bankpaniken

UPPDATERING

Ny artikel från larouche.se – EU-toppmötena godkände Cypernmodellen

Precis som befarat godkände svenska regeringen att bankerna skall kunna ta företagens bankkontopengar så att vanliga löner och annat inte kan betalas. Företagen skall dö och strax efter dem också människorna utan försörjning. Toppmötet för EU:s finansministrar och därefter regeringscheferna bestämde att bankernas förluster skall kunna täckas med de pengar de har närmast till hands, nämligen pengarna på kundernas bankkonton. Insättningsgarantin gäller men för företag är 100000 euro en småsumma, när löner och varor skall betalas.

Liksom alla de andra på EU-mötena försökte Borg och Reinfeldt att i efterhand börja presentera den nya redan beslutade politiken och vad den betyder. De försökte få det att se mer aptitligt ut genom ljuga att skattebetalarna skyddas på detta sätt i bankkriser. Banker skall först i andra hand, sedan kundernas pengar tagits, tillföras skattepengar från staten. Men är inte löntagare och bankkunder samma skattebetalare? Vilka skatter kommer in när företagen drivs i konkurs och löntagaren inte kan få sina löner i nästa bankkris?

Den moderatledda regeringen har satt ett maskineri på plats för att, när bankerna kräver det, driva stora delar av näringslivet i konkurs och kasta stora delar av befolkningen ut i svält och misär. Prioriteringen för denna regering har hela tiden varit att bankerna skall ha prioritet och bankdelning skall stoppas. Nu handlar det inte bara om att hålla tillbaka utbyggnaden av Sveriges infrastruktur, industri och bostäder med åtföljande förödande massarbetslöshet speciellt för stora delar av ungdomen. Nu skall bankerna även kunna få ta maten från bordet för dem som fortfarande har arbete.

slut på uppdateringen _________________________

I förra veckan kom det här beskedet – sverigesradio.se – EU:s finansministrar eniga om krisande banker

Kommer någon att tvingas riskera sina pengar i svenska banker nu?

– Det kommer vara en ”bail-in”-lösning (Bankerna i första hand, räddas med hjälp av egna resurser, aktieägare eller rent av insättare.) som gäller för alla europeiska banker, den kommer också gälla för svenska banker. Så att också de som finansierar bankerna får bära en del av riskerna i samband med allvarliga kriser, det här gäller då banker som går mot väldigt lågt kapitalteckningskrav, fortsätter Anders Borg.

svd.se – Nattlig uppgörelse om bankavveckling

Även om det i första hand är aktieägare och finansiärer som tvingas skjuta till pengar så finns också risken för den som har mer än 100 000 euro i en krisbank.
Svenska företag kan mycket väl få vara med och betala för bankkriser på ett sätt som inte tidigare varit fallet

För det första, att EU-topparna överhuvudtaget gör sådana här extraordinära förberedelser visar på att de som menar att hela det sammankopplade internationella banksystemet är väldigt illa ute, inte har fel!
Sen kan man nog vara ganska säker på att det är en sockrad och tillrättalagd version vi serveras i finansoligarkernas informationsblad, mainstreammedierna.
Alla som har pengar på banken, och alla andra också, gör nog klokt i att ta del av det som sägs på larouche.se om detta – Cypernmodellen lotsas igenom Europaparlamentet

Politiken att börja rädda banker genom att beslagta innehaven på kundernas bankkonton, såsom gjordes på Cypern, håller på att godkännas av Europaparlamentet. Men det är inte de egna småbankerna kunderna skall tvingas rädda, utan det mest spekulativa i det internationella finanssystemet, derivaten, tillsammans med de några av de internationella storbanker som sköter det mesta av derivathandeln.

Fortfarande skall de systemviktiga derivaten ha sina pengar först, liksom de systemviktiga finansinstitutionerna. För Cyperns banker beslagtogs bankkontoinnehaven därför att den ”systemviktiga” Europeiska centralbanken i första hand skulle ha tillbaka sina lån till de två Cypernbankerna. Skall derivatmarknaden skyddas genom att betalas först, går bankens alla pengar åt och insättarna förlorar sina pengar även om de har företräde framför både aktieägare och bankens långivare. Även om banken saknar derivat och lån till ”systemviktiga finansinstitutioner”, så kan banker i kris slås samman med sådana som har sådant. Därmed kan alla bankkonton i alla banker användas för att rädda den värsta spekulationen.

Förslag till åtgärder från samma sida – Bruksanvisning för en bankreform med tre steg!

Finanskrisen som pågått sedan 2007 är resultatet av 40 år av finansiell globalisering som slagit sönder realekonomin. Den enda lösningen är att återskapa kreditsystemet för att få igång infrastruktursatsningar, produktion och massor av kvalificerade arbeten. Det kräver en sanering av finanssystemet genom bankdelning. Sammanbrottet har hittills endast temporärt undvikits genom att västvärldens centralbanker pumpat in fantastiska summor för att hålla finanssystemet flytande. Dessa krediter går uteslutande till banksystemet, medan den reala ekonomin sätts på svältkur med åtstramningspaket i land efter land. Denna sedeltryckning, och de ytterligare pyramider av riskabel spekulation de används för, gör att världen står inför en inflations-explosion som kan slå sönder allt.

Se också en tidigare artikel som jag länkade till i ett inlägg den 15 maj nedan – larouche.se – Finansoligarkins Cypernmodell
Det är hög tid att kraven på bank- och penningreform verkligen börjar höras!
Läs mer här – parasitstopp.wordpress.compositivapengar.weebly.compositivemoney.org

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

22 maj

Ännu en gång tycker jag att jag hittar den bästa beskrivningen av läget i världen och ekonomin hos larouche.se. En del av deras förslag på lösningar har jag svårare att ställa upp på, kärnkraft och rymdfärder till mars t.ex., men det här inlägget innehåller mycket substans.

larouche.se – Systemet är problemet!

Vad är det som gör våra politiker, ekonomer och journalister så blinda för verkligheten? De har sedan 2008 hävdat, i motsats till vad vi har sagt om krisens systemiska karaktär, att denna kris är en IT-bubbla – nej, en amerikansk bolånebubbla – eller kanske en grekisk statsskuldkris? Och så vidare. Vad är det som får folk att acceptera som förklaring till katastrofen att det bara är något oundvikligt, en naturlig nedgång i konjunkturkarusellen – kanske bara ovanligt ihållande – och att priset – att åtstrama ihjäl hela samhället – är det beska piller som måste sväljas för att det ska bli bra igen?

Ännu värre är förnekandet av att människor och institutioner har ”intentioner”. Alla förklaringar till att individer eller grupper beter sig på ett visst sätt, utöver Adam Smiths tarvliga motiv (hunger, rädsla, sex, maktbegär o.s.v.), beskrivs som ”konspirationsteorier”. Goda intentioner beskrivs som tom idealism, religiös irrationalism eller kemiska och hormonella reaktioner i kroppen.

Det är ingen konspirationsteori att många institutioner i västvärlden tycker – som Världsnaturfondens grundare prins Philip, den brittiska drottningens make – att världen är överfull, och att världsbefolkningen bör minskas till en ”hållbar” nivå på 1-2 miljarder. Hur kan man åstadkomma det? Med krig, svält och epidemier. Men, som den brittiska inflytelserika ”filosofen” Bertrand Russell skrev i sin bok ”Vetenskap och samhälle” 1952: ”Kriget har hittills varit en besvikelse i detta avseende, kanske kan det bakteriologiska kriget komma att visa sig effektivare. Om en ny digerdöd kunde spridas över världen en gång per generation, skulle de överlevande kunna yngla fritt utan att världen bleve alltför överfull. … Tillståndet skulle kunna kännas en smula otrevligt, men än sen?”

Denna typ av förintelsekrigföring är långt ifrån omöjlig att tänka sig. Men efter ett kärnvapenkrig mellan Ryssland och Kina på ena sidan och Nato-länderna på andra, som kan börja någonstans i Mellanöstern snart, kommer tillståndet inte att vara ”en smula otrevligt”. Det kommer knappast att finnas förutsättningar för liv på planeten, åtminstone inte intelligent liv!

Att det har funnits ett brittiskt imperium, som fortfarande är aktivt fast med amerikanska muskler, och att den rasbiologiska ideologin – som kallades en vetenskap, med mätbara statistiska fakta i Sverige, England och Nazityskland – genomgick en transformation efter andra världskriget och förvandlades till den lika människofientliga miljöideologin, det är ingen teori, utan en verklig konspiration. Man kan inte, och behöver inte, skicka gamla och kroniskt sjuka till gaskammaren idag, istället driver politiker och institutioner i USA och Europa igenom besparingar i sjukvården så att de dör fort i sjuksängen – eller så sänks pensionerna till under svältgränsen, som har skett i Grekland. Det är politiskt problematiskt att döda miljontals afrikaner med bombflyg, men man kan stoppa produktionen av billiga mediciner, byggandet av vattendammar och stora infrastrukturprojekt eller överföring av viktig teknologi till dem. Man har faktiskt bombat afrikanska och andra stater till förintelsens gräns, som t.ex. Libyen, där
man låter militanta jihadister ta hand om dödandet av människor och förstörelsen av nationens ekonomi och kultur. Syrien är inte långt ifrån en situation liknande Somalias hopplöshet, men här kallar EU och USA sitt stöd till blodbadet ”främjande av demokrati och mänskliga rättigheter”.

Rodney Shakespeare – US thinks it can’t happen here

Foreclosures, like some monstrous smelly ooze, are now seeping into suburbs in the United States. Nearly eight hundred thousand Americans lost their homes in 2012. Foreclosures are running at a rate of which is eight times higher than it was in 2005.

Unfortunately the suburbs are failing to understand that the USA, when its banks collapse again, is committed to exactly the same course of action as happened in Cyprus where 100% of deposits in one bank have been confiscated and, in the other, it’s 60%, and rising….

However, in the case of the USA, there is the proviso that it is likely that pension and retirement accounts will be confiscated rather than bank deposits. The reason is that the pension accounts amount to an easily-taken government bonanza of $18.5 trillion.

So why has the American Homeland Security Agency purchased two billion (that’s two billion, folks) expanding dum-dum bullets illegal under international law because of the horrible injuries that they cause? The HSA is not the Pentagon engaged in endless wars abroad: it is responsible for security inside the boundaries of the USA and the word ‘security’ means that it intends shooting American citizens.

-

20 maj

Self Radicalized Old Person Mows Down Dozens With Buick. Bill to Ban Cars Pending

”Not 3 minutes after the incident, Sen. John McCain submitted a bill on the floor of the senate which was 16,000 pages long which he said he himself wrote in response to this latest tragedy giving the crazy conspiracy theorists some new material to work with.”

Press TV – US terror drone kills two in central Yemen

Press TV – Former US drone pilot quit, regretting bombing innocents, including children

nyadagbladet.se – Letterna vill inte ha euron

Om allt går som Lettlands regering önskar, kommer republiken att införa euron den 1 januari 2014.
Emellertid är en stor majoritet av Lettlands folk emot att republiken byter den egna valutan, laten, mot euron. Hela 62 procent är motståndare till den gemensamma valutan…

Det hade varit intressant att få höra senhor Barrosos svar på frågan huruvida överlämnandet av kontrollen över ett lands finans- och valutapolitik mot den tydliga folkmajoritetens vilja är ett exempel på det öppna och demokratiska EU, som han angett som villkor för dess överlevnad, eller tvärtom ett exempel på motsatsen, det misslyckande för demokratin som måste leda till EUs upplösning.

Från www.2op.seInslag från Brytningstider i Stockholm

Canal 2nd Opinion Trailer

Tre intervjuer som kan vara intressanta, två med Ellen Brown och en med Rodney Shakespeare

http://prn.fm/2013/03/27/alternative-visions-ellen-brown-032713/
http://prn.fm/2013/04/28/progressive-radio-news-hour-ellen-brown-042813/
http://prn.fm/2013/05/04/progressive-radio-news-hour-rodney-shakespeare-050413/

-

15 maj

Det är nog få som inser hur skakigt läget är för det rådande ekonomiska systemet. En viktig artikel från larouche.se – Finansoligarkins Cypernmodell

Det är bäst att titta riktigt noga på vad som hände på Cypern, för det som hände med bankkontona där kan när som helst hända i en bank nära dig. Det som hände var nämligen en testkörning av den nya bankräddningspolitiken för hela EU.

Cypernmodellen motiveras med argumentet att bankerna måste räddas för att inte betalningssystemet och ekonomin skall drabbas. Men hallå, betalningssystemet slogs just sönder på Cypern. Företagen kan inte använda sina konton eftersom pengarna antingen beslagtogs eller begränsades. Folk vill inte se sina besparingar gå upp i rök och slutar använda sina bankkonton. Det blir kontanthandel i stället, eller i en del fall en organiserad byteshandel med lokala ”valutor”.

Nu handlar bankstödspolitiken om ren stöld, som inte ens är kapitalism utan finansiell fascism, där staten används som verktyg för att stjäla från medborgarna och slå sönder produktionsapparaten för alla, för att ge till storbanker, som beskyddas av den legala och finansiella makten. Detta är vad det anglo-holländska globaliserade finanssystemet genomdriver just nu mitt framför våra näsor.

Dina pengar på banken är inte dina längre. De ingår i bankens riskkapital och kan när som helst beslagtas av banken för att betala förluster till dem som har adlats till att kallas ”systemviktiga”. Glöm dina klagomål på bankernas ständigt höjda avgifter, låga ränta på bankkontot och höga ränta på bolånen. Nu skall dina pengar kunna stjälas för att hålla uppe bankernas vinster, direktörsbonusar och spekulation.

Missa inte heller den här artikeln från samma sida – Atombomber över Cypern

Kristos Patsalides, cypriotiska Finansministeriets ständige sekreterare, har talat ut och fördömer nu Trojkan (EU-ECB-IMF) som ”ockupationsstyrkor” som släppt den moraliska motsvarigheten till en atombomb över Cypern. På frågan om bankernas kontostölder är förenligt med deras rättigheter svarade han: ”När man har med ockupationsstyrkor att göra kommer mänskliga rättigheter inte på tal. De slog sönder ett ekonomiskt system som fungerade. Visst, vi hade våra tillkortakommanden, men straffets omfattning är vida större än problemets storlek.”

En total attack mot den västerländska civilisationen genomdrivs i finanskrisens namn. Medelhavsländerna Cypern, Grekland, Italien, Spanien och Portugal krossas nu av en finansiell ångvält.

Och så dagens anledning till att regimen som sitter vid makten i vårt land omedelbart måste avgå!
Apotek såldes till riskbolag – sålde vidare med jättevinst

Statliga apotek såldes billigt till Wallenbergarnas riskkapitalbolag.
Nu säljer de vidare med jättevinst, enligt Dagens industri.

Hösten 2009 avreglerades apoteksmarknaden och statliga Apoteket AB började sälja hundratals fysiska apotek till privata bolag.
En liten bit av apotekskakan har blivit en av de lönsammaste. 27 apotek i södra Sverige såldes till Wallenbergfamiljens riskkapitalbolag IGC och Priveq.
Då var priset 225 miljoner kronor, enligt Dagens industris källor.
Försäljningen genomfördes tillsammans med bindande avtal om att de nya ägarna skulle äga apoteken i minst tre år.
Strax efter att den treåriga tidsfristen gick ut har de nya ägarna sålt de 24 Vårdapoteken till Apoteket hjärtat.
Nu är priset 600 miljoner kronor, enligt Dagens industris källor. Vilket innebär en årlig avkastning på nästan 40 procent.

arbeitn

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

8 maj

Mer om frontalangreppet mot de mest utsatta på arbetsmarknaden. Som jag skrev i inledningen av förra inlägget! Från facebook

Jag gick en arbetsmarknadsutbildning förra året och skulle praktisera i åtta veckor. Det var OERHÖRT svårt att få tag i en praktikplats, eftersom varenda matvarubutik och detaljhandelsbutik redan hade praktikanter. Till sist fick jag napp på Coop Extra. Den första dagen fick jag veta att där var typ 10 praktikanter eller människor som arbetstränade via FK. Det första jag fick frågan om var om jag hade rätt till någon form av bidrag från AF vid en ev anställning. Detta var dag två.

Det kom ca 30 vagnar/pall med varor varje vecka och det som var på dessa plockades upp i hyllorna av i stort sett enbart av praktikanter och arbetstränande. När det inte kom varor så fick dessa personer gå runt och kolla datum och fronta i hyllorna. Snacka om att de sparar pengar på att få gratis eller i vissa fall betald arbetskraft från AF. Många var där i ett halvårs tid, men det verkade inte vara någon som fick lönearbete. Jag frågade till och med om Nystartsjobb, timanställning eller sommarjobb, men de hade inte råd.
När någon slutade så kom det in en ny praktikant. Alla sa de, varje dag, att det märktes att jag jobbat med detta förut och att jag gjorde ett kanonjobb. Men nej, inget jobb med lön. Nästa.

arbetslinjen n

Sverige 2013! Vem kunde tro att något sådant här var möjligt?

Arbetsförmedlingen på turné för bidragsjobben

Arbetsförmedlingen satsar stort för att få ut folk i jobb, och framför allt då bidragsjobb. Mellan 24 april och 7 juli reser arbetsförmedlare land och rike runt i en blå trailer för att marknadsföra olika bidragsjobb.
”I år satsar vi extra på att informera landets arbetsgivare om våra tjänster och våra lönesubventionerade anställningar. Det har aldrig varit lättare än nu att räkna ut hur mycket du kan vinna på att anställa någon som har varit arbetslös länge, är nyanländ i Sverige eller har en funktionsnedsättning”, skriver Arbetsförmedlingen.

Facket: Jakt på poäng stressar många

Varje kontor får öronmärkta pengar för exempelvis lönebidragsanställningar. De ska användas till det och inget annat. Så skapas en press att hitta arbetsgivare som kan ta emot de arbetssökande.

fasorna.blogspot.se – Nu blir det STORSTREJK mot FAS 3

Idag startades det upp en ny grupp på Facebook, Det ska bli Storstrejk mot FAS 3 i slutet av denna månad… hoppas att ALLA FAS 3 vågar haka på. För det är sannerligen DAGS att de i FAS 3 samlar sig och sätter ner foten.

-

Löfven, drönare och arsenik

Bara lite som jag fastnat för bland allt tumult som pågår på många håll i världen. Nog kan man tycka att det ser ut som att vi är inne i någon sorts endgame. Det sedan länge planerade skede då det gamla bank- och finanssystemet faller ihop, och de höga makterna desperat gör ett försök att behålla greppet och kontrollen genom att med militärmakt eller på annat sätt förstöra de få länder de inte har under klacken, och att införa polisstat och kontrollsamhällen i västländerna.

svd.se – Löfven deltar i mytomspunnet maktmöte

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven ska delta på årets Bilderbergmöte, ett av världens mest mytomspunna och inflytelserike maktforum. Det bekräftar partiet för SvD Näringsliv. Han är särskilt inbjuden av finansmannen Jacob Wallenberg.

Denna man var en landsförrädare i samma ögonblick han blev partiledare. Han sattes in då Juholt jagades bort av det smutsiga hundkopplet, medierna, då denne tydligen inte var lydig nog gentemot finansoligarkerna. Det som var aktuellt då var frågan om Sverige skulle vara med i någon euroräddningspakt, vilket sossarna under Juholt motsatte sig. Veckan efter att mediahundarna gjort sitt jobb och marionetten Löfven installerats var (s) med på att ösa mer pengar över bankerna.
Denna förrädare måste bort, NU! Tänk bara vilket framtidsscenario vi har att se fram emot, att gnälla över att sossarna är precis som alliansen mellan 2014-2018!
Man kan också ställa sig frågan varför denna nyhet levereras av SvD, och just nu, varför inte innan s-kongressen? Och Göran Greider ger en uppvisning i att uttrycka sig minst sagt försiktigt, med filttofflorna på, i sin kommentar om detta: ”Det är lite synd att han gör det. Det blir på något sätt att han sällar sig till den ekonomiska eliten.”

* * *

De degenererade finansgangstrarna verkar helt besatta av drönare!
Anna Ek – Oacceptabelt att utveckla drönare

Söndagens ”Kalla fakta” kunde ­berätta om hur Sverige sedan 2005 satsat 750 miljoner kronor på att utveckla attackdrönaren Neuron tillsammans med fem andra europeiska länder. Sverige är därmed en pådrivande aktör inom utvecklingen av attack­drönare, något som omedelbart måste upphöra.
Nästan varje vecka kan vi läsa rapporter från länder som Pakistan, Jemen, Somalia och Afghanistan om hur amerikanska ­drönare skjutit ihjäl civila. På många ställen lever befolkningen under ett ständigt hot från drönare som cirkulerar i luften. Bara i Pakistan beräknas upp emot 3 600 människor ha dödats i drönar­attacker sedan 2004.

I en demokratisk rättsstat ska en människa få sin brottsanklagelse prövad av en opartisk domstol, inte bli ihjälskjuten. Drönarattackerna ställer alla dessa principer på sitt huvud. Det är oerhört svårt för de drabbade ­familjerna att få någon upprättelse.

I ”Kalla fakta” kunde vi höra ­företrädare för Saab, Social­demokraterna och Moderaterna prata om vilka vinster för teknikutvecklingen Sverige gör genom att delta i utvecklingen av ­Neuron. Försvarets materielverk ­beskriver hur det fanns ett glapp i teknikutvecklingen för Jas Gripen och ingenjörerna behövde något vettigt att arbeta med: ”då kom Neuron in som en bra gapfiller”.

”då kom Neuron in som en bra gapfiller” – FY FAN så groteskt!

* * *

Den här artikeln borde medföra en hel drös av avgångar och en storstädning hos hälso- och läkemedelsmyndigheterna.
Svensk läkare och KTH hittade höga halter av arsenik och tenn i Pandemrix

NewsVoice fick ett tips om att en svensk läkare sommaren 2011 försökte väcka uppmärksamhet för orsakssammanhanget mellan Pandemrix och narkolepsi. LMV la locket på. Två år senare i april 2013 annonserade Ingemar Persson på LMV via ”Läkemedelsvärlden” att de inte vet varför många fick narkolepsi efter massvaccineringen. Att problemet förblir ”en gåta” verkar nämligen vara mycket praktiskt. En ”gåta” leder varken till orsakssammanhang eller ansvar. Det betyder att myndigheterna kan begå samma misstag igen, bara ytan ser bra ut.

I korrespondensen mellan läkaren och LMV kan utläsas att LMV känt till restmängder av både tenn och arsenik i adjuvanset i Pandemrix.
Förekomsten av Arsenik i vaccinet bedöms bero på skvalen, som ingår i adjuvanset och utvinns från hajlever, innehåller Arsenik. Arsenikinnehållet i skvalen var känt under utredningen om godkännande av Pandemrix.” / Peter Stjärnkvist, Läkemedelsverket, 19 aug 2011
”Varken tenn eller arsenik gör förmodligen någon nytta i vaccinet. De finns med i restmängder från tillverkningen av skvalen som ingår i adjuvanset till vaccinet, och utvinns ur hajlever. Restmängderna har varit kända vid utredningen inför vaccinet godkännande. Restmängder från tillverkningen anges normalt inte i produktinformationen [tex FASS]. Endast sådana restsubstanser som kan ge överkänslighetsreaktioner finns med.” / Peter Stjärnkvist, Läkemedelsverket, 3 okt 2011 …

 

-

12 april

Några värdefulla artiklar, om man vill göra ett försök att hänga med i vad som sker inom det krisande privat-banksystemet.

larouche.se – Största bankrånet är igång

Om man inte slår larmklockorna och kräver LaRoucherörelsen lösning för finans- och bankkrisen, kommer historiens största bankrån gå ner i historien som ”lättare-än-att-ta-godis-från-barn-Rånet”. Det som började med att i praktiken konfiskera bankkundernas konton på Cypern, det som nu kallas ”Cypernmodellen”, är i själva verket en ”EU regel” som de senaste året av EU-kommissionen smögs ner i halsen på EU-nationerna utan att några parlamentariker märkte något. Det här har varit en del av bankstyrda EU-eliters juridiska akrobatik för att rädda det bankrutta internationella finanssystemet, som LaRoucherörelsen har bevisat sedan länge att det är bortom all räddning om inte bankdelningen enligt Glass-Steagall implementeras för att separera det giftiga spekulativa avfallet i banksystemet från den legitima bankverksamheten som samhället är beroende av för att fungera. Att megastora ihop-blandade banker och finansbolag kallas ”systemviktiga” av politiker och regeringstjänstemän och måste räddas för varje pris är förbannad lögn och rent rån av samhällets resurser och framtid.

Med villkoren för Cypernstödet från EU, ECB och IMF testkördes för första gången den krislösning som sedan flera år förberetts inom västvärlden. De stora statliga bankräddningspaketen, så kallade bail-outs, har kostat stora summor. Förlusterna har fortsatt torna upp sig i det internationella finanssystemet. Spekulationsverksamhet har accelererat inte minst genom just de billiga lån och kapital som ställts till bankernas förfogande genom detta statliga bankstöd. Lån till bankerna har pumpats ut från centralbankerna genom de massiva så kallade ”kvantitativa lättnaderna”.

Lån belastar inte statsbudgetarna till skillnad från återkapitalisering av bankerna. Men växande spekulationsförluster kräver just återkapitalisering (”socialbidrag”) för att ersätta förlusterna. Trots enorma bidrag till bankerna räcker inte det bankstödet, som dessutom blivit allt svårare att uppbåda.
Därför har det föreslagits från bankhåll att man skall ta det kapital som redan finns i bankerna i form av obligationslån och kundinsättningar. Att ta dem i anspråk kallas skuldnedskrivning (på engelska: bail-in). Det föreslogs i en artikel i The Economist (”From bail-out to bail-in”) redan den 28 januari 2010. Sedan dess har förslaget smugits in i både president Obamas stora finansreform samt i förslag från EU-kommissionen.
Först genom Dijsselbloems uttalande den 25 mars i år om Cypern som ”modell” för hela EU blev det offentligt att konfiskation av oskyddade bankkonton (bail-in) är nästa steg för att hålla igång hela det internationella spekulativa finanssystemet. Man har gått från kvantitativa lättnader till kvantitativa stölder. Med Cypernmodellen finns 3 300 miljarder dollar tillgängliga i bankerna enbart inom EU att beslagta.

larouche.se – Efter Cypermodellen: Bloggaren Ellen Brown stöder Glass-Steagall

Den kände författaren och bloggande kritikern av dagens finanssystem Ellen Brown har skrivit en artikel som analyserar betydelsen av Cypernmodellen. Artikeln har rubriken ”Vinnaren tar allt: Derivatens superprioritet.” Brown varnar för att Cypernmodellen innebär att bankkonton stjäls för att med prioritet ges till ”systemviktiga” derivatmotparter vid bankkriser. Derivat som anses vara viktiga för ”finansiell stabilitet” skall betalas med förtur vid bankrekonstruktioner enligt det EU-direktiv som nu slutförhandlas under den moderate ledamoten Gunnar Hökmarks medverkan i Europaparlamentet.

larouche.se – Economist älskar Bail-ins, men ville överraska

I City of London tidningen The Economist beklagar sig skribenterna i kolumnen ”Charlemagne” över den respons som Cypernkrisen har fått från de involverade aktörerna. De anser att kritiken undergräver möjligheten till en bankunion. Inte mycket mer än så, krävs från britternas sida för att kunna diktera politiken i Europa. ”Charlemagne” vill naturligtvis inte frångå direktiven om Bail-in’s, tvärtom, de stödjer helhjärtat alla EU:s nya projekt att förstöra Europas nationer. Däremot vill de poängtera att val av tidpunkt är avgörande i sådana situationer.

Economist vill gärna stjäla pengarna från insättarnas bankkonton [även kallat bail-in eller skuldnedskrivning], men innan man snackar om det måste bankunionens diktatur vara på plats.

Video 14 min med James Corbett och Michel Chossudovsky – Financial Cleansing: The Cyprus Bail-in Template

”The recent bail-in in Cyprus has given the world a glimpse at the future of the banking landscape. Now, as Canada gets set to hardwire the bail-in process into law, analysts like Michel Chossudovsky are warning how the big banks can use this template to further consolidate their monopoly of economic control. This is the GRTV Backgrounder on Global Research TV….”

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

pengar på banken?

Frågan är hur pass säkert det är att ha pengar på banken numera! Både larouche.se och Ellen Brown förespråkar bankdelning, alltså separering av bankernas kasinoverksamhet och hanteringen av insättares pengar och transaktioner för den verkliga ekonomin, kasinoverksamheten kan inte staten stå som garant för. Så här var det från 30-talet fram till slutet av 90-talet, då Glass-Steagall-lagen togs bort. Antingen genomdrev finans-maffian den lagändringen därför att den kris vi befinner oss i nu är medvetet planerad, för att de skulle kunna genomföra den attack mot de västerländska välfärdsstaterna som just pågår för fullt. Eller var det ett desperat försök att hålla pengar-som-skuld-systemet gående några år till.

larouche.se – Olli Rehn erkänner möjlig stöld från bankkonton – video Ulf Sandmark: Konfiskering av privata konton nya bankräddningspolitiken

Samtidigt som EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn talar om Cypern som ett specialfall, erkänner han att nya EU-direktivet tillåter stöld från bankkonton. I en intervju hemma i Finland sa han:
– Cypern var ett specialfall, men det kommande EU-direktivet förutsätter att investerares och insättares betalningsskyldigheter kommer att gälla i händelse av en bankrekonstruktion eller avveckling.

Ellen Brown kommer som vanligt med förslag till lösningar – Winner Takes All: The Super-Priority Status Of Derivatives

Cyprus-style confiscation of depositor funds has been called the “new normal.” Bail-in policies are appearing in multiple countries directing failing TBTF banks to convert the funds of “unsecured creditors” into capital, and those creditors, it turns out, include ordinary depositors.

Putting the Brakes on the Wall Street End Game

Besides eliminating the super-priority of derivatives, here are some other ways to block the Wall Street asset grab:

1) Restore the Glass-Steagall Act separating depository banking from investment banking. Support Marcy Kaptur’s H.R. 129.

2) Break up the giant derivatives banks. Support Bernie Sanders’ “too big to jail” legislation.

3) Alternatively, nationalize the TBTFs, as advised in the New York Timesby Gar Alperovitz. If taxpayer bailouts to save the TBTFs are unacceptable, depositor bailouts are even more unacceptable.

4) Make derivatives illegal, as they were between 1936 and 1982 under the Commodities Exchange Act. They can be unwound by simply netting them out, declaring them null and void. As noted by Paul Craig Roberts, “the only major effect of closing out or netting all the swaps (mostly over-the-counter contracts between counter-parties) would be to take $230 trillion of leveraged risk out of the financial system.”

5) Support the Harkin-Whitehouse bill to impose a financial transactions tax on Wall Street trading. Among other uses, a tax on all trades might supplement the FDIC insurance fund to cover another derivatives disaster.

6) Establish postal savings banks as government-guaranteed depositories for individual savings. Many countries have public savings banks, which became particularly popular after savings in private banks were wiped out in the banking crisis of the late 1990s.

7) Establish publicly owned banks to be depositories of public monies,following the lead of North Dakota, the only state to completely escape the 2008 banking crisis. North Dakota does not keep its revenues in Wall Street banks but deposits them in the state-owned Bank of North Dakota by law. The bank has a mandate to serve the public, and it does not gamble in derivatives.

A motivated state legislature could set up a publicly owned bank very quickly. Having its own bank would allow the state to protect both its own revenues and those of its citizens while generating the credit needed to support local business and restore prosperity to Main Street.

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

Cypern och bankerna

En bild av hur en bank-krasch kan se ut, från en utförlig artikel om Cypern och det bank-skräckvälde vi är slavar under –
Ulf Sandmark – EU lurade Riksdagen stöda konfiskation av bankkonton à la Cypern

Denna typ av konfiskation av bankkonton är en katastrof för företag och institutioner som berövas stora delar av sitt rörelsekapital. Hamnen i Limassol brötas nu ihop av mängder med containrar, eftersom företagen inte kan använda sin bank för att få ut varorna. Endast kontant betalning accepteras. Hela ekonomin håller på att gå över till kontanthantering eftersom kreditkort och banktransaktioner inte kan användas. Allt fler varor försvinner från butikshyllorna. Butiker och företag stängs för att vänta ut krisen. Cypern är i värre fysisk-ekonomiska kris på bara ett par veckor än Grekland.

Ellen Brown – It Can Happen Here: The Bank Confiscation Scheme for US and UK Depositors
Den svenska modellen, att staten tar över banker som kraschar nämns i Ellen Browns artikel, och jag har för mig att jag såg ett citat av Anders Borg för ett tag sen där han också förespråkade det, där han sa något som ”när sen bankerna privatiseras igen efter några år”. V A R F Ö R i he-te ska man lämna tillbaks dom när de kört sin verksamhet i botten!? V A R F Ö R !?

Press TV – Eurozone currency to collapse in near future: Robert Oulds

psteigan.wordpress.com – 32.000 milliarder dollar i skatteparadiser

Investigation Reveals Trillions Hidden in Tax Havens, Bill Black: An international collaboration of investigative journalists has released the names of wealthy individuals stashing as much as three times the American GDP in tax havens

Jag såg en uppgift nyligen om att det finns ca 3 miljoner hemlösa i USA, och ca 18 miljoner tomma bostäder!

“American Dream”: Food loaded into Dumpsters while Hundreds of Hungry Americans Restrained by Police

Hundreds of poor people waiting outside of a closed grocery store for the possibility of getting the remaining food is not the picture of the “American Dream.” Yet on March 23, outside the Laney Walker Supermarket in Augusta, Ga., that is exactly what happened.
Residents filled the parking lot with bags and baskets hoping to get some of the baby food, canned goods, noodles and other non-perishables. But a local church never came to pick up the food, as the storeowner prior to the eviction said they had arranged. By the time the people showed up for the food, what was left inside the premises—as with any eviction—came into the ownership of the property holder, SunTrust Bank.
The bank ordered the food to be loaded into dumpsters and hauled to a landfill instead of distributed.

Predatory Capitalism and the Rise of the “Global Corporatocracy”. The Lifestyles of an “Economic Hit Man, An Interview with John Perkins

-

Publicerat i ekonomi, EU. 2 Comments »

Bill Still om Cypern

Cyprus is ready to implode. The question is, will it take down all of Europe as well?

Växer pengar på träd? Our Magic Money Tree: Fixing The Financial Crisis

Andreas Cervenka – Lärdomarna från Cypern

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

bankreform

Det är nog brådskande nu, att alla sätter sig in i det här med pengar och banker, och lär sig vad som behöver göras för att vi ska kunna ha en civiliserad och anständig framtid!

Banking Reform by Positive Money (Conference 2013) www.positivemoney.org

-

>

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

Cypern …

UPPDATERING

Ellen Brown om händelseutvecklingen – The Cyprus Bank Battle: The Long-planned Deposit Confiscation Scheme, A Safe and a Shotgun or Public Sector Banks?

On Tuesday, March 19, the national legislature of Cyprus overwhelmingly rejected a proposed levy on bank deposits as a condition for a European bailout. Reuters called it “a stunning setback for the 17-nation currency bloc,” but it was a stunning victory for democracy. As Reuters quoted one 65-year-old pensioner, “The voice of the people was heard.”

… but the battle isn’t over yet. The EU has now given Cyprus until Monday to raise the billions of euros it needs to clinch an international bailout or face the threatened collapse of its financial system and likely exit from the euro currency zone.

The deal pushed by the “troika” – the EU, ECB and IMF – has been characterized as a one-off event devised as an emergency measure in this one extreme case. But the confiscation plan has long been in the making, and it isn’t limited to Cyprus.
In a September 2011 article in the Bulletin of the Reserve Bank of New Zealand titled “A Primer on Open Bank Resolution,” Kevin Hoskin and Ian Woolford discussed a very similar haircut plan that had been in the works, they said, since the 1997 Asian financial crisis.

The entire Eurozone conundrum is unnecessary. It is the result of too little money in a system in which the money supply is fixed, and the Eurozone governments and their central banks cannot issue their own currencies. There are insufficient euros to pay principal plus interest in a pyramid scheme in which only the principal is injected by the banks that create money as “bank credit” on their books. A central bank with the power to issue money could remedy that systemic flaw, by injecting the liquidity needed to jumpstart the economy and turn back the tide of austerity choking the people.
The push to confiscate the savings of hard-working Cypriot citizens is a shot across the bow for every working person in the world, a wake-up call to the perils of a system in which tiny cadres of elites call the shots and the rest of us pay the price. When we finally pull back the veils of power to expose the men pulling the levers in an age-old game they devised, we will see that prosperity is indeed possible for all

Glen Ford – From Detroit to Cyprus, Banksters in Search of Prey

“Detroit and the people of Cyprus share the same enemy.” The Lords of Capital, who are preparing to snatch chunks of cash straight out of ordinary people’s accounts in Cyprus, to pay for a bank bailout, are the same class that has “devalued the franchise of the 49 percent of Michigan’s Black population that live in municipalities and school districts under the thumb of outside financial managers.”
“Either we liquidate the banksters, or Wall Street will liquidate us.”

From Nicosia, Cyprus, to Detroit, Michigan, the global financial octopus is squeezing the life out of society, stripping away public and individual assets in a vain attempt to fend off its own, inevitable collapse.

slut på uppdateringen ________________

Att läget är väldigt dramatiskt inte bara för Cypern utan också för hela euro-området, och därmed för hela världsekonomin är det nog ingen tvekan om! Ulf Sandmark på larouche.se är nog bland de som har bäst insikter i hur systemet fungerar – Cypernkrisens lärdom: Insättningar i fara utan bankdelning!

Sedan bankgarantin utvidgats har staterna i bankkriserna tillskjutit allt större bankräddningspaket och nu, när det inte räcker, kräver EU att insättarnas pengar skall konfiskeras för att ges till bankerna, för att de skall betala sina skulder. Som många påpekat går detta EU-beslut inte att ta tillbaka, även om Cyperns regering aldrig genomför det. Att EU uttalat blotta möjligheten att insättarnas pengar kan beslagtas, har försvagat hela det internationella banksystemet. Närhelst en bankkris i fortsättningen blir känd, kommer insättare börja dra bort sina pengar.
EU har ryckt undan grunden för hela banksystemet och euron. Utan en snabb bankdelning och begränsning av statsgarantierna kommer kommer inte någon bankverksamhet vara säkrad i fortsättningen. De fortsatta universella statsgarantierna till det gigantiska bankkasinot kommer att spränga hela banksystemet. EU:s regeringar spelar med otroliga insatser, eftersom de äventyrar hela den reala ekonomins och handelns möjligheter att fungera, och därmed överlevnaden för människor i hela Europa med snabba spridningsrisker till hela världen.

En snabb begränsning av bankgarantin är nu Cyperns enda chans att rädda sin befolkning. Den måste först och främst göras gentemot alla spekulationsförluster i bankerna genom bankdelning. Precis som på Island måste staten hålla bankförlusterna ifrån sig och i mesta möjliga mån låta bankerna genomgå privata konkurser. Endast för att skydda människor och företag skall staten gå in med garantier, och där ingår insättargarantierna. Bolån och nationellt viktiga sektorers lån kan skyddas genom frysning, som innebär att staten inte tar över förlusterna men låter folk bo kvar och verksamheter fortsätta i avvaktan på framtida reglering av lånen.

Varje land kan klara en bankkris. Det handlar faktiskt bara om papper, som kan skrivas om över en natt eller några korta dagar. Det gäller att i stället hålla ögonen på den reala ekonomin. Skador där kan ta åratal att återuppbygga.

Just nu talas det om ett försök till lösning genom att grekiska banker ska ta över cypriotiska. Även om man skulle lyckas lappa ihop situationen tillfälligt dröjer det troligen inte så länge innan läget är lika akut igen. Frågan är om det inte är en medveten strategi från bankirernas sida detta att dramatiska lägen hela tiden ska utnyttjas till att klämma åt länderna och deras folk så att de kan ta över tillgångarna. Tydligen har Ryssland räddat Cypern med pengar det senaste året, så någon överraskning kan det knappast vara att en ordentlig kris var på gång.

Rodney Shakespeare – Troika of the IMF, EU and ECB open Pandora’s Box

In order to bail out the bankrupt Cyprus government and its bankrupt banks, the troika has demanded that bank depositors lose 7% to 10% of their savings. It is out-and-out confiscation and a piece of unthinkable treachery.
Or rather, it was unthinkable until now. Preferring not to put their money under a mattress, people have generally trusted the banks with their money and the governments have backed up that trust with deposit insurance. But now the insurance is worth nothing. Once the troika has demanded confiscation, nobody, nobody at all, has any reason to trust anything a government says, particularly where it concerns money.
Determined to maintain a corrupt, crumbling system dominated by a selfish elite, the troika (which had been talking of confiscation up to 40%) has decided on civil war. Yes, not content with cutting back jobs, loweringpensions, evaporating welfare benefits and pumping inflation, the troika has effectively given permissionto governments everywhere to attack their citizens.

However, fortunately, the Cypriot parliament, responding to voter fury, has had the courage to reject the confiscation. Perhaps taking courage from BeppeGrillo and his Five Star Movement in Italy, the parliament is refusing to surrender to the troika.
Furious at the refusal, the troika will impose extreme austerity on Cyrus and insist on the sale of its public assets. At all costs, the troika wants to make an example of Cyprus for being defiant.
At the same time, whatever vicious penalties are imposed upon Cyprus (and that includes the possibility of its pension funds being fully robbed), depositors in other European countries are becoming aware that their money, too, could be expropriated. So ‘bank runs’ (i.e., panicked customers rushing to withdraw all their money) have become much more likely. In addition, capital controls and withdrawal limits will start appearing in other countries.

Yet, as the evils coming out of the Box are increasingly revealed, so sensible people are also realizing that the time is coming for a straightforward challenge to the global financial elite. People are demanding that the troika should get lost and that there be a new European-wide financial and political settlement.
Indeed, the time is coming for an intellectual, financial and economic revolution which firstly starts by resolving to control the commercial banks. It then opens up society’s money supply (from the national bank) for the purpose of spreading the real economy to every person in society rather than allowing the commercial banks to be a continual mechanism allowing the arrogant global 1%to suck up more and more wealth to itself.

Evil has been released but we are not beaten and must now strive to introduce the good.

Carl Norberg – Igen om igen

Det monetära penningskapandet är svårt att förstå för många, möjligen särskilt för ”experter”. Processen hur banker skapar pengar är nämligen så motbjudande irrationell att det närmast verkar frånstötande för förståndet.
Till synes verkar det ju som att vi lånar något mycket värdefullt från banken (pengar) och vi är därför mer än villiga till att pantsätta något värdefullt i gengäld: Vi lovar att ge en del av våra framtida arbetsinkomster respektive våra ägodelar(panter) ifall att om vi inte betalar. Men i verkligheten är förhållandet precis tvärtom. Vi får något av banken som i grunden är fullkomligt värdelöst (siffror på ett konto eller färgglada papper) från banken och det är alltså vi som låntagare som täcker eller fyller dessa värdelösa siffror med värde, nämligen prestationslöftet.

Rätten till penningskapandet har i alla tider tidigare varit förbehållen en stat eller en kungs suveränitet. I dag är detta de privata bankernas rätt. Möjligheten att skapa pengar ”ur ingenting” är den moderna industrialiserade världens fundament. Det är ett imponerande illusionistiskt mästerverk som ändå kräver viss respekt. För att det moderna samhället skulle dels inte ha blivit till med alla sina kriser och dessutom vara omöjligt att förstå detta utan insikt i illusionens innersta natur.
All finansiell verksamhet som beskriver ekonomi går därför ut på att betala tillbaka en skuld, då alla förtjänande pengar är från början lånade pengar i form av nominella krediter som ska betalas tillbaka. Men som alla vet så finns på all skuld en ränta. Och eftersom pengar skapas som nominell kredit, så innebär detta att vi som samhälle i sin helhet fortlöpande måste låna mer pengar om vi vill kunna betala tillbaka våra skulder plus ränta. Detta innebär att vi måste skuldsätta oss ännu mera, med ännu mera räntekrav och så vidare.

Detta är en klassisk ond cirkel. De som har läst lite om systemteori vet att alla system som har en positiv feedback är dömda att bryta samman. Det är därför en matematisk oundviklighet att vårt monetära system förr eller senare måste bryta ihop.

Lincoln – När Borg går i borgen för bankerna kan vi vara säkra

flutetankar.blogspot.se – Cypern: Så lät det 2008

 

-

>

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

elefanten i rummet

EBC entire system based on usury: Chris Dorsey, interview with Chris Dorsey, economic and political commentator

Press TV: Mr. Dorsey, what has become of the European economy with Cyprus being its latest victim?

Dorsey: Well number one, I’d like to say when talking about the European Union one is talking about the governmental arm for the European Central Bank which is the European arm of the international Zionist banking cartel that exhibited itself in United States with the Federal Reserve Bank, in Russia with the Bank of Russia and they all take their margin orders from the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland.

And when discussing the operations of the European Central Bank and the Bank for International Settlements and the Federal Reserve Bank and the Bank of China etc., one is only talking about one thing and that is the Elephant in the room and that is the entire system is based on usury, it is based on a small number of people creating money from nothing and then charging the citizens of what used to be sovereign nations, usurious interest with no legitimate or lawful authority to do so.

Russia Today – UK sends flight loaded with €1million to Cyprus based troops

foxbusiness.com – S&P Warns of Socially Explosive Situation in Euro Zone

Christof Lehmann – Leaked EU Report; EU to spend Millions, monitoring and targeting critical Media, Journalists and Social Media

-

Publicerat i ekonomi, EU. 2 Comments »

råndramat på Cypern

UPPDATERING, 20 mars
Läget nu enligt Ekot

Osäkerheten på Cypern fortsätter. Efter att parlamentet sagt nej till villkoren om att bankkonton ska tvångsbeskattas för att landet ska få ett räddningspaket diskuterar nu en grupp experter en plan B.

Cyperns inrikesminister Socratis Hasikos sa i dag till en av de statliga tv-kanalerna att landets två största banker kanske aldrig öppnar igen, eftersom de kommer att gå i konkurs.

Parallellt med förhandlingarna med euroländer och diskussionerna på hemmaplan befinner sig Cyperns finansminister i Ryssland för att förhandla där också.
– Det är Rysslands förtjänst att Cypern inte redan gått i konkurs, de ryckte in för ett halvår sedan med ett nödlån på 2,5 miljarder euro som Cypern levt på när de inte fick loss några pengar från eurozonen

Låt staten ta över de konkursade bankerna! Sen kan dessa garantera insättarnas pengar på ett trovärdigt sätt. Hur det ligger till med bilden i övrigt vet jag inte, ett stort berg av euro-skulder som måste skrivas ner, antar jag. Vilket skulle medföra att kanske hela västs privata banksystem skulle gå omkull. Men om bara (!) staterna tillåts agera fritt och i medborgarnas intresse, så går väl det att ordna genom att staterna tar över det som egentligen är deras självklara plikt och rätt att sköta, kontrollen över landets penningutgivning.

Kan man sen hoppas att Ryssland kunde utnyttja läget och ställa som krav för att man hjälper till, att länder som Frankrike och Storbritannien tar sig i kragen och börjar uppträda civiliserat och anständigt, och slutar pumpa in vapen till de väpnade gängen i Syrien. Man är redan skyldiga, tillsammans med sina medbrottslingar, till att ha orsakat (ännu) en fruktansvärd tragedi och humanitär katastrof i Syrien.

slut på uppdateringen __________________

Så här låter det på Ekot nu, Cyperns parlament röstade nej till det förslag som låg, att konfiskera en del av insättarnas pengar.

