9 apr – coviddödstal och vacciner

Det är mycket att ta upp… jag börjar med det här, Sveriges Radio hade för några dagar sen ett inslag med den här rubriken –
Större andel sjukhusvårdade dog under pandemins andra våg än den första

En större andel av dem som lades in på sjukhus i Sverige i covid-19 dog under pandemins andra våg än under den första. Detta trots att behandlingsmetoderna hade hunnit bli bättre.
Det visar en ännu inte publicerad registerstudie som gjorts av forskare som främst är verksamma vid Socialstyrelsen.
Forskarna vet inte vad orsaken kan vara, eftersom exempelvis den brittiska varianten av viruset SARS-COV2 inte var särskilt spridd i Sverige under den andra vågen från oktober till december.

Jag har frågat mej flera gånger under vintern hur covid-dödstalen kunde vara så osannolikt höga. Det hade ju kommit uppgifter i november och december om att hälften så många av de som fick sjukhusvård dog jämfört med våren 2020. Att man hade lärt sig och blivit bättre på att behandla, t.ex. med astmamedicin med kortison och blodförtunnande.
Jag upprepar ett par citat som jag tog upp den 11 dec.
Sveriges Radio 24 november

Andelen som dör i covid-19 har gått ned drastiskt. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Av de som hamnar på sjukhus dör hälften så många nu jämfört med i början av pandemin.
– Det kanske viktigaste är lärdomen att blodproppsförebyggande läkemedel hjälper patienterna. Och i mitten av juni blev det klart att kortisonbehandling ger patienterna ett bättre resultat också, säger Thomas Lindén, avdelningschef på socialstyrelsen.
Studien har tittat på de drygt 18 000 patienter som vårdades med covid-19 på sjukhus perioden mars till oktober. Både dödligheten och andelen som behöver intensivvård har minskat drastiskt.
I mars var andelen som behövde intensivvård 20 procent jämfört med 9,1 procent i oktober.

Sveriges Radio 7 december

Antalet dagar en covidpatient vårdas på iva har nästan halverats jämfört med i våras, från 16 till 9 dagar, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

– De blir inte så superinflammatoriska som de blev i våras. Även om det kommer två patienter varje dag, så blir vi av med en eller två om dagen, och det är hoppfullt, säger Karin Frisell.

Förutom bättre medicinering, och att de lärt sig vilka som kan klara sig utan respirator, tror överläkare Magnus Gisslén att en annan faktor som förkortar vårdtiden är att fler patienter snabbare söker vård.
– Vi har noterat att många patienter som söker sjukvård och läggs på sjukhus nu kommer lite tidigare, innan de blivit så sjuka. Och i många fall kan man förbättras snabbare och kan gå hem snabbare. Sen ska man komma ihåg att man uppmanades av sjukvården att vänta vilket var lite olyckligt.

Och nu kommer man alltså med uppgifter om att en större andel sjukhusvårdade dog nu i vinter jämfört med våren 2020! Det är något som inte stämmer. Kan det vara så att det kommit direktiv från myndigheter hur man ska behandla och gå till väga som gjort att så många kunnat dö? Som att man ska fortsätta att inte göra någonting förrän patienten får svårt att andas, att man inte ska sätta in astmamedicin med kortison för ofta, eller vad det nu skulle kunna vara.
För om makterna bakom kulisserna har den makalösa fräckheten att hålla tillbaka fungerande mediciner, t.ex. Ivermectin och hydroxiklorokin, mitt framför ögonen på hela världen, i alla fall för de som vill se, så kan man inte utesluta någonting.
Det finns ju en annan agenda som är viktigare än att så få som möjligt ska bli svårt sjuka och dö, som vaccinkampanjen.

Jag har kopierat en längre beskrivning från facebook från en som varit covid-sjuk som kan ge en vink om hur det går till och hur man lyckas få uppdödstalen.

Kan berätta att jag råkade stifta en obehaglig bekantskap med en viss herr Corona strax efter jul, vilket visade sig vara en ondskefull liten krabat som misshandlade mig rejält och fick mig att hamna på Mölndals sjukhus efter en skakig ambulanstransport. Men döm om min förvåning när jag trots svåra symptom blir hemskickad efter en dryg timme, mer eller mindre utslängd om man ska vara politiskt korrekt.
En sjuksköterska modell ”större man” anländer för att föra ut mig eftersom jag vägrat gå hem med en så trivial motivering som att jag är allvarligt sjuk. Väl utanför entrén kollapsar jag men den manliga sjuksköterskan är rådig och finner sig snabbt. Han hämtar en rullstol för att kunna få iväg mig och trycka in mig i baksätet på Covid-taxin som väntar med motorn igång för att så snabbt som möjligt kunna avlägsna mig från sjukhusområdet. Att min kollaps skulle föranlett att den manliga sjuksköterskan kände någon form av yrkesstolthet och ville hjälpa en sjuk medmänniska verkade dock inte finnas med i hans arbetsbeskrivning eller ens falla inom ramen för hans arbetsmoral.
Men taxi-chauffören som får höra min historia avslöjar att jag inte är den första han kör hem i risigt tillstånd. Och då ska ni veta att akuten på sjukhuset var i stort sett helt tom, så att skylla på platsbrist eller hög arbetsbelastning låter sig inte göras. Jag såg inga andra patienter där och tystnaden var faktiskt öron-bedövande.
Men det är å andra sidan inte helt omöjligt att jag råkade ut för ett prank och att de gömde undan patienterna när jag anlände så att jag inte skulle se dem. Och eftersom jag knappt hann komma in förrän jag blev utslängd så hann givetvis inte gänget hoppa fram och överraska mig.
När jag kommer hem tar det inte ens en kvart förrän jag faller ihop på samma sätt som utanför sjukhusets entré. Och då ska man ha i minnet att jag inte är den som viker mig i första taget, men här var det som att kroppen själv stängde av. In i ambulansen igen för det var ju så himla kul första gången, men denna gång hamnade jag på det fashionabla Östra sjukhuset med en för ögat arkitektoniskt mer tilltalande skyview.
Fick lite dropp (och de var noga med att inte ge för mycket dropp) efter att de konstaterat att pulsen, blodtrycket och syresättningen såg någorlunda ok ut, och två dagar senare ansåg de mig vara frisk och omplåstrad och blev utskriven.
Påpekade bestämt att kroppen inte fungerar som den ska och att jag behöver adekvat medicinsk hjälp men de hänvisade till sina upptäckter gällande ovannämnda medicinska parametrar. Försökte få dem att förstå att kroppen är aningen mer komplicerad än så, eller som min far brukade säga – att kroppen är den mest komplicerade maskinen i universum och att de kanske skulle göra en aningen bredare undersökning men det gick inte alls hem. Mest troligt berodde det på att de bara hade gått kursen ”Puls, blodtryck och syresättning” och således inte kände till något annat.
Efter hemkomst blev jag snabbt sämre till min familjs förtret. Tredje dagen jag var hemma var jag så svag att jag såg nästintill döende ut och hade inte ens ork för att yttra ett par meningar (det värsta som kan hända en debattör av min rang). Min vid det här laget oroliga hustru ringde återigen efter ambulans och väl där slängdes jag in på Östra sjukhusets reklamations-avdelning som kort och gott heter ”Gör om, gör rätt”.
Men de levde bevisligen inte upp till sitt namn (fake marknadsföring à la megalomani), för bara några dagar senare så orkade inte mitt hjärta pumpa längre utan valde att lämna in sin avskedsansökan (kollapsen utanför Mölndals sjukhus entré var en första signal men som inte uppmärksammades). Efter att jag hade hamnat i Dödens väntrum insåg man på Östra sjukhuset sådär helt spontant att jag var nog ganska sjuk ändå. Först då tog de mod till sig för att visa hur duktiga de är på att göra sitt jobb. De lyckades efter hårda förhandlingar och medelst en massiv övertalningskampanj få mitt hjärta att dra tillbaka sin avskedsansökan och gå tillbaka till jobbet och fortsätta utföra sitt livsviktiga arbete.
Beviset var att mitt bröstben värkte något ofantligt i flera dagar, men det var ändå tur att någon på sjukhuset hade gått kvällskursen ”Tryck allt du kan på bröstbenet” och att just kurs-ettan var på plats. Men förmodligen var de bara skräckslagna över att de skulle kunna få IVO på halsen för att de som tilläts undersöka mig bara hade gått kursen ”Puls, blodtryck och syresättning”, vilket var orsak till att allt annat som finns i kroppen och kan krångla på ett galant sätt helt hade förbisetts ytterst nonchalant.
IVA låg som tur är bara några avdelningar bort och personal därifrån rusade till och kunde bidra med sin kompetens. Och här märktes på direkten att de även gått den längre kursen ”Rädda liv”, för trots mitt livshotande tillstånd kunde de snabbt som ögat samla ihop resterna och pussla ihop mig. Det visade sig nämligen att mitt blod var så uttorkat att stackaren bakom bröstbenet inte längre klarade av att pumpa runt den sega sörjan som dessutom var full av blodproppar i ett överväldigande antal.
Dessa små busiga krabater hade helt tagit över kommandot och majoriteten hade bestämt sig för att sammanstråla i en romantisk rendezvous i mina lungor och därmed bröt de helt arrogant FHM´s riktlinjer och regeringens nya begränsningsförordning gällande deltagargränsen om max 8 deltagare beträffande privata sammankomster. I det läget är det ju ganska förståeligt att pumpen lämnade in en avskedsansökan i all hast, för vem vill arbeta under sådana vidriga arbetsförhållanden utan att ha blivit erbjuden en lukrativ löneförhöjning eller ens ett munskydd när nu trängseln blev så omfattande. Nä precis, det hade inte jag heller velat.
Ja, det var ett drama som heter duga enkom pga av att avdelningen ”Gör om, gör rätt” inte levde upp till sitt namn. Och om den medicinska personalen och avdelningen ”Gör om, gör rätt” hade haft fler kurser än ”Puls, blodtryck och syresättning” i bagaget och gjort det man borde ha gjort från början, så hade jag nu inte haft ett hjärtfel som förmodligen kommer att följa mig livet ut. Jag hade inte heller fått blodet skadat så att jag nu måste äta blodförtunnande medicin livet ut (av någon underlig anledning var de hela tiden tveksamma till att ge mig dropp som obestridligen kunde ha motverkat starkt till uppkomsten av förtjockat blod och blodproppar, trots att jag påpekade stup i kvarten att mitt mående förbättrades med upp till 80-90% varje gång jag fick dropp).

