10 mars

Rysslands president har presenterat några nya sensationella nya vapen som Ryssland har utvecklat. Missiler som drivs av kärnladdning som kan färdas med enorm hastighet hur långt som helst, och som kan undvika att upptäckas av radar. Och en obemannad undervattensfarkost som också kan färdas med hög hastighet och som kan slå till mot hangarskepp och annat. Plus några andra nya vapen. Detta är något som kan ha stor betydelse för världen. Helt klart har USA haft som mål att inringa Ryssland med missiler som kan skjuta ner deras kärnvapen och på så sätt skaffa sig en möjlighet att anfalla först utan att samtidigt själva drabbas av en förödande attack. Det är ju detta som har setts som något som ska avhålla någon av stormakterna från att använda kärnvapen.

USA sa 2002 upp det avtal som sa att USA och Ryssland bara fick ha begränsat med missiler för att försvara sig mot kärnvapen. Man har på senare år placerat ut sådana i Rumänien och har något på gång i Polen. Ryssland har försökt få till förhandlingar med USA om något avtal som skulle försäkra Ryssland om sin säkerhet, men utan att lyckas, berättade Putin i det tal han höll för en vecka sen. Ni har inte velat lyssna på oss, sa han, är ni beredda att lyssna nu?

De här nyheterna borde kunna få USA att ändra sina kalkyler. Man får ge upp sina planer på att diktera sin vilja för världen.

Alexander Mercouris – Vladimir Putin just revealed 6 brand new Russian weapons – and they are impressive

President Putin’s presentation has provoked a mixture of incredulity and ridicule in the US, with claims that the weapons systems he unveiled do not exist or that Russia cannot afford them, and that his presentation was a bluff.
This is despite President Putin’s warning that his presentation is not a bluff
Now we have to be aware of this reality and be sure that everything I have said today is not a bluff ‒ and it is not a bluff, believe me ‒ and to give it a thought and dismiss those who live in the past and are unable to look into the future, to stop rocking the boat we are all in and which is called the Earth.

William Engdahl – Putin Is Not Rattling Nuclear Sabers – It’s Real

The annual speech of Russian President Vladimir Putin on March 1 to the Russian Federal Assembly, televised to the nation, contained a section on Russian military cutting edge technologies that NATO-friendly media chose to either downplay as a propaganda ploy or an election campaign stunt. Given the hints of Russian military technology developments unveiled in the Syrian war theater since September 2015, Washington ignores what is clearly a strategic game-breaking development and makes all the hundreds of billions of dollars of so-called US missile defense technology being deployed from South Korea, Japan, Poland and beyond into little more than a Pentagon defense boondoggle.

The Saker – Putin’s stunning revelations about new Russian weapons systems

It is indeed set, match and game over for the Empire: there is no more military option against Russia.

Artikel som The Saker hänvisar till med en grundligare genomgång av vapnen – Andrei Martyanov – It Is Official And It Is Over
Andrei Martyanov – The Implications of Russia’s New Weapon Systems

Vladimir Putin’s March 1st, 2018 address to Russia’s Federal Assembly was not about Russia’s upcoming presidential elections, as many in the election-obsessed West suggest. Putin’s speech was about coercing America’s elites into, if not peace, at least into some form of sanity, given that they are currently completely detached from the geopolitical, military and economic realities of a newly emerging world.

The Saker – Newly revealed Russian weapons systems: political implications

So will Putin’s speech be enough to wake up the Empire’s ruling elites from their delusional slumber?
Probably not. In fact, in the short term, it might have the opposite effect.
Remember when the Russian’s deflected Obama’s planned attack on Syria? The US reaction was to trigger the Maidan. Sadly, I expect something very similar will happen soon, most likely in the form of a full-scale Ukronazi attack against the Donbass this Spring or during the World Cup this summer.

Russia needs to continue to walk a very narrow path: to act in a sufficiently evasive manner as to avoid provoking a direct military confrontation with the USA while, at the same time, sending clear enough signals to prevent the US Americans from interpreting Russia’s evasiveness as a sign of weakness and then doing something really stupid. The Russian end-goal is simple and obvious: to achieve a gradual and peaceful disintegration of the AngloZionist Empire combined with a gradual and peaceful replacement of a unipolar world ruled by one hegemon, by a multipolar world jointly administered by sovereign nations respectful of international law

Pål Steigan – Den farlige illusjonen om å vinne en verdenskrig

President Vladimir Putin presenterte Russlands nye våpensystemer under sin valgtale 28. februar 2018. Han advarte om at Russland nå har våpensystemer som gjør det mulig å gå utenom alle USAs forsvarssystemer og ramme nordamerikanske byer med kjernefysiske våpen. I enkelte vestlige medier blir talen utlagt som krigersk. Det er riktigere å se den som en desperat appell til Vestens politiske ledere om å ta til vettet.

Putins tal översatt till engelska – Presidential Address to the Federal Assembly

-

Annonser

2 mars

Riksbankschefen Ingves kom med en intressant artikel för några dagar sen. Det handlar om Riksbankens projekt med e-kronan, att medborgare ska kunna ha ett konto direkt hos Riksbanken där man kan ha kronor i digital form. Man kan spekulera om varför man driver detta, men jag hoppas verkligen att man genomför det här projektet. Det skulle öppna möjligheter för staten att få en ökad kontroll över penningsystemet. Antingen kan man skapa äkta kronor, i motsats till privatbankernas krediter, och sätta in på medborgarnas riksbankskonton, eller skapa kronor för att genomföra projekt som är nödvändiga för samhällsnyttan.
Jag har skrivit mina funderingar om det som sägs mellan citaten från artikeln, för att bättre försöka förstå det som sägs.
Artikeln publicerades på DN men på en betalsida men den finns också på Riksbankens sida – Framtidens betalningar och lagskydd för svenska kronor

Att kunna betala och få betalt för varor och tjänster är en förutsättning för ett fungerande samhälle. På samma sätt som vi räknar med att det kommer vatten när vi vrider om kranen, eller att lampan tänds när vi slår på strömbrytaren, räknar vi med att betalningar kan genomföras snabbt och säkert.
Riksbanken spelar här en viktig roll: Dels ger Riksbanken ut det lagliga betalningsmedlet kontanter, dels ansvarar Riksbanken för Rix. Rix är Sveriges centrala betalningssystem för betalningar mellan banker, clearinginstitut med flera. Det är detta system som gör det möjligt för en banks kunders transaktioner att nå en annan banks kunder. På båda dessa områden står vi nu i en brytningstid.

Den näst sista meningen där, om Rix. Det är alltså inte bara så att i stort sett samtidigt som det noteras ett minus på betalarens konto så noteras det ett plus på mottagarens, när det handlar om två olika banker. Utan först måste banken som betalningen kommer från föra över den aktuella summan till motttagarbanken inom Rix-systemet, där bankernas tillgångar av äkta kronor, riksbanksskapade elektroniska kronor finns. Sen kan ett plus på mottagarkontot noteras.

Först en kort blick bakåt. Riksbanken har funnits sedan 1668 och vi firar i år vårt 350-årsjubileum med start i Luleå i veckan. Under hela denna tid har vi gett ut kontanter. När affärsbankerna växte fram under mitten av 1800-talet fick de till en början ge ut egna privata sedlar, men efter en lång politisk debatt renodlades rollerna; Riksbanken fick, likt många andra centralbanker, monopol på sedelutgivningen 1904 och bankerna fick ansvar för den kommersiella utlåningen.

Bankerna gav ut egna sedlar. Hm, hur då? Troligen på samma sätt som bankerna nu skapar betalningsmedel, dvs när de ger lån. På den tiden stod staten säkert inte som garant för bankerna när det krisade till sej, utan de fick gå i konkurs när det började gå rykten om att någon bank var på obestånd och för många krävde ut sina pengar samtidigt.

