7 sep el-pris-katastrofen

Sedan 2011 har Sverige producerat mer el varje år än vad som har använts i landet. Åren 2019 var överskottet 26 000 GWh och 2020 25 000 GWh (har inte sett siffror från 2021). Åren 2001 till 2010 var överskottet som mest ett år 7 400 (2005). Annars användes mer el än vad som producerades i landet vissa år, 2003 var det minus 12 800 GWh, det som fattades importerades.
Så… det är knappast brist på elproduktion som orsakar de groteska elpriserna.
Titta själv på intressant statistik från SCB

För några dagar sen fick regeringsrepresentanter plötsligt rycka ut en lördag för att hålla presskonferens och förklara att man ger "likviditetsgarantier" på 250 miljarder åt elbolagen! Va!? Om det är några som behöver ekonomiskt stöd så är det väl de som drabbas av elbolagens osannolikt höga priser, medborgare och företag. Här är ett par värdefulla inlägg som förklarar.

Ulf Sandmark – Staten skall inte garantera spekulation i elpriser eller i bankerna före allt annat!

Regering och riksdag ska idag sätta 250 miljarder kr i pant för spekulanter på en avreglerad elmarknad som gått överstyr och skapat absurda priser och svängningar. Det finns ingen anledning att acceptera denna enorma summa för att hålla igång hela den överbyggnad av spekulation i elpriser som lägger helt onödiga extra kostnader för prissäkringar av elräkningarna. Prissäkring är en slags derivataffärer som görs helt spekulativt med stora risker på stora underliggande värden vilka kan skapa enorma extra prissvängningar. I hela finanssystemet har derivaten en sådan stor påverkan på priser på råvarupriser som el och på räntor och valutor att de betraktas som systemkritiska och går före allt annat. Med före allt annat menas, att derivatens finansiella stabilitet går före vård, skola, omsorg, försvar, investeringar och alla medborgares välfärd och framtid. Det har alla partier bundit upp sig till och det är det som gör att Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Max Elgers på en helg tvingas hosta upp 250 miljarder kr i garantier. Regeringen vågar inte ta itu med den gigantiska spekulationen, och ljuger därför om orsaken till de höga gaspriserna som de skyller dem på ett ryskt energikrig Detta trots att Ryssland varit beredd att förse Europa med all den gas som önskas och t.o.m. låtit Gazprom bygga den helt nya gasledningen Northstream 2. Bristen på gas beror inte på Ryssland utan på Sverige, EU och USA som infört sanktioner mot rysk gas och olja, och vägrat tillåta användningen av den nya gasledningen.

Sanningen är att den stora derivatkrisen som förorsakat det svenska miljardpaketet till elbolagen, kunde ha undvikits om de svenska regeringarna kunnat släppa sitt marknadsliberala spekulationsinriktade elhandelssystem och stängt Nordpol. Ryssland har faktiskt försökt hjälpa Västländerna att eliminera spekulationen genom erbjuda långsiktiga gasavtal med garanterade leveranser, vilka dessutom skulle givit lägre elpris än de spekulationsdrivna ockerpriserna vi ser idag. En mer ändamålsenlig åtgärd från regeringen för att säkra lägre bränsle- och elpriser är därför att omedelbart avbryta sanktionerna mot Ryssland och säga åt Tyskland att öppna kranarna för Northstream 2 och tillåta svensk import av rysk gas, olja, konstgödsel, cement och andra nödvändiga el- och gaskrävande varor för folkförsörjningen, med långsiktiga avtal till fasta priser. Regeringen och Riksdag måste dessutom förbjuda Vattenfall att prissäkra sina elavtal med spekulativa derivatavtal, och andra elbolag skall meddelas att staten aldrig (mer) kommer att garantera deras derivatavtal heller. Vattenfalls verksamhet är så stor att de kan försäkra sig själva.

