23 feb – Vad har hänt med biverkningsrapporterna efter covid-vaccineringarna?

UPPDATERING 24 feb – jag har uppdaterat diagrammet, inte någonting har hänt i dag heller med biverkningsregistret.
………………………………………………………………………………………………..
UPPDATERING 25 feb – idag har rapporterna kommit igång igen, 8 nya, 85 totalt. Detta är alltså inrapporterade, hur många det är egentligen kan man spekulera om.
………………………………………………………………………………………………..

I förra inlägget skrev jag att 22 döda hade inrapporterats till biverkningsregistret över covid-vaccineringarna, nu är man uppe i 77. Men nu ser det ut som att det skurit ihop sig, man har slutat att uppdatera biverkningarna. I fredags, 19 feb, uppdaterades bara Pfizers pdf-fil, det finns två till nu, en för Modernas och en för AstraZenecas vaccin. Och nu måndag och tisdag har ingenting uppdaterats.
Förra veckan, vecka 7, rapporterades bara 2 nya dödsfall, kan jämföras med de föregående veckorna –
v.6 – 19
v.5 – 11
v.4 – 23
v.3 – 9
(blir 64 för dessa veckor, men det fanns 13 sen tidigare)
Detta faktum lämnar fältet fritt för spekulationer. Kan det vara något annat än att dödsfallen har blivit allt för många, så man fann inget annat sätt än att lägga av med det hela? Det är många nu som får den andra sprutan och biverkningarna efter den sägs vara värre än efter den första. Eller kan det vara så att personen som sköter uppdateringen av rapporterna på Läkemedelsverket är sjukskriven, kanske efter att ha fått covid-vaccinet? Eller…kan det vara så att det inte har kommit några nya inrapporterade biverkningar så man tyckte att man lika bra kan lägga ner verksamheten?

I Norge är man uppe i 93 inrapporterade dödsfall efter vaccineringarna, men där har man bara vaccinerat ca hälften så många som i Sverige. Visst verkar det konstigt att Sverige då skulle ha färre dödsfall än i Norge.

För ca 10 dagar sen blev många sjukhusanställda sjuka efter att ha tagit covid-vaccinet –
Regionen stoppar vaccinering – vårdpersonal sjuk av sprutan
Coronavaccineringen av vårdpersonal i Gävleborg har stoppats hastigt på fredagsförmiddagen efter att vårdpersonal blivit sjuk efter första vaccinsprutan.”
Vården påverkad efter massvaccinering – personal hemma med biverkningar
Under torsdagen genomförde Region Jönköpings län, som först i landet den första stora massvaccineringen mot covid-19 då drygt 500, framförallt vårdanställda, vaccinerades för att testa hur det ska gå till senare när den stora massan ska vaccineras.
Men under fredagen är många vårdanställda hemma sjuka med biverkningar efter vaccineringen, som huvudvärk, feber och trötthet, vilket gjort det ansträngt på vissa avdelningar på länssjukhuset Ryhov.”
Region Sörmland stoppar vaccination av personal – 100 personer fick biverkningar

USA – One-Third of Deaths Reported to CDC After COVID Vaccines Occurred Within 48 Hours of Vaccination

The numbers reflect the latest data available as of Feb. 12 from the CDC’s Vaccine Adverse Event Reporting System website. Of the 929 reported deaths, about one-third occurred within 48 hours.

-

22 jan – 22 döda rapporterade

3 nya döda efter att ha covid-vaccinerats sedan igår, 22 totalt, 79 allvarliga biverkningar. Detta är vad som inrapporterats, det förekommer uppgifter om att alla inte rapporteras. Helt klart görs det stora ansträngningar för att dölja dödsfall och svåra biverkningar. Medierna försöker göra så lite de kan av det, och jag har sett två olika kommentarer på olika ställen från de som jobbar inom vården om att dödsfall efter vaccineringar inte rapporteras.

Man kan notera ett par intressanta saker som kan vara tecken på åtgärder som vidtas för att få det att se ut som att vaccineringarna har positiv effekt.
WHO har ändrat i sina direktiv om hur PCR-tester ska tolkas och användas. Det låter som att man vill få användare att se upp så att det inte blir för många falskt positiva resultat, motsatsen till vad man troligen har gjort hittills, man har velat få det att se så alarmerande ut som möjligt.
Publicerat 20 jan 2021 – WHO Information Notice for IVD Users 2020/05

WHO guidance Diagnostic testing for SARS-CoV-2 states that careful interpretation of weak positive results is needed (1). The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load. Where test results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT technology.
WHO reminds IVD users that disease prevalence alters the predictive value of test results; as disease prevalence decreases, the risk of false positive increases (2). This means that the probability that a person who has a positive result (SARS-CoV-2 detected) is truly infected with SARS-CoV-2 decreases as prevalence decreases, irrespective of the claimed specificity.

USA’s myndigheter har också ändrat lite i sina rekommendationer om Ivermectin som tidig behandling mot smitta, från att vara emot det till att vara varken för eller emot. Vilket kan öppna för mer användning.
NIH Updates its Position on Ivermectin

Lite justeringar i hur PCR-testerna används och mer användning av Ivermectin som förebyggande och tidig behandling, så kanske det snart blir färre ”fall”, dvs positiva PCR-tester, och färre blir svårt sjuka och dör. Och man kan få fram kurvor som visar att en nedgång sammanfaller med när man började vaccinera!

-

20 jan – medierna mörkar om dödsfallen

16 DÖDA EFTER ATT HA TAGIT COVID-VACCINET

när Sveriges Radio rapporterar om det ser det ut så här

40-tal misstänkta allvarliga biverkningar efter vaccination

Bland de över 146 000 personer som vaccinerats mot covid-19 i Sverige har hittills ett 40-tal fått misstänkta allvarliga biverkningar.
Fem fall av anafylaxi – akuta allergiska reaktioner – och två fall av ansiktsförlamning har rapporterats till Läkemedelsverket.
Det här är kända biverkningar sedan tidigare, och utöver dem har flera andra allvarliga tillstånd rapporterats, men där är det oklart om det finns någon koppling till vaccinet.

Det är med ett totalt förakt för undersåtarna som man beter sig så här. Man låter helt enkelt bli att nämna dödsfallen!
57 allvarliga biverkningar stod det dessutom, titta själv på läkemedelsverket.se (man får öppna en pdf-fil en bit ner på sidan)

-

19 jan – fler vaccindöda

Antalet döda efter att ha tagit covid-vaccinet är nu uppe i 15. Det är rapporterade fall, kan det vara så att alla inte rapporteras? Såg en kommentar, någon hade en bekant som jobbar på ett äldreboende där någon hade dött kort efter att ha vaccinerats men det rapporterades inte, man förklarade bort det med att personen ändå var så gammal!
Norge har 29 dödsfall nu, och ca 42 000 vaccinerade (16 jan), antalet vaccinerade i Sverige var för ett par dagar sen 147 000, då låter 15 lite.
Det ser ut som att medierna fått direktiv om att nu sluta rapportera om dödsfall efter vaccineringarna, jag har inte hittat något på Sveriges Radio eller SvT de senaste dagarna. Mycket obehagligt, dödsfall döljs och mörkas. Finns det någon gräns för hur många dödsfall man kan tänka sig att hålla tyst om? Troligen inte, detta är ett projekt som det satsas för fullt på.

I övrigt, antalet döda i covidstatistiken är enormt höga, det var många i november men ännu fler i december, kanske håller det på att avta nu. Jag undrar, hur är det möjligt? Hur kan så många dö? Att man inte använder de mediciner som finns som hade kunnat få ner antalet sjuka och döda betydligt har jag påpekat flera gånger. Men det är ändå konstigt höga dödstal. Är det vaccineringarna mot influensan som började i början av november som satte fart på smittspridningen?
En händelse kan ge en vink om hur lite man gör för covidsmittade äldre innan det är för sent –

”En person sjuk i covid-19 låg på golvet och andades tungt när hemtjänsten skulle leverera mat. Den sjuke lämnades ensam och hann avlida innan ett covid-19-team kom till platsen.”

Teamet som kom var ansvariga för personens vård, det verkar inte som att det var frågan om så mycket vård, eftersom patienten var ensam och så illa däran.

Det har varit otroligt höga covid-dödstal i november och december, vilket syns i det här diagrammet över totala antalet döda i förhållande till folkmängden.

Ändå har det dött färre människor än normalt i åldersgruppen 0-64 år i november och december! Så det är äldre som fått ta smällen hela tiden, i våras, nu nov-jan, och det är även de som dött av vaccineringarna nu! Yngre än 65-70 ser inte ut att ha någon anledning att ta några risker med något vaccin, även om folk inte hade dött av det, och om det hade haft skyddande effekt, vilket man inte vet mycket om.

Sen är här ett intressant diagram över influensafall de föregående åren. Den lila heldragna linjen som störtdyker v.10-11 är förra vårens. Vecka 10 var första veckan i mars, just då som covid-historien drog igång. Kurvan över influensafall har sedan dess krupit på i stort sett noll, det är den tjocka gröna linjen som är nuvarande höst-vinter. Det måste vara så att alla luftvägsbesvär kommer under covid sedan mars 2020.

Det ser precis likadant ut i kurvan över världens influensa från WHO.

________________________________________________________________________________________________

15 jan – covid-sprutorna

Då är injicerandet i full gång. Det som av allt att döma är ett av huvudmålen med covid-kampanjen. Det visas av att man är, och har varit sedan april 2020, mycket måna om att inte medel som hydroxiklorokin används för tidig behandling. Inte heller Ivermectin som de senaste månaderna visat sig fungera minst lika bra, som förebyggande och att sätta in så tidigt som möjligt vid symptom.

Den senaste siffran jag har sett över antalet som har dött efter att ha fått vaccinet är 7, och 13 i Norge.
Som vanligt så påstås det att man inte kan klarlägga att dödsfallen beror vaccinet, så är det i stort sett alltid. Det är otroligt att de kan få hålla med denna häpnadsväckande propaganda för vacciner utan att alla genomskådar det.

7 döda (och 42 allvarliga biverkningar) efter att ett nytt läkemedel använts 2-3 veckor bara, vilket annat medel som helst hade förbjudits direkt!
Tänk om Ivermectin eller hydroxiklorokin hade börjat delas ut åt äldre i mitten av december och använts som förebyggande för att man inte skulle bli smittad och sjuk. Och nu hade 7 av de som fått preparaten dött, tänk hur det hade låtit i medierna, stora rubriker om tidernas katastrof.

Man kan försöka hålla koll på biverkningar på Läkemedelsverkets sida, men de försöker göra det svårt att hitta, man får öppna eller ladda ner en pdf-fil och leta igenom.

Det märks att injicerandet är angeläget och bråttom för herrarna bakom kulisserna, det delas ut extra miljoner för att få regionerna att spruta effektivt, text från pdf från regeringen.se

3.3   Särskild ersättning vid skyndsamt genomförande av vaccination

Särskild ersättning om sammanlagt 700 miljoner kronor kan betalas ut till de regioner som skyndsamt genomför vaccinationerna med hänsyn taget till tidpunkter för leverans till den enskilda regionen. Pengarna fördelas enligt nedanstående modell (a,b,c) med maximalt 200 miljoner kronor till (a), maximalt 200 miljoner kronor till (b) och maximalt 300 miljoner kronor till (c)

a.  Om en region har slutfört vaccinering för 80 procent av personer över 70 år senast den 30 april 2021 så erhålls i efterskott (månaden efter) 20 kr per invånare i regionen. Om levererade doser till regionen inte varit tillräcklig för att möjliggöra en vaccinationsgrad på 80 procent förlängs mätperioden med två ytterligare veckor åt gången.

b.  Om en region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år och äldre senast den 30 juni 2021 så erhålls i efterskott (månaden efter) 20 kr per invånare i regionen. Om levererade doser till regionen inte varit tillräcklig för att möjliggöra en vaccinationsgrad på 70 procent förlängs mätperioden med två ytterligare veckor åt gången.

c.  För varje vecka tidigare än den i (b) angivna tidpunkten som en region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år och äldre så erhålls i efterskott (månaden efter) 15 kr per invånare i regionen.

Överenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter medel för ändamålet under 2021.

Ytterligare 5,5 miljarder för testande! Vad kan ligga bakom detta? Är det så att man sprider covidsmitta med tester? Det skulle kunna vara en förklaring till den stora spridningen och till de osannolikt höga dödstalen. I kombination då med att man inte ger de mediciner för tidig behandling som finns. sverigesradio.se

Regeringen skjuter till ytterligare 5,5 miljarder kronor för testning och smittspårning av coronaviruset.
Vi vill skicka signalen att testning kommer att vara viktigt ett bra tag framöver, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Bara de här 5,5 miljarderna hade räckt för att dela ut förebyggande medicin åt riskgrupper, det hade blivit ca 1000 kr per person åt halva landets befolkning, det hade räckt långt.

Simone Gold från Americas Frontline Doctors håller ett 1 timmes anförande om covidvaccinet och om bakgrunden till det.
(ser ut som att videon plockats bort från youtube, se här – https://www.americasfrontlinedoctors.com/the-stand-the-truth-about-the-covid-19-vaccine.html

-

26 dec – Hotet om en pandemilag

Det känns som att vi är nära full fascism nu, ”man” är desperata med att få sätta igång att injicera och en ny hotfull lag ska hetsas igenom. Det finns en pdf-fil om detta att hämta på sidan som det länkas till här, som är obligatorisk läsning för alla medborgare. De som lagt ner ett stort jobb på detta på National Health Federation Sweden är värda beundran och tacksamhet.
thenhf.se – Vad riksdagsmännen skulle önska att de visste om Pandemilagen/Covid-19

Ärade riksdagsledamot!
Du har kallats in under din julledighet, för ett brådskande beslut. Frågan är om du har hunnit sätta dig in i frågan ordentligt. Kan du ansvara för de konsekvenser som ditt beslut leder till, om du skulle rösta för att frånta medborgarna deras grundlagsskyddade fri- och rättigheter, vilket dels är olagligt och dels kan resultera i en samhällskollaps när människor inte längre kan försörja sig? Är smittan så pass farlig som det görs gällande? Har du betraktat siffrorna utifrån olika perspektiv? Vad vet du om Covid-vaccinet?
Vi har fördjupat oss i olika aspekter beträffande detta, och vi delar gärna med oss av vår kunskap till dig och dina kollegor i Riksdagen.
Både JO och Advokatsamfundet har i sina respektive remissyttranden redan kritiserat och varnat för Pandemilagen.
Vi ber dig att noggrant läsa igenom vårt remissyttrande, innan du tar ställning och röstar om Pandemilagen. Pandemilagen är till sin utformning olaglig (enligt flera konventioner), att rösta för den likaså (enligt Romstadgan).
Ta del av vårt bifogade remissyttrande! Michael Zazzio är domare i den internationella tribunalen Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice som dömer baserat på Romstadgan. Detta beskrivs även i det bifogade remissyttrandet

dagensjuridik.se – ”Förslaget till ny covid-19-lag bör förpassas till historiens skräphög”

I dess nuvarande utformning är förslaget på covid-19-lag ett dokument som helst redan idag bör förpassas till historiens skräphög. Dokumentet är inget regeringen bör vara stolt över och att regeringen nu dessutom vill skynda på förslaget och söka få till beslut under juluppehållet är graverande.

Här är en intervju med Mikael Nordfors, läkare som är öppen för alternativa behandlingar och som därmed jagas av myndigheterna. Om olika aspekter av covidläget, bl.a. uppgifter som tyder på att man har lättare att bli smittad av covid om man fått influensavaccin.
Ca 25 minuters video på – www.brighteon.com/9b398da6-1b55-46be-8836-733015148f26 – eftersom intervjuarens, Ulf Bittners soundcloud-kanal blev nedstängd nyligen!

En annan som censuren slagit till mot är Vladimir Zelenko, han som var en av de första att använda hydroxiklorokin mot covid, hans twitter-konto stängdes. Här är hans nya webb-sida – www.vladimirzelenkomd.com

-

11 dec – varför dör så många?

Hur kan man ha så många döda i covid-statistiken nu? Man är uppe i ca 50 per dag sen i slutet av november. Även om man får räkna med att de tar med så många de kan i statistiken som dör i huvudsak av annan anledning, om de också har positivt covid-prov, så dör många enligt SCB’s statistik över totala antalet döda oavsett orsak. Det har kommit uppgifter i medierna om att man på sjukhusen är bättre på att vårda covid-patienter nu jämfört med i våras, t.ex. ger man astmamedicin med kortison, man ger blodförtunnande och man använder inte respirator så mycket, hellre syrgas.

Sveriges Radio 24 november

Andelen som dör i covid-19 har gått ned drastiskt. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Av de som hamnar på sjukhus dör hälften så många nu jämfört med i början av pandemin.
– Det kanske viktigaste är lärdomen att blodproppsförebyggande läkemedel hjälper patienterna. Och i mitten av juni blev det klart att kortisonbehandling ger patienterna ett bättre resultat också, säger Thomas Lindén, avdelningschef på socialstyrelsen.
Studien har tittat på de drygt 18 000 patienter som vårdades med covid-19 på sjukhus perioden mars till oktober. Både dödligheten och andelen som behöver intensivvård har minskat drastiskt.
I mars var andelen som behövde intensivvård 20 procent jämfört med 9,1 procent i oktober.

Sveriges Radio 7 december

Antalet dagar en covidpatient vårdas på iva har nästan halverats jämfört med i våras, från 16 till 9 dagar, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

– De blir inte så superinflammatoriska som de blev i våras. Även om det kommer två patienter varje dag, så blir vi av med en eller två om dagen, och det är hoppfullt, säger Karin Frisell.

Förutom bättre medicinering, och att de lärt sig vilka som kan klara sig utan respirator, tror överläkare Magnus Gisslén att en annan faktor som förkortar vårdtiden är att fler patienter snabbare söker vård.
– Vi har noterat att många patienter som söker sjukvård och läggs på sjukhus nu kommer lite tidigare, innan de blivit så sjuka. Och i många fall kan man förbättras snabbare och kan gå hem snabbare. Sen ska man komma ihåg att man uppmanades av sjukvården att vänta vilket var lite olyckligt.

Man uppmanades i våras av sjukvården att vänta, vilket var lite olyckligt, ja det kan säga, lite olyckligt.
Ändå dör så många! Det verkar misstänkt. Det drivs på väldigt med vaccinerna nu, är det så att man ser till att många dör för man måste hålla skrämseln uppe, vaccineringarna är det viktigaste? Även om det är så att många är smittade nu, så skulle inte så många behöva dö, tycker man.
Och det ser ut som att det är de äldre nu igen som dör.
Sveriges Radio 29 november

Av de som dog i covid-19 under perioden 26 oktober fram till 23 november så bodde hälften i särskilda boenden, alltså äldreboenden. Därtill var det ytterligare en fjärdedel som hade hemtjänst. Det framgår av statistik från Socialstyrelsen, som Ingmar Skoog sammanställt.
Det förhållandet – att tre fjärdedelar av de som avlider i covid-19 finns inom äldreomsorgen – har inte ändrats sedan i våras.

Går det fortfarande till som det gjorde i våras?
Från Dagens Nyheter 9 december

Det var bara en person per avdelning som testades. Om den patienten var positiv klassades alla med minsta förkylningssymtom som ‘misstänkta’ och fick palliativ vård, utan tillsyn av läkare”, berättar en sjuksköterska på äldreboendet Hammarhus i Göteborg för DN.

Sen kan vi komma till det som jag brukar tjata om, det finns fungerande behandlingar att sätta in på ett tidigt stadium, som undanhålls, inte används! Man låter avsiktligt betydligt fler dö än vad som behövde vara fallet. T.ex. hydroxiklorokin, läkemedelsverket gick i början av april ut med att detta skulle inte användas vid covid-behandling. Igen i maj gick man ut med en påminnelse –
Påminnelse om riskerna med klorokin och hydroxiklorokin vid behandling av covid-19

Läkemedelsverket har tidigare uppmanat sjukvården att endast behandla patienter med covid-19 med klorokin och hydroxiklorokin inom kliniska studier. I övrigt bör dessa läkemedel endast användas för godkända indikationer.
Sedan den 2 april är utlämnande på recept av klorokin och hydroxiklorokin begränsad genom Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS-2020:11) om tillfälliga begränsningar av förskrivning och utlämnande av vissa läkemedel. Föreskrifterna gäller till och med den 31 oktober 2020.
I Sverige pågår för närvarande inga kliniska studier av covid-19-patienter där hydroxiklorokin eller klorokin ingår.

Vad hände efter den 31 oktober? Kom det någon ny föreskrift? Jag har inte sett något om det. Förlängde man den som gällde, eller upphörde den men man sa inget om det? Skulle inte tro att det används nu heller.
Det har nu kommit fram så många exempel på lyckade behandlingar med hydroxiklorokin plus zink så det finns ingen ursäkt för att inte använda det nu.
Sen kom i augusti information om Ivermectin, som verkade minst lika verkningsfullt, och de senaste veckorna har det kommit fram fler exempel och studier som bekräftat de positiva resultaten.
Det finns fler behandlingar som kunde ges, t.ex. borde D3-vitamin och c-vitamin ges som förebyggande, särskilt åt äldre.
Och hade man gett hydroxiklorokin eller Ivermectin som förebyggande åt äldre, och satt in så fort någon har symptom så skulle av allt att döma ganska få behöva dö.
Jag har delat många länkar om dessa medel i tidigare inlägg, och man kan gå in på covexit.com och bläddra neråt så får man en hel del att ta del av.
Det är en stor skandal att dessa medel inte används, och en stor skandal att man låtit äldre dö i onödan, och fortfarande gör?
Och helt otroligt att det är så tyst om detta.

-

8 dec – tal till nationen

Det står nog klart för de flesta nu att styret av vårt land kontrolleras av makter som helst håller sig bakom kulisserna, och att dessa med hjälp av de marionetter som syns utåt nu har passerat en gräns. Som exempel reglerna om inskränkningar i rörelsefrihet och mötesfrihet som införts med en smitta som ursäkt, och en offensiv som siktar på att få alla injicerade med något som det finns all anledning att vara misstänksam mot.
Jag gör mig nu till röst för ett folkligt övertagande, hur det ska gå till vet jag inte, men något måste göras. Folket måste gå samman, enas i en kamp för att rädda landet.

Så här föreslår jag, slut upp bakom det här eller kom med invändningar och egna förslag!

Corona-situationen

Vi kommer nu att se till att i första hand äldre får medicin som förebyggande mot covidsmitta. Det handlar om hydroxiklorokin och Ivermectin, båda ska ges tillsammans med zink, dessutom rejäla doser med D3-vitamin och c-vitamin.
Dessa kan också användas som behandling i det tidiga stadiet av smitta, för att försöka få stopp på virusförökningen.
Behandlingar ska alltid följas upp noggrant för att justeras och anpassas om det inte går i rätt riktning.
Om inte symptomen blir klart bättre på ett par dagar är det ofta lämpligt att sätta in astmamedicin med kortison, och blodförtunnande medicin. Och det finns flera andra behandlingar som visat på lovande resultat.

Att döma av erfarenheter från platser där dessa behandlingar använts så finns det anledning att hoppas att sjukdomsläget ska förbättras ganska snabbt. Målet är att sjukdomen inte ska utvecklas dithän att sjukhusvård behövs.
Det finns rapporter om två olika äldreboenden, ett i Kanada och ett i Frankrike, där man fått utbrott av skabb i år. De har fått behandling mot detta med ivermektin-medel, ungefär samtidigt har boendena fått in coronasmitta, och få blev smittade, de flesta med milda symptom och ingen dog. Dessa exempel är naturligtvis inte de enda som pekar mot att dessa medel har effekt, det finns många erfarenheter som visar på bra resultat. Vi har gjort en sammanställning med länkar för den som vill studera vidare med exempel och information.
Detta är en viktig del av det nya, invånarna ska uppmuntras att vara delaktiga i hur samhället sköts, uppmuntras att informera sig själva.

Läkare ska inte längre hållas i ledband av läkemedelsbolagsmaffian, det är en stor skam som det har varit. Det finns många behandlingsmetoder som har undanhållits och motarbetats pga ett genomkorrupt system där storbolagens, storfinansens intressen styr.
Troligen kan de här medlen hjälpa även mot den årligen återkommande influensan. Betydligt färre kanske behöver dö varje vinter som följd av influensa.

En annan sak är PCR-testerna, av allt att döma är de inte av något värde i den här situationen, tvärtom, de kan ge en falsk bild av smittspridningen, de ger ofta inte tillförlitliga svar. Frågan är om det inte är bättre att gå efter symptom, man ger behandling genast och antar att det är covidsmitta. Och om många har influensa- eller covidsymptom i ett visst område så rättar man beteendet efter det. Man är extra noga med att ge hydroxiklorokin och Ivermektin, zink och D3- och c-vitamin i förebyggande.

Vaccinerna – Det finns många som har allvarliga invändningar och varningar när det gäller de här covidvaccinerna, dessa röster ska få komma fram och bemötas på ett respektfullt sätt. De som efter att ha lyssnat även på de som varnar för vaccinet ändå vill ta det, får göra det, men på eget ansvar. Staten tänker inte ställa upp som garant för ersättningar åt de som ev får skador eller biverkningar av vaccinet!

Det är en tuff uppgift vi har framför oss, mycket som ska tas itu med. Men nu finns det anledning att se verkligt ljust på framtiden. Förhoppningsvis ska coronaviruset bli hanterbart i och med att de här medlen nu sätts in som förebyggande och för tidig behandling.

Och dessa och andra behandlingar som tidigare hållits tillbaka ger hopp om att inte bara det här covidviruset utan även andra sjukdomar ska kunna hanteras på ett bättre sätt framöver.

Det vi måste göra nu är att tillsätta en sannings- och försoningskommission, en grupp av människor som får ha ansvar för landet utan att styra i en viss riktning, inte stifta några nya lagar utan att göra hela befolkningen involverad, hur detta ska gå till är en av de saker vi har att ta itu med. Det kommer troligen att ta några år med denna procedur, vi måste renovera administrationen och styret av vårt land från grunden.
Hela folket måste nu hjälpa till, komma med förslag hur detta ska gå till, folk måste fås att bli delaktiga, att engagera sig. Vilka vill ni ska ingå i kommissionen? Hur stor ska gruppen vara? Hur ska beslut fattas?

Och all info och kontakt om detta måste ske utanför de stora medierna, public service och andra, de måste städas ur från grunden först. De är troligen det största problemet, anledningen till att vi hamnat där vi är idag. Detta är ett annat område där folk måste komma med förslag, hur ser verkligt fria och oberoende medier ut? Har vi sett exempel på sådana någon gång? Eller ska medierna bara sluta låtsas att man är oberoende och neutrala, bara det klart deklareras vilka ideologier och intressen man för fram?

OK svenska folk! Det finns massor av områden att ta itu med, nu hjälps vi åt med det här.

_____________________________________________________________________________________

6 dec – mer positivt om Ivermectin

Goda nyheter. Video från USA den 4 december, ett läkarteam vill ha hjälp att nå ut med att de har en effektiv behandlingsmetod mot covid, Ivermectin. Detta medel har använts i 30-40 år, är väl känt, har inga svåra biverkningar, är billigt, och har visat sig ha bra effekt mot den här smittan som vänt upp och ner på hela världen!
Vi behöver inte vara isolerade och sitta och vara rädda och vänta på ett vaccin. Det är bara för ansvariga myndigheter att sätta igång NU och se till att få det här tillgängligt i vårt land så att läkare kan skriva ut det. Det passar utmärkt att ge till äldre som förebyggande, särskilt på äldreboenden. De här läkarna säger att det fungerar som förebyggande, som behandling i det tidiga stadiet då virusförökningen ska hejdas, och även i senare allvarligare läge som inflammationshämmare.
Vad jag har kunnat se i FASS finns medlet i vårt land för människor bara som en kräm för hudproblem. Det finns tabletter för maskinfektion, med det står ”ej tillgängligt” på dom, och det finns som avmaskningsmedel för hästar. Det ska finnas flera olika ivermektin-preparat för människor, t.ex. Stromectol.
Det här teamets webbsida – covid19criticalcare.com

Chris Martenson är lika entusiastisk över Ivermectin, efter att ha läst studier om det.
Chris Martenson, PhD, Hails Ivermectin as Silver Bullet

-

3 dec

Nu skenar antalet döda i covid-statistiken igen! Och det slår även igenom i SCB’s statistik över totala antalet döda, som det ser ut nu kommer stapeln för årets november i diagrammet som finns i inlägget 24 nov nedan, att bli minst lika hög som för 2016. Så man kan inte förklara hela uppgången med att man får in de som dör av annan anledning i statistiken, med hjälp av den omfattande testningen. Vad ska man tro? En andra våg var väntad, helt klart är vaccinerna en av huvudsakerna med kampanjen, så ”de” måste hålla rädslan uppe. En sak att tänka på är att man startade vaccineringar av äldre mot den vanliga influensan kring 1 november, och uppgången i antalet döda kommer just då. Anställda inom äldrevården skriver på facebook att många äldre får influensasymptom efter vaccineringarna och vissa dör. Frågan är om man gör som i våras på äldreboenden, att man är snabba att ge upp och ger morfin istället för att ge de sjuka en chans med behandling? Det ser misstänkt ut.
Om man tittar på ett diagram över covid-döda i Skåne

Skåne hade inte fler döda än andra år i våras, när det gäller totala antalet oavsett orsak. Uppgifter i medierna säger att man på sjukhusen i Sverige blivit bättre på att behandla covidpatienter, man ger t.ex. astmamedicin med kortison och blodförtunnande, och att hälften så många på intensivvård dör nu jämfört med i våras. Skulle man inte ha fått del av kunnandet i Skåne? Kan man inte tro. Det är i huvudsak äldre som dör nu liksom i våras. Vecka 45 är första veckan i november. Här är ett inlägg från september –
Starkare influensavaccin för äldre

Fyra regioner; Skåne, Stockholm, Sörmland och Gävleborg, har beställt högdosvaccin för att influensavaccinera äldre som bor i särskilt boende.

Jag skulle inte utesluta att detta är en stor del av förklaringen till den våldsamma och plötsliga uppgången. PCR-testerna vet man att de kan missbrukas, kör man tillräckligt många cykler av förstoring så kan man få i stort sett alla positiva. Vad jag har sett så har inte myndigheterna gett något svar på hur många gånger proven förstoras upp i Sverige.
Här påstår någon som heter Peter Andrews detta –

Many people will be aware that their results have a lot to do with the number of amplifications that are performed, or the ‘cycle threshold.’ This number in most American and European labs is 35–40 cycles, but experts have claimed that even 35 cycles is far too many, and that a more reasonable protocol would call for 25–30 cycles.

När äldre får influensasymptom efter influensavaccineringen kanske man tar covidprov och kan på så sätt få in dom i statistiken över covid-döda?
Vad man nog kan slå fast är att de mediciner som finns och som visat sig fungera bra för att förhindra att coronasmitta får ett allvarligt förlopp inte används. Exempel är hydroxiklorokin och Ivermectin. Dessa skulle sättas in som förebyggande för äldre och riskgrupper nu när smittspridningen är stor. Men covid-vaccin-agendan får inte hotas?

Här är en ny artikel som visar på att det hade gått att få ner dödstalen betydligt bland äldre om man hade velat. På ett äldreboende i Frankrike fick man utbrott av skabb i mars, 69 boende och 52 personal behandlades mot det med Ivermectin-medel. Ungefär samtidigt fick man covid-smitta på boendet, 11 av dessa 121 blev smittade, 7 boende och 4 personal, de flesta med milda symptom, en fick sjukhusvård, ingen dog. Dödstalen på andra boenden i trakten var 4,9%. Could Scabies Save you from COVID-19?

-

29 nov –

Två kvinnor tog 2019 kontakt med Linda Karlström, som föreläser om risker med vacciner, och frågade om hon ville ställa upp på en filminspelning som de skulle göra i privat regi. De utgav sig för att vara vaccinkritiska, och de träffade Linda flera gånger och de hade en vänskaplig relation. I oktober nu 2020 skulle de göra en sista inspelning, då avslöjade de båda kvinnorna att de jobbade åt SVT! De har under den här tiden fört ämnen på tal som brukar benämnas som kontroversiella, säkerligen med avsikten att få Linda att säga sådant som de kan använda för att karaktärsmörda henne!
Det är om sådana människor man vill använda uttryck som ”huggormars avföda”. Vem ligger ytterst bakom sånt här? De som lät sig köpas för att utföra detta får ju ta ansvar för vad de gör själva, men vem kom med idén?
Jag tror att programmet som blev resultatet ska sändas nu på tisdag, 1 december. Var det någon som visste redan 2019 att en vaccineringskampanj skulle komma nu som beställde detta jobb? Någon som är oerhört angelägen att få injicera så många som möjligt med något mycket suspekt.
Läs om detta här –
https://vaccin.me/2020/11/20/svenska-kyrkan-emelie-simmons-svt-malin-olofsson-karaktarsmord/
https://newsvoice.se/2020/11/emelie-simmons-malin-olofsson-svt
och lyssna på en intervju med Linda Karlström –
www.spreaker.com/user/10042798/68rcb-linda-karlstroem-om-sin-kommande-u

En video med en amerikansk forskare som har en del att säga om de här covid-vaccinerna, vid tidigare försök att göra coronavacciner har försöksdjur dött när de utsattes för levande virus efter att de fått vaccinet, nu hoppar man över djurförsöken. Mediciner som stoppar virusförökning fungerar på covidviruset. Varför är man då så angelägna att sådana mediciner inte används!?
Dr. James Lyons-Weiler at PA Medical Freedom Press Conference 20 okt 2020
( länk till en bitchute-kopia om youtube tar bort videon – https://www.bitchute.com/video/eGKyah7Dkoj1/ )

Och på tal om tidig behandling av covid, man kan ta del av ett senatsförhör i USA som en senator som förespråkar sådan behandling ordnat, här –
Video: Senate Hearing on COVID-19 Outpatient Treatment

Deltagare som expertvittnen bl.a. Peter McCullough, Harvey Risch och George Fareed, några av dessa har jag uppmärksammat i tidigare inlägg.
Intervjuer med dessa och andra finns här – covexit.com

-

24 nov

Det har nu kommit lite fastare siffror över totala antalet döda i november, så att man kan se hur den våldsamma uppgången i covidstatistiken slår igenom. Än så länge syns ingen högre dödlighet än normalt.
Antalet döda första halvan av november, årets siffra kommer att gå upp när rapporteringarna blir fullständiga, frågan är om den kommer att nå 3600 (UPPDATERING – 3695 är siffran i SCB’s rapportering den 30 nov – 3748 efter rapporten den 7 dec) –
2015 – 3604
2016 – 3680
2017 – 3643
2018 – 3467
2019 – 3631
2020 – 3338

Kanske kan man göra en uppskattning att årets stapel för november kommer att bli ungefär lika hög som förra årets, den ljusblå.
Man får alltså en lite annan bild av detta än när man ser de chockerande kurvorna från covidstatistiken. Kan det vara så att man har tagit så många covidtest att man får med många som haft positivt svar men dött av andra orsaker, och då kan tas med i covidstatistiken?
Diagrammet och siffrorna ovan kommer från – https://scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/

Vårens höga dödstal är en annan sak. Idag har granskningen från Inspektionen för vård och omsorg av hur det gick till på äldreboendena presenterats (AftonbladetSveriges RadioSVT). Vad jag har sett så är den förvånansvärt hård i sin kritik, jag trodde att de skulle försöka sopa det under mattan mer. Den bild man tidigare fått verkar stämma, det har gått brutalt till. Man har mer eller mindre avlivat äldre som fått covidsymptom. Ett citat från en artikel från Newsvoice jag länkade till i förra inlägget
Det finns sakkunniga som anser att 87 procent av dem som har rapporterats döda i Covid-19 på äldreboendena i själva verket vanvårdades till döds.
Då finns det fog för uppskattningen att årets överdödlighet hittills på ca 1000 personer jämfört med ett medeltal för de fem föregående åren är självförvållad. Inte omöjligt att så många hade kunnat räddats om de fått den vård som hade behövts, och då handlar det inte om att lägga mycket gamla i respirator.
Sen kan man fundera över vad det hade kunnat innebära om man hade tillåtit de mediciner som visat sig fungera bra om de sätts in på ett tidigt stadium av smitta, som jag tagit upp så mycket i tidigare inlägg. Om Läkemedelsverket t.ex. hade låtit bli att gå ut med direktiv i början av april om att hydroxiklorokin inte ska användas i covidbehandlingen. Redan 2005 fanns studier som pekade mot att hydroxiklorokin kunde ha effekt på SARS-virus, så det är säkert ingen tillfällighet att hydroxiklorokin motarbetas!

Ett diagram till, hur det ser ut om man zoomar ut lite och får med hela bilden, inte bara hypnotiseras av den blå uppgången i nedre högerkanten.

Från twitter – https://twitter.com/JohnDStats/status/1330551943429836805?s=19

-

23 nov

Vill tipsa om ett par inlägg från Newsvoice som är i linje med det jag har tagit upp flera gånger här. Att det finns behandlingar att ta till mot coronasmitta, helst på ett så tidigt stadium som möjligt, och som förebyggande för riskgrupper och om man har smitta i sin närhet.

Bästa vårdmetoderna för Covid-19 är fria från feta ekonomiska intressen

Covid-19 kan förebyggas och akut botas till i princip 100 procent, men det enda vi får höra ifrån etablissemanget är att inga medicinska metoder finns som hjälper mot viruset, bara ett vaccin kan rädda oss. Det är helt fel. Det finns beprövade metoder som fungerar även mot denna influensa.

Och om att en agenda drivs i skydd av ett virus.
Lögner, desinformation och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i coronans namn

Vi alla upplever i dessa tider hur mäktiga individer och storföretag tar tillfället i akt för att utöka sin makt. Strategin handlar om att använda coronakrisen för att piska fram rädsla i världssamhället. Restriktionerna tar ifrån oss våra friheter. Det skriver Per Melin som även menar att de föreslagna vårdmetoderna drivs fram av ekonomiska intressen på en bärvåg av stress och rädsla.

Det är inte bara vaccinerna som är ett hot med agendan. Också en omställning mot mer centraliserad kontroll åt västoligarkerna, helt i linje med vad de länge visat är deras mål. Här intervjuas James Corbett om The Great Reset, på The Highwire, som i dagarna blockerades från facebook, för ett par månader sen stängdes de av från youtube – videon finns på bitchute –
www.bitchute.com/video/0EV7s0KW3UPu

En artikel om Great Reset – Joseph Mercola – Who Pressed the Great Reset Button?

What is this “Great Reset” we’re now hearing about? In a nutshell, the Great Reset refers to a global agenda to monitor and control the world through digital surveillance.

An October 5, 2020, Winter Oak article addressed the “technocratic fascist vision” of professor Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World Economic Forum who wrote the book on the Fourth Industrial Revolution. Schwab announced the World Economic Forum’s Great Reset Initiative in June 2020, which includes stripping all people of their privately owned assets.
In addition to being a staunch technocrat, Schwab also has a strong transhumanist bend, and he has spoken of a near future in which humans merge with machines and in which law enforcement will be able to read our mind.
Winter Oak — a British nonprofit social justice organization — points out that Schwab and his globalist accomplices are using the COVID-19 pandemic “to bypass democratic accountability, to override opposition, to accelerate their agenda and to impose it on the rest of humankind against our will.”

-

17 nov – PCR-testerna

Ännu en artikel som visar på det bedrägliga med de PCR-tester som används. Det verkar som att de är det perfekta verktyget för att skapa en pandemi, eller illusionen av en pandemi.

How accurate are the covid tests?

As you can see, the less prevalent the disease is in reality, the more likely the test is to generate a false positive result, and the less useful the test is as a method for figuring out who actually has covid. And the less prevalent the disease is, the more prevalent it will seem to be in relation to reality. If decisions about covid continue to be made largely based on what PCR tests show, we might never be able to call off the pandemic!
And that, ladies and gentlemen, is why PCR positive cases are a very poor indicator of how prevalent covid is in the population, and why we should instead be basing decisions on the rates of hospitalization, ICU admission, and death. If we just look at the PCR tests, we will continue to believe that the disease is widespread in the population indefinitely, even as it becomes less and less common in reality. And that is assuming the rate of testing doesn’t increase. If we combine this built-in problem with accuracy, with a massive increase in testing (as has happened in most countries over the course of the pandemic), then we can create the impression of a disease that is continuing to spread wildly through a population, even when it isn’t.

I ett inlägg från New York Times från 2007 beskrivs hur man pga dessa PCR-tester lurades att tro att man hade en kikhoste-epedemi på ett sjukhus i USA. Tester gav en massa positiva svar. Det var inte förrän någon försökte odla fram ett kikhoste-virus från prov som det upptäcktes att någon kikhosta inte fanns.
Det kan vara denna erfarenhet som har använts i planeringen inför pågående kampanj!

The big message is that every lab is vulnerable to having false positives,” Dr. Petti said. “No single test result is absolute and that is even more important with a test result based on P.C.R.

Mike Yeadon, expert med många års erfarenhet och som haft hög position hos Pfizer.

The PCR testing machinery is, at best, greatly in error and completely misleading. I have good knowledge of mass testing systems. I have always been deeply worried about polymerase chain reaction (PCR) because of its power, not only to find one molecule as small as a broken fragment of viral RNA and amplify it, sometimes by two to the power of 40, through repeated cycling, but also because it can find something that is not there – it can yield a ‘positive’ result even though the virus is not present.

Från folkhälsomyndigheten

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

Pascal Sacré – The COVID-19 RT-PCR Test: How to Mislead All Humanity. Using a “Test” To Lock Down Society

It is time for everyone to come out of this negative trance, this collective hysteria, because famine, poverty, massive unemployment will kill, mow down many more people than SARS-CoV-2!

Från England, 500 akademiker i ett brev till landets ledning, 8 nov –
Official data is ‘exaggerating’ the risk of Covid and talk of a second wave is ‘misleading’, 500 academics tell Boris Johnson in open letter attacking lockdown

Official data is ‘exaggerating’ the risk of Covid-19 and talk of a second wave is ‘misleading’, nearly 500 academics told Boris Johnson in open letter attacking lockdown.
The doctors and scientists said the Government’s response to the coronavirus pandemic has become ‘disproportionate’ and that mass testing has distorted the risk of the virus.
They said tests are likely to be producing high numbers of ‘false positive’ results and the Government must do more to put infection and death rates within the context of normal seasonal rates.

‘Alongside this we have the issue that it is normal to see an increase in illness and deaths during the winter months.
‘It is notable that [the] UK death rate is currently sitting around average for this time of year. The use of the term ‘second wave’ is therefore misleading.

-

Tysk advokat om corona-kampanjen

En tysk advokat tillsammans med kollegor från flera länder ska ställa ansvariga för corona-kampanjen inför rätta.
Alla dessa destruktiva åtgärder över hela världen, med nedstängningar, har baserats på överdrifter om virusets farlighet och PCR-testet som används är olämpligt och otillförlitligt för de syften det används för.
Han redogör i en video som publicerades för några veckor sen om det hela. Videon togs förstås bort från youtube men finns här – https://www.bitchute.com/video/JozMNmRiYE6N/

Det han säger finns också utskrivet att läsa här –
Video: “Crimes Against Humanity”: The German Corona Investigation. “The PCR Pandemic”

En ny intervju som uppföljning och uppdatering finns här, länkar till intervjun finns i högerkanten –
Crimes Against Humanity, fraudulent PCR Tests Taken To Court – Interview with Lawyer Reiner Füllmich

In this follow-up interview with Rico Brouwer of the Potkaars podcast Reiner talks about the PCR test that are at the core of what is wrong with the global corona restrictions, about YouTube censorship and he goes into detail about the lawsuits in Germany, Canada and the US. How citizens of the world may join in the largest class action lawsuit that ever was.

-

12 nov

Den här ”andra vågen” som nu körs för fullt, vad är det som gör att fler dör de sista månaderna av året varje år?
Vad består den ”andra vågen” av, som man kan se i diagrammet, för åren 2015-2019?
Stapeln för oktober 2020 kommer att bli lite högre när alla rapporter kommit in till SCB, men inte mycket, troligen blir den lika hög som för augusti och september i år. Och kan verkligen årets november-stapel bli lika hög som de fem föregående årens? 240 döda per dag i november har varit det normala de fem senaste åren, i oktober i år dog ca 220 per dag, i den senaste veckans uppgång i coviddöda har ca 15 per dag dött.
Är det så att man lyckats fånga så många med de tvivelaktiga testerna att många som dör av andra orsaker kommer med i covidstatistiken?