Ett skäl var att de privata bankerna tjänade stora pengar på sedelutgivningen, vilket väckte irritation på vissa håll. Ett annat var att man ville få en stabilare ordning för att hantera finansiella kriser. Den teknologiska utvecklingen ledde senare till att Riksbanken gav ut kontanter till allmänheten och elektroniska pengar till stora finansiella institut, medan bankerna gav ut elektroniska pengar till allmänheten i form av inlåning på bankkonto. Nu betalar allt fler med kort, men Riksbankens kontanter har alltid funnits i bakgrunden som ett enhetligt, pålitligt och allmänt accepterat betalningsmedel – och därtill tillgängligt för alla.

De tjänade stora pengar på detta. Ja på samma sätt som de tjänar stora pengar på att skapa digitala betalningsmedel idag. De betalade för kostnaderna för tryckning av sedlarna och begärde sen ränta för det belopp som trycks på sedlarna. En stabilare ordning behövde den bankoligark-kontrollerade staten. Genom att staten stod för sedelutgivningen och därmed gav penningsystemet större förtroende? Men privatbankerna fortsatte att skapa betalningsmedel när de gav lån, i form av kontonoteringar som var ett löfte om kontanter när så begärdes?
Lite konfunderande uttryckt det där – ”bankerna gav ut elektroniska pengar till allmänheten i form av inlåning på bankkonto” – borde det inte hellre stått ”i form av utlåning på bankkonto”? Eller menar man att kunden fått ett lån som denne sen satt in på sitt konto, en inlåning?
Riksbankens kontanter har alltid funnits i bakgrunden ja, vi har haft bilden av sedlar och mynt framför oss när vi sett kontosumman hos banken. Och det har ju funkat varje gång, att vi har fått kontanter när vi så har begärt. Fast det har blivit betydligt besvärligare på senare år. Numera ska man ses på med misstänksamhet om man hanterar kontanter.

Enligt riksbankslagen är svenska kronor, i form av sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken, lagliga betalningsmedel. Riksdagen har därmed gett kontanter en särställning som betalningsmedel. Denna särställning får emellertid i dag ensidigt förhandlas bort av handel och banker. Det betyder att det inte finns någon skyldighet att i handeln acceptera kontant betalning eller för banker att befatta sig med kontanter.

Hm, ”riksdagen har gett kontanter en särställning som betalningsmedel”, som privatbankerna har tillåtits att missbruka. Genom att de skapar betalningsmedel när de ger lån, på samma sätt som när de förr gav ut sedlar antar jag. De kontonoteringar vi har på våra bankkonton är löften om att få ut dessa summor som kontanter, i den mån bankerna kan uppfylla dessa löften. Försvinner möjligheten att kräva kontanter är vi inlåsta i privatbankernas system av deras privatskapade betalningsmedel, deras falskmyntade betalningsmedel. Men om riksbanken genomför sitt projekt med e-kronor finns möjligheten kvar att kräva riksbankskronor i digital form.

Det finns därför inga skäl att tro att sedlar och mynt kommer att finnas kvar i tid och evighet. Men faktum är att om ingenting görs är Sverige på väg mot en situation där alla betalningsmedel som allmänheten har tillgång till ges ut och kontrolleras av kommersiella aktörer

Ja, det inte långt ifrån att vi är där redan.

För mig är denna framtidsvision problematisk; betalningsväsenden sägs ofta ha inslag av att vara kollektiva nyttigheter, vilket innebär att den offentliga sektorn har en viktig roll – i det här fallet att betalningar ska kunna göras på ett säkert och effektivt sätt i alla lägen. Andra exempel på kollektiva nyttigheter är försvar, domstols­väsende och offentlig statistik. De flesta medborgare skulle känna sig obekväma med att helt lämna över dessa samhällsfunktioner till privata företag.

Det är ganska anmärkningsvärt att riksbankschefen säger detta.

Riksbankens erbjudande av betalningstjänster behöver moderniseras: Det så kallade RIX-systemet fungerar visserligen väl, men behöver anpassas till en framtid där betalningsflödena går allt snabbare och under dygnets alla timmar. Idag stänger vi RIX kl 17.00 men i en snar framtid behöver vi förbättra öppettiderna och de tjänster som Riksbanken erbjuder banker och andra RIX-medlemmar. Med längre öppettider kan t ex fler företag slippa att vänta tills nästa dag på sina betalningar. När tekniken finns tycker jag för min egen del att det är rimligt att man skall kunna utföra både stora och små betalningar med riksbankskronor i realtid dygnet runt och året runt.

Riksbankskonton åt alla medborgare och ett betalningssystem som är fristående från privatbankerna där man kan betala med e-kronor när som helst!

Riksbanken utreder för närvarande behovet av ge allmänheten tillgång till elektroniska e-kronor. Ny lagstiftning, som stärker skyddet för svenska kronor, bör därför vara teknikneutral för att ta höjd för en framtid där elektroniska pengar helt dominerar. Annars riskerar Sverige i framtiden att hamna i ett läge där offentlig styrning över betalningsväsendet inte längre är möjlig.

Från Riksbanken i september 2017 – E-kronaprojektets första delrapport

 

-

16 feb

Ett inlägg om något verkligt viktigt som man verkligen kan fundera över –

Birger Schlaug – Bankernas hittepå-pengar är elefanten i rummet

Kan vi vara överens om att det är Riksbanken som skapar alla sedlar och mynt? Kan vi vara överens om att ny teknik har gjort att det numera inte bara finns sedlar och mynt, utan också elektroniska pengar som finns som digitala siffror?
Skulle tro att vi är överens än så länge.
Kan vi vara överens om att det inte är Riksbanken som skapar de digitala pengarna? Utan att pengarna skapas när vi går till affärsbanken och lånar. Banken trycker, enkelt uttryckt, in siffror i sina datorer och lånar ut de siffrorna mot ränta.
Tidigare var det nästan ingen som trodde att det var sant. Frågan ”Var kommer pengar ifrån?” lät ju så korkad att ingen ville ställa den. Jag intervjuade till och med professorer i ekonomiska discipliner, bland annat i Kunskapskanalen, som såg frågande ut.
Sedan kom upplysningen. Kan vi således komma överens om att pengar kommer till när vi lånar dem?
Kan vi till och med komma överens om att det är ny teknik snarare än politiska beslut som gjort detta möjligt? Och att det steg för steg har normaliserats så pass att de flesta av oss inte ens ställt frågor om det, än mindre funderat på det. Trots att det finns skäl att fundera på det.
Man kan spetsa till det och ställa frågan: ”Är det rimligt att privata affärsdrivande banker skapar pengar och gör vinst på att låna ut dessa pengar?” Vore det inte bättre att Riksbanken precis som förr hade ensamrätt på att skapa pengar? Och – håll i er nu – att staten gjorde vinsten som bankerna nu gör? Till glädje för statens finanser.

-

9 feb

Det finns säkert massor av svenskar som tror att de svenska medierna presenterar en  i huvudsak sanningsenlig och ärlig bild av världshändelserna. Och som då också är ganska övertygade om att Ryssland påverkade eller försökte påverka valet i USA 2016. Inte konstigt efter t.ex. den här rubriken på svt.se igår –
Bekräftat: Ryssland hackade USA:s valsystem
Man kan kalla det för fake news eller inte, särskilt seriöst eller ansvarsfullt är det inte. Vad som är sant är att en amerikansk myndighetsperson sagt så. Men den svenska statstelevisionen gör ju ingenting, varken i rubriken eller inlägget, för att nyansera eller ifrågasätta påståendet.

På Loud&Clear tar man upp detta idag. Personen som intervjuas säger att denna historien avslöjades som osann redan förra året. Att de påstådda hackningarna skulle ha ägt rum i november 2016, efter presidentvalet. Och att de utpekade staterna förnekade någon kännedom om det som påstås.
Lyssna på inslaget som ligger som de sista 10 minuterna av det 1 tim 55 min långa programmet. Man kan ladda ner det som mp3 om man inte vill lyssna på hela.
Intervjun med Peter Ford, fd ambassadör för Storbritannien i Syrien, om USA’s attack mot regeringstrogna trupper i Syrien är också värd att höra.
Loud&Clear 9 feb.