Oj oj oj, det låter helt otroligt!
Sen har vi då ett praktexempel från för ett år sen på hur det har gått till med många gamla. Det står att hon inte hade covid, det vore konstigt om hon inte kom med i statistiken över covid-döda.
Mord anmält till Polisen i Uppsala för palliativ vård utan samtycke

Den 6:e april 2020 avled Marianne Yngve på äldreboendet Vardaga Hovstallet i Uppsala klockan 04.45. Då Mariannes make underrättades om dödsfallet fattade denne misstankar om att allt inte gått rätt till.
Den sista gången maken Gösta Yngve hade haft telefonkontakt med sin fru var måndagen den 30 mars då han ringde sin fru via personalen på äldreboendet. Hon var då helt talbar och hade med sin rullator begett sig till serveringsutrymmet för att dricka kaffe. Makarna hade samtalat med varandra helt redigt, detta trots att Marianne hade Alzheimers. Hon hade fått en plats på boendet mer permanent sedan december 2019. När sedan maken Gösta Yngve påföljande dagar sökte sin fru fick han av personalen enbart beskedet att hon för tillfället sover. Dessa dagar infördes också besöksförbud på äldreboendet pga av coronarestriktioner, så Gösta kunde inte hälsa på sin fru.
Av de minnesanteckningar som förts av personalen framgår att man den 31 mars skulle sätta in palliativa läkemedel. ”Behandlingsbegränsningar samt underlag för konstaterande av dödsfall i hemmet uppdaterat”.
Ifråga om insättande av palliativ vård krävs samtycke av patient/nära anhörig. Detta hade inte inhämtats.
Man höjer också dosen av Buprenorfin (opioid). Det ska i sammanhanget nämnas att Marianne inte hade någon infektion av SARS2-CoV19.

Gösta Yngve upplever det hela som att man utan någon som helst informerat samtycke satt in en dödsbringande behandling och betecknar det hela som mord. Detta bekräftas också av de minnesanteckningar som han i sorgearbetet efter sin fru begär ut i juli 2020.

Och nu något om de pågående vaccineringarna.
Fem äldre av ca 40 boende på ett äldreboende i Skåne blev covidsmittade för en vecka sen, fyra av de fem var vaccinerade med två sprutor. Tre av dessa dog (hittills, en vårdas fortfarande på sjukhus).
De hade klarat sig undan covidsmitta tidigare. Media-inlägg om detta finns samlade på denna sidan – https://justpaste.it/1uwjh

Man kan ju tycka att det som brukar föras fram som något självklart, att vaccinerna är den stora frälsaren från den förfärliga pandemin, kanske skulle tonas ner och sansas lite efter sånt här. Och efter att Astra Zenecas vaccin fått så stor uppmärksamhet för sina blodproppar, och att det ”pausats” för de som är yngre än 55 år. För bara några veckor sen skulle det INTE ges till äldre över 65 då det inte ansågs tillräckligt effektivt åt äldre!
Men det gäller troligen inte när det gäller ett vaccin, det finns knappast något som är heligare.

Här är ett liknande exempel från USA, tre nunnor avled i covid efter att ha blivit vaccinerade. Även dessa nunnor hade klarat sig från covidsmitta innan de blev vaccinerade. Liknande exempel från Gibraltar tas också upp i videon –

ISOLATED NUNS DIE DAYS AFTER VACCINE
Three sister in an isolated Kentucky monastery passed away from Covid19 in February after receiving their Covid19 shot. Hear how similar patterns in remote parts of the world are experiencing covid outbreaks and subsequent deaths only after the population has been vaccinated.

-

3 apr

27 nya dödsfall i samband med covid-vaccineringarna. Totalt är 148 dödsfall inrapporterade efter veckans uppdatering.

Pfizer 135 (21 nya)          805 000 vaccinerade    5 894 inkomna biverkningsrapporter
Moderna 8 (5 nya)           111 000 vaccinerade    1 021 inkomna biverkningsrapporter
Astra Zeneca 5 (1 ny)       252 000 vaccinerade  14 275 inkomna biverkningsrapporter
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

Det är mycket märkligt det här att medierna bara uppmärksammar dödsfallen efter Astra Zenecas vaccin när Pfizers vaccin har så enormt många fler. Samtidigt har Astra Zenecas många fler biverkningsrapporter.

Norges siffror efter veckans uppdatering –
135 rapporterade dödsfall totalt
Pfizer 126  – 437 000 vaccinerade med första dos (259 000 med andra dos)
Moderna 3   – 44 000 (12 000)
AstraZeneca 6  – 134 000 ( 0 )
https://legemiddelverket.no/english/covid-19-and-medicines/vaccines-against-covid-19/reported-suspected-adverse-reactions-of-covid-19-vaccines
………………………………………………………

Covid-dödstalen var enormt höga i Sverige i nov-dec-jan. Om man kollar åldersgruppen 0-64 år för de månaderna så ser man att onormalt få dog även under de månaderna, jämfört med ett medeltal för åren 2015-19! Alltså totala antalet döda, oavsett orsak.

https://scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/

I februari och mars i år är dödstalen låga för alla åldersgrupper. Sedan 2 månader tillbaka har vi alltså låg dödlighet. Ändå kör man på med skrämselkampanjen. Det talas om ökad smittspridning. Man vet inte vad man ska tro. Allt är så oärligt och vinklat så man kan inte lita på någonting, därför är det bra att hålla koll på statistiken. Allt tycks gå ut på att hetsa folk till att ta vaccinet.

Det här med vaccinpass är mycket obehagligt. Inte bara det att det är ett oanständigt trick för att få fler att ta vaccinet. Det är ren fascism att hota med att man inte ska kunna gå till frisören om man inte har ett digitalt vaccinpass.
Green Pass: Letter of Children’s Health Defense to the European Parliament. TAKE ACTION

European Plans for ‘Vaccine Passports’ Were in Place 20 Months Prior to the Pandemic. Coincidence?

Naomi Wolf förklarar alla faror med detta i en ny intervju på The High Wire.
Former Clinton advisor, Dr. Naomi Wolf, peels the layers back on the newest hot button issue, vaccine passports, with a dire warning they are a “point of no return.”
https://www.bitchute.com/video/nE7wj6UZIhmo/

IVERMECTIN

Samtidigt fortsätter man att motarbeta mediciner som fungerar mot covid. Förra veckan kom europeiska läkemedelsmyndigheten med ett nytt uttalande där man avrådde från användande av Ivermectin. Och denna veckan kom WHO med samma sak! Och i Holland kan nu läkare få böta 150 000 euro om man skriver ut hydroxiklorokin eller Ivermectin. Ganska makalöst. I ett läge där de måste veta att allt fler känner till hur bra effekt Ivermectin har. En expert på att analysera studier menar att dödligheten kunde minska med ca 75% om Ivermectin används.
Pierre Kory och hans team som är bland de som förespråkar användningen av Ivermectin gav sitt svar på WHO’s uttalande –
FLCCC Alliance Blasts WHO over Ivermectin Guideline

Se den här sidan – Ivermectin som behandling för covid, utvalda artiklar och videor – för mer om Ivermectin.

-

21 mars

Det är verkligen dramatiskt på vaccinfronten. Flera länder har stoppat användandet av Astra Zeneca-vaccinet. I Norge har något så unikt hänt som att myndigheterna gått ut med att de funnit att ett dödsfall orsakats av vaccinet! Har det hänt tidigare? De brukar ju alltid säga att de inte kunnat finna något samband mellan dödsfall och vaccinet.
Detta måste kasta grus i maskineriet, många fler borde nu vägra ta sprutan.

Norge har nu 119 inrapporterade dödsfall efter vaccineringar till biverkningsregistret (451 308 vaccinerade 16 mars).
Och Norge har 648 covid-döda på ett år. Det vore konstigt om det inte fanns starka krav på att avbryta vaccin-kampanjen i Norge. Är det därför Norges statsminister är under attack nu i medierna? Hon anklagas för att ha ätit middag med familjen! Och de ska varit fler än de tillåtna 10.
Var det på liknande sätt runt jul i Sverige, när pandemilagen skulle röstas igenom? Då jagade medierna Stefan Löfvén för att han hade varit i en butik. Fanns det ett motstånd hos regeringen mot detta?

I Sverige är nu 107 dödsfall efter vaccineringar inrapporterade (723 000 vaccinerade 18 mars).

Pfizer – 103 (10 fler än förra veckans rapportering)
Moderna – 3  (noll nya)
Astra Zeneca – 1  (noll nya)
Ser man på dödstalen ser ju Pfizers farligast ut. Men ser man på antalet inkomna rapporter om biverkningar i förhållande till antalet vaccinerade är bilden en annan.
Astra Zenaca har fler än dubbelt så många rapporter på mindre än en tredjedel i antal vaccinerade, jämfört med Pfizers.
Pfizer  517 000 vaccinerade,  inkomna rapporter 5214
Moderna 53 000 vaccinerade, inkomna rapporter 793
Astra Zeneca 153 000 vaccinerade, inkomna rapporter 12 319
…………………
Om man sen tittar på antalet icke-allvarliga biverkningar jämfört med antalet allvarliga, så avviker Astra Zeneca genom att ha många gånger fler allvarliga än icke-allvarliga. Det totala antalet rapporter stämmer inte med antalet rapporter ovan, kan det vara så att de första är inkomna rapporter och de här under är genomgångna?
Pfizer – ej allvarlig 1177, allvarlig 599, totalt 1776
Moderna – ej allvarlig 95, allvarlig 41, totalt 136
Astra Zeneca – ej allvarlig 38, allvarlig 180, totalt 218

Det ser mycket misstänkt ut att Astra Zeneca bara har 1 dödsfall medan Pfizer har 103.

Läkemedelsverket ska få en ny generaldirektör, som kommer från Astra Zeneca!
Har den tidigare chefen avgått i protest mot direktiv som upplevts som oacceptabla?
Som att dölja en massa dödsfall i rapporteringen om biverkningar efter vaccineringarna?

Det ska bli intressant att se vad det blir av det här stoppet för Astra Zeneca-vaccinet. Kan makterna bakom kulisserna verkligen bara trycka på och kräva att man ska fortsätta?

Och så har vi detta, vaccinerna kanske inte är den stora räddaren, nåja bara man får ett vaccin-pass av Ygeman!

Tolv personer på boenden i Skåne har testat positivt efter full vaccinering

USA – 17 Brenham nursing home residents contract COVID-19 after being vaccinated (video)

…………………………………

Dödstalen över alla döda oavsett orsak är nu nere på normal nivå, eller t.o.m. lite under.
I februari dog 7229 (kommer nog att höjas lite när rapporteringen blir fullständig) och ett februari-medeltal för de 6 föregående åren är 7737.

-

20 mars

Jag såg ett inlägg idag om en covid-mutation i Norge som skulle drabba barn värre – Norska rön: Mutationerna kan drabba barn
Det är sådant som experten varnar för som jag tog upp i förra inlägget. Det kanske är som han säger, att man kan vänta sig farligare mutationer.
Då gäller det att man är förberedd och själv kan sätta in både förebyggande behandling och virusdödande så fort man känner minsta symptom, för vården ger inte mycket hjälp, särskilt inte de första dagarna. Och det är det som är viktigt, att sätta in behandling så fort som möjligt så att sjukdomen inte får ett allvarligt förlopp.
Jag har gjort ett inlägg med tips om olika behandlingar och medel som jag hittat – Behandlingar – finns också en länk dit i överkanten av denna sidan.

Tanzanias president har tydligen dött, man kan inte låta bli att ställa sig frågan om han mördats.
Han var ju en av få som inte ställde upp på covid-hysterin. Skulle det vara en tillfällighet att han dör just nu!?
UPDATED: President Magufuli dead at 61
Tanzania – The second Covid coup?

WATCH: Welcome to the Upside Down
Brilliant comic poem from youtuber What’s Her Face. A very fitting addition to our Covid Positive section

Good evening, and welcome to the upside-down.
Where what you see, can never be,
and what you know, just isn’t so.
Where bad is good and wrong is right.
Where truth went down without a fight.
Where you might just say, every day is opposite day.
Can I offer you a mask or an anal swab?
Rape is the law, if its for a good cause.
Oh no, it isn’t mandatory, that would be cruel,
but you have no choice, that’s our only rule.

But luckily, we have the only cure,
it won’t stop it from spreading but that’s all we know for sure.
So “What does it do?”, you may ask.
No one knows, so please be sure to double mask.
“It’s super safe” the doctor said.
Even if you end up dead,
because the antidote can’t kill you since
it’s the leading cause of coincidence.

-

11 mars – varningar för mutationer

Två inlägg som man nog gör klokt i att inte blunda för. De varnar för att en massvaccination som den som just nu genomförs, under pågående smitta, gör att risken för farliga mutationer ökar.

covexit.com – Expert Sounds the Alarm about Risks of Mass Vaccination

Vanden Bossche argues that humanity is now facing “a global catastrophe without equal,” because of the mass administration of what he considers to be the wrong vaccines.
“This type of prophylactic vaccines are completely inappropriate, and even highly dangerous, when used in mass vaccination campaigns during a viral pandemic,” he maintains.
Central to his concerns are the detrimental consequences of further “viral immune escape,” prompting both weakened natural immunity and vaccine resistance to variants.
“How long can one ignore the problem when there is at present massive evidence that viral immune escape is now threatening humanity?”

Adam Gaertner menar att farliga mutationer redan har orsakats av vaccineringarna.
A New Mutation Threatens A Fragile Recovery

The viral protein has simply mutated, by random evolutionary chance, very likely under hyper-evolutionary pressure from vaccine-induced IgG and IgM antibodies

Recoveries will take longer, and while steroids, blood thinners and targeted immunotherapies such as tocilizumab may be able to temporarily ameliorate symptoms, the use of effective antivirals will become absolutely mandatory.

This is not a unique scenario. Marek’s disease, a lymphoma virus disease in chickens, is the best known example of leaky vaccines causing evolutionary escape.
Long story short, the original virus was relatively mild, until flocks of chickens were vaccinated with leaky vaccines that, while preventing the chickens from dying, did not prevent infection. The virus engaged in an evolutionary arms race against the vaccines, which required frequent updates, and became more infectious and lethal over time. Eventually, the virus became so lethal that any unvaccinated chicken was certain to die if infected; the vaccine became the only means by which a flock of chickens could expect to survive an outbreak.

Jag skrev så här i slutet av förra inlägget –
……..
En fundering jag har, det talas i medierna om när ”den stora massan” ska vaccineras, och tydligen är det så att man inte får välja vilket vaccin man ska få. Kanske är det så att när de sista av ”den stora massan” som går frivilligt sprutas så är det med vaccin som preparerats så att de sprider en mer allvarlig smitta. För att kunna motivera att obligatorisk vaccinering införs? Något sådant är att vänta med tanke på den sanslösa satsningen på detta projekt.
…….
”Dom”, de som ligger bakom detta projekt, är kanske slugare än så. De vet av erfarenhet, som exemplet med kycklingarna som Gaertner beskriver, att den här mer allvarligare smittan med stor sannolikhet uppstår av sig själv om man agerar som man gör!?

Om det nu är så att farliga mutationer är att vänta så är det hög tid att förbereda sig. Det bästa sättet att inte dras med i panik är att vara förberedd, Gaertner menar att virus-dödande medel blir än viktigare än de är nu.
Först en utmärkt video om något man kan ha stor nytta av, mot covid liksom mot de flesta sjukdomar. Det som kallas för MMS.
Man får sätta sig in i hur det funkar och ta ansvar själv om man vill använda det, se HÄR och HÄR
THE UNIVERSAL ANTIDOTE DOCUMENTARY – theuniversalantidote.com
www.bitchute.com/video/XmDQNw007Wke

Jag tror att jag återkommer i ett eget inlägg med en lista på fler tips om medel och preparat man kan ha hjälp av. Ivermectin är ju ett av de viktigaste.

Tar istället en ny titt på läget med biverkningsrapporterna i samband med covid-vaccineringarna. Det enda som hänt efter det jag beskrev i förra inlägget, är att datumet ändrats på de senaste pdf-filerna från de 3 olika vaccinsorterna. Jag har alla pdf-filer sedan mitten av januari nedladdade, men det är bara den senaste man kan nå via Läkemedelsverkets sida, vad jag har kunnat se. Så jag har pdf-filerna för 1-4 mars sparade, och den 3:e mars står 83 dödsfall på Pfizers (Comirnaty) och den 4:e står det 79. Nu är datumet ändrat på Läkemedelsverkets sida så att det står den 28:e februari på den senaste! Vad kan syftet med det vara?

Det står också på deras sida att biverkningsrapporterna bara ska uppdateras en gång i veckan framöver, till skillnad mot tidigare då den uppdaterades dagligen. Men nu står det den 28 februari på den senaste, då finns ingen uppdatering från förra veckan. Och det ska uppdateras på torsdagar står det, idag är det torsdagen den 11 mars mitt på dagen och den har ännu inte uppdaterats idag.
Men jag uppdaterar här om det kommer något nytt idag.
…………………………….
UPPDATERING –
Biverkningsrapporterna hos Läkemedelsverket är idag uppdaterade
97 dödsfall är inrapporterade. Förra veckan var det först 85 sen drog man ifrån 4 till 81.

Pfizer – 93 dödsfall inrapporterade
Moderna – 3
AstraZeneca – 1
…………………………….

-

7 mars – covid-läget och vaccinerna

En titt på covid-läget, först avlidna i covid-statistiken. Ser ut som att det kulminerade första veckan i januari och sen slutet av januari och i februari har det gått brantare nedåt. Nu är vi en vecka in i mars och närmar oss den tid på året då influensan brukar klinga av. Läget borde vara ganska ljust. Trots det går propagandan i medierna på om att det är risk för en tredje våg osv. Kan det handla om annat än att hålla folket uppskrämda så att de inte glömmer att ställa sig i vaccin-kön?
Hur kunde det bli en sån enorm uppgång i nov-dec-jan? Med tanke på det som sas i november
Av de som hamnar på sjukhus dör hälften så många nu jämfört med i början av pandemin.”

Och så det här intressanta diagrammet över den sk vanliga influensan. Det är nu ganska precis ett år sen det deklarerades pandemi. Den lila heldragna linjen visar influensasäsongen 2019-2020, den störtdyker just då och i slutet av mars-20 är den nere på noll. Den gröna heldragna linjen visar influensasäsongen 2020-2021 och har krupit längst ner hela tiden! Kan detta visa något annat än att alla med influensasymptom har räknats in under covid?

Det här är från SCB och visar antalet döda, totalt oavsett orsak, i förhållande till folkmängden. Röd stapel är 2021, mycket hög för januari. Första halvan av februari är dödligheten låg, ungefär som förra året och den röda stapeln för februari kommer troligen att hamna i nivå med den svarta (2020) eller ljusblå (2019). Ser också ut som en positiv utveckling.

Om man då hade börjat använda t.ex. Ivermectin som tidig behandling för de som får coronasymptom, och särskilt åt äldre och riskgrupper, så skulle man säkert kunna kalla det att man har läget under kontroll! Plus att man använder astma-medicin med kortison, som enligt en studie visar att – ”medlet minskade risken för sjukhusinläggning med 90 procent” –

Men som sagt, det är vaccineringarna som är det viktigaste för överheten, då måste man hålla folket uppskrämda.
Det är en vecka sen jag tog upp biverkningsrapporterna av covid-vaccinerna och dödsfallen som rapporteras in, efter vecka 8 såg det ut så här –

Sverige – 85 döda – 474 028 första dosen, 246 603 andra, 720 631 vaccinationer
Norge – 102 döda – 298 000 första dosen, 104 000 andra, 402 000 vaccinationer

Efter vecka 9, i fredags 5 mars, såg det ut så här –

Sverige – 81 döda – 597 424 första dosen, 292 867 andra, 890 291 vaccinationer
Norge – 111 döda – 346 439 första dosen (hittade ingen uppgift om hur många som fått andra, men vissa av dessa har även fått en andra dos, kanske ca hälften)

Man har alltså slutat rapportera dödsfall i samband med vaccineringarna i Sverige! I stället har man dragit ifrån 4. Jag kan inte komma på någon annan förklaring än att dödsfallen blev för många. Kanske har man ändrat i direktiven så att endast dödsfall som inträffar inom de 2 första dygnen efter vaccinering ska rapporteras in, eller liknande, jag vet inte hur man har räknat tidigare.
Om man antar att Sverige har samma andel döda som i Norge så skulle det vara ca 190 dödsfall. Men det är bara en gissning, det är kanske underrapporterat i Norge också.

Norge – totalt antal covid-döda 632, befolkning 5,35 miljoner.
Om man i Norge vaccinerar 6 gånger så många som man gjort hittills så har man kanske lika många döda i samband med vaccineringarna som covid-döda! Men, det är mest äldre som vaccinerats i början, bland de yngre är det nog inte så många som dör.

En fundering jag har, det talas i medierna om när ”den stora massan” ska vaccineras, och tydligen är det så att man inte får välja vilket vaccin man ska få. Kanske är det så att när de sista av ”den stora massan” som går frivilligt sprutas så är det med vaccin som preparerats så att de sprider en mer allvarlig smitta. För att kunna motivera att obligatorisk vaccinering införs? Något sådant är att vänta med tanke på den sanslösa satsningen på detta projekt.

-

3 mars

Engelska Daily Mail hade för några dagar sen en artikel om Ivermectin. Något unikt, är det den första i någon europeisk mainstreammedia? Undrar hur mediernas domptörer tänker, det blir nog svårt att undvika att nämna detta medel särskilt länge till. Det har visat sig ha så bra effekt mot coronasmitta och allt fler känner nu till detta. Jag har samlat information, videor och länkar på en sida här –
Ivermectin som behandling för covid, utvalda artiklar och videor

Daily Mail 25 feb – Drug used to treat lice and scabies drug could cut Covid deaths by up to 75%, research suggests
I stort sett alla de ca 200 som kommenterade kände till Ivermectin sen tidigare, här är några exempel –

Tess Lawrie, Director of Evidence Based Medicine in Bath,
”I worked night and day, night and day. And I thought I’d get it to the Prime Minister’s office and he’d say ”THANK YOU, we must give people ivermectin as soon as possible” and then I could get on with my usual work but it didn’t happen unfortunately. The next day I emailed members of Parliament, I emailed the Health Ministry, I emailed journals… …it was just like everyone was asleep. No-one responded to my emails. I was very aware that every day people were dying unnecessarily. Instead of the number of people dying that are dying, there could be just 20% of those people dying. For every 10 people who die, 8 could be saved.”
Hancock and his aides have A LOT of explaining to do.
……………………………………………………..
We need a press, and a government, and a medical industry that is on the side of the people first and foremost. And we have none of that, anywhere on earth.
……………………………………………………..
As many of the comments here attest, this has been known about for months along with other cheap, low-risk readily available treatments. Is there a case for charging the authorities with manslaughter for allowing up to 100,000 needless deaths because they were denied these treatments?
……………………………………………………..
Kudos to the DM for publishing *anything* on Ivermectin. Most other media outlets won’t go near it. This is the scandal of the century! A near (75%) cure for Covid-19 which would bring mortality down to flu levels (and lower for under-70’s), known to be perfectly safe after 40 years of use and over 3.5 billion doses, but the medical establishment won’t allow it to be a recommended treatment! Wake up folks! This is very bad stuff going on right in front of our eyes. Very, very bad.
………………………………………………………
Wonder if they’ll start rolling out ivermectin passports?

En intressant artikel från SVT från den 21 feb. Om ett av de viktigaste medlen mot covid, astma-medicin med kortison. Vad jag har förstått så används detta sedan i somras på svenska sjukhus, frågan är hur mycket och hur ofta. Med tanke på de höga covid-dödstal det har varit i nov-dec-jan. Det låter här i citatet som att en studie gjorts ganska nyligen, och att ”väldigt många fler hade kunnat få hjälp” om den kommit tidigare!
De uppfann medicin mot covid – för 50 år sedan

Redan i början av pandemin kom uppgifter om att patienter med kronisk andningssjukdom, som ofta använder inhalatorer med Pulmicort eller andra steroidpreparat, tycktes klara sig förhållandevis bra när de insjuknade i ”den nya luftvägsinfektionen”.
Mot den bakgrunden inledde en grupp forskare vid brittiska Oxfords universitet en studie, där 146 covidpatienter följdes under 28 dagar. Hälften av dem fick använda inhalatorer med Pulmicort.
Slutsatsen blev att medlet minskade risken för sjukhusinläggning med 90 procent. Patienterna som gavs Pulmicort tycktes dessutom återhämta sig snabbare efter sjukdomen.
– Det är även tydligt i studien att många svårt sjuka kunde nöja sig med vanlig sjukhusvård och slapp föras över till intensivvårdsavdelning, konstaterar Ralph Brattsand.
Och tillägger:
– Möjligen är det lite tråkigt att studien inte kommit tidigare. Då hade väldigt många fler kunnat få hjälp.

Och här kommer igen intressanta uppgifter, det har tidigare kommit ungefär samma siffror från Östergötland. Att ca 17% av covid-döda på äldreboenden dött i huvudsak av covid. I ca 75% av fallen har covid varit en bidragande orsak, medan i 8% av fallen har dödsorsaken varit en annan. Då borde man genast kunna dra ifrån nästan 10% av coviddödstalen. Och om de äldre hade fått medel som hydroxiklorokin eller Ivermectin så fort de fick symptom, och gärna också som förebyggande om smitta fanns i närheten, så hade uppskattningsvis minst 50% av de som dött inte behövt dö!
Coviddöda kan ha avlidit av andra orsaker

Region Stockholm har tillsammans med övriga regioner fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för att ha misskött vården av covidsjuka på äldreboenden. Under perioden mars-augusti förra året avled 1 089 personer över 70 år på särskilda boenden (säbo) i Stockholm där covid konstaterats.
I en egen granskning som regionen gjort kring dödsfall på säbo ser man att i 17 procent av fallen var covid-19 den huvudsakliga dödsorsaken. För den stora majoriteten, 75 procent, pekar man på att infektionen bidragit till att personen avled. Där har faktorer som ålder, skörhet och sjuklighet spelat in.
I övriga fall, 8 procent, bedömer man att annan sjukdom orsakat att personen avled. Totalt har 228 journaler gåtts igenom.

Mycket bra inlägg av Nils Littorin –
Vaccinpass är folkhälsofascism

Medan äldre och multisjuka har förhöjd risk så är Covid-19 inte dödligare än vanlig influensa för en medelålders person, enligt WHO . Influensavaccin rekommenderas i regel inte till yngre, eftersom riskerna, precis som med corona, är försvinnande små. Det betraktas varken som medicinskt motiverat eller kostnadseffektivt.

Ett vaccinpass ska inte förväxlas med krav på vaccination mot Gula febern vid inresa till vissa tropiska länder. Sådant intyg är till för att skydda resenären som har möjlighet att välja ett annat semestermål. Utan vaccinpass blir man däremot fången i sitt eget land, och riskerar på godtyckliga grunder att diskrimineras som misstänkt smittbärare.
Vi rör oss med ilfart mot ett demokratiskt skymningsland där det upplevda hotet från ett virus överskuggar mänskliga fri- och rättigheter vunna under stora offer. Vem vågar dra i bromsen?

Och ett viktigt inlägg från DN, artikel är dock låst nu, men texten finns HÄR
Anita Goldman: Varför är det så tyst om hur pandemin hotar vår demokrati?

På svenska FN-förbundets hemsida kan man läsa:
”Enligt Civicus, en internationell organisation som granskar det demokratiska utrymmet i 196 länder, lever endast tre procent av världens befolkning i länder där mötes-, förenings-, åsikts- och yttrandefriheten respekteras till fullo. Den pågående coronaepidemin används som politiskt verktyg av flera av världens ledare för att införa nya begränsningar och för att rättfärdiga människorättskränkningar med omsorg om folkhälsan som argument.”
Coronaeran utsätter nu även dessa tre procent – som jag utgår från att Sverige inräknas i – för hårt tryck. Genom grava inskränkningar av våra grundläggande rättigheter och genom vaccinationspass, läggs grunden för ett samhälle som delar upp människor i godtagbara och mindre godtagbara. Man påminns om de ökända passen under Sydafrikas apartheidregim. Men den brutalitet som där utövades behövs inte i dag. Med den digitala teknikens glättiga och smidiga hantverk kommer övergången till ett differentierat övervakningssamhälle knappast att märkas.
Big pharma, Big tech och statsapparaten blir den trio som regerar den nya coronaeran, såsom det militär-industriella komplexet regerade efterkrigstiden. Du och jag har lite att sätta emot. I synnerhet när de vars uppgift det är att ifrågasätta och granska är så flata och tysta.

Och en artikel om det som jag tog upp i förra inlägget –
Per Shapiro startar Folkets Radio

 

-

28 feb – Covid och oliktänkarna

Vill verkligen rekommendera en podd. En journalist som har jobbat åt Sveriges Radios P1 har gjort ett program – Covid och oliktänkarna. Det är som public service självklart borde vara, och som de utger sig för att vara, i folkets tjänst. Alla får komma till tals utan att få en nedlåtande etikett klistrad på sig. Befriande att lyssna på, det är så här det borde vara. Programmet var från början avsett för Sveriges Radio, men de ville ändra för mycket så han som gjorde det skapade en egen podd och publicerade det själv. Hoppas verkligen att fler journalister kan ta efter.

https://folketsradio.se

Folkets Radio är ett oberoende forum för undersökande journalistik, analyser och mycket annat. Podden är grundad av Per Shapiro, erfaren grävande reporter, nyhetsjournalist och dokumentärmakare, bland annat för P1 Dokumentär, Kaliber, Ekot och Uppdrag granskning.

Redan från början av pandemin fanns många som ifrågasatte det officiella narrativet från WHO och det började spridas misstankar om en dold agenda. Till exempel att de stränga åtgärderna kort och gott är en förevändning för att raskt stöpa om världen i totalitär riktning. Lockdowns som driver småföretagare, butiksägare och krögare i konkurs sågs som ett beställningsjobb från de ekonomiska jättarna, som (likt Amazon) kommer in och “dammsuger upp” många av de verksamheter som nu går under.
Och masktvånget, kravet på social isolering, hemskolning, distansarbete, och förbudet mot sociala sammankomster, fester, barhäng, kulturliv och sport – dessa åtgärder sågs som psykologiska strategier för att bryta ner människors motståndskraft och göra folk benägna att gå med på vad som helst (läs vaccinera sig), bara mardrömmen tar slut.

De senaste covid-vaccin-biverkningsrapporterna –
Sverige – 85 döda – 474 028 första dosen, 246 603 andra, 720 631 vaccinationer
Norge – 102 döda – 298 000 första dosen, 104 000 andra, 402 000 vaccinationer
Läkemedelsverket säger själva att biverkningar brukar vara underrapporterade –

Frihet Sverige: World Freedom Alliance får se sina värsta farhågor besannade

Vid senaste styrelsemötet med Frihet Sverige kunde man bara konstatera att några av de värsta farhågorna runt corona – som vi tidigare varnat för – nu börjar besannas. Inte nog med att 5000, främst åldringar avled under den första vågen, många av de gavs morfin som palliativ vård. Nu börjar många av de som överlevde i våras drabbas av vaccinationerna. Dödsfall som biverkan av vaccinerna är alldeles för många. Dessa drabbar främst de äldre. Men det finns andra som också drabbas och det är sjukvårdspersonal och de som arbetar inom äldrevården. Det rör sig om allvarliga biverkningar som tvingar dessa att sjukskriva sig.

från samma artikel, Läkemedelsverket om biverkningarna –

De skriver ”Generellt är det känt att det finns en underrapportering av misstänkta biverkningar. Det går inte att dra några slutsatser om hur vanlig eller ovanlig biverkning är utifrån de rapporterade misstänkta biverkningarna”

-

23 feb – Vad har hänt med biverkningsrapporterna efter covid-vaccineringarna?

UPPDATERING 24 feb – jag har uppdaterat diagrammet, inte någonting har hänt i dag heller med biverkningsregistret.
………………………………………………………………………………………………..
UPPDATERING 25 feb – idag har rapporterna kommit igång igen, 8 nya, 85 totalt. Detta är alltså inrapporterade, hur många det är egentligen kan man spekulera om.
………………………………………………………………………………………………..

I förra inlägget skrev jag att 22 döda hade inrapporterats till biverkningsregistret över covid-vaccineringarna, nu är man uppe i 77. Men nu ser det ut som att det skurit ihop sig, man har slutat att uppdatera biverkningarna. I fredags, 19 feb, uppdaterades bara Pfizers pdf-fil, det finns två till nu, en för Modernas och en för AstraZenecas vaccin. Och nu måndag och tisdag har ingenting uppdaterats.
Förra veckan, vecka 7, rapporterades bara 2 nya dödsfall, kan jämföras med de föregående veckorna –
v.6 – 19
v.5 – 11
v.4 – 23
v.3 – 9
(blir 64 för dessa veckor, men det fanns 13 sen tidigare)
Detta faktum lämnar fältet fritt för spekulationer. Kan det vara något annat än att dödsfallen har blivit allt för många, så man fann inget annat sätt än att lägga av med det hela? Det är många nu som får den andra sprutan och biverkningarna efter den sägs vara värre än efter den första. Eller kan det vara så att personen som sköter uppdateringen av rapporterna på Läkemedelsverket är sjukskriven, kanske efter att ha fått covid-vaccinet? Eller…kan det vara så att det inte har kommit några nya inrapporterade biverkningar så man tyckte att man lika bra kan lägga ner verksamheten?

I Norge är man uppe i 93 inrapporterade dödsfall efter vaccineringarna, men där har man bara vaccinerat ca hälften så många som i Sverige. Visst verkar det konstigt att Sverige då skulle ha färre dödsfall än i Norge.

För ca 10 dagar sen blev många sjukhusanställda sjuka efter att ha tagit covid-vaccinet –
Regionen stoppar vaccinering – vårdpersonal sjuk av sprutan
Coronavaccineringen av vårdpersonal i Gävleborg har stoppats hastigt på fredagsförmiddagen efter att vårdpersonal blivit sjuk efter första vaccinsprutan.”
Vården påverkad efter massvaccinering – personal hemma med biverkningar
Under torsdagen genomförde Region Jönköpings län, som först i landet den första stora massvaccineringen mot covid-19 då drygt 500, framförallt vårdanställda, vaccinerades för att testa hur det ska gå till senare när den stora massan ska vaccineras.
Men under fredagen är många vårdanställda hemma sjuka med biverkningar efter vaccineringen, som huvudvärk, feber och trötthet, vilket gjort det ansträngt på vissa avdelningar på länssjukhuset Ryhov.”
Region Sörmland stoppar vaccination av personal – 100 personer fick biverkningar

USA – One-Third of Deaths Reported to CDC After COVID Vaccines Occurred Within 48 Hours of Vaccination

The numbers reflect the latest data available as of Feb. 12 from the CDC’s Vaccine Adverse Event Reporting System website. Of the 929 reported deaths, about one-third occurred within 48 hours.

-

22 jan – 22 döda rapporterade

3 nya döda efter att ha covid-vaccinerats sedan igår, 22 totalt, 79 allvarliga biverkningar. Detta är vad som inrapporterats, det förekommer uppgifter om att alla inte rapporteras. Helt klart görs det stora ansträngningar för att dölja dödsfall och svåra biverkningar. Medierna försöker göra så lite de kan av det, och jag har sett två olika kommentarer på olika ställen från de som jobbar inom vården om att dödsfall efter vaccineringar inte rapporteras.

Man kan notera ett par intressanta saker som kan vara tecken på åtgärder som vidtas för att få det att se ut som att vaccineringarna har positiv effekt.
WHO har ändrat i sina direktiv om hur PCR-tester ska tolkas och användas. Det låter som att man vill få användare att se upp så att det inte blir för många falskt positiva resultat, motsatsen till vad man troligen har gjort hittills, man har velat få det att se så alarmerande ut som möjligt.
Publicerat 20 jan 2021 – WHO Information Notice for IVD Users 2020/05

WHO guidance Diagnostic testing for SARS-CoV-2 states that careful interpretation of weak positive results is needed (1). The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load. Where test results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT technology.
WHO reminds IVD users that disease prevalence alters the predictive value of test results; as disease prevalence decreases, the risk of false positive increases (2). This means that the probability that a person who has a positive result (SARS-CoV-2 detected) is truly infected with SARS-CoV-2 decreases as prevalence decreases, irrespective of the claimed specificity.

USA’s myndigheter har också ändrat lite i sina rekommendationer om Ivermectin som tidig behandling mot smitta, från att vara emot det till att vara varken för eller emot. Vilket kan öppna för mer användning.
NIH Updates its Position on Ivermectin

Lite justeringar i hur PCR-testerna används och mer användning av Ivermectin som förebyggande och tidig behandling, så kanske det snart blir färre ”fall”, dvs positiva PCR-tester, och färre blir svårt sjuka och dör. Och man kan få fram kurvor som visar att en nedgång sammanfaller med när man började vaccinera!

-

20 jan – medierna mörkar om dödsfallen

16 DÖDA EFTER ATT HA TAGIT COVID-VACCINET

när Sveriges Radio rapporterar om det ser det ut så här

40-tal misstänkta allvarliga biverkningar efter vaccination

Bland de över 146 000 personer som vaccinerats mot covid-19 i Sverige har hittills ett 40-tal fått misstänkta allvarliga biverkningar.
Fem fall av anafylaxi – akuta allergiska reaktioner – och två fall av ansiktsförlamning har rapporterats till Läkemedelsverket.
Det här är kända biverkningar sedan tidigare, och utöver dem har flera andra allvarliga tillstånd rapporterats, men där är det oklart om det finns någon koppling till vaccinet.

Det är med ett totalt förakt för undersåtarna som man beter sig så här. Man låter helt enkelt bli att nämna dödsfallen!
57 allvarliga biverkningar stod det dessutom, titta själv på läkemedelsverket.se (man får öppna en pdf-fil en bit ner på sidan)

-

19 jan – fler vaccindöda

Antalet döda efter att ha tagit covid-vaccinet är nu uppe i 15. Det är rapporterade fall, kan det vara så att alla inte rapporteras? Såg en kommentar, någon hade en bekant som jobbar på ett äldreboende där någon hade dött kort efter att ha vaccinerats men det rapporterades inte, man förklarade bort det med att personen ändå var så gammal!
Norge har 29 dödsfall nu, och ca 42 000 vaccinerade (16 jan), antalet vaccinerade i Sverige var för ett par dagar sen 147 000, då låter 15 lite.
Det ser ut som att medierna fått direktiv om att nu sluta rapportera om dödsfall efter vaccineringarna, jag har inte hittat något på Sveriges Radio eller SvT de senaste dagarna. Mycket obehagligt, dödsfall döljs och mörkas. Finns det någon gräns för hur många dödsfall man kan tänka sig att hålla tyst om? Troligen inte, detta är ett projekt som det satsas för fullt på.