Från tabell 11 i excel-filen man kan ladda ner här –
https://scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/

November 2020

8 nov

Det har nu presenterats siffror som visar att antalet som får sjukhusvård och antal döda med covid har gått upp, ganska rejält. Vad ska man tro om detta? Som vanligt får man vara mycket försiktig, i stort sett allt med den här kampanjen måste man sätta frågetecken för. Den övergripande bilden visar allt starkare att man från högsta ort har en mycket suspekt agenda med det hela.

Att det skulle komma en andra våg är väntat, vaccineringarna verkar helt klart vara bland det viktigaste för den dolda överheten. Det visar inte minst det osannolika motarbetandet av fungerande behandlingar, som jag har tagit upp så mycket tidigare. Så man måste hålla folk uppskrämda för att få dom att ställa sig i vaccinkön.
Man har ju ökat provtagningar kraftigt efterhand, och dessa PCR-tester är verkligen ifrågasatta, målet kan vara att få så många som möjligt med positivt prov så att den uppgång i antalet sjuka och döda som alltid kommer så här års ska komma under covid-kategorin.
Man måste avvakta och se, att något är skumt med det hela kan man inte bortse ifrån.
Här är några länkar om den testmetod som allt bygger på –

En bra video som jag länkat till tidigare – Video: Covid-19, We Are Being Lied to! Here Is How… The PCR Test

COVID Testing: We’ve Been Duped

“The PCR test amplifies genetic matter from the virus in cycles; the fewer cycles required, the greater the amount of virus, or viral load, in the sample . .. the more likely the patient is to be contagious.”
Unfortunately, the “cycle threshold” has been ramped up. What happens when it’s ramped up? Basically, “huge numbers of people who may be carrying relatively insignificant amounts of the virus” are deemed infected. However, the severity of the infection is never quantified, which essentially amounts to a false positive.

The COVID-19 RT-PCR Test: How to Mislead All Humanity. Using a “Test” To Lock Down Society

It is time for everyone to come out of this negative trance, this collective hysteria, because famine, poverty, massive unemployment will kill, mow down many more people than SARS-CoV-2!

Video från The High Wire – COVID TESTING FRAUD UNCOVERED
https://www.bitchute.com/video/d7NLLMTDXfSA/


2 nov

Om 0,697%, som är snittprocenten som dött 2015-2020, hade dött i år istället för 0,704%, hade det inneburit 747 färre döda.
73310-72563=747
Man kan mycket väl tänka sig att så många dog på äldreboenden pga att de inte fick någon vård utan morfin istället.

Totalt antal döda, oavsett orsak.
Från scb.se – ska vara den här länken –
https://www.scb.se/hitta-statistik/sok/Index?Date=Today&Sort=relevance&Query=dödsfall&Page=1&Tab=scb?Exact=False
Men jag kommer inte in på den, har fått bilden från facebook.

oktober 2020

31 oktober

En ny sida dök upp, som på ett bra och omfattande sätt beskriver covidhistorien och varnar för vad som kan ligga i den dolda maktens planer.
https://www.stopworldcontrol.com/en

Det är uppståndelse nu om en ökad smittspridning i Sverige, ännu så länge syns ingen ökning av dödsfall i statistiken, men en viss ökning av intagna på sjukhus. Frågan är hur stor skillnad det är mot tidigare år. Antalet döda går upp så här års varje år. Kan det vara så att man lyckas få in många i covidstatistiken med hjälp av de tester som många menar inte är tillförlitliga. Det är inte så att man tittar på provet i ett mikroskop och konstaterar att man ser ett virus, utan man har valt ut en sekvens av ett coronavirus, och man förstorar upp flera gånger. Och ju fler gånger man förstorar upp ju mer hittar man. Kan det vara så att nästan alla har någon coronasekvens efter tidigare förkylning?
Här är en bra video om dessa pcr-tester.
I vilket fall som helst så gäller det som vanligt att se upp med allt som sägs om detta. Här är några diagram –

Det här är från scb och visar antalet döda i förhållande till folkmängden, inte bara antalet. De fyra senaste månaderna har färre dött än ett genomsnitt för de fem föregående åren. Oktober är inte med på bilden, men det ser ut som att årets stapel blir kortare även för oktober.
Och, det syns tydligt att antalet döda brukar gå upp så här i slutet av året. Är det detta man nu ska försöka få in under covid-skrämselkampanjen?

Detta är covidstatistiken från folkhälsomyndigheten. En ökning av ”fall”, vad nu det betyder, man har tagit många prov. Räknas man som ”fall” fast man inte är sjuk? Jag tror att det är så. En liten uppgång i intensivvårdade kan skönjas, men intensivvård måste inte betyda respiratorvård?
Avlidna håller en låg och jämn nivå.

Skåne är en av de regioner som har ökad smittspridning nu. Hittills i år har inte fler dött än föregående år, när det gäller totala antalet döda, oavsett orsak. De två övre kurvorna är totala antalet döda, oavsett orsak, för 2020 och ett medeltal för de fem föregående åren. Längst ner kryper kurvan för antalet som dött och kommit under covid-statistiken, de två senaste veckorna är inte med, vecka 42 var det 3 döda. Förra veckan, vecka 43 var det 5 döda.


30 oktober

Fortsätter med länkar till inlägg om behandlingar som visat sig fungera bra mot covid-smitta. Facebook stängde av mig i 24 timmar från att göra inlägg och kommentera för att jag delade den här artikeln. Jag tycker att den här desperata censuren av info om fungerande mediciner är det tydligaste tecknet på att det finns en agenda bakom hela covid-kampanjen. Brian Tyson har behandlat över 1700 patienter för covid och har NOLL dödsfall! En länk till en intervju med Tyson finns i början av inlägget.

covexit.com – Dr. Brian Tyson’s First-Person Account of COVID-19

We heard about a virus coming out of Wuhan, China, in January of 2020. I had a feeling it was going to makes its way to the US due to all the international travel. I told my wife Fabiola; we need to get prepared, and we are going to need a plan. It was long before we started hearing of cases across the US; Washington had the first outbreak and then New York. I remember getting a call from my daughter Mahkenna’s music manager Gary Salzman, who she was supposed to fly out and see in late March for her new single.
Gary told me, “I think I have this crap!”
I replied, “How do you feel. Is it bad?”
He said, “It’s in my lungs, and I’m having a hard time breathing.”
I suggested he go to the ER and get tested to be sure and get available treatment. I had done some research from studies coming out of southern France by Dr. Didier Raoult. A study published by the Journal of Virology in 2005 showed Chloroquine was a potent inhibitor of SARS Coronavirus Infection and spread. I told him to get on Hydroxychloroquine, Zinc, and Z-pack.
His response was that he was just at the ER, and they sent him home with no treatment and said he was not even sick enough to test him. Without that ability to test, treatment as an outpatient was withheld. It wasn’t until he became sicker and later ended up in the hospital that they paid any attention to him.
Gary died two weeks later. We were devastated as a family; the music community lost a legend, and we could not even have a funeral. I told myself that I would not allow that to happen with any of my patients. I would find a way to test people and treat people when that day comes.

Här är en video till med Brian Tyson och Peter McCullough om tidig behandling –
Outpatient Early Treatment Algorithm for COVID-19 – a Webinar with Dr Peter A. McCullough

Och en med Harvey Risch som också är väl värd att lyssna på –
Professor Harvey Risch Interview – Part 1
We have the privilege to present you an extensive interview with Professor Harvey Risch, MD, PhD, who is Epidemiology Professor at Yale University and is one of the world’s most prominent experts about COVID-19.”


16 oktober

Jag lade ut en länk på facebook till en artikel om behandlingar mot corona att sätta in på ett tidigt stadium. Inlägget plockades bort och jag fick en varning om att stängas av i 24 timmar om jag gjorde om något liknande! Oerhört! Ett inlägg om behandlingar som visat sig hjälpa. Sånt här visar väl att något är mycket sjukt med den här corona-historien. Ingen bot får finnas, alla ska vaccineras. Det kan spekuleras om vad dessa sprutor innehåller, något mycket suspekt är det i alla fall.

Peter McCullough – Why home treatment of COVID-19 with several drugs is crucial

Worldwide, doctors have learned that a rational approach to treating COVID-19 is using in combination appropriate non-labelled, off-target antivirals (zinc, favipiravir, hydroxychloroquine, azithromycin, doxycycline, ivermectin), steroids (oral dexamethasone, prednisone, inhaled budesonide) and antithrombotics (low-molecular weight heparin, oral anticoagulants). My colleagues and I, a consortium of U.S. and Italian physicians, offered American physicians and patients important guidance and support in the Aug. 7, 2020, issue of the American Journal of Medicine — a treatment algorithm, according to age and underlying medical problems, based upon the pathophysiological principles of what has been learned from 58,000 scientific publications on SARS-CoV2 infection cited in the National Library of Medicine.

