som nog varit en återhållande kraft i t.ex. Syrien, mot de värsta krigshökarna. Trump vill nog visa att han är handlingskraftig och beslutsam om han bestämt sig för något. Dessa ”rådgivare” kommer nog att göra allt för att skapa en bild av att Ryssland och Putin utnyttjar och missbrukar Trumps eventuella tillmötesgående.
Det finns säkert anledning att se upp.

I det pågående arbetet med att sätta ihop ett manskap för den nya regeringen i USA har namn som Mitt Romney och John Bolton nämnts, gamla republikanska hökar, som inte skulle tyda på någon större förändring på utrikespolitiken.
Men, nu har tydligen även Tulsi Gabbard varit och snackat med Trump-teamet. Hon är demokrat och gav Bernie Sanders sitt stöd, inte Clinton. Hon har själv tjänstgjort i militären i Irak, och talar nu bestämt mot USA’s politik för regimbyte och inblandning i andra länders angelägenheter. Det vore något för utrikesministerposten!

Donald Trump met with Bernie Sanders supporter Tulsi Gabbard to discuss Syria

For years, the issue of ending interventionist, regime change warfare has been one of my top priorities. This was the major reason I ran for Congress—I saw firsthand the cost of war, and the lives lost due to the interventionist warmongering policies our country has pursued for far too long.”

-

16 nov

Vilken dag! Nyheten om att riksbanken skissar på ett system där medborgarna kan ha egna konton hos riksbanken. Precis det som de som förespråkar reformering av banksystemet önskat.
Och en rubrik som den här – Carl Bildt: ”Slutet på västvärlden som vi känner den”
Jag länkade ju till en artikel från mars i år i Washington Post i gårdagens inlägg som hade rubriken –
Is this the end of the West as we know it?
Samma dag skriver Carl Bildt en artikel i samma tidning som har rubriken –
It’s the end of the West as we know it

Det är bara att hoppas att det blir så. Som det sägs här –
Siv O’Neall – Hillary förlorade – världen vann

Under Trump kommer EU att mista sin stora betydelse som en USA-koloni, NATO kommer att krympa eller försvinna. Denna organisation har numera inget existensberättigande eftersom Ryssland är ett helt fredligt land utan expansionistiska ambitioner.

Trump lovar samarbete med Putin i stället för aggression, och detta måste för världen framstå som ett tungt vägande skäl att rösta för Trump och säga ’Good riddance’ till Hillary Clinton. Nog av Washingtons och massmedias manipulation av västvärlden. We have had enough!

Det här förslaget från riksbanken. Det är bara ett utkast än så länge, de ska utreda hur det ska gå till och vad det skulle innebära. Kanske är det just nu mest ägnat att sätta press på bankerna att sluta upp med sitt krig mot kontanterna.

sverigesradio.se – Riksbanken kan införa ”e-kronor”

Sveriges Riksbank ser nu över möjligheten att införa ett helt digitalt betalningsmedel, e-krona, som ska fungerar utan att blanda in privata banker.

Det är ett statligt alternativ för den som inte kan, inte vill, eller inte får tillgång till de kommersiella bankernas betalningstjänster.

Läs mer om vad det innebär här – parasitstopp.wordpress.com – Riksbankens införande av E-kronan kommer sätta bankerna i konkurs och ploppa bobubblan

Vice riksbankschefens tal idag kan man läsa här – http://www.riksbank.se/Documents/Tal/Skingsley/2016/tal_skingsley_161116_sve.pdf
från riksbank.se – Skingsley: Borde Riksbanken ge ut e-kronor?

Intervju med Skingsley i Financial Times – Sweden’s Riksbank eyes digital currency

Visst, visst, visst, det kanske händer saker som sätter käppar i hjulet, både för Trump och e-kronan. Men idag känns det som att jag vill plocka fram den här låten igen. Sist jag gjorde det var när det såg ut som att värdlandsavtalet med Nato skulle stoppas i slutet av maj, då blev det inte som jag hoppades.

-

15 nov

Trumps seger har verkligen orsakat tumult. Man vet inte vad man ska tro, man ska kanske inte ha för stora förväntningar på en verklig förändring. Men det som redan har skett är bra bara det. Väst-etablissemanget är helt klart störda och springer runt som yra höns och vet inte vad de ska göra!
Nato-chefen och Peter Hultqvist säger till USA; överge oss inte. Det ryska utrikesdepartementets talesperson översatte Nato-chefens politikerjargong till vad han egentligen menade.

Maria Zakharova translates Stoltenberg’s address to Trump into ‘comprehensible’ language

The spokeswoman translated the article into the ‘real politic’ language.
”So, who will be taking the expenses and guide us? Who will be paying us for the obscurantism we are promoting as directed from Washington? For the recent years we are unable any more to think or act independently,” the diplomat wrote translating Stoltenberg’s words into ”understandable Russian”. ”We have done everything for the U.S. establishment, including deployment of forces and weapons in our sovereign countries in peaceful times. How then should we look into eyes of our people?”

”Do understand, we do not want to remove the blindfold you have put on us, as in that case we would have to acknowledge we are far from the reality and we are nude. Yours, hopefully, Forever, NATO secretary general,” the foreign ministry’s representative wrote to conclude the translation.