Bengt Ekenstierna som har jobbat inom elbranschen i många år och hos EON ligger bakom den modell som vänsterpartiet nu driver. Hela artikeln finns här – Ny modell kan sänka elpriset: "Så enkelt är det"

När Bengt Ekenstierna tar emot i sin trädgård ritar han en exponentiell kurva för att visa hur Bekenmodellen fungerar. Kurvan visar hur elpriset i Sydsverige sätts utifrån prisbud från olika elproducenter. – Det är som att fylla en tom spann med vatten. Först hämtar du skopa efter skopa med vatten från olika håll. De första är billiga, men den allra sista skopan kan vara väldigt dyr. Med de marginalpriser som gäller på el- och råvarumarknaderna får svenska elkunder betala för all el till detta höga pris, förklarar han.
Att den sist sålda kilowattimmen avgör priset är särskilt tydligt i Sydsverige. Här förbrukas inte all den el som hämtas från nordligare delar av Sverige. Elprisområde SE4 är ju även en region for export och transit av el. -När Sverige exporterar el måste elkablarna till Tyskland under korta perioder även fyllas med el som når SE4 via elkablar från Polen, Danmark eller Litauen. Den kan vara riktigt dyr och höjer marginalpriset i SE4 till orimlig nivå, säger Bengt Ekenstierna.
För att visa orimligheterna ritar han snabbt ett diagram över hur elpriset kan stiga längs långa transportvägar: El som kostar 17 öre per kWh i Norrbotten (SEI) ökar i pris när den via elprisområde SE2 och SE når Sydsverige (SE4). Väl i Skåne blir elpriset 60 öre per kWh eftersom kapacitetsavgifter tillkommer vid tre interna svenska gränspassager. Priset i Skåne höjs dock ytterligare eftersom en del av strömmen säljs dyrt till Tyskland. Den exporten höjer egentligen inte priset, men eftersom det krävs tillskott av el från Litauen för 150 öre per kWh för att klara Tysklandsexporten så höjs elpriset till denna nivå också i SE4 Säljpriset till Tyskland stiger därefter till 270 öre eftersom det där finns ännu högre interna säljbud
-Här går Bekenmodellen in, förklarar Bengt Ekenstierna och pekar på en punkt på sin första kurva,
-Om Svenska kraftnät kan sälja el för 60 öre per kWh i Sydsverige, men ändå få 270 öre per kWh på exporten till Tyskland skulle Sverige inte drabbas av elprischock, säger han.
Enkelt uttryckt kan man säga att med Bekenmodellen påverkar exportpriset på el inte det inhemska svenska priset. Det handlar inte om att förbjuda eller fördyra svensk export, utan att säkra fortsatt modesta Sverigepriser.

Nej till EU – Gå ur EUs energiunion

Men inget parti pratar tydligt om ”elefanten i rummet” som är att riksdagspartierna utan någon som helst debatt beslutade att Sverige skulle gå med i EUs energiunion ACER 2009. Det innebär att Sverige ingår i EUs elmarknad och elpriset bestäms av det dyraste energislaget, i dag det höga gaspriset, som spiller över på framför allt de svenska elprisområden 3 och 4.
Marknadsförsvarare, som Svenska Kraftnät och ACERs kontrollmyndighet i Sverige Energimarknadsinspektionen, anser att de olika elprisstöden och Vänsterpartiets Sverigepris strider mot EU-rätten. Enligt marknadslogiken skall konsumenter kunna avstå att köpa en produkt. Men rätten till el är en essentiell samhällelig bastjänst som ingen kan avstå ifrån om ett modernt samhälle skall fungera.
Folkrörelse Nej till EU kräver att Sverige måste ta strid med EU för att utträda ur EUs energiunion ACER och återgå till ett genomsnittligt elpris som motsvarar produktionskostnader i Sverige. Före EU-inträdet levererade Vattenfall och andra lokala svenska elproducenter billig el till konsumenter och företag.

Se en video på youtube med Carolina Sundell – Detta bör alla veta – "Den Stora El-bluffen"! Marknaden räddas istället för medborgarna

Den sittande regeringen tänker tillsammans med Riksbanken och generaldirektören för Finansinspektionen, lösa ut elproducenterna på bekostnad av medborgarna. Mitt tal till alla väljare som tänker rösta den 11:e september. Den stora hemligheten inför valet är att den styrande politikerklassen till alla pris tänker bibehålla finansklassens makt på bekostnad av medborgarnas väl och ve. Politikerklassen tillhör samma klass som den finansiella eliten gör. De önskar bevara finansiella värden för att de äger finansiella tillgångar. Realekonomin, där löntagare sliter för sin inkomst, står i rak motsats till den finansiella ekonomin, där det spekuleras med fiktiva värden. På de finansiella marknaderna går det att erhålla avkastning i sömnen. Det är inte svårt att föreställa sig att det skikt av samhället som får avkastning i sömnen drömmer om att behålla den ordning som möjliggör just detta. Stötta det journalistiska arbetet, mer information på: carolinasundell.se

-

Annons

Skriv här

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: