14 sep – Avslöjande dokument om USA’s inblandning i Ukraina

UPPDATERING 2 16 sep
Russia Today har idag ett inlägg om att RAND har gått ut med att det här dokumentet är falskt.
Man får välja vad man vill tro, det som sägs i dokumentet stämmer väldigt väl med vad som har hänt och händer.
Inlägget från rt punkt com finns inkopierat här – https://justpaste.it/66kik
eftersom många inte kan nå den sidan.

…………………………………………………………………………………………………

UPPDATERING 16 sep
Fler länkar om detta. Här finns det påstådda RAND-dokumentet översatt till svenska –
https://cartagocat.wordpress.com/2022/09/14/raderna-gar-aldrig-ur/
https://cartagocat.wordpress.com/2022/09/14/the-leaked-rand-document/ 
och för säkerhets skull även här – https://justpaste.it/2zsb7 

från Swebb TV – RAND-dokument avslöjar USAs planer för Europa – Stig Berglund i Swebbtv Omvärldsanalys
Ukrainakriget en amerikansk plan för att försvaga Europa?

slut på uppdateringen
……………………………………………………………………………………………………

Oavsett om det här är ett äkta dokument, från januari i år, eller inte så är det med all sannolikhet det här som ligger bakom västs agerande.

nyadagbladet.se – Chockerande dokumentet: Så planerade USA kriget och energikrisen i Europa

I vad som förefaller vara en exceptionell internläcka från den regeringsnära tankesmedjan RAND Corporation, bland annat kända för att ha legat bakom amerikansk strategi för utrikes- och försvarspolitik under Kalla kriget, redogörs i detalj för hur energikrisen i Europa planlagts av USA.
I dokumentet, daterat till januari, erkänns att den aggressiva utrikespolitiken man bedriver i Ukraina kommer att pressa Ryssland till att nödgas ingripa militärt i landet. Syftet, förklarar man, är att införa ett sanktionspaket som varit förberett sedan länge.
EU:s ekonomi, konstaterar man, "kommer oundvikligen att kollapsa" som en följd av detta – och man gläds bland annat över att resurser uppemot 9000 miljarder dollar kan flöda till USA, samt att välutbildade europeiska ungdomar blir tvungna att emigrera.
Huvudmålet man beskriver är att splittra Europa – i synnerhet Tyskland och Ryssland – och förstöra den europeiska ekonomin genom att få nyttiga idioter i politiken att stoppa ryska energileveranser till kontinenten.

Newsvoice tar upp Nya Dagbladets artikel och har också en länk till ett inlägg som Newsvoice gjorde 2014 på samma tema, dokument från RAND om Ukraina, hur man skulle handskas med de östra delarna av Ukraina

Här är en video om ett annat dokument från RAND, från 2019, som mer handlar om hur USA ska kunna provocera Ryssland och utnyttja deras svaga punkter, bl.a. med hjälp av Ukraina.
https://rumble.com/v1i9g9a-2019-rand-paper-warned-us-of-failure-during-ukraine-conflict.html   

As far back as 2019, US Army-commissioned studies examined different means to provoke and antagonize Russia who they acknowledged sought to avoid conflict. However, they also warned that if Russia was pushed too far, it could trigger an escalation that would spiral out of Washington’s control.

Under videon finns länk till sidan hos RAND där man kan ladda ner dokumentet som pdf.

De båda dokumenten ovan kan vara bra att ha nästa gång någon kommer dragandes med att Ryssland helt oprovocerad angrep Ukraina. Artikel av Caitlin Johnstone –
It’s Not Okay For Grown Adults To Say The Ukraine Invasion Was “Unprovoked”  
finns översatt till svenska här –
Inte OK för vuxna att säga att invasionen var "oprovocerad"

I en intervju nyligen med Useful Idiots podcast, upprepade Noam Chomsky sitt argument att den enda anledningen till att vi hör ordet "oprovocerat" varje gång någon nämner Rysslands invasion av Ukraina i de vanliga nyhetsmedierna är för att det absolut var provocerat, och de vet det .

-

7 sep el-pris-katastrofen

Sedan 2011 har Sverige producerat mer el varje år än vad som har använts i landet. Åren 2019 var överskottet 26 000 GWh och 2020 25 000 GWh (har inte sett siffror från 2021). Åren 2001 till 2010 var överskottet som mest ett år 7 400 (2005). Annars användes mer el än vad som producerades i landet vissa år, 2003 var det minus 12 800 GWh, det som fattades importerades.
Så… det är knappast brist på elproduktion som orsakar de groteska elpriserna.
Titta själv på intressant statistik från SCB

För några dagar sen fick regeringsrepresentanter plötsligt rycka ut en lördag för att hålla presskonferens och förklara att man ger "likviditetsgarantier" på 250 miljarder åt elbolagen! Va!? Om det är några som behöver ekonomiskt stöd så är det väl de som drabbas av elbolagens osannolikt höga priser, medborgare och företag. Här är ett par värdefulla inlägg som förklarar.

Ulf Sandmark – Staten skall inte garantera spekulation i elpriser eller i bankerna före allt annat!

Regering och riksdag ska idag sätta 250 miljarder kr i pant för spekulanter på en avreglerad elmarknad som gått överstyr och skapat absurda priser och svängningar. Det finns ingen anledning att acceptera denna enorma summa för att hålla igång hela den överbyggnad av spekulation i elpriser som lägger helt onödiga extra kostnader för prissäkringar av elräkningarna. Prissäkring är en slags derivataffärer som görs helt spekulativt med stora risker på stora underliggande värden vilka kan skapa enorma extra prissvängningar. I hela finanssystemet har derivaten en sådan stor påverkan på priser på råvarupriser som el och på räntor och valutor att de betraktas som systemkritiska och går före allt annat. Med före allt annat menas, att derivatens finansiella stabilitet går före vård, skola, omsorg, försvar, investeringar och alla medborgares välfärd och framtid. Det har alla partier bundit upp sig till och det är det som gör att Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Max Elgers på en helg tvingas hosta upp 250 miljarder kr i garantier. Regeringen vågar inte ta itu med den gigantiska spekulationen, och ljuger därför om orsaken till de höga gaspriserna som de skyller dem på ett ryskt energikrig Detta trots att Ryssland varit beredd att förse Europa med all den gas som önskas och t.o.m. låtit Gazprom bygga den helt nya gasledningen Northstream 2. Bristen på gas beror inte på Ryssland utan på Sverige, EU och USA som infört sanktioner mot rysk gas och olja, och vägrat tillåta användningen av den nya gasledningen.

Sanningen är att den stora derivatkrisen som förorsakat det svenska miljardpaketet till elbolagen, kunde ha undvikits om de svenska regeringarna kunnat släppa sitt marknadsliberala spekulationsinriktade elhandelssystem och stängt Nordpol. Ryssland har faktiskt försökt hjälpa Västländerna att eliminera spekulationen genom erbjuda långsiktiga gasavtal med garanterade leveranser, vilka dessutom skulle givit lägre elpris än de spekulationsdrivna ockerpriserna vi ser idag. En mer ändamålsenlig åtgärd från regeringen för att säkra lägre bränsle- och elpriser är därför att omedelbart avbryta sanktionerna mot Ryssland och säga åt Tyskland att öppna kranarna för Northstream 2 och tillåta svensk import av rysk gas, olja, konstgödsel, cement och andra nödvändiga el- och gaskrävande varor för folkförsörjningen, med långsiktiga avtal till fasta priser. Regeringen och Riksdag måste dessutom förbjuda Vattenfall att prissäkra sina elavtal med spekulativa derivatavtal, och andra elbolag skall meddelas att staten aldrig (mer) kommer att garantera deras derivatavtal heller. Vattenfalls verksamhet är så stor att de kan försäkra sig själva.

Bengt Ekenstierna som har jobbat inom elbranschen i många år och hos EON ligger bakom den modell som vänsterpartiet nu driver. Hela artikeln finns här – Ny modell kan sänka elpriset: "Så enkelt är det"

När Bengt Ekenstierna tar emot i sin trädgård ritar han en exponentiell kurva för att visa hur Bekenmodellen fungerar. Kurvan visar hur elpriset i Sydsverige sätts utifrån prisbud från olika elproducenter. – Det är som att fylla en tom spann med vatten. Först hämtar du skopa efter skopa med vatten från olika håll. De första är billiga, men den allra sista skopan kan vara väldigt dyr. Med de marginalpriser som gäller på el- och råvarumarknaderna får svenska elkunder betala för all el till detta höga pris, förklarar han.
Att den sist sålda kilowattimmen avgör priset är särskilt tydligt i Sydsverige. Här förbrukas inte all den el som hämtas från nordligare delar av Sverige. Elprisområde SE4 är ju även en region for export och transit av el. -När Sverige exporterar el måste elkablarna till Tyskland under korta perioder även fyllas med el som når SE4 via elkablar från Polen, Danmark eller Litauen. Den kan vara riktigt dyr och höjer marginalpriset i SE4 till orimlig nivå, säger Bengt Ekenstierna.
För att visa orimligheterna ritar han snabbt ett diagram över hur elpriset kan stiga längs långa transportvägar: El som kostar 17 öre per kWh i Norrbotten (SEI) ökar i pris när den via elprisområde SE2 och SE når Sydsverige (SE4). Väl i Skåne blir elpriset 60 öre per kWh eftersom kapacitetsavgifter tillkommer vid tre interna svenska gränspassager. Priset i Skåne höjs dock ytterligare eftersom en del av strömmen säljs dyrt till Tyskland. Den exporten höjer egentligen inte priset, men eftersom det krävs tillskott av el från Litauen för 150 öre per kWh för att klara Tysklandsexporten så höjs elpriset till denna nivå också i SE4 Säljpriset till Tyskland stiger därefter till 270 öre eftersom det där finns ännu högre interna säljbud
-Här går Bekenmodellen in, förklarar Bengt Ekenstierna och pekar på en punkt på sin första kurva,
-Om Svenska kraftnät kan sälja el för 60 öre per kWh i Sydsverige, men ändå få 270 öre per kWh på exporten till Tyskland skulle Sverige inte drabbas av elprischock, säger han.
Enkelt uttryckt kan man säga att med Bekenmodellen påverkar exportpriset på el inte det inhemska svenska priset. Det handlar inte om att förbjuda eller fördyra svensk export, utan att säkra fortsatt modesta Sverigepriser.

Nej till EU – Gå ur EUs energiunion

Men inget parti pratar tydligt om ”elefanten i rummet” som är att riksdagspartierna utan någon som helst debatt beslutade att Sverige skulle gå med i EUs energiunion ACER 2009. Det innebär att Sverige ingår i EUs elmarknad och elpriset bestäms av det dyraste energislaget, i dag det höga gaspriset, som spiller över på framför allt de svenska elprisområden 3 och 4.
Marknadsförsvarare, som Svenska Kraftnät och ACERs kontrollmyndighet i Sverige Energimarknadsinspektionen, anser att de olika elprisstöden och Vänsterpartiets Sverigepris strider mot EU-rätten. Enligt marknadslogiken skall konsumenter kunna avstå att köpa en produkt. Men rätten till el är en essentiell samhällelig bastjänst som ingen kan avstå ifrån om ett modernt samhälle skall fungera.
Folkrörelse Nej till EU kräver att Sverige måste ta strid med EU för att utträda ur EUs energiunion ACER och återgå till ett genomsnittligt elpris som motsvarar produktionskostnader i Sverige. Före EU-inträdet levererade Vattenfall och andra lokala svenska elproducenter billig el till konsumenter och företag.

Se en video på youtube med Carolina Sundell – Detta bör alla veta – "Den Stora El-bluffen"! Marknaden räddas istället för medborgarna

Den sittande regeringen tänker tillsammans med Riksbanken och generaldirektören för Finansinspektionen, lösa ut elproducenterna på bekostnad av medborgarna. Mitt tal till alla väljare som tänker rösta den 11:e september. Den stora hemligheten inför valet är att den styrande politikerklassen till alla pris tänker bibehålla finansklassens makt på bekostnad av medborgarnas väl och ve. Politikerklassen tillhör samma klass som den finansiella eliten gör. De önskar bevara finansiella värden för att de äger finansiella tillgångar. Realekonomin, där löntagare sliter för sin inkomst, står i rak motsats till den finansiella ekonomin, där det spekuleras med fiktiva värden. På de finansiella marknaderna går det att erhålla avkastning i sömnen. Det är inte svårt att föreställa sig att det skikt av samhället som får avkastning i sömnen drömmer om att behålla den ordning som möjliggör just detta. Stötta det journalistiska arbetet, mer information på: carolinasundell.se

-

25 aug – Ukraina/Ryssland

Lägger in en länk till ett nytt inlägg om Ukraina av Jacques Baud, militärexperten från Schweiz, som man kan lägga till i listan över särskilt viktiga inlägg i detta ämne (jag gjorde en lista i april – HÄR -). Bland annat om hur det har gått till på Krim sedan Sovjetunionens upplösning, man har haft en önskan om självständighet från Kiev eller att få tillhöra Ryssland hela tiden. 
De undangömda sanningarna om kriget i Ukraina

På samma blogg finns också en intervju med Jacques Baud översatt till svenska – Ukraina: vapen eller fred? Ett samtal med Jacques Baud

* * *

Den anti-ryska propagandan i västmedierna fortsätter, det kommer färre inlägg om Ukraina men de är minst lika ensidiga som tidigare. Ett par anmärkningsvärda händelser är dels att ukrainsk militär beskjutit en plats där ukrainska krigsfångar hölls i Donbass-regionen, över 50 fångar dödades och fler än så skadades! Är det så som det har spekulerats om från ryskt håll, att den ukrainska ledningen var oroliga för vad fångarna skulle berätta under förhör? Men de hade hållits fångna ganska lång tid redan, de hade väl redan hunnit berätta en del i så fall, varför just nu?
Och att ukrainsk militär skjuter mot ett kärnkraftverk som rysk militär kontrollerar (tass.com), varför? Man riskerar en stor katastrof. Det finns knappast något som den ukrainska ledningen gör, eller inte gör, som inte styrs från väst.

Ett tal som Putin höll vid en konferens i Moskva om internationell säkerhet nyligen, med deltagare från icke-västländer, är också intressant. Han uttrycker sig med en större rättframhet och tydlighet än tidigare.
Moskvakonferensen om internationell säkerhet

Situationen i världen förändras dynamiskt och konturerna av en multipolär världsordning tar form. Ett ökande antal länder och folk väljer en väg för fri och suverän utveckling, baserad på sin egen distinkta identitet, sina traditioner och värderingar. Dessa objektiva processer motarbetas av den västerländska globalistiska eliten, som provocerar fram kaos, väcker till liv gamla och nya konflikter, de driver den så kallade inneslutningspolitiken, vilket i själva verket innebär ett omstörtande av alla alternativa, suveräna utvecklingsmöjligheter. De gör således allt de kan för att hålla fast vid hegemonin och makten vilken glider dem ur händerna; de försöker behålla länder och folk i greppet om vad som i huvudsak är en nykolonial ordning.

Kommentarer till Putins och försvarsministern Shoigus tal finns här, på engelska, av bl.a. Alexander Mercouris –
Russia’s Leaders Confidently Attack the Western Globalist Elite
video – Putin, Shoigu Pitch Russia as Main Opponent of Globalisation

-

21 augusti

Fortsätter på samma som i förra inlägget, att det föds färre barn än normalt i år, i Sverige och i andra länder. För mig blinkar den stora varningslampan direkt. Kan anledningen vara någon annan än covidsprutorna!?
Första halvåret 2022 har det fötts 54 560 barn i Sverige, ett medeltal för åren 2018-2021 för samma period är 58 600. Det varierar från 58 275 (2020) som lägst till 59 065 (2018) som högst, dessa 4 år. ca 7% färre har fötts i år.

Statistik finns här från SCB, en excel-fil att ladda ner finns längst ner på sidan.

Uppgifter om att det fötts ca 10% färre barn än normalt i Tyskland under årets fyra första månader finns här –
newsvoice.se – Exposé: Pfizer-dokument och officiella data visar att covidvaccinerna avfolkar världen

Pfizer Documents & Official Real-World Data prove the COVID Vaccines are already causing Mass Depopulation

newsvoice.se – Statistics: Clear Trend of an Abnormal Decrease in Birthrates in Europe

Joseph Mercola 25 juli – Evidence of the devastating effects COVID jabs have on male and female fertility

Från maj i år – Confidential Pfizer Docs. reveal 90% of Covid Vaccinated Pregnant Women lost their Baby; but Pfizer claimed: “No safety signals emerged”

Det förekommer också uppgifter från andra länder om att det dör ovanligt många i år också, inte av/med covid utan av andra anledningar. Jag tycker mig inte ha sett detta i den svenska statistiken, men det här med att det föds få barn framgår mycket tydligt. Detta är mycket obehagligt, det är precis något sådant man skulle kunna vänta sig att motivet till den osannolika sprutkampanjen var. Och om det nu beror på sprutorna, är detta ett tillfälligt fenomen eller är det permanent?

Naomi Wolf pratar med Pierre Kory och Paul Marik från FLCCC om konstigheter i samband med sprutorna i den här videon från Rumble från den 17 augusti

25 juli

Helt otroligt att detta inte uppmärksammas mer. Efter historiens mest omfattande sprutkampanj föds det ovanligt få barn!! Och det är precis något sådant man skulle kunna vänta sig var syftet med det hela.
Se också mitt inlägg den 17 juli här nedanför, med inlägget från DN – Barnafödandet minskar drastiskt i år

vasabladet.fi 21 juli – Extremt få födda i Finland hittills i år – se siffror: endast fyra födda i två österbottniska kommuner

Antalet födda det senaste halvåret är lägre än de varit på hundra år, uppger Statistikcentralen.
Finland har fler invånare men inte på grund av den naturliga befolkningsökningen.


*  *  *

Det är något som inte stämmer! Sommaren 2020 och 2021 var det i stort sett stiltje på covidfronten, men nu när man har injicerat 80-90% av befolkningen med flera doser så stiger smittan i juli!
Och ! Matti Sällberg sa redan i juni 2021 att –
"det inte finns ”någon orsak att tro” att det finns någon begränsning för hur många doser som svenskarna kan vänta sig framöver."
För i h-ete, hur mycket ska till innan folket ryter till!?

omni.se 22 juli – Vaccinforskare: Krävs nya doser av vaccin hela tiden

Coronaviruset finns i samhället hela tiden och därför behöver man se till att konstant hålla immuniteten uppe genom vaccin, säger vaccinforskaren Matti Sällberg till SvD.
Enligt Sällberg har man vid en vaccination skydd mot både smitta och allvarlig sjukdom i två månader, därefter är man skyddad mot allvarlig sjukdom i minst sex månader.
Antalet bekräftade fall av covid-19 har under sommaren fortsatt öka, enligt Folkhälsomyndigheten som menar att även dödstalen väntas stiga.

svd.se 22 juli – Effekten på vaccinet avtar – coronasmittan ökar

Effekten av vaccinet avtar redan efter sex månader och bekräftade covidfall fortsätter att öka runt om i landet.
– Det här avtagande effekten handlar framförallt om smitta. Är man gammal och skör kan man även få allvarlig sjukdom, säger vaccinforskaren Matti Sällberg.
När man vaccinerar sig så får man bra skydd mot både smitta och allvarlig sjukdom i två månader. Därefter kan man återigen bli smittad men vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom i minst sex månader, säger Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid Karolinska Institutet.
– Det här avtagande effekten handlar framförallt om smitta. Är man gammal och skör då kan man även få allvarlig sjukdom. Men får man en tredje eller fjärde dos då får man ett jättebra skydd igen. Eftersom viruset finns här hela tiden så måste vi hålla immuniteten uppe hela tiden, säger Sällberg.

msn.com juni 2021 -  Sällberg: Lär bli aktuellt för alla att ta tredje vaccindos 

Han säger också att det inte finns ”någon orsak att tro” att det finns någon begränsning för hur många doser som svenskarna kan vänta sig framöver.

-

19 juli – desinformation

Så här ser propaganda ut, från Sveriges Radio 18 juli –
155 personer har fått ersättning för vaccinskada – inga tydliga mönster hos de drabbade

Siffror från Läkemedelsförsäkringen visar att det hittills är 2 661 covid-vaccinerade som anmält misstänka vaccinskador.
Av dessa är det 155 personer som har fått sina anmälningar godkända och därmed fått ersättning utbetald.
”Vi ser inga tecken på en så kallad serieskada på någon av de här vaccinen, utan det är mest enskilda skador” säger Robert Ström, vd på Läkemedelsförsäkringen.

Enligt senaste uppdateringen från Läkemedelsverket så har drygt 103 000 biverkningsrapporter i samband med covidsprutandet kommit in. Över 11 000 allvarliga biverkningar, och 403 dödsfall har rapporterats.
Inlägg som det här från Sveriges Radio lurar säkert de flesta att tro att det är 2661 som anmält misstänkta vaccinskador! Man låtsas som att Läkemedelsverkets rapporter om inrapporterade biverkningar inte finns, och rapporterar bara om de som sökt ersättning från Läkemedelsförsäkringen.
Kan man hitta tydligare exempel på medvetet vilseledande information och propaganda!?

Detta är inte första gången Sveriges Radio gör på precis samma sätt, jag har sett 3 tidigare exempel –

12 februari 2022 – Fyra kan ha dött av covidvaccin
Jag tog upp detta dagen efter – https://fritenk.wordpress.com/2022/02/13/13-feb/

14 november 2021 – Covid-vaccinet: Så många har fått ersättning för biverkningar
Jag tog upp det här – https://fritenk.wordpress.com/2021/11/24/24-nov-4/

16 juni 2021 – Över 250 anmälda biverkningar från covid-vaccin
Jag tog upp det här – https://fritenk.wordpress.com/2021/06/18/18-jun/
-

17 juli – Minskat barnafödande och covidstatistik

Från Dagens Nyheter den 8 juli – Barnafödandet minskar drastiskt i år

Antalet födda barn i Stockholm under årets första kvartal är det lägsta sedan 2005. Fruktsamheten minskar drastiskt över hela landet visar befolkningsprognoser.
– Något sådant här har vi aldrig sett tidigare, att botten går helt ur på bara ett kvartal, säger Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet.
Enligt Stockholms stads nya befolkningsprognos väntas fruktsamheten sjunka markant i år. Under första kvartalet i år föddes bara 3 858 barn i Stockholm, vilket är 14 procent färre än samma period förra året.
– Det är en större minskning i barnafödande än vad man kunnat vänta sig och som verkligen sticker ut, den gäller Stockholm men även i resten av landet, säger Johanna Barane, statistik- och analyschef på stadsledningskontoret.

Stockholms stad har ingen tydlig förklaring men i rapporten nämns historiska faktorer som finanskrisen 2008, förändringar i föräldraförsäkringen, allmän framtidsoro och stigande bostadspriser.
– Det är lite överraskande och det är svårt att spekulera i vad det beror på. Men generellt sett brukar barnafödande följa konjunktursvängningar. Man vill ofta ha jobb och bostad ordnat när man skaffar barn, därför hör det ofta ihop med arbetslöshet och lågkonjunktur.

SCB har under våren tvingats skriva ned sina födelseprognoser för hela landet och den kraftiga minskningen överraskar även demografiforskare.
– Det är en drastisk och anmärkningsvärd minskning utöver det vanliga. Något sådant här har vi aldrig sett tidigare, att botten går helt ur på bara ett kvartal, säger Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet.
Han menar att minskningen kan vara en postpandemisk effekt som överensstämmer i tid nio månader tillbaka med när massvaccinationerna startade.
– Det hänger ihop precis i tid med massvaccinationsprogrammet i april, maj förra året. Då förstod folk att nu var lockdown slut och nu måste vi gå ut i världen igen. Demografer i andra delar av Europa ser samma timing, säger han.

Det här är precis vad man skulle kunna vänta sig att syftet var (är) med den våldsamma sprutoffensiven!
Det finns uppgifter om att det ser ut på liknande sätt i andra länder –
newsvoice.se – Covidvaccin och infertilitet – Chockerande statistik från flera länder

Troligen har den här agendan, att med hjälp av sprutor få ner fertiliteten, pågått under många år, det finns en ny video om detta – Video: Infertility and “Depopulation”: A Diabolical Agenda

 *  *  *

COVIDSTATISTIK

En titt på statistiken över hur många av de som dör och kommer med i covidstatistiken som är vaccinerade –

Under hela 2022 så är det 81% av de som dött som fått minst två sprutor.
För perioden mitten av april, vecka 15, till början av juli, vecka 27, så är det ca 89% av som dött av/med covid som varit vaccinerade.
Från augusti till 31 december förra året, 2021, var det ca 69%.

Uppgifter från Folkhälsomyndigheten

-

7 juli – vaccinbiverkningar

Tillbaka till covid och vacciner efter att ha fokuserat på Ukraina/Ryssland i flera månader.
Dagens Medicin hade ett par dagar innan midsommar ett inlägg om biverkningarna efter covidvaccinerna –
Kraftig ökning av rapporterade biverkningar

Antalet biverkningsrapporter ökade kraftigt förra året till drygt 99 000, visar Läkemedelsverkets statistik. Det är en tiofaldig ökning mot normalt.
Merparten – 90 732 rapporter – gällde misstänkta biverkningar av covid-19-vaccin. Bara 8 479 handlade om andra läkemedel.

Skulle tro att denna tidskrift i första hand vänder sig till sjukvårdspersonal, och det är första hand sådana som har kommenterat. En av dom påpekar att denna artikel inte finns i papperstidningen, bara på nätet. En annan skriver så här –

Tycker att det är anmärkningsvärt att många läkare inte vet hur man anmäler en biverkning. Myokardit/perikardit har skjutit i höjden sedan vaccinationerna började. Speciellt bland unga som inte hade blivit speciellt sjuka av covid. Ingen tar ansvar för alla de tusentals som drabbats. Jag skäms över att arbeta inom vården. Siffror manipuleras. Som patient räknas du som ovaccinerad om du ligger inne trotts att du fått 2st sprutor. Statistiken är missvisande. Media kan skriva att det är 100% ökning av ovaccinerade om vi har 2st som ligger inne hos oss 1 v och veckan efter har vi 4st. Det säljer mera. Skrämmande hur dessa biverkningar inte tas på allvar. Som tur är det flera läkare/sjuksköterskor som nu slår larm….

Artikeln länkar till Läkemedelsvärlden – Stor ökning av biverknings-rapporter under fjolåret
som i sin tur har en länk till Läkemedelsverkets rapport om biverkningar 2021

Läkemedelsverket uppdaterar numera biverkningsrapporterna efter covidvaccinerna bara en gång per månad.
Efter dagens uppdatering så finns det 403 dödsfall inrapporterade, 11 108 allvarliga biverkningar.
34 800 handlagda rapporter av lite mer än 103 000 inkomna.

-

1 juli

UPPDATERING 7 juli

Jag har inte hittat mer info om den här händelsen, att 19 civilpersoner ska ha dödats i Odessa efter att ryska militären bombat bostadshus. Märkligt, Sveriges Radio slog upp det ganska stort, men tappade snabbt intresset, och ryska medier har inte sagt någonting om vad som hänt eller inte hänt. Men medier, etablissemang och medborgare som alltför godtroget lyssnar på dessa, har nu slagit fast även denna händelse som ett faktum. Situationen i vårt land är alarmerande när det gäller propagandan i medierna.

………………………………………………

UPPDATERING 1 juli

Nu har jag hittat ett inlägg från tass.com om den här Odessa-attacken, inga detaljer om vad som hänt –
tass.com – Russian army in Ukraine focuses on military targets, mercenaries — Kremlin spokesman

The Russian army carries out strikes against military warehouses, industrial facilities where military equipment undergoes maintenance and repairs, ammunition depots and the sites where mercenaries and nationalist elements are stationed and trained, Dmitry Peskov reiterated
MOSCOW, July 1. /TASS/. The Russian army in the process of the special military operation in Ukraine avoids hitting civilian facilities to stay focused entirely on military targets and mercenaries’ training sites, Russian presidential spokesman Dmitry Peskov told the media on Friday.
”I would like to remind you once again Russia’s president and commander-in-chief has repeatedly said that the Russian army during the special military operation does not attack civilian targets or civilian infrastructure. It carries out strikes against military warehouses, industrial facilities where military equipment undergoes maintenance and repairs, ammunition depots and the sites where mercenaries and nationalist elements are stationed and trained,” Peskov said while commenting on media claims a missile had hit an apartment building in the Odessa Region.
Peskov advised the media to contact the Russian Defense Ministry for details.

Det finns också ett annat inlägg –
tass.com – Kiev is preparing a provocation with cluster munitions in Odessa — Defense Ministry

Odessa authorities plan to stage a damage to a social object with a crowd scene, Russian Defense Control Center head Colonel General Mikhail Mizintsev said
MOSCOW, July 1. /TASS/. The Kiev regime is preparing a provocation in Odessa in order to accuse Russian forces of murdering civilians and destroying civilian infrastructure with prohibited cluster munitions, Russian Defense Control Center head Colonel General Mikhail Mizintsev said Friday.
”In Odessa, the Kiev regime is preparing another devious provocation in order to accuse Russian Armed Forces of murdering civilians (including minors) and deliberate destruction of civilian infrastructure with cluster munitions, forbidden by international conventions,” Mizintsev said.
According to the general, Odessa authorities plan to stage a damage to a social object with a crowd scene (up to 30 persons), prepared from anti-Russian activist, who will act as dead and injured in case of Russian fire at Ukrainian forces’ deployment locations.
After the footage is filmed, all participants will receive payment of $500 each, Mizintsev said, adding that every provocateur has already received $100. In order to perform this provocation, up to 20 foreign reporters together with UNICEF employees were delivered to Odessa between June 26 and 28.
”We warn the international community and international organizations in advance that this and other similar fake reports about alleged ‘Russian atrocities,’ fabricated by the Kiev authorities with support of Western supervisors will be widely disseminated in the media,” Mizintsev said.

Den ryska militären säger sig alltså ha uppgifter om att iscensatta händelser planeras i Odessa, som ska skyllas på ryssarna. Kan detta ha något med påståendena om bombade bostadshus att göra? Att även det är iscensatta händelser, som är ägnade att förbereda för en allvarligare händelse?

(slut på uppdateringen) ……………………………………………………………………

Jag hann knappt posta förra inlägget förrän det var dags igen med en liknande händelse som den jag tog upp igår.
Sveriges Radio kl.7 1 juli – Över 17 döda i robotattack mot bostadshus i Odessa

Minst 17 personer har dödats i en robotattack mot ett bostadshus i hamnstaden Odessa i södra Ukraina, enligt ukrainska myndigheter.
Attacken kommer några dagar efter att ett 20-tal personer dödades när ett köpcentrum i staden Krementjuk i centrala Ukraina träffades av en robot.

och ett andra inlägg kl.13.50 – Ryska robotattacken på semesterorten – minst 19 döda

Minst 19 dödades i semesterorten Belgorod-Dnistrovskij nära Odessa i en nattlig rysk robotattack.
De ryska robotattackerna slog fullständigt sönder ett niovånings bostadshus och två låga semesterlängor där människor trots kriget fanns för att koppla av.
De senaste två veckorna har de ryska raketattackerna mer än fördubblats och offren har framförallt varit civila i bostadsområden eller köpcentrum.

Igen har jag letat i ryska medier efter en kommentar om detta, men har inte hittat något. Ett uttalande från ryskt håll såg jag i ett inlägg på Al Jazeera – ” “I would like to remind you of the president’s words that the Russian Armed Forces do not work with civilian targets,” Kremlin spokesperson Dmitry Peskov told reporters.” – men man angav inte varifrån det kom.
Att man inte i ryska medier tidigt går ut med sin version ökar misstänksamheten mot den ryska militären.
Vad är det som har hänt? Ett bostadshus måste ha utsatts för en attack, men vad skulle den ryska militären ha att vinna på att bomba bostadshus? Kan det vara så att ukrainska militärgrupper har gömt sig i dessa hus? En taktik som de har utnyttjat flitigt tidigare, att gömma sig bakom civila.

Jag ska fortsätta att hålla koll på om det kommer fram fler uppgifter om detta och uppdatera detta inlägg.

* * *

Lägger in några uttalanden av Rysslands president nyligen.
Bl.a. om Sveriges och Finlands Nato-medlemskap. Jag brukar säga att enda chansen för Sverige att hamna i trubbel med Ryssland är att liera sig med världens stora bråkmakare, USA/Nato, det är ungefär vad den ryske presidenten säger.
Han säger också att det är skillnad på ett Nato-medlemskap för Ukraina jämfört med Sverige. Ryssland har inga omtvistade områden med Sverige. Och vad ett svenskt Nato-medlemskap kommer att betyda för Ryssland beror på vilka militära hot som Sverige tillåter på sitt territorium.
Om de svenska medierna överhuvudtaget kommer att nämna de här uttalandena så kommer de troligen att presentera det som att Ryssland hotar Sverige. Det blir en klurig uppgift, presidenten uttrycker sig verkligen tydligt,
– ”jag upprepar, ”om” vi blir hotade” –
Everything was fine before between us, but now there will be tension, of course, I repeat, if we are threatened.
rt.com – Putin speaks about Ukraine during first foreign trip since February

The Russian president shared his thoughts on the latest NATO summit and Moscow’s goals
Russia’s objectives in Ukraine have not changed, Russian President Vladimir Putin said on Wednesday during a press conference in Ashgabat, Turkmenistan.
“Nothing has changed,” Putin confirmed, saying that the final goal is “to liberate Donbass, to protect these people and to create conditions that would guarantee the safety of Russia itself. That’s it.”
The president clarified that while the goals stay the same, the tactics used to achieve them may change according to what the military considers appropriate. However, he insisted that “everything is going according to plan.”
“I’m not talking about deadlines, I never do, because that’s life, this is reality. Imposing deadlines is wrong, because it is related to the intensity of fighting, and the intensity is directly linked to the possible casualties. And we have to first and foremost think about preserving the lives of our guys,” he said.
Commenting on NATO Secretary-General’s confession that the bloc was getting ready for a conflict since 2014, Putin said that it was “nothing new” for Moscow. He added that for a long time, the US has been looking for an external enemy in order to rally the allies around Washington, and Russia was a better fit for that role than Iran.
This once again confirms what we have been saying all along: that NATO is a Cold War relic. We were always told that NATO has changed, that it is a political bloc now, but everyone was looking for a chance and a justification to give it a new momentum as a specifically military organisation. And there you go, they do it.
Responding to questions about Finland and Sweden joining the bloc, Putin said that West’s portrayal of this as the defeat of Russia’s purpose of keeping NATO away is completely false.
“We don’t have the kind of problems with Sweden and Finland that we unfortunately do with Ukraine,” he said. “We have no territorial disputes, we have nothing that would worry us with regards to Finland’s and Sweden’s NATO memberships. If they want to, let them.”
“They have to clearly understand that they didn’t have any threats before, but now, if military forces and infrastructure are located there, we will be forced to respond tit-for-tat, and create the same threats for the territories we are threatened from,” Putin warned. “This is obvious. Do they not understand it? Everything was fine before between us, but now there will be tension, of course, I repeat, if we are threatened.”
However, Putin underlined that at this time, Moscow does not view the potential threats from Stockholm and Helsinki as dangerous as the ones that have been coming from Kiev over the past years.
For us, Finland and Sweden in NATO is entirely different from Ukraine in NATO.
Russia sent troops into Ukraine on February 24, citing Kiev’s failure to implement the Minsk agreements, designed to give the regions of Donetsk and Lugansk special status within the Ukrainian state. The protocols, brokered by Germany and France, were first signed in 2014. Former Ukrainian President Petro Poroshenko has since admitted that Kiev’s main goal was to use the ceasefire to buy time and “create powerful armed forces.”

tass.com – Russia to respond to deployment of NATO infrastructure in Finland, Sweden — Putin

-

30 jun

Sveriges Radio hade den 27 juni ett inslag om –
Robotattack mot köpcentrum i Krementjuk – minst 16 döda

Ett köpcentrum i staden Krementjuk i centrala Ukraina har träffats i en rysk robotattack, uppger landets president Volodymyr Zelenskij.
16 personer har dödats och 59 uppges ha skadats, enligt AFP.
Över tusen personer befann sig inne i köpcentrumet när attacken skedde, enligt president Zelenskij.

Jag letade på morgonen nästa dag efter något om detta på tass.com och rt.com, men hittade ingenting. Men på eftermiddagen kom inlägg som sa att rysk militär hade skjutit missiler mot en byggnad där det fanns vapen och ammunition som hade levererats från väst, och att explosionen hade orsakat en brand på ett köpcentrum i närheten – rt.comtass.com. Kanske är det så att en av missilerna i själva verket har missat sitt mål och träffat köpcentrat? Men det låter mest troligt för mej att det var frågan om en attack mot en byggnad med vapen, inte en attack som var avsedd att träffa ett köpcentrum, men att det kan ha träffats av misstag.
moonofalabama.org har ett bra inlägg om detta.

Ett annat inlägg på Sveriges Radio den 28 juni om detta ser ut så här –
Ryska medier: attacken mot köpcentret är ukrainsk fejkad provokation

Den ryska attacken mot ett köpcenter i staden Krementjuk fördöms internationellt.
Men ryska statliga medier påstår att attacken är en ukrainsk fejkad provokation.
”Perspektivet för oss är att skapa en säker korridor fram till Kaliningrad, det är vårt område och vi bestämmer hur vi agerar, några internationella rättigheter existerar inte”, sa en Putinlojal dumaledamot i det ryska programmet Vesti.
Maria Persson Löfgren, Rysslandskorrespondent
maria.persson_lofgren@sverigesradio.se

Det är möjligt att någon rysk media har spekulerat om att det var en falsk nyhet, det har inte saknats sådant när det gällt Ukraina-kriget de senaste månaderna, men jag såg inget sådant på tass eller rt.
Men, citatet av en rysk duma-ledamot! Kan det verkligen ha sagts i samband med den här händelsen i Krementjuk!?
Litauen håller ju just nu på med en provokation mot Ryssland, säkerligen på order från väst. Man tillåter inte längre transport av vissa varor genom Litauen från Ryssland till Kaliningrad, som tillhör Ryssland. Kanske försöker väst provocera Ryssland till en militär insats mot Litauen?
Men som sagt, kan det som citeras verkligen ha sagts i samband med Krementjuk-attacken? Krementjuk ligger i mellersta Ukraina, jag kan inte se att det skulle kunna ha något med Litauen och Kaliningrad att göra. Är Sveriges Radio så fräcka att man kastar in det här för att kunna visa att man från ryskt håll säger att man struntar i internationella rättigheter och tar sig rätten att bomba köpcentra!?
Det är ett under att det finns mer är ett litet fåtal som har någon sorts förtroende kvar för Sveriges Radio.

Efter dessa inlägg har jag inte sett något om detta på Sveriges Radio. Det är så man brukar agera, man slår snabbt upp en sån här händelse stort, att det finns rapporter om något, från det ukrainska styret när det gäller den här Ukrainakonflikten. Och sen när det efter några dagar kommer andra uppgifter om att det kan ha gått till på ett annat sätt så har man lämnat detta bakom sig, ger det inte längre någon uppmärksamhet. Man har fått en hel del svenskar att tro att Ryssland har bombat ett köpcentrum, och de som är ansvariga bakom Sveriges Radio är nöjda med det, propaganda är ju deras uppdrag.

-

5 maj

Några inlägg från de senaste dagarna som jag vill tipsa om –

Intervju med Michael Hudson, om världsekonomin, från thesaker.is

AARON MATÉ: And so, do you think that there’s a threat of an even worse hunger crisis in this world, one that we’re not talking about and should be preparing for it?
MICHAEL HUDSON: A threat? That’s the objective! Yes, of course. That’s what they’re aiming at. If you read what Klaus Schwab says at the World Economic Forum, he said there are 20 percent too many people in the world, especially in the Global South. This is what all the big foundations are for. The billionaires, they all say, ‘We’ve got to thin out the population, there’s too many consumers that don’t produce enough wealth for us.’ If they produce wealth for themselves, that doesn’t count because that’s not for us and we don’t get it. So, yes, that’s not going to be an accident. Obviously, anyone who looks at the basic economic trends can see that this is inevitable—and you have to assume that this was discussed as part of the whole big neoliberal plan of the Biden administration and the Deep State behind it.

Om Ukraina/Ryssland/USA, Sergey Glazyev: For those who still don’t understand

I will try to briefly explain and justify the necessary measures to achieve Victory
A special military operation (SVO) revealed a plan prepared in advance by the US power and financial elite to seize power in Russia. It includes the following components and stages.
1. Wear out the Russian armed forces in a war with well-trained and directly controlled by the Pentagon fighters of the Armed Forces of Ukraine, “stitched” by the Nazis with a vertical of officers appointed by the US and British special services. Turn the population of Ukraine into zombies infected with Russophobia. At the same time, incite the international community against Russia, making accusations of war crimes and genocide against its leadership. On this basis, confiscate Russia’s foreign currency assets and impose total sanctions against it, causing the maximum possible damage. This stage is actually completed.
2. Terrorize the Russian population with shelling of border settlements and military infrastructure, sabotage of transport, and hacker attacks. Hit the public consciousness with a flood of negative fake news and anti-government propaganda through social networks. To impose, through their agents of influence in the financial and economic authorities, an economic policy that blocks the mobilization of resources, including: inflating interest rates, continuing the export of capital, encouraging currency and financial speculation, manipulating the ruble exchange rate, and inflating prices. Thus, the sanctions can be repeatedly aggravated and provoke a collapse in production and a decline in living standards. This stage is in full swing.
3. Provoking protest moods and destructive socio-political actions aimed at overthrowing the legitimate authorities against the background of falling living standards and losses in the course of their activities. The use of the entire arsenal of methods for organizing “color revolutions” financed by the Comprador oligarchy under the promise of unfreezing assets seized in the US-European jurisdiction. At the same time, we are preparing the organizational and ideological foundations for separatist actions in the regions. This stage is under active development.
This plan also provides for the following tasks::

  • consolidation of US control over the European Union and NATO countries;
  • use of the armed forces of Poland, Romania and the Baltic states, as well as mercenaries from the West, the Middle East and the Middle East in combat operations against Russia;
  • the destruction of the male population and the actual enslavement of women and children of Ukraine for the subsequent development of this territory in the interests of the power and financial elite of the United States, Britain and Israel.

The implementation of this plan, in fact, is aimed at destroying the Russian world, followed by the American “deep state” plans to destroy Iran and block China.
Due to the objective laws of global economic development, this plan is doomed to failure. The United States will not be able to win the global hybrid war it has unleashed to maintain its global hegemony. They are irrevocably losing it to China, which is rapidly strengthening as a result of anti-Russian sanctions.
Washington, London, and Brussels played their main trump cards in an effort to inflict maximum possible damage on Russia: a monopoly on the issue of world currencies, an image of an exemplary legal democratic state, and a belief in the “sacred” right of private property. Thus, they have put all independent countries in front of the need to find new global currency instruments, risk insurance mechanisms, restore the norms of international law and create their own economic security systems.
Anti-Russian sanctions did not strengthen, but, on the contrary, undermined the global dominance of the United States and the EU, which the rest of the world began to treat with distrust and apprehension. They dramatically accelerated the transition to a new world economic order and the shift of the center of the world economy to Southeast Asia. Russia needs to stand up to the United States and NATO in its confrontation, bringing IT to its logical conclusion, so as not to be torn between them and China, which is irrevocably becoming the leader of the world economy.

Rysslands utrikesminister intervjuas av italiensk media –
Foreign Minister Sergey Lavrov’s interview with Mediaset, Italian television network, Moscow, May 1, 2022

When the Soviet Union broke up, the entire American elite was guided by the “legacy” of Zbigniew Brzezinski, who said Russia without Ukraine is just a regional power, nothing serious. They were guided by this logic when they pumped Ukraine with offensive weapons, encouraging its militarisation with a clear anti-Russia slant in every possible way, and drawing it into dozens of annual military exercises under the auspices of NATO. Many of those exercises were held in Ukraine. In 90 percent of cases, they were directed against Russia. We can also see now that the United States wants to bring its “anti-Russia” project (as President Vladimir Putin said) to a conclusion. We are increasingly hearing statements that “Russia must be defeated,” “we must defeat Russia,” “Ukraine must win,” and “Russia must lose.”

Ola Tunander 29 april i DN – Insändare. ”Ett svenskt Natomedlemskap skapar en instabil värld” (detta är hela texten)

Det finns inga motmedel mot ryska missiler med en räckvidd på 200 mil som snabbt kan slå ut Nato-baser i Norden. Ett svenskt och finländskt Natomedlemskap skulle skapa en instabil värld, skriver Ola Tunander, professor emeritus vid fredsforskningsinstitutet Prio i Oslo.
Det finns tre viktiga slutsatser för Sverige att dra av kriget i Ukraina.
För det första behöver vi inte oroa oss för att Vladimir Putins Ryssland vill erövra ett västligt land. Om vi ser till en tumregel för invasioner och ockupationer i amerikansk militärteori har Ryssland gått in med mindre än en femtedel av de styrkor som hade varit nödvändigt. De borde ha gått in med minst en miljon man för att lyckas.
Ryssland hade kunnat gå in med en mycket större styrka, men gjorde det inte. Vi kan därför säga med säkerhet att Ryssland inte ville erövra Ukraina, och om man inte vill ta Ukraina kommer man inte att ta ett nordiskt land.
Ledarna i Moskva har erfarenhet av kriget i Afghanistan på 80-talet. De vet att en ockupation äter upp hela statskassan. I sitt tal den 24 feb-ruari sade Putin att man inte skulle ockupera land. Han är knappast heller intresserad av att sätta in en ”Quisling-regering”. Den hade förutsatt en ockupation. Kriget i Ukraina handlar inte om en rysk erövring, men om något annat.
För det andra är en medlems¬ansökan till Nato ett problem om man ligger tätt på ryska maktcentrum. Det viktigaste skälet till Rysslands invasion var Ukrainas hot om att gå med i Nato.
Ryssland har sedan 2008 sagt att det kommer att leda till krig. men USA har trots det drivit saken. Den 10 november i fjol skrev USA och Ukraina på ett avtal om ”strategiskt partnerskap”, som öppnade för ett ukrainskt Natomedlemskap, vilket de visste skulle trigga ett krig.
USA stödjer Ukraina för att kunna föra kriget mot Ryssland i Ukraina, sade Adam Schiff, ledare for kongressens underrättelsekommitté. Chas Freeman, som var Bill Clintons biträdande försvarsminister, säger att USA tänker slåss mot Ryssland ”till den sista ukrainaren”.
USA vill ha ett krig mot Ryssland, för att försvaga Ryssland. Sverige behöver inte spela med i detta spel.
Putin sade också att ett ukrainskt Natomedlemskap är ett hot mot den ryska ”statens existens”, och att man därför måste slå till i förebyggande syfte. Enligt rysk doktrin ger hot mot ”statens existens” rätt att sätta in kärnvapen. Invasionen handlar inte om att Ryssland vill erövra Ukraina, utan om att för¬hindra att USA kan placera ut vapen i närheten av Moskva.
Frågan är nu om Finlands placering också är av betydelse. Putin vill knappast erövra något nordiskt land, men risken för motåtgärder om Finland och Sverige söker medlemskap är reell.
För det tredje lär oss kriget i Ukraina att Ryssland kan slå ut vitala militära baser. Ryssarna kan sätta in missiler som den hypersoniska Kinzjal med en räckvidd på 2 000 kilometer för att slå ut alla USA-baser i Norden under de första minuterna av ett eventuellt framtida krig.
Mot det finns inga motmedel. Ett Natomedlemskap ger därför knappast någon fördel.
I praktiken kan dessa USA-baser användas för ett angrepp på Ryssland, men bara i de första minuterna av ett krig innan ryssarna slår tillbaka. Sedan skulle dessa baser bli utplånade.
Ett medlemskap i Nato innebär kort sagt att vi bygger upp en destabiliserande militär struktur. Allt handlar om vem som slår till först. I stället för stabilitet skulle ett Natomedlemskap för Sverige och Finland skapa en instabil värld.

Det här är intressant, från Sveriges Radio 2014, ett inlägg som detta hade Sveriges Radio kallat för rysk propaganda idag!
Svenskar strider för ukrainsk nazibataljon

Azov är en särskild insatsstyrka som även har frivilliga soldater från flera europeiska länder. I styrkan finns ultranationalister, högerextremister och nazister. Den har blivit ett fruktat vapen i kampen mot de proryska rebellerna i landets östra delar, men det finns oro för att vapnen kommer att vändas mot Kievregeringen när striderna mot rebellerna är över.

 

-

1 maj

Ett inlägg på Aftonbladet-kultur den 27 april av Frida Sanne. Det är på denna nivå mediabevakningen skulle kunna vara om vi hade haft fria och oberoende medier. Man undrar hur den kunde få publiceras i samma tidning som levererar den vanliga vulgära propagandan.
Dubbelmoralen om krig får mig att tappa andan
Svenska medier och politiker agerar megafoner åt de amerikanska hökarna

Redan någon vecka in i Rysslands invasion av Ukraina tappar jag andan av bevakningen.
Jag sitter i Washington DC; tittar, läser och lyssnar. Svenska medier och politiker tycks ha blivit megafoner åt de mest inflytelserika amerikanska hökarna, de som gnuggar händerna allt hårdare i takt med att världsbilden i Europa och Sverige undergivet smalnar in och får konfliktdynamiken att se enkel ut. Det tjänar den amerikanska militarismen väl och är precis det de alltid har velat.

Den enda slutsatsen jag kan dra efter alla år av forskning kring den internationella konfliktdynamiken och USA:s roll i denna är att vi helt enkelt inte vill förstå hur vi är sammanlänkade genom våra egna handlingar i en logik som påminner om en dödsdans. Snarare gör vi allt vi kan för att skjuta insikten om vår egen skuld så långt ifrån oss som det går. Vi lägger den i stället gärna bekvämt i knät på någon annan. Ondska och godhet tillåts bli rena och tydliga gränser mellan dom och oss. Ondskan finns alltid hos den andre. Det är möjligen begripligt i all sin bekvämlighet – men inte desto mindre förrädiskt.

Rysslands utrikesminister intervjuas i kinesisk media, utskrift från ryska utrikesdepartementets sida –
Foreign Minister Sergey Lavrov’s interview with the Xinhua News Agency (China), April 30, 2022

Question: What do you think is at the root of the Ukrainian crisis? What can the international community do to solve this problem?
Sergey Lavrov:  When we talk about the Ukrainian crisis, first of all we need to look at the destructive policy of the Western states conducted over many years and led by the United States, which set a course to knock together a unipolar world order after the end of the Cold War. NATO’s reckless expansion to the East was a key component of those actions, despite the political obligations to the Soviet leadership on the non-expansion of the Alliance. As you know, those promises were just empty words. All these years, NATO infrastructure has been moving closer and closer to the Russian borders.

Två inlägg från thesaker.is –

Nikolai Patrushev, Secretary of the Russian Security Council, in an interview with Rossiyskaya Gazeta

Nikolai Platonovich, today, perhaps, the term “Cold War II” no longer seems an exaggeration. The Americans do not hesitate to declare that they won the confrontation with the USSR and now they will also win. How do you assess these views?
Nikolai Patrushev: Washington has been and is causing crises in its quest to consolidate its hegemony, resisting the collapse of the unipolar world. The United States is doing everything to ensure that other centers of the multipolar world do not even dare to raise their heads, and our country not only dared, but publicly declared that it will not play by the imposed rules. They tried to force Russia to give up its sovereignty, identity, culture, and independent foreign and domestic policy. We have no right to agree with this approach.
In an attempt to suppress Russia, the Americans, using their proteges in Kiev, decided to create an antithesis of our country, cynically choosing Ukraine and trying to divide essentially a single people. Having failed to offer anything positive to Ukraine, even before the 2014 coup d’etat Washington promoted the idea of exclusivity of the Ukrainian nation and hatred of everything Russian. However, history teaches that hatred can never become a reliable factor of national unity. If there is anything that unites the peoples living in Ukraine today, it is only the fear of the atrocities of nationalist battalions. Therefore, the result of the policy of the West and the Kiev regime controlled by it can only be the disintegration of Ukraine into several states.

What is the Collective West?

Western State propaganda mouthpieces like the BBC or CNN, their journalists abundantly supplied and rewarded by their spy services, love to talk about ‘the international community’. They substituted this new phrase for the old one of ‘the free world’ in the 1990s. Of course, both phrases are nonsense. What did/do they actually mean?

-

23 apr

Ryssland pumpar ut flera varningar om att någon sorts stor arrangerad händelse är på gång i Ukraina! Som väst ligger bakom och som man förstås ska skylla på Ryssland –

tass.com – US, NATO move to final stage of plotting provocations in Ukraine, diplomat says

According to data by Russia’s Defense Ministry published on Saturday, the US and its NATO partners have moved on to a final stage of plotting provocations in Ukraine, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova wrote on her Telegram channel.
”Information by the Russian Defense Ministry published today clearly proves: Washington, in close coordination with NATO partners, has moved on to a final stage of plotting provocations in Ukraine which should convince the global community that ‘Russia is using poisonous combat substances and biological agents’,” the diplomat noted.

tass.com – US prepares provocations to accuse Russia of using tactical nuclear weapons

The United States is preparing provocations to accuse the Russian side of using chemical, biological, or tactical nuclear weapons, Chief of Russian Radiation, Chemical, and Biological Protection Force Igor Kirillov announced on Saturday.

tass.com – Kiev plotting provocation in Lisichansk similar to Bucha – Russian top brass

The Security Service of Ukraine (SBU) and the United Kingdom’s special services are plotting provocation in Lisichansk similar to that in Bucha, Mikhail Mizintsev, chief of Russia’s National Defense Management Center, said on Saturday.
The representatives of mass media outlets that took part in the staged footage in Bucha have arrived in the city.

Jag har ställt samman länkar till några av de artiklar som jag tycker har störst värde när det gäller Ukraina/Ryssland-situationen.

Guy Mettan – https://arretsurinfo.ch/the-root-causes-of-the-war-in-ukraine/

Aaron Maté – https://mate.substack.com/p/by-using-ukraine-to-fight-russia
…………………………………..
Jacques Baud –
https://www.thepostil.com/the-military-situation-in-the-ukraine/
https://www.globalpolitics.se/den-militara-situationen-i-ukraina-och-den-ryska-strategin/
https://www.thepostil.com/the-military-situation-in-the-ukraine-an-update/
……………………………………..

Richard Sakwa, intervju ett par dagar efter Ryssland gick in i Ukraina –
https://schillerinstitute.com/blog/2022/02/27/interview-global-britain-an-archaic-project-that-may-bring-global-nuclear-war

Joe Lauria, översatt till svenska och originalartikeln –
https://www.nyhetsbanken.se/2022/04/biden-bekraftar-varfor-usa-behovde.html
https://consortiumnews.com/2022/03/27/can-russia-escape-the-us-trap/

Ulf Bjerén – https://www.nyhetsbanken.se/2022/03/vast-valde-kriget.html

Diana Johnstone, översatt till svenska –
https://www.lindelof.nu/bjornhetsning-i-europa/

En ny intervju med Richard Sakwa, som har skrivit boken – Frontlinje Ukraina 2015
Finns utskriven som text här – thegrayzone.com – US weapons, European supplicants block peace in Ukraine

-

21 apr

En ny artikel av Jacques Baud, som jag har länkat till i de två föregående inläggen, en video och en artikel. Här är nu en uppföljande artikel –
The Military Situation in the Ukraine—An Update

 

Jag tog upp en artikel av Sergey Glazyev den 30 mars – “Events like this happen once a century”: Sergey Glazyev on the breakdown of epochs and changing ways of life

Här finns nu en intervju med honom –
Exclusive: Russian geo-economics Tzar Sergey Glazyev introduces the new global financial system

The world’s new monetary system, underpinned by a digital currency, will be backed by a basket of new foreign currencies and natural resources. And it will liberate the Global South from both western debt and IMF-induced austerity.

 

-

16 apr

Svenska folket utsätts för en massiv propagandakrigföringsoffensiv, där man ger en så mörk bild man bara kan om Ryssland. Jag kan tänka mig att man vill driva det dithän att det ska bli förbjudet att visa minsta antydan till förståelse eller sympati för Ryssland. Vilka är ”man”, de som ytterst ligger bakom detta? Det är frågan att ställa sig. Gör de svenska medborgarna sin plikt nu i detta krisläge, och motarbetar den här gigantiska hjärntvättskampanjen?

Här är ett par exempel från Ukraina på sådant som det är en stor risk att många nu sväljer som sanning –
Från Sveriges Radio 13 april

OSSE: Attacken mot barnsjukhuset i Mariupol var en krigsförbrytelse

Sen står det – ”Tre experter som Ukraina valt ut har i flera veckor utrett om brott föregåtts.
Ja, men då så, då är det som vanligt. Tre experter som Ukraina har valt ut! Man litar på att man har svenska folket i ett sådant grepp med sin hjärntvätt att man kan skriva så och komma undan med det. Det fabriceras krigsförbrytelser och övergrepp i enlighet med vad ”dom” däruppe har beställt. Vittnen från platsen sa att de inte hörde något flygplan vid händelsen, och experter har sagt att byggnaden borde ha fått större skador om den hade flygbombats.

Nästa fall

Ryssland utreds för kemvapenattack: ”Rök som gett svåra reaktioner”
Storbritannien och Australien utreder anklagelser om att ryska styrkor ska ha använt kemiska vapen mot hamnstaden Mariupol i Ukraina.
Ukrainska styrkor har hävdat att kemiska vapen använts, men det har inte kunnat kontrolleras av oberoende bedömare.

Likadant här – ”Ukrainska styrkor har hävdat” –
Och det utreds av två av de länder som är mest trogna västs ”the deep state”. Det är ju löjligt.

Hur många svenskar går nu omkring och tror att de är välinformerade när de ”vet” att Ryssland har attackerat ett barnsjukhus, att Ryssland har använt kemvapen? Sen har vi händelserna i Bucha, den uppmärksammade händelsen där många döda civila filmats. Hur de dog kan man spekulera om. En möjlighet är att Azovtrupper letat efter sådana som de såg som förrädare när ryssarna hade lämnat och skjutit dessa. Och samtidigt skaffat material för den mediakampanj mot Ryssland som sen följde. Detta var kort efter det kom positiva signaler från förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina, det finns säkert de som inte vill få ett slut på kriget i Ukraina, som makterna bakom USA/Storbritannien.

Sen var det Kramatorsk, där en missil slog ner vid en järnvägsstation och ca 50 dödades. Det skylldes förstås också på Ryssland. Men rester från en missil visades upp, och den såg ut att komma från en missilsort som bara Ukraina använder.

Sen har vi teatern i Mariupol, Ryssland hävdar att man inte bombat byggnaden.

Hur skulle man kunna få en trovärdig utredning om vad som verkligen har skett?
Västs medier och organisationer har noll i trovärdighet. De ljuger ohämmat när en viktig kampanj drivs. Och allt vad Ryssland säger avfärdas av väst.

Ett inlägg på The Grayzone om några av dessa händelser –
New witness testimony about Mariupol maternity hospital ‘airstrike’ follows pattern of Ukrainian deceptions, media malpractice

En intervju med den militärexpert från Schweiz, Jacques Baud, vars artikel jag länkade till i förra inlägget –
US, EU sacrificing Ukraine to ‘weaken Russia’: fmr. NATO adviser

 

-

13 april

En bra artikel av en militärexpert från Schweiz, finns en engelsk version och en svensk översättning –
The Military Situation In The Ukraine

Den militära situationen i Ukraina och den ryska strategin

Med andra ord kan vi beklaga och fördöma den ryska attacken. Men VI (det vill säga: USA, Frankrike och Europeiska unionen i täten) har skapat förutsättningarna för att en konflikt ska kunna bryta ut. Vi visar medkänsla för det ukrainska folket och de två miljoner flyktingarna. Det är bra. Men om vi hade haft ett mått av medkänsla för samma antal flyktingar från den ukrainska befolkningen i Donbass som massakrerades av sin egen regering och som sökt skydd i Ryssland i åtta år, så hade förmodligen inget av detta hänt.

Och en av Aaron Maté från 10 april. Zelensky vann presidentvalet 2019 på att han ville skapa fred med de östra delarna av Ukraina. Det tillät inte de extrema grupperna som Azov, de hotade med våld om så skulle ske. Kanske hade Zelensky kunnat driva sin linje om han haft USA/västs stöd i ryggen. Men de valde att istället stödja de ryskfientliga fanatikerna.

Siding with Ukraine’s far-right, US sabotaged Zelensky’s historic mandate for peace

”Zelensky ran as a peace candidate,” Cohen explained. ”He won an enormous mandate to make peace. So, that means he has to negotiate with Vladimir Putin.” But there was a major obstacle. Ukrainian fascists ”have said that they will remove and kill Zelensky if he continues along this line of negotiating with Putin… His life is being threatened literally by a quasi-fascist movement in Ukraine.”
Peace could only come, Cohen stressed, on one condition. ”[Zelensky] can’t go forward with full peace negotiations with Russia, with Putin, unless America has his back,” he said. ”Maybe that won’t be enough, but unless the White House encourages this diplomacy, Zelensky has no chance of negotiating an end to the war. So the stakes are enormously high.”

En amerikansk politiker sa så här 2019 eller 2020 –
”The United States aids Ukraine and her people, so that we can fight Russia over there, and we don’t have to fight Russia here.”

Aaron Maté 26 feb 2022 –
”If you don’t want Russia to fight Ukraine over there, don’t use Ukraine to fight Russia from here.”

 

-

5 apr – mer om Bucha

Consortium News har ett bra inlägg om Bucha, förorten till Kiev där många döda civila har filmats, vilket västs propagandamaskin har presenterat som ”rysk massaker på civlia”.
De ryska trupperna lämnade Bucha den 30 mars. En eller två dagar senare syns stadens borgmästare på en video där han förklarar att staden är befriad, ingenting om en massa döda civila nämns.
Men ungefär tre dagar efter att ryssarna lämnat platsen dyker videor upp som visar civila döda som ligger utspridda längs vägen, med stora mellanrum. En annan video visar bakbundna civila i ett rum eller källare som skjutits.
Nu kommer uppgifter om att mellan dessa videor, borgmästaren och sedan dessa döda civila, ska Azov-grupper ha utfört upprensningsoperationer för att leta efter sabotörer och sådana som samarbetat med de ryska trupperna. Om detta stämmer så är det en pusselbit som passar in för att få en bild av vad som kan ha skett –
Questions Abound About Bucha Massacre

Something very interesting then happens on [Saturday] 2 April, hours before a massacre is brought to the attention of the national and international media. The US and EU-funded Gorshenin Institute online [Ukrainian language] site Left Bank announced that:
‘Special forces have begun a clearing operation in the city of Bucha in the Kyiv region, which has been liberated by the Armed Forces of Ukraine. The city is being cleared from saboteurs and accomplices of Russian forces.’
The Russian military has by now completely left the city, so this sounds for all the world like reprisals. The state authorities would be going through the city searching for ‘saboteurs’ and ‘accomplices of Russian forces.

Citatet ovan från artikeln på Consortium News är i sin tur hämtat från den här artikeln – The Bucha Massacre – författaren till den intervjuas här på Russia Today – ‘There’s urgent need for an investigation’ – independent journalist Jason Michael on Bucha incident

nyhetsbanken.se – ”Folkmordet” i Bucha

SVT:s bevakning av händelserna i den lilla staden Bucha nordväst om Kiev är under all kritik.
Utan minsta ansats till källkritik pumpas en samordnad och noga förberedd västlig version ut i etern. Genom att appellera till publikens känslor ska alla tvivel överröstas.
I SVT-Rapport måndag användes upprepade gånger både från programledare och två korrespondenter ord som ”hemsk”, ”fruktansvärd” och Bert Sundström fann det även ”hemskt” att någon inte tror på Ukrainas version.
Redan på söndagen var versionen om ”krigsförbrytelser” färdig och många länder i väst agerade blixtsnabbt och koordinerat för att trappa upp sanktionskriget mot Ryssland ytterligare.
Men vad hände egentligen i Bucha?
De ryska trupperna lämna staden 30 mars. De första ukrainska enheter som kom till platsen var polisen, som 2 april spelade in en film som kan ses på Youtube (se 1 min 18 sek in i klippet). Där syns inga lik på gatorna, ortsborna som framträder talar inte om någon massaker….
Borgmästaren i staden Bucha, Anatolij Fedoruk, framträdde den 31 mars i ett videomeddelande och bekräftade att det inte fanns några ryska militärer kvar i staden och han nämnde inget om att kroppar efter bakbundna civila skulle ligga på gatorna.

lindelof.nu – Varför ställer inga journalister de självklara frågorna?

rt.com – Russia and Ukraine trade accusations over Bucha civilian deaths (TIMELINE)

thegoodcitizen.substack.com – The Curious Butchers of Bucha

-

4 apr – Bucha Ukraina

Medierna kör en kampanj med påståenden om att ryska trupper har dödat många civila i Bucha, en förstad till Kiev, i samband med att de lämnade platsen för några dagar sen.
För det första, det är inte nyhetsrapportering de svenska medierna sysslar med när det gäller Ryssland, och särskilt inte nu med kriget i Ukraina, det är propagandakrigföring de håller på med. Det måste man ha i åtanke.
Det låter inte troligt att de ryska trupperna ska ha dödat civila i onödan. Jag läste någonstans att de ryska trupperna hade blivit beskjutna med tunga vapen när de drog sig tillbaka från det aktuella området. Det skulle kunna vara så att civila dödades när eldgivningen besvarades. Det har också flera gånger kommit uppgifter om att de mera hårdföra och fanatiska grupperna, som Azov, ska ha skjutit civila som vill lämna städer där de hålls som levande sköldar av dessa grupper. Jag vet inte om det skulle kunna ha skett i det här fallet.
Att medierna går ut så här hårt med denna kampanj tyder också på att det är en arrangerad, konstgjord händelse.
Ryssland begär ett möte i FN om detta –

Russia scrambles UN Security Council over Bucha war crimes accusations

Moscow insists the incident was staged by Kiev to accuse Russian military of war crimes

“In light of the blatant provocation by Ukrainian radicals in Bucha, Russia has demanded a meeting of the UN Security Council to be convened on Monday, April 4. We will bring to light the presumptuous Ukrainian provocateurs and their Western patrons,” Polyansky said in a Telegram post.

tass.com – Envoy points to Ukrainian shelling of Bucha following Russian troop withdrawal

No civilian casualties were reported in the Ukrainian town of Bucha when it was controlled by the Russian Armed Forces, but the US media ignored the Ukrainian military’s shelling of the city, which followed the withdrawal of Russian troops, Russian Ambassador to Washington Anatoly Antonov said in response to a Newsweek question.
”The Russian Defense Ministry has fully rejected these false accusations,” he noted, commenting on reports of Russian troops allegedly killing civilians in Bucha. ”I would like to point out that Russian troops left Bucha on March 30. The Ukrainian authorities remained silent all these days, and now they have suddenly posted sensational footage in order to tarnish Russia’s image and make Russia defend itself,” Antonov said.
”I would like to emphasize with full responsibility that not a single civilian suffered from violence when the town was controlled by the Russian Armed Forces. On the contrary, our troops delivered 452 tonnes of humanitarian aid for civilians,” Antonov stressed. ”Meanwhile, the fact that the Ukrainian Armed Forces shelled the town of Bucha right after Russian troops had left was deliberately ignored in the US. This is what could have caused civilian casualties. That said, the Kiev regime is clearly trying to blame its atrocities on Russia,” he added.

tass.com – West’s statements on Bucha leave no doubts about who contracted this story — diplomat

According to Maria Zakharova, the West’s political statements came literally immediately after the materials were released, with no analysis of the situation

tass.com – Kiev needs to provide forensic data to sustain its accusations — ex-UN inspector

The Ukrainian authorities need to provide verifiable medical forensic data to sustain their accusations against Russia with regard to developments in the town of Bucha, former United Nations weapons inspector Scott Ritter wrote on Twitter.
”Anyone who makes knee jerk judgements from unverified videos sourced from a side known for wild propagandistic claims without waiting for verification of any kind should probably stop calling themselves journalists,” he pointed out, commenting on US media reports of civilians allegedly killed by Russian troops.
”Basic medical forensics would answer three key questions: the time of death, the mechanism of death, and if the bodies had been moved. Let’s see if the Ukrainians provide verifiable medical forensic data to sustain their accusations,” Ritter added.

-

2 april

Mycket bra inlägg om bakgrunden till Ukraina-situationen, av Joe Lauria, översatt till svenska.
Biden bekräftar varför USA behövde kriget

USA fick sitt krig i Ukraina. Utan det skulle Washington inte kunna försöka förstöra Rysslands ekonomi, orkestrera världsomspännande fördömanden och leda ett uppror för att få Ryssland att blöda, allt i ett försök att fälla dess regering. Joe Biden lämnar intet tvivel om saken.

Originalartikeln – Biden Confirms Why the US Needed This War

 

-

30 mars

Idag på Sveriges Radio var ett inlägg om att Storbritannien ska invadera Sverige militärt! Och Sverige kapitulerar omedelbart.
Storbritannien ska öka sin militära närvaro i Norden

Storbritannien ska öka sin militära närvaro i länder som Norge, Finland och Sverige.
Det sa i dag den brittiske försvarsminister Ben Wallace på en presskonferens i Norge, rapporterar Reuters.
”Det är jättebra att man gör den här markeringen”, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Detta låter mycket alarmerande, jag tror att de mörkrets makter som finns bakom väst har sitt centrum minst lika mycket i Storbritannien som i USA. Det sägs här som att britterna helt enkelt har meddelat att det är detta som gäller.
Ett liknande inlägg fanns på SVT för ett tag sen, 8 mars –
”Britternas löfte gör att en möjlig Nato-ansökan kan dröja”

Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace har utfärdat vad som skulle kunna uppfattas som en sorts försvarsgaranti till Sverige. Uttalanden, som gjordes i fredags, är unikt och kan påverka hastigheten i en eventuell ansökan om Nato-medlemskap, skriver SVT:s Jonas Olsson.
Det talas ofta om Sveriges nära militära samarbete med USA och Nato. Mycket sällan nämns samarbetet med britterna, trots att det är ännu mer intimt – historiskt sett.
Britterna kan dessutom rycka in mycket snabbare än USA vid en eventuell konflikt i Östersjöområdet. De är närmare och är ännu mer vana att operera i Östersjöområdet och i Sveriges karga miljö.

Under kalla kriget fanns hemliga planer att evakuera Sveriges statsledning till Storbritannien om det skulle bli krig. Svenska kungen utsågs som hedersamiral i brittiska marinen (1975) för att nämna ett exempel på den nära relationen.
Så visst är Sverige och britterna mycket nära, men uttalandet av britternas försvarsminister Ben Wallace är unikt, särskilt med tanke på att britterna gjort en Brexit och lämnat Europeiska unionen och därmed inte skyldiga att försvara Sverige.
”Sverige ingår i samma familj, så vi skulle hjälpa Sverige. Vi skulle göra allt vi kan, både militärt och på andra sätt” sade Wallace i samband med ett försvarsministermöte i Köpenhamn på fredagen.

Man kan notera att den ursprungliga rubriken troligen var – Sensationellt uttalande om brittisk försvarsgaranti – eftersom det står så i adressen till sidan. Likadant här, det presenteras som att britterna ensidigt har utfärdat en försvarsgaranti! Nu är ni under vårt beskydd, blir vi upplysta om, så nu gör ni som vi säger!
Jag har inte sett någon som har kommenterat eller reagerat på detta. Är det bara jag som tycker att detta verkar alarmerande?
Lägg till detta att medierna har inlägg som förbereder befolkningen på att Sverige kan hamna i krig, om skyddsrum osv.
Tänker kärnan av väst ”the deep state”, britterna, använda Sverige för ytterligare provokationer mot Ryssland?

En mycket intressant intervju med den ryske ekonomen Sergey Glazyev. Om det pågående kriget, och om att han tycker att den ryska centralbanken står allt för nära, följer samma ideologi som västs centralbankssystem. I länder som Sverige kallas centralbanken för ”oberoende” eller ”fristående” när den lyder direktiv från det internationella privatkontrollerade centralbankskartellen. Men fristående borde mer vara som den kinesiska modellen, att penningpolitiken och ekonomin förs i landets och folkets intresse snarare än lyder under den internationella spekulationsekonomin, den sk marknaden.
Han menar att vi nu står inför ett skifte på den internationella arenan, USA/väst är inte längre de som dominerar. Ryssland och Kina plus många andra länder skapar en ny ekonomisk ordning med satsningar på verkligt välstånd. Låter hoppingivande, dock inte för oss som lider under den gamla döende ordningen, här förväntas vi förbereda oss på brist på det mesta, skenande priser och allmänt elände. Allt onödigt och skapat av den dolda makten.
“Events like this happen once a century”: Sergey Glazyev on the breakdown of epochs and changing ways of life

The entire banking system in China is state — owned, it operates as a single development institution, directing cash flows to expand output and develop new technologies. In the United States, the money supply is used to finance the budget deficit and is reallocated to financial bubbles. As a result, the efficiency of the US financial and economic system is 20 percent-there only one in five dollars reaches the real sector, and in China almost 90 percent (that is, almost all the yuan created by the Central Bank of the PRC) feed the contours of expanding production and ensure ultra — high economic growth.

Then the Americans opened a biological war front, launching the coronavirus into China, hoping that the Chinese leadership would not cope with this epidemic and chaos would arise in China.

I must say that the war against the Russian Federation unfolded immediately after the annexation of Crimea and after the American special services organized a coup in Ukraine. They can be said to have tricked Russia into agreeing to the American occupation of Ukraine, considering it as a temporary phenomenon. However, the Americans took root in the Square, created not only strong points, raising Nazis under their wing, but also trained the Nazi armed forces, gave the Nazis the opportunity to get a military education, trained them in their academies, and “flashed” all the Armed Forces of Ukraine with them. And for 8 years, they prepared the Armed Forces of Ukraine to fight the only enemy-Russia. While the mass media, which is also completely controlled by the Americans in Ukraine, formed an image of the enemy in the public consciousness.


Intervju med Scott Ritter om Ukraina –

En annan intervju med Glenn Diesen och Alexander Mercouris och Alex Christoferou från igår 29 mars –
https://rumble.com/vyyjn3-negotiations-in-turkey-more-fog-of-war-with-glenn-diesen.html

-