Farhågor man kan ha. Att den gamla makten, globalisterna, lyckas få in någon eller några i den nya administrationen som agerar ”rådgivare” åt den nya presidenten. Och som försöker sabotera ett närmande till Ryssland. Det kunde ske genom att CIA eller lilknande mörka makter iscensätter provokationer och dessa ”rådgivare” förklarar för Trump att ryssarna försöker blåsa honom. Att de är lömska och aggressiva och inte att lita på. Bäst att du sätter ner foten och sätter dom på plats och visar att du inte låter dig luras. Eller något i den stilen.

Och, att ”de” drar ur proppen och låter den finanskrasch utösas som de flesta experter väntar på och ser som oundviklig ändå, vid rätt tillfälle för att skylla den på Trump. ”Se där, det var det vi sa, det skulle bli en katastrof med den här mannen som president”.

Ellen Brown har tips att ge – Trump’s $1 Trillion Infrastructure Plan: Another Privatization Firesale? Lincoln Had a Bolder Solution

Donald Trump was an outsider who boldly stormed the citadel of Washington DC and won. He has promised real change, but his infrastructure plan appears to be just more of the same – privatizing public assets and delivering unearned profits to investors at the expense of the people.
He needs to try something new; and for this he could look to Abraham Lincoln, whose bold solution was very similar to one now being considered in Europe: just print the money.

Så här skrev Anne Applebaum i Washington Post i mars i år –
Is this the end of the West as we know it?

Right now, we are two or three bad elections away from the end of NATO, the end of the European Union and maybe the end of the liberal world order as we know it.

Två av de som hon kallar ”bad elections” har infriats, Brexit och Trump. Kan nästa bli Marine Le Pen i Frankrike eller Corbyn i Storbritannien?

sverigesradio.se – Trumps rådgivare öppnar för mer samarbete med Kina

USA under Trump kan komma att stötta den asiatiska investeringsbanken för infrastruktur, det skriver en av den nyvalda presidenten Donald Trumps rådgivare, James Woolsey, i en debattartikel i Hongkongtidningen South China Morning Post i dag.
Den asiatiska investeringsbanken för infrastruktur, AIIB, har sitt säte i Peking och är ett av verktygen som Kinas regering hoppas kunna använda för att stärka sina handelsintressen i Asien.

Som svar på det som togs upp i förra inlägget, om att prata med barnen.

newsvoice.se – Tips: Så pratar man med barn och vuxna om lögnerna i massmedia

-

9 nov

UPPDATERING

Frågan är om inte det här inlägget slår rekordet. Nu är det i klass med anti-Putin-propagandan. Att Trump är något fruktansvärt är något som ska tas som en självklarhet, det behöver inte ens förklaras. Jag har sett samma inlägg i fyra fem olika tidningar.
svd.se – Tips: Så pratar du med dina barn om Trump
expressen.se – Så kan du tala med barnen om Donald Trump
dn.se – Psykologen: Så pratar du med ditt barn om Trump
vk.se – Så kan du tala med barnen om Trump
sydsvenskan.se – Så kan du tala med barnen om Trump

Det är som att ett kärnvapenkrig just hade startats, det kärnvapenkrig som kanske kan undvikas just med det här valresultatet!
Helt otroligt. Hur kan vi prata med barnen om att medierna är kontrollerade av främmande makt, makter som knappast har den svenska befolkningens bästa som första mål?
Det bästa är att inte låta dom ta del av skiten, kasta ut TVn och håll radion avstängd när barnen är närvarande. Och tidningarna köper man naturligtvis inte.

slut på uppdateringen __

Trump vann alltså, trots allt. Jag kommer att tänka på Brexit-omröstningen för några månader sedan. Då vaknade man också upp till en överraskning på morgonen.
Opinionsundersökningar hade visat på en klar ledning för etablissemangets önskade resultat, liksom nu i USA. Sveriges Radio hade en rubrik igår kväll – Clinton drar ifrån – och nu har man ett inlägg om hur svårt det är få tillförlitliga undersökningar. Jag skulle snarare tro att de riggas, man tror kanske att många hellre vill rösta på en vinnare.
Nu har ”de” åkt på ännu ett stort bakslag. Att TTIP inte verkar gå igenom är ännu ett.

Vilka ”de”? De makter som har kontrollen över USA och den långa raden av underhuggarländer, däribland Sverige. Och som har kontrollen över medierna i dessa länder, även de som ska vara fria och oberoende, som SR och SVT i Sverige.
Har kontrollen över USA? Då har de inte det nu längre då? Det är frågan det, i vilken utsträckning Trump kan ta makten. Det handlar om starka strukturer som är väl inarbetade sen många decennier.

Han har sagt att han vill ha bra relationer med Kina och Ryssland och satsa mer på att bygga upp USA snarare än att lägga sig i andra länders angelägenheter över hela världen. Låter som rätt väg.

Kanske kan makterna bakom kulisserna ha planerat att krascha världsekonomin om Trump kom till makten för att skylla på honom?

Det ser i alla fall ut som att det man inte trodde var möjligt har hänt. Att en kandidat som inte var framplockad av ”eliten” har vunnit presidentvalet i USA.

-