Krisen för Cypern och eurozonen är nu akut. Så länge det inte finns något färdigt beslut om vad som ska hända, så kan de stängda cypriotiska bankerna inte öppna igen. Det skulle sannolikt innebära att folk rusade till bankerna för att ta ut alla sina pengar och rädda det som räddas kan. Då skulle banksystemet rasa ihop.
Det är akut nödvändigt för det ekonomiskt förlamade Cypern att hitta en lösning. Och lösningen kan bli ökat inflytande för Ryssland. Just nu är en Cypriotisk delegation i Moskva för att förhandla om hjälp. En möjlig lösning är att Cypern säljer andelar i sina nyupptäckta gasfält till Ryssarna.

Hur det än går så är skadan redan skedd. Bankirerna har visat vad de går för, och hur illa ställt det är med deras system. Att ha pengarna på banken har varit ett uttryck för säkerhet och trygghet. Det gäller inte längre. Bankers grundläggande funktion har väl varit att förvara pengar på ett säkert sätt så att man inte riskerar att rånas. Nu har det visat sig att rånrisken är minst lika stor med pengarna på banken!

forbes.com, 17 mars – The Botching of the Cyprus Bailout: Worse Than Lehman Brothers

Although they had years to consider their options (Cyprus’s problems are closely related to those of Greece and have long been almost as obvious), they have opted for a “solution” that amounts to probably the single most inexplicably irresponsible decision in banking supervision in the advanced world since the 1930s.
As my colleague Tim Worstall pointed out in a well argued contribution yesterday, they have weakened – perhaps catastrophically – the principal pillar supporting modern banking. This pillar is deposit insurance.

Lincoln – ”Räddningen” av Cyperns banker kommer sänka dem

… när ska vi sluta låtsas att bankerna har några pengar på kontona? Borde det inte vara uppenbart för alla att bankerna är vår tids ”Kejsarens nya kläder” fast i globalt omfång.

Carl Norberg – Skrattar bäst som skrattar sist och Åsa Nisse skrattar inte alls

Detta är ett när, det är inte ett om. Så Stefan Ingves på Brunkebergsåsen kan för sin egen skull säkert med fördel gömma sig i kökssoffan.
Finansmarknaderna är bara inte säkra på om det blir i morgon, om en vecka eller någon månad (det kommer i alla fall inte att vara längre än så). Med tanke på att ECB – BIS – IMF nu har spelat det ”sista kortet”, det används för att tvinga ett räddningspaket på Cypern – som hotas av en konkurs för landets banksektor – så förmodligen kommer vi nu få se antingen en annan ytterligare reviderad Cypriotisk hjälpinsats eller en konkurs, inom några få dygn.

Claes-Mikael Jonsson jurist LO – Politiskt undantagstillstånd härskar i Europa

Alltsedan den ekonomiska krisens början råder politiskt undantagstillstånd inom EU. Även om krisåtgärderna i allt väsentligt utformats inom den formella demokratins ramar har viktiga demokratiska principer åsidosatts. Möjligheterna till debatt kring olika politiska alternativ och verkligt ansvarsutkrävande har varit obefintliga. Ultimatum och tvång har blivit vardag inom det europeiska samarbetet.
Undantagstillståndet inom EU utlystes i praktiken av den tyska förbundskanslern Angela Merkel, när hon deklarerade att ”om euron faller, faller även Europa”. Långtgående reformer kunde framställas som ovillkorligen nödvändiga. Opposition har likställts med ansvarslöshet. Bakom förändringarna, maskerade som tekniska lösningar, fanns dock på vanligt sätt politiska värderingar och ren ideologi.
Den tyske rättsteoretikern Carl Schmitt hävdade att ett politiskt undantagstillstånd visar vem som besitter den egentliga makten. Eurokrisen har dock visat att det inte finns någon egentlig suverän i Europa. Den tyska förbundskanslern, diffusa marknadsaktörer, kreditvärderingsinstitut, banker, eurozonens finansministrar och ECB har i omgångar utgjort mer eller mindre tunga makthavare under eurokrisen.

positivemoney.org producerar värdefullt material hela tiden, om det sunda system vi måste gå över till, videon nedan kommer därifrån – The Cypriot banking shambles would not have occurred under banking regime advocated by Positive Money

Jag har inte orkat lyssna på hela videon nedan, men hans tonläge är verkligen relevant!
The Great Cyprus Bank Robbery by Financial Terrorists

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

väldens största bankrån

UPPDATERING

Andreas Cervenka – EU-höjdarnas livsfarliga chansning

Hur mycket ska man egentligen bry sig om vad som händer i pyttelandet Cypern?
Ganska mycket eftersom det som hänt där är lite av eurokrisen i miniatyr.
Kort sammanfattning. Lånefest skapar bankkris. Staten räddar bankerna. Räddningen tar knäcken på staten som hotar att drunkna i skulder. Mer pengar måste till.
Där befinner sig Europa och där befinner sig Cypern.

Samtidigt har bankerna och staternas öde sammanflätats på ett mycket farligt sätt. Staten och kapitalet sitter i samma läckande båt.

Banker handlar ju som bekant om förtroende.
Problemet med förtroende är att det fungerar ungefär som en graviditet. Det är svårt att vara halvgravid. Och det räcker inte med lite lagom förtroende för att förhindra ett banksystem från kollaps.
Antingen finns det, eller så finns det inte.
I dag vaknar bankkunder i Europas skuldtyngda länder upp till en ny verklighet. Om krisen inte lättar kanske de inser att i värsta fall är deras pengar faktiskt inte längre säkra.
En hundralapp är ingen hundralapp, utan är värd vad diverse krisgeneraler i EU bestämmer att den ska vara värd.
I Berlin och Bryssel chansar politikerna på att alla snabbt ska glömma Cypern.
”Det är en engångsföreteelse”, heter det.
Men vad händer om miljoner euopéer väljer att inte lita på den politiska varmluft som släpps ut från toppmöten och istället börjar göra matten? Konsekvenserna kan bli oöverskådliga.
En sak är klar: eurokrisen har gått in i en ny fas.
Det här kan sluta hur som helst.

slut på uppdateringen _________________

”Vi måste upprätthålla förtroendet för det finansiella systemet” brukar det sägas. Men det är nog slut med det nu, efter att bankirerna helt enkelt stulit en stor del av alla insättares pengar på Cypern!
sr.se – Cyprioterna tvångsbeskattas trots insättargaranti

Det är ett mycket högt spel som euroländerna nu satsar på i sina försök att rädda eurozonen undan kollaps.
Morgonens beslut om att spärra alla bankkonton på Cypern och i praktiken konfiskera en del av pengarna riskerar att skapa förnyad oro.
För nu står det ju klart, att den som har pengar på en bank inom eurozonen inte kan lita