The Department of Homeland Security’s Cyberwarfare chief said unequivocally yesterday that Russia hacked into the election systems of a number of US states in 2016. The state election commissions, however, said that was simply not true and there was no evidence of any hacking, from Russia or from anywhere else. Joe Lauria, a journalist, political commentator, and author of the book ”How I Lost, By Hillary Clinton,” joins the show.

-

7 feb

Några initierade röster om ett av de lömska angreppen mot folket från finansoligarkernas marionetter i rikets styre.

Birger Schlaug – Den politiker som röstar ja till Ceta inskränker demokratin

Inom kort tas ett beslut i Sveriges riksdag som nästan ingen har fattat innebörden av. Regeringen har lagt sin proposition. Få har reagerat.
Åtgärder för miljö, hälsa och riksdagens frihet att i framtiden välja väg kommer att inskränkas. Kommunernas situation efter det att avtalet antagits kommer att försvåras. Fackliga rättigheter kan knapras på.
Och nästan ingen tycks reagera därför att det är så oändligt jobbigt att sätta sig in i beslutsunderlaget. Det handlar om ett internationellt avtal. Ceta heter det. Handels- och investeringsavtal mellan EU och Kanada.
Låter kanske oförargligt. Det är det inte. Det handlar om att förstärka den sentida formen av globaliserad kapitalism där kapitalet ges rätt att gå på tillväxtjakt var helst det vill. Det handlar om att de kapitalvaldas makt ökar på bekostnad av de folkvaldas.

Carl Schlyter i Malmö i december 2017

ttippen.se – CETA kan stöta på problem i Italien

Just nu pågår ratificeringen (godkännandet) av CETA runt om i EU:s medlemsländer. Flera medlemsländer har redan ratificerat avtalet, men i Italien kan CETA få problem.

Beskedet att det inte blir någon CETA-omröstning under nuvarande styre innebär att sannolikheten för en lyckad ratificering av avtalet minskat betydligt. Exakt vad som kommer att hända i Italien återstår förstås att se, något som inte minst beror på valresultatet. Dock innebär situationen i Italien, i kombination med det kommande utlåtandet från EU-domstolen, att det fortfarande finns flera hinder för CETA att ta sig förbi innan avtalet blir en ”permanent” verklighet (CETA har redan trätt i kraft provisoriskt, om än utan det kontroversiella investeringsskyddet).

-

2 feb

Rapporten jag har tagit upp i de förgående inläggen har nu offentliggjorts, kan laddas ner här –
http://docs.house.gov/meetings/IG/IG00/20180129/106822/HMTG-115-IG00-20180129-SD001.pdf
Detta borde kunna kyla ner det pågående kuppförsöket mot Trump.
En annan kampanj mot Ryssland, den om doping, har ju fått sej en rejäl törn i dagarna också.

sputniknews.com – Congress Releases Republican Memo Alleging FBI Abuse of Power

The long-awaited memo compiled by the US House Intelligence Committee (HIC) that alleges surveillance abuses undertaken by the FBI and Justice Department (DOJ) against campaign officials of US president Donald Trump was finally released to the public Friday afternoon.

zerohedge.com – FISA Memo Released: Here’s What It Says

Ray McGovern – Nunes Memo Reports Crimes at Top of FBI & DOJ

-

1 feb

Fortsätter på samma tema som i de två föregående inläggen. En video från Russia Today. Och nu ser sig de svenska medierna tvungna att ta upp detta. Det väntas att rapporten ska göras tillgänglig för allmänheten de närmaste dagarna.

Alexander Mercouris – As publication of GOP memo looms panic grips Washington

zerohedge.com – Adam Schiff: FISA Memo Could Lead To Firings Of Mueller, Rosenstein

sverigesradio.se – Konflikt mellan Vita huset och FBI

aftonbladet.se – FBI-kritik mot ryssdokument – som ska rentvå Trump

-