Lägger in en video där författaren till artikeln beskriver närmare de behandlingar han rekommenderar. Man får gå till bitchute för att titta på den, youtube plockade bort versionen som fanns där! Från covexit.com (där jag ser att det finns en ny youtube-version av videon nu)
https://www.bitchute.com/video/uXFOnwxiVO0Q/

En annan video som är värd att ta del av – Från kontrollrummet på covid-högkvarteret –
https://www.bitchute.com/video/2TjwgjaQr83u/

-

augusti 2020

31 augusti

Jag tog upp Ivermectin i förra inlägget, det verkar vara ännu bättre än hydroxiklorokin mot covid. Och inte heller detta gamla välkända medel vill etablissemanget höra talas om. Kan det bli klarare än så att något inte står rätt till med hela corona-kampanjen? Denna osannolika uppståndelse om covid, med våldsamt överdrivna åtgärder, på de flesta håll mycket värre än i Sverige. Och sen visar det sig plötsligt i öppen dager att det hela är en bluff, man vägrar använda medel som hjälper mot smittan.
Detta borde inte väst-imperie-myndigheterna med tillhörande medier tillåtas överleva!

Läkaren i videon här menar att det troligen fungerar mot sk vanlig influensa också, i så fall kan det antal som dör varje vinter i sviterna av influensa reduceras rejält. Inget influensavaccin behövs, och inget covid-vaccin, man förstår hur hotfullt den läkemedelsbolagskontrollerade överheten upplever det.

Mer info om Ivermectin här – http://www.TheCompleteGuideToHealth.com/IVERMECTIN

Från Australien, professor Thomas Borody som har haft framgång med att behandla covid med Ivermectin.

“We Know it’s Curable; It’s Easier than Treating the Flu” — Professor Thomas Borody

Robert F Kennedy i ett tal i Berlin i helgen i samband med protester mot covid-fascismen, måste ses och lyssnas på!

 


16 augusti

Fortsätter på det här med hydroxiklorokin, som den dolda makten är så angelägen om att den inte ska användas som behandling mot coronaviruset. Den 9:e augusti gick Sveriges Radio ut med ett inlägg med rubriken – Över hundra döda av hydroxyklorokin i USA

En riktig bredsida! Säkerligen hade deras herrar gett order om denna motoffensiv efter uppmärksamheten som videon jag tog upp i förra inlägget hade fått. Inlägget bygger på uppgifter från en mindre amerikansk tidning, jag har letat efter kommentarer till detta från fria medier i USA men inte hittat något. Det ser ut som att man desperat letat i register över läkemedelsbiverkningar i USA och hittat att över 100 som dött första halvåret i år även hade tagit hydroxiklorokin. Undrar om de är inräknade som var med i den studie där deltagare som redan var i intensivvård gavs medlet och i för stor dos, 2400 mg/dag mot 400-600 som brukar användas. Man kan misstänka att man på förhand hade beslutat vilket resultat man ville ha av den studien, att det inte fungerade, tas upp i den här intervjun

Hydroxiklorokin har bäst verkan när det sätts in så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet och även som förebyggande, för att förhindra att viruset förökar sig. När det gått så långt att immunförsvaret löper amok och angriper sej själv är det en annan sak.
Då kan det här kanske vara lämpligt, här är ett citat från facebook av en sakkunnig –

Kräv Ciclesonid inhalationskortison från första sjukdagen, från vårdcentralen. Det både dödar Covid-19-virus och hindrar immunförsvaret från att döda med en hyperinflamation (cytokin storm). Det finns nu vetenskapliga studier som bevisar detta.”

Det finns en video med en läkare i USA som också använder något liknande och menar att det fungerar mycket bra –
classic corticosteroid (budesonide) administered via a nebulizer and an oral macrolide antibiotic known as clarithromycin (Biaxin)
(när jag nu kollade youtube-länken så är videon bortplockad! Det är alltså inte bara hydroxiklorokin utan vad som än hjälper mot covid ses som ett hot mot vaccineringarna – videon finns nu på bitchute.com)
Artikel om detta – Dr. Richard Bartlett Shares Covid Information
och Lars Bern – Studie för att undersöka om en vanlig astmamedicin kan stoppa det värsta av COVID-19

Även intravenöst c-vitamin i höga doser kan hjälpa vid allvarligt läge i sjukdomsförloppet, som jag delade en länk om i inlägget 3 maj nedan.

Att som Sveriges Radio gör, påstå att över 100 dött av hydroxiklorokin måste ses som falsk information!
Såg nyss ett Twitter-inlägg av en amerikansk läkare – ”Deaths attributed to HCQ since 1963: ~20 DEATHS WORLDWIDE ” (HCQ är alltså hydroxiklorokin)

Ett par mycket bra och grundliga artiklar i ämnet –

Open Letter to Dr. Anthony Fauci Regarding the Use of Hydroxychloroquine for Treating COVID-19

The government’s obstruction of the early treatment of symptomatic high-risk COVID-19 patients with hydroxychloroquine, a medication used extensively and safely for so long, is unprecedented.
It is essential that you tell the truth to the American public regarding the safety and efficacy of the hydroxychloroquine/HCQ cocktail. The government must protect and facilitate the sacred and revered physician-patient relationship by permitting physicians to treat their patients. Governmental obfuscation and obstruction are as lethal as cytokine storm.

Mongoose: Meryl Nass MD on the False Hydroxychloroquine (HCQ) Narrative (PBI: That Led to the Mass Murder of Hundreds of Thousands)

It is remarkable that a series of events taking place over the past 3 months produced a unified message about hydroxychloroquine, and produced similar policies about the drug in the US, Canada, Australia, NZ and western Europe. The message is that generic, inexpensive hydroxychloroquine is dangerous and should not be used to treat a potentially fatal disease, Covid-19, for which there are no (other) reliable treatments.
Hydroxychloroquine has been used safely for 65 years in many millions of patients. And so the message was crafted that the drug is safe for its other uses, but dangerous when used for Covid-19. It doesn’t make sense, but it seems to have worked.

Sen finns det ytterligare ett medel som verkar effektivt, ska tydligen ges tillsammans med zink, liksom hydroxiklorokin –

Australian Professor: Ivermectin ‘Amazingly Successful’ in Killing Coronavirus

An Australian drug known as Ivermectin, which is already in use throughout the world to treat parasitic conditions, is showing great results in killing coronavirus in studies involving patients, according to Sky News.
”Because I’m involved in developing these in the U.S. where all the patients are, there are a number of studies that are amazingly successful. We’re talking close to 100%. In fact, we haven’t seen a result yet under 100%. It looks like corona is very simple to kill,” Professor Thomas Borody, medical director of Australia’s Center for Digestive Disease. ”It’s available as a prescription medication. You wouldn’t use it alone … but you add two other things to it such as doxycycline and zinc.

Det finns de som menar att detta är bättre än hydroxiklorokin –

Ivermectin Study Reveals Fantastic Results: 100% of 60 Patients Better in an Average of Just Under 6 Days

…has come to the conclusion that in regards to treatment outcome, adverse effect and safety, the Ivermectin and Doxycycline combination is superior to Hydroxychloroquine-Azithromycin therapy in the case of mild to moderate degree of COVID-19 patients. The Bangladeshi and Chinese team found that both treatments were effective in this study. However, the Ivermectin results were superior to Hydroxychloroquine.

Snart kommer väl medierna med inlägg om hur olämpligt och farligt Ivermectin är!

Från en blogg av en svensk läkare –

How bad is covid really? (A Swedish doctor’s perspective)

I am not denying that covid is awful for the people who do get really sick or for the families of the people who die, just as it is awful for the families of people who die of cancer, or influenza, or an opioid overdose. But the size of the response in most of the world (not including Sweden) has been totally disproportionate to the size of the threat.

Ytterligare ett inlägg från samma sida –

What is the best way to measure rates of covid immunity?

Inte bara i Sverige som ”man” har låtit äldre dö istället för att ge behandling och en större chans att överleva. Här talas det om Australien, Kanada och Belgien.

‘Inhumane’: Victorian aged care residents sedated instead of hospitalised


5 augusti

För en dryg vecka sen dök en video upp på facebook som visade en grupp läkare i USA som höll en presskonferens. De var kritiska till skrämselkampanjen som drivs om coronaviruset. Det främsta budskapet var att hydroxiklorokin har bra effekt. En av dom sa att hon själv har behandlat 350 patienter med bra resultat. Detta preparat vill myndigheterna i USA inte att man ska använda, det verkar vara på liknande sätt i andra västländer och i Europa. I Sverige gick Läkemedelsverket ut med riktlinjer i början av april om att det inte skulle användas mot covid19.
Det intressanta är med vilken desperation västetablissemanget reagerade, videon plockades snabbt bort från facebook, den dök upp på youtube och plockades genast bort. CNN hade indignerade inslag om att det spreds ”desinformation”, vilket DN förde vidare och gav sin version av – Trump delade lögner om botemedel mot corona

Som jag ser det är detta en tydlig indikation på att det finns en agenda med covid-kampanjen, det är viktigt att det inte finns någon verksam behandling. Vaccineringarna får inte hotas.
En annan sak som visar i samma riktning är t.ex. att det nyligen kom besked om att Nobel-banketten i år ska ställas in pga corona-viruset. Smittan håller på att klinga av nu och Nobel-banketten är om fyra månader!
Hela kampanjen verkar konstgjord rakt igenom.

Videon med presskonferensen finns nu på Bitchute och kan ses där – https://www.bitchute.com/video/HeC0tHZDX7dk/

En intervju med en av läkarna som gjordes någon vecka innan presskonferensen lägger jag in här, väl värd att lyssna på.

Ett par inlägg som talar positivt om hydroxiklorokin.
Harvey Risch – The Key to Defeating COVID-19 Already Exists. Hydroxychloroquine. We Need to Start Using It

As professor of epidemiology at Yale School of Public Health, I have authored over 300 peer-reviewed publications and currently hold senior positions on the editorial boards of several leading journals. I am usually accustomed to advocating for positions within the mainstream of medicine, so have been flummoxed to find that, in the midst of a crisis, I am fighting for a treatment that the data fully support but which, for reasons having nothing to do with a correct understanding of the science, has been pushed to the sidelines. As a result, tens of thousands of patients with COVID-19 are dying unnecessarily. Fortunately, the situation can be reversed easily and quickly.

Harvey Risch – Early Outpatient Treatment of Symptomatic, High-Risk COVID-19 Patients that Should be Ramped-Up Immediately as Key to the Pandemic Crisis

Pascal Sacré – COVID-19: We have a Treatment: Hydroxychloroquine (HCQ). We do Not Need a Vaccine!

We have a treatment in COVID-19 and it doesn’t have the support of Big Pharma and their experts!
Hydroxychloroquine (HCQ) is effective in treating COVID-19.
It is effective in halting the progression of the disease, provided it is given early enough and provided it is given in accordance with “contraindications” and safety of use (cardiac).
It costs nothing and the powerful pharmaceutical industry does not want to hear about it.
Big Parma has done everything to outlaw and demonize it, including the publication in the most prestigious medical journal (Lancet) of a fraudulent article withdrawn 12 days later.

Börje Peratt – Covidsiffror; fusk, bedrägeri eller grov sjukvårdsinkompetens?

Sveriges siffror kan anses vara groteska när det gäller påstådda dödsfall av Covid 19. Skulle de stämma vittnar de om grova missförhållanden där äldrevården övergett åldringar som befarats smittade och man har i många fall inlett så kallad palliativ vård, dvs insatser som görs i en människas slutskede, när det inte är klargjort att det rört vare sig covid19 eller dödshotande tillstånd. Det har i så fall i praktiken inneburit att man på ett ibland plågsamt sätt tagit död på ett stort antal åldringar oavsett covid 19-smittade eller ej.

-

maj 2020

21 maj – corona-viruset

Det är chockerande hur många som dör i Sverige. Men det är Stockholm som står för de allra flesta. Det är några andra ställen, som Sörmland och Falun och Borlänge bl.a. På de flesta andra områden är det inte fler som dör i år än ett genomsnittsår. Vad som är minst lika chockerande är att ”man” låter gamla dö, utan att ge någon vidare behandling. Tvärtom, äldreboenden och sjukhus har fått ”riktlinjer” om att morfin ska ges till åldringar som drabbas av coronaviruset, inte dropp, syrgas och annat som hade gett dom en större chans att överleva. Vem eller vilka ligger ytterst bakom dessa ”riktlinjer”?
Men det har varit en hel del uppståndelse kring detta de senaste veckorna och det verkar som att de som ligger bakom gör en taktisk reträtt nu. Man säger att man ska se över hur det går till och syrgas ska göras tillgängligt.

Det är häpnadsväckande med vilken fräckhet detta har gjorts så pass öppet.

aftonbladet.se – ”De näst intill avlivar de gamla”, Geriatrikprofessorns hårda kritik mot svenska äldreboenden

— Att undersöka patienter via telefon och ordinera en behandling som är avgörande för om man ska ha en chans att överleva eller om man i princip döms till att dö. Det här är under all kritik och läkaretik. Det är oförsvarligt att man får behandla gamla sköra människor utan en adekvat medicinsk bedömning och behandling.
Du kallade behandlingen som de här äldre fick för dödshjälp, snarare än vård?
– Ja, jag skulle nog nästan kunna tänka mig att använda ännu starkare begrepp. Att det är näst intill att de här människorna avlivas. Det är i princip ett hundraprocentigt sätt, ungefär som elektriska stolen. Det är ungefär lika effektivt.

etc.se – Tiotals dog av covid-19 på äldreboenden – fick aldrig träffa läkare

De som bor på äldreboenden och får covid-19 ska i största möjliga mån vårdas på plats, enligt Region Stockholm. Men Dagens ETC kan berätta om tiotals fall där äldre som gått bort i covid-19 aldrig fick träffa en läkare.
– Dropp och antibiotika sätts sällan in och aldrig syrgas, berättar en undersköterska på ett boende där häften av de äldre gått bort i corona.

Det är också häpnadsväckande hur öppet man motarbetar behandlingar som hade kunnat bota många coronasmittade. De måste tro att undersåtarna, fårskocken, är hur korkade som helst. Intravenöst c-vitamin och hydroxiklorokin är ett par exempel. Ett annat är en behandling man använder i Madagaskar som är baserad på artemisia, malört, som mest används som förebyggande. Detta har WHO och de svenska medierna varit negativa mot. Något som jag tar som en indikation på att det har en positiv effekt. Flera andra afrikanska länder vill nu också prova detta.

För några dagar sen talade Trump i USA om att han personligen tar hydoxiklorokin som förebyggande. Varpå mainstreammedierna gått på om att det inte är lämpligt och kan ha farliga biverkningar. Detta har använts i flera decennier mot bl.a. malaria och har kända och inte särskilt besvärliga biverkningar.
Användningen av hydroxiklorokin har motarbetats av myndigheterna i bl.a. Sverige, Frankrike och USA. Nu finns det uppgifter om att USA’s motsvarighet till hälsvårdsminister, Fauci, redan 2005 kände till att hydroxiklorokin har en effekt mot virus som corona!

Fauci Approved Chloroquine, Hydroxychloroquine 15 Years Ago to Cure Coronaviruses; “Nobody Needed to Die”

Dr. Anthony Fauci, whose “expert” advice to President Trump has resulted in the complete shutdown of the greatest economic engine in world history, has known since 2005 that chloroquine is an effective inhibitor of coronaviruses.
How did he know this? Because of research done by the National Institutes of Health, of which he is the director. In connection with the SARS outbreak – caused by a coronavirus dubbed SARS- CoV – the NIH researched chloroquine and concluded that it was effective at stopping the SARS coronavirus in its tracks. The COVID-19 bug is likewise a coronavirus, labeled SARS-CoV-2. While not exactly the same virus as SARS-CoV-1, it is genetically related to it, and shares 79% of its genome, as the name SARS-CoV-2 implies. They both use the same host cell receptor, which is what viruses use to gain entry to the cell and infect the victim.
The Virology Journal – the official publication of Dr. Fauci’s National Institutes of Health – published what is now a blockbuster article on August 22, 2005, under the heading – get ready for this – “Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread.” (Emphasis mine throughout.) Write the researchers, “We report…that chloroquine has strong antiviral effects on SARS-CoV infection of primate cells. These inhibitory effects are observed when the cells are treated with the drug either before or after exposure to the virus, suggesting both prophylactic and therapeutic advantage.”

Pascal Secré – COVID-19: An Ocean of Fears and Lies

Looking back at what was done with the benefit of perspective, could it even be that a large scale, planned euthanasia has been presented as the covid-19 pandemia?
I could have gone on listing the many more lies.
Other whistleblowers are doing that, and this story is not over.
For instead of this unleashed ocean of fears and lies, I suggest that we substitute it with a peaceful ocean of calm and common sense.
More and more people are starting to realize that something is wrong.
There will be a demand for accountability. We will need to confine the mad captains that led us astray to these troubled waters to their cabins and take back control of our bodies and our minds.

Börje Peratt – Corono-virusets skamliga historia

Peratt har även satt svensk text till en video som den dolda makten försöker censurera, en intervju med en amerikansk virusforskare.

Förbjuden Video – svensk översättning
Kan ses här – https://bittube.video/videos/watch/d87c4383-3651-4d57-9ef8-6265df925c61


3 maj – corona-viruset

En amerikansk pastor som nog ger en i huvudsak riktigt bild av den pågående virus-kampanjen.

När det gäller vad man kan göra för att förbygga att bli svårt sjuk och tänkbara bot så togs det upp i videon i inlägget 18 april nedan. Mikael Nordfors tar upp bl.a. hydroxiklorokin (plus zink) och intravenös c-vitamin. Här en ny video med honom om bl.a. Indien och hur man tycks ha förhindrat svåra konsekvenser där. Kan hydroxiklorokin vara en del av förklaringen?

Här är ett fall där intravenöst c-vitamin tycks ha hjälpt. Undrar hur många av alla som dött i Sverige som hade kunnat räddats om detta använts.
stureblomberg.blogspot.som – Fallbeskrivning om COVID-19 och intravenöst C-vitamin

Lars Bern om d-vitamin och c-vitamin som förebyggande – Skolmedicinmännen förtiger viktig vetenskap för allmänheten!

James Corbett – How Bill Gates Monopolized Global Health