I övrigt, antalet döda i covidstatistiken är enormt höga, det var många i november men ännu fler i december, kanske håller det på att avta nu. Jag undrar, hur är det möjligt? Hur kan så många dö? Att man inte använder de mediciner som finns som hade kunnat få ner antalet sjuka och döda betydligt har jag påpekat flera gånger. Men det är ändå konstigt höga dödstal. Är det vaccineringarna mot influensan som började i början av november som satte fart på smittspridningen?
En händelse kan ge en vink om hur lite man gör för covidsmittade äldre innan det är för sent –

”En person sjuk i covid-19 låg på golvet och andades tungt när hemtjänsten skulle leverera mat. Den sjuke lämnades ensam och hann avlida innan ett covid-19-team kom till platsen.”

Teamet som kom var ansvariga för personens vård, det verkar inte som att det var frågan om så mycket vård, eftersom patienten var ensam och så illa däran.

Det har varit otroligt höga covid-dödstal i november och december, vilket syns i det här diagrammet över totala antalet döda i förhållande till folkmängden.

Ändå har det dött färre människor än normalt i åldersgruppen 0-64 år i november och december! Så det är äldre som fått ta smällen hela tiden, i våras, nu nov-jan, och det är även de som dött av vaccineringarna nu! Yngre än 65-70 ser inte ut att ha någon anledning att ta några risker med något vaccin, även om folk inte hade dött av det, och om det hade haft skyddande effekt, vilket man inte vet mycket om.

Sen är här ett intressant diagram över influensafall de föregående åren. Den lila heldragna linjen som störtdyker v.10-11 är förra vårens. Vecka 10 var första veckan i mars, just då som covid-historien drog igång. Kurvan över influensafall har sedan dess krupit på i stort sett noll, det är den tjocka gröna linjen som är nuvarande höst-vinter. Det måste vara så att alla luftvägsbesvär kommer under covid sedan mars 2020.

Det ser precis likadant ut i kurvan över världens influensa från WHO.

________________________________________________________________________________________________

15 jan – covid-sprutorna

Då är injicerandet i full gång. Det som av allt att döma är ett av huvudmålen med covid-kampanjen. Det visas av att man är, och har varit sedan april 2020, mycket måna om att inte medel som hydroxiklorokin används för tidig behandling. Inte heller Ivermectin som de senaste månaderna visat sig fungera minst lika bra, som förebyggande och att sätta in så tidigt som möjligt vid symptom.

Den senaste siffran jag har sett över antalet som har dött efter att ha fått vaccinet är 7, och 13 i Norge.
Som vanligt så påstås det att man inte kan klarlägga att dödsfallen beror vaccinet, så är det i stort sett alltid. Det är otroligt att de kan få hålla med denna häpnadsväckande propaganda för vacciner utan att alla genomskådar det.

7 döda (och 42 allvarliga biverkningar) efter att ett nytt läkemedel använts 2-3 veckor bara, vilket annat medel som helst hade förbjudits direkt!
Tänk om Ivermectin eller hydroxiklorokin hade börjat delas ut åt äldre i mitten av december och använts som förebyggande för att man inte skulle bli smittad och sjuk. Och nu hade 7 av de som fått preparaten dött, tänk hur det hade låtit i medierna, stora rubriker om tidernas katastrof.

Man kan försöka hålla koll på biverkningar på Läkemedelsverkets sida, men de försöker göra det svårt att hitta, man får öppna eller ladda ner en pdf-fil och leta igenom.

Det märks att injicerandet är angeläget och bråttom för herrarna bakom kulisserna, det delas ut extra miljoner för att få regionerna att spruta effektivt, text från pdf från regeringen.se

3.3   Särskild ersättning vid skyndsamt genomförande av vaccination

Särskild ersättning om sammanlagt 700 miljoner kronor kan betalas ut till de regioner som skyndsamt genomför vaccinationerna med hänsyn taget till tidpunkter för leverans till den enskilda regionen. Pengarna fördelas enligt nedanstående modell (a,b,c) med maximalt 200 miljoner kronor till (a), maximalt 200 miljoner kronor till (b) och maximalt 300 miljoner kronor till (c)

a.  Om en region har slutfört vaccinering för 80 procent av personer över 70 år senast den 30 april 2021 så erhålls i efterskott (månaden efter) 20 kr per invånare i regionen. Om levererade doser till regionen inte varit tillräcklig för att möjliggöra en vaccinationsgrad på 80 procent förlängs mätperioden med två ytterligare veckor åt gången.

b.  Om en region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år och äldre senast den 30 juni 2021 så erhålls i efterskott (månaden efter) 20 kr per invånare i regionen. Om levererade doser till regionen inte varit tillräcklig för att möjliggöra en vaccinationsgrad på 70 procent förlängs mätperioden med två ytterligare veckor åt gången.

c.  För varje vecka tidigare än den i (b) angivna tidpunkten som en region har lyckats med att vaccinera 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år och äldre så erhålls i efterskott (månaden efter) 15 kr per invånare i regionen.

Överenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter medel för ändamålet under 2021.

Ytterligare 5,5 miljarder för testande! Vad kan ligga bakom detta? Är det så att man sprider covidsmitta med tester? Det skulle kunna vara en förklaring till den stora spridningen och till de osannolikt höga dödstalen. I kombination då med att man inte ger de mediciner för tidig behandling som finns. sverigesradio.se

Regeringen skjuter till ytterligare 5,5 miljarder kronor för testning och smittspårning av coronaviruset.
Vi vill skicka signalen att testning kommer att vara viktigt ett bra tag framöver, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Bara de här 5,5 miljarderna hade räckt för att dela ut förebyggande medicin åt riskgrupper, det hade blivit ca 1000 kr per person åt halva landets befolkning, det hade räckt långt.

Simone Gold från Americas Frontline Doctors håller ett 1 timmes anförande om covidvaccinet och om bakgrunden till det.
(ser ut som att videon plockats bort från youtube, se här – https://www.americasfrontlinedoctors.com/the-stand-the-truth-about-the-covid-19-vaccine.html

-

26 dec – Hotet om en pandemilag

Det känns som att vi är nära full fascism nu, ”man” är desperata med att få sätta igång att injicera och en ny hotfull lag ska hetsas igenom. Det finns en pdf-fil om detta att hämta på sidan som det länkas till här, som är obligatorisk läsning för alla medborgare. De som lagt ner ett stort jobb på detta på National Health Federation Sweden är värda beundran och tacksamhet.
thenhf.se – Vad riksdagsmännen skulle önska att de visste om Pandemilagen/Covid-19

Ärade riksdagsledamot!
Du har kallats in under din julledighet, för ett brådskande beslut. Frågan är om du har hunnit sätta dig in i frågan ordentligt. Kan du ansvara för de konsekvenser som ditt beslut leder till, om du skulle rösta för att frånta medborgarna deras grundlagsskyddade fri- och rättigheter, vilket dels är olagligt och dels kan resultera i en samhällskollaps när människor inte längre kan försörja sig? Är smittan så pass farlig som det görs gällande? Har du betraktat siffrorna utifrån olika perspektiv? Vad vet du om Covid-vaccinet?
Vi har fördjupat oss i olika aspekter beträffande detta, och vi delar gärna med oss av vår kunskap till dig och dina kollegor i Riksdagen.
Både JO och Advokatsamfundet har i sina respektive remissyttranden redan kritiserat och varnat för Pandemilagen.
Vi ber dig att noggrant läsa igenom vårt remissyttrande, innan du tar ställning och röstar om Pandemilagen. Pandemilagen är till sin utformning olaglig (enligt flera konventioner), att rösta för den likaså (enligt Romstadgan).
Ta del av vårt bifogade remissyttrande! Michael Zazzio är domare i den internationella tribunalen Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice som dömer baserat på Romstadgan. Detta beskrivs även i det bifogade remissyttrandet

dagensjuridik.se – ”Förslaget till ny covid-19-lag bör förpassas till historiens skräphög”

I dess nuvarande utformning är förslaget på covid-19-lag ett dokument som helst redan idag bör förpassas till historiens skräphög. Dokumentet är inget regeringen bör vara stolt över och att regeringen nu dessutom vill skynda på förslaget och söka få till beslut under juluppehållet är graverande.

Här är en intervju med Mikael Nordfors, läkare som är öppen för alternativa behandlingar och som därmed jagas av myndigheterna. Om olika aspekter av covidläget, bl.a. uppgifter som tyder på att man har lättare att bli smittad av covid om man fått influensavaccin.
Ca 25 minuters video på – www.brighteon.com/9b398da6-1b55-46be-8836-733015148f26 – eftersom intervjuarens, Ulf Bittners soundcloud-kanal blev nedstängd nyligen!

En annan som censuren slagit till mot är Vladimir Zelenko, han som var en av de första att använda hydroxiklorokin mot covid, hans twitter-konto stängdes. Här är hans nya webb-sida – www.vladimirzelenkomd.com

-

11 dec – varför dör så många?

Hur kan man ha så många döda i covid-statistiken nu? Man är uppe i ca 50 per dag sen i slutet av november. Även om man får räkna med att de tar med så många de kan i statistiken som dör i huvudsak av annan anledning, om de också har positivt covid-prov, så dör många enligt SCB’s statistik över totala antalet döda oavsett orsak. Det har kommit uppgifter i medierna om att man på sjukhusen är bättre på att vårda covid-patienter nu jämfört med i våras, t.ex. ger man astmamedicin med kortison, man ger blodförtunnande och man använder inte respirator så mycket, hellre syrgas.

Sveriges Radio 24 november

Andelen som dör i covid-19 har gått ned drastiskt. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Av de som hamnar på sjukhus dör hälften så många nu jämfört med i början av pandemin.
– Det kanske viktigaste är lärdomen att blodproppsförebyggande läkemedel hjälper patienterna. Och i mitten av juni blev det klart att kortisonbehandling ger patienterna ett bättre resultat också, säger Thomas Lindén, avdelningschef på socialstyrelsen.
Studien har tittat på de drygt 18 000 patienter som vårdades med covid-19 på sjukhus perioden mars till oktober. Både dödligheten och andelen som behöver intensivvård har minskat drastiskt.
I mars var andelen som behövde intensivvård 20 procent jämfört med 9,1 procent i oktober.

Sveriges Radio 7 december

Antalet dagar en covidpatient vårdas på iva har nästan halverats jämfört med i våras, från 16 till 9 dagar, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

– De blir inte så superinflammatoriska som de blev i våras. Även om det kommer två patienter varje dag, så blir vi av med en eller två om dagen, och det är hoppfullt, säger Karin Frisell.

Förutom bättre medicinering, och att de lärt sig vilka som kan klara sig utan respirator, tror överläkare Magnus Gisslén att en annan faktor som förkortar vårdtiden är att fler patienter snabbare söker vård.
– Vi har noterat att många patienter som söker sjukvård och läggs på sjukhus nu kommer lite tidigare, innan de blivit så sjuka. Och i många fall kan man förbättras snabbare och kan gå hem snabbare. Sen ska man komma ihåg att man uppmanades av sjukvården att vänta vilket var lite olyckligt.

Man uppmanades i våras av sjukvården att vänta, vilket var lite olyckligt, ja det kan säga, lite olyckligt.
Ändå dör så många! Det verkar misstänkt. Det drivs på väldigt med vaccinerna nu, är det så att man ser till att många dör för man måste hålla skrämseln uppe, vaccineringarna är det viktigaste? Även om det är så att många är smittade nu, så skulle inte så många behöva dö, tycker man.
Och det ser ut som att det är de äldre nu igen som dör.
Sveriges Radio 29 november

Av de som dog i covid-19 under perioden 26 oktober fram till 23 november så bodde hälften i särskilda boenden, alltså äldreboenden. Därtill var det ytterligare en fjärdedel som hade hemtjänst. Det framgår av statistik från Socialstyrelsen, som Ingmar Skoog sammanställt.
Det förhållandet – att tre fjärdedelar av de som avlider i covid-19 finns inom äldreomsorgen – har inte ändrats sedan i våras.

Går det fortfarande till som det gjorde i våras?
Från Dagens Nyheter 9 december

Det var bara en person per avdelning som testades. Om den patienten var positiv klassades alla med minsta förkylningssymtom som ‘misstänkta’ och fick palliativ vård, utan tillsyn av läkare”, berättar en sjuksköterska på äldreboendet Hammarhus i Göteborg för DN.

Sen kan vi komma till det som jag brukar tjata om, det finns fungerande behandlingar att sätta in på ett tidigt stadium, som undanhålls, inte används! Man låter avsiktligt betydligt fler dö än vad som behövde vara fallet. T.ex. hydroxiklorokin, läkemedelsverket gick i början av april ut med att detta skulle inte användas vid covid-behandling. Igen i maj gick man ut med en påminnelse –
Påminnelse om riskerna med klorokin och hydroxiklorokin vid behandling av covid-19

Läkemedelsverket har tidigare uppmanat sjukvården att endast behandla patienter med covid-19 med klorokin och hydroxiklorokin inom kliniska studier. I övrigt bör dessa läkemedel endast användas för godkända indikationer.
Sedan den 2 april är utlämnande på recept av klorokin och hydroxiklorokin begränsad genom Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS-2020:11) om tillfälliga begränsningar av förskrivning och utlämnande av vissa läkemedel. Föreskrifterna gäller till och med den 31 oktober 2020.
I Sverige pågår för närvarande inga kliniska studier av covid-19-patienter där hydroxiklorokin eller klorokin ingår.

Vad hände efter den 31 oktober? Kom det någon ny föreskrift? Jag har inte sett något om det. Förlängde man den som gällde, eller upphörde den men man sa inget om det? Skulle inte tro att det används nu heller.
Det har nu kommit fram så många exempel på lyckade behandlingar med hydroxiklorokin plus zink så det finns ingen ursäkt för att inte använda det nu.
Sen kom i augusti information om Ivermectin, som verkade minst lika verkningsfullt, och de senaste veckorna har det kommit fram fler exempel och studier som bekräftat de positiva resultaten.
Det finns fler behandlingar som kunde ges, t.ex. borde D3-vitamin och c-vitamin ges som förebyggande, särskilt åt äldre.
Och hade man gett hydroxiklorokin eller Ivermectin som förebyggande åt äldre, och satt in så fort någon har symptom så skulle av allt att döma ganska få behöva dö.
Jag har delat många länkar om dessa medel i tidigare inlägg, och man kan gå in på covexit.com och bläddra neråt så får man en hel del att ta del av.
Det är en stor skandal att dessa medel inte används, och en stor skandal att man låtit äldre dö i onödan, och fortfarande gör?
Och helt otroligt att det är så tyst om detta.

-

8 dec – tal till nationen

Det står nog klart för de flesta nu att styret av vårt land kontrolleras av makter som helst håller sig bakom kulisserna, och att dessa med hjälp av de marionetter som syns utåt nu har passerat en gräns. Som exempel reglerna om inskränkningar i rörelsefrihet och mötesfrihet som införts med en smitta som ursäkt, och en offensiv som siktar på att få alla injicerade med något som det finns all anledning att vara misstänksam mot.
Jag gör mig nu till röst för ett folkligt övertagande, hur det ska gå till vet jag inte, men något måste göras. Folket måste gå samman, enas i en kamp för att rädda landet.

Så här föreslår jag, slut upp bakom det här eller kom med invändningar och egna förslag!

Corona-situationen

Vi kommer nu att se till att i första hand äldre får medicin som förebyggande mot covidsmitta. Det handlar om hydroxiklorokin och Ivermectin, båda ska ges tillsammans med zink, dessutom rejäla doser med D3-vitamin och c-vitamin.
Dessa kan också användas som behandling i det tidiga stadiet av smitta, för att försöka få stopp på virusförökningen.
Behandlingar ska alltid följas upp noggrant för att justeras och anpassas om det inte går i rätt riktning.
Om inte symptomen blir klart bättre på ett par dagar är det ofta lämpligt att sätta in astmamedicin med kortison, och blodförtunnande medicin. Och det finns flera andra behandlingar som visat på lovande resultat.

Att döma av erfarenheter från platser där dessa behandlingar använts så finns det anledning att hoppas att sjukdomsläget ska förbättras ganska snabbt. Målet är att sjukdomen inte ska utvecklas dithän att sjukhusvård behövs.
Det finns rapporter om två olika äldreboenden, ett i Kanada och ett i Frankrike, där man fått utbrott av skabb i år. De har fått behandling mot detta med ivermektin-medel, ungefär samtidigt har boendena fått in coronasmitta, och få blev smittade, de flesta med milda symptom och ingen dog. Dessa exempel är naturligtvis inte de enda som pekar mot att dessa medel har effekt, det finns många erfarenheter som visar på bra resultat. Vi har gjort en sammanställning med länkar för den som vill studera vidare med exempel och information.
Detta är en viktig del av det nya, invånarna ska uppmuntras att vara delaktiga i hur samhället sköts, uppmuntras att informera sig själva.

Läkare ska inte längre hållas i ledband av läkemedelsbolagsmaffian, det är en stor skam som det har varit. Det finns många behandlingsmetoder som har undanhållits och motarbetats pga ett genomkorrupt system där storbolagens, storfinansens intressen styr.
Troligen kan de här medlen hjälpa även mot den årligen återkommande influensan. Betydligt färre kanske behöver dö varje vinter som följd av influensa.

En annan sak är PCR-testerna, av allt att döma är de inte av något värde i den här situationen, tvärtom, de kan ge en falsk bild av smittspridningen, de ger ofta inte tillförlitliga svar. Frågan är om det inte är bättre att gå efter symptom, man ger behandling genast och antar att det är covidsmitta. Och om många har influensa- eller covidsymptom i ett visst område så rättar man beteendet efter det. Man är extra noga med att ge hydroxiklorokin och Ivermektin, zink och D3- och c-vitamin i förebyggande.

Vaccinerna – Det finns många som har allvarliga invändningar och varningar när det gäller de här covidvaccinerna, dessa röster ska få komma fram och bemötas på ett respektfullt sätt. De som efter att ha lyssnat även på de som varnar för vaccinet ändå vill ta det, får göra det, men på eget ansvar. Staten tänker inte ställa upp som garant för ersättningar åt de som ev får skador eller biverkningar av vaccinet!

Det är en tuff uppgift vi har framför oss, mycket som ska tas itu med. Men nu finns det anledning att se verkligt ljust på framtiden. Förhoppningsvis ska coronaviruset bli hanterbart i och med att de här medlen nu sätts in som förebyggande och för tidig behandling.

Och dessa och andra behandlingar som tidigare hållits tillbaka ger hopp om att inte bara det här covidviruset utan även andra sjukdomar ska kunna hanteras på ett bättre sätt framöver.

Det vi måste göra nu är att tillsätta en sannings- och försoningskommission, en grupp av människor som får ha ansvar för landet utan att styra i en viss riktning, inte stifta några nya lagar utan att göra hela befolkningen involverad, hur detta ska gå till är en av de saker vi har att ta itu med. Det kommer troligen att ta några år med denna procedur, vi måste renovera administrationen och styret av vårt land från grunden.
Hela folket måste nu hjälpa till, komma med förslag hur detta ska gå till, folk måste fås att bli delaktiga, att engagera sig. Vilka vill ni ska ingå i kommissionen? Hur stor ska gruppen vara? Hur ska beslut fattas?

Och all info och kontakt om detta måste ske utanför de stora medierna, public service och andra, de måste städas ur från grunden först. De är troligen det största problemet, anledningen till att vi hamnat där vi är idag. Detta är ett annat område där folk måste komma med förslag, hur ser verkligt fria och oberoende medier ut? Har vi sett exempel på sådana någon gång? Eller ska medierna bara sluta låtsas att man är oberoende och neutrala, bara det klart deklareras vilka ideologier och intressen man för fram?

OK svenska folk! Det finns massor av områden att ta itu med, nu hjälps vi åt med det här.

_____________________________________________________________________________________

6 dec – mer positivt om Ivermectin

Goda nyheter. Video från USA den 4 december, ett läkarteam vill ha hjälp att nå ut med att de har en effektiv behandlingsmetod mot covid, Ivermectin. Detta medel har använts i 30-40 år, är väl känt, har inga svåra biverkningar, är billigt, och har visat sig ha bra effekt mot den här smittan som vänt upp och ner på hela världen!
Vi behöver inte vara isolerade och sitta och vara rädda och vänta på ett vaccin. Det är bara för ansvariga myndigheter att sätta igång NU och se till att få det här tillgängligt i vårt land så att läkare kan skriva ut det. Det passar utmärkt att ge till äldre som förebyggande, särskilt på äldreboenden. De här läkarna säger att det fungerar som förebyggande, som behandling i det tidiga stadiet då virusförökningen ska hejdas, och även i senare allvarligare läge som inflammationshämmare.
Vad jag har kunnat se i FASS finns medlet i vårt land för människor bara som en kräm för hudproblem. Det finns tabletter för maskinfektion, med det står ”ej tillgängligt” på dom, och det finns som avmaskningsmedel för hästar. Det ska finnas flera olika ivermektin-preparat för människor, t.ex. Stromectol.
Det här teamets webbsida – covid19criticalcare.com

Chris Martenson är lika entusiastisk över Ivermectin, efter att ha läst studier om det.
Chris Martenson, PhD, Hails Ivermectin as Silver Bullet

-

3 dec

Nu skenar antalet döda i covid-statistiken igen! Och det slår även igenom i SCB’s statistik över totala antalet döda, som det ser ut nu kommer stapeln för årets november i diagrammet som finns i inlägget 24 nov nedan, att bli minst lika hög som för 2016. Så man kan inte förklara hela uppgången med att man får in de som dör av annan anledning i statistiken, med hjälp av den omfattande testningen. Vad ska man tro? En andra våg var väntad, helt klart är vaccinerna en av huvudsakerna med kampanjen, så ”de” måste hålla rädslan uppe. En sak att tänka på är att man startade vaccineringar av äldre mot den vanliga influensan kring 1 november, och uppgången i antalet döda kommer just då. Anställda inom äldrevården skriver på facebook att många äldre får influensasymptom efter vaccineringarna och vissa dör. Frågan är om man gör som i våras på äldreboenden, att man är snabba att ge upp och ger morfin istället för att ge de sjuka en chans med behandling? Det ser misstänkt ut.
Om man tittar på ett diagram över covid-döda i Skåne

Skåne hade inte fler döda än andra år i våras, när det gäller totala antalet oavsett orsak. Uppgifter i medierna säger att man på sjukhusen i Sverige blivit bättre på att behandla covidpatienter, man ger t.ex. astmamedicin med kortison och blodförtunnande, och att hälften så många på intensivvård dör nu jämfört med i våras. Skulle man inte ha fått del av kunnandet i Skåne? Kan man inte tro. Det är i huvudsak äldre som dör nu liksom i våras. Vecka 45 är första veckan i november. Här är ett inlägg från september –
Starkare influensavaccin för äldre

Fyra regioner; Skåne, Stockholm, Sörmland och Gävleborg, har beställt högdosvaccin för att influensavaccinera äldre som bor i särskilt boende.

Jag skulle inte utesluta att detta är en stor del av förklaringen till den våldsamma och plötsliga uppgången. PCR-testerna vet man att de kan missbrukas, kör man tillräckligt många cykler av förstoring så kan man få i stort sett alla positiva. Vad jag har sett så har inte myndigheterna gett något svar på hur många gånger proven förstoras upp i Sverige.
Här påstår någon som heter Peter Andrews detta –

Many people will be aware that their results have a lot to do with the number of amplifications that are performed, or the ‘cycle threshold.’ This number in most American and European labs is 35–40 cycles, but experts have claimed that even 35 cycles is far too many, and that a more reasonable protocol would call for 25–30 cycles.

När äldre får influensasymptom efter influensavaccineringen kanske man tar covidprov och kan på så sätt få in dom i statistiken över covid-döda?
Vad man nog kan slå fast är att de mediciner som finns och som visat sig fungera bra för att förhindra att coronasmitta får ett allvarligt förlopp inte används. Exempel är hydroxiklorokin och Ivermectin. Dessa skulle sättas in som förebyggande för äldre och riskgrupper nu när smittspridningen är stor. Men covid-vaccin-agendan får inte hotas?

Här är en ny artikel som visar på att det hade gått att få ner dödstalen betydligt bland äldre om man hade velat. På ett äldreboende i Frankrike fick man utbrott av skabb i mars, 69 boende och 52 personal behandlades mot det med Ivermectin-medel. Ungefär samtidigt fick man covid-smitta på boendet, 11 av dessa 121 blev smittade, 7 boende och 4 personal, de flesta med milda symptom, en fick sjukhusvård, ingen dog. Dödstalen på andra boenden i trakten var 4,9%. Could Scabies Save you from COVID-19?

-

29 nov –

Två kvinnor tog 2019 kontakt med Linda Karlström, som föreläser om risker med vacciner, och frågade om hon ville ställa upp på en filminspelning som de skulle göra i privat regi. De utgav sig för att vara vaccinkritiska, och de träffade Linda flera gånger och de hade en vänskaplig relation. I oktober nu 2020 skulle de göra en sista inspelning, då avslöjade de båda kvinnorna att de jobbade åt SVT! De har under den här tiden fört ämnen på tal som brukar benämnas som kontroversiella, säkerligen med avsikten att få Linda att säga sådant som de kan använda för att karaktärsmörda henne!
Det är om sådana människor man vill använda uttryck som ”huggormars avföda”. Vem ligger ytterst bakom sånt här? De som lät sig köpas för att utföra detta får ju ta ansvar för vad de gör själva, men vem kom med idén?
Jag tror att programmet som blev resultatet ska sändas nu på tisdag, 1 december. Var det någon som visste redan 2019 att en vaccineringskampanj skulle komma nu som beställde detta jobb? Någon som är oerhört angelägen att få injicera så många som möjligt med något mycket suspekt.
Läs om detta här –
https://vaccin.me/2020/11/20/svenska-kyrkan-emelie-simmons-svt-malin-olofsson-karaktarsmord/
https://newsvoice.se/2020/11/emelie-simmons-malin-olofsson-svt
och lyssna på en intervju med Linda Karlström –
www.spreaker.com/user/10042798/68rcb-linda-karlstroem-om-sin-kommande-u

En video med en amerikansk forskare som har en del att säga om de här covid-vaccinerna, vid tidigare försök att göra coronavacciner har försöksdjur dött när de utsattes för levande virus efter att de fått vaccinet, nu hoppar man över djurförsöken. Mediciner som stoppar virusförökning fungerar på covidviruset. Varför är man då så angelägna att sådana mediciner inte används!?
Dr. James Lyons-Weiler at PA Medical Freedom Press Conference 20 okt 2020
( länk till en bitchute-kopia om youtube tar bort videon – https://www.bitchute.com/video/eGKyah7Dkoj1/ )

Och på tal om tidig behandling av covid, man kan ta del av ett senatsförhör i USA som en senator som förespråkar sådan behandling ordnat, här –
Video: Senate Hearing on COVID-19 Outpatient Treatment

Deltagare som expertvittnen bl.a. Peter McCullough, Harvey Risch och George Fareed, några av dessa har jag uppmärksammat i tidigare inlägg.
Intervjuer med dessa och andra finns här – covexit.com

-

24 nov

Det har nu kommit lite fastare siffror över totala antalet döda i november, så att man kan se hur den våldsamma uppgången i covidstatistiken slår igenom. Än så länge syns ingen högre dödlighet än normalt.
Antalet döda första halvan av november, årets siffra kommer att gå upp när rapporteringarna blir fullständiga, frågan är om den kommer att nå 3600 (UPPDATERING – 3695 är siffran i SCB’s rapportering den 30 nov – 3748 efter rapporten den 7 dec) –
2015 – 3604
2016 – 3680
2017 – 3643
2018 – 3467
2019 – 3631
2020 – 3338

Kanske kan man göra en uppskattning att årets stapel för november kommer att bli ungefär lika hög som förra årets, den ljusblå.
Man får alltså en lite annan bild av detta än när man ser de chockerande kurvorna från covidstatistiken. Kan det vara så att man har tagit så många covidtest att man får med många som haft positivt svar men dött av andra orsaker, och då kan tas med i covidstatistiken?
Diagrammet och siffrorna ovan kommer från – https://scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/

Vårens höga dödstal är en annan sak. Idag har granskningen från Inspektionen för vård och omsorg av hur det gick till på äldreboendena presenterats (AftonbladetSveriges RadioSVT). Vad jag har sett så är den förvånansvärt hård i sin kritik, jag trodde att de skulle försöka sopa det under mattan mer. Den bild man tidigare fått verkar stämma, det har gått brutalt till. Man har mer eller mindre avlivat äldre som fått covidsymptom. Ett citat från en artikel från Newsvoice jag länkade till i förra inlägget
Det finns sakkunniga som anser att 87 procent av dem som har rapporterats döda i Covid-19 på äldreboendena i själva verket vanvårdades till döds.
Då finns det fog för uppskattningen att årets överdödlighet hittills på ca 1000 personer jämfört med ett medeltal för de fem föregående åren är självförvållad. Inte omöjligt att så många hade kunnat räddats om de fått den vård som hade behövts, och då handlar det inte om att lägga mycket gamla i respirator.
Sen kan man fundera över vad det hade kunnat innebära om man hade tillåtit de mediciner som visat sig fungera bra om de sätts in på ett tidigt stadium av smitta, som jag tagit upp så mycket i tidigare inlägg. Om Läkemedelsverket t.ex. hade låtit bli att gå ut med direktiv i början av april om att hydroxiklorokin inte ska användas i covidbehandlingen. Redan 2005 fanns studier som pekade mot att hydroxiklorokin kunde ha effekt på SARS-virus, så det är säkert ingen tillfällighet att hydroxiklorokin motarbetas!

Ett diagram till, hur det ser ut om man zoomar ut lite och får med hela bilden, inte bara hypnotiseras av den blå uppgången i nedre högerkanten.

Från twitter – https://twitter.com/JohnDStats/status/1330551943429836805?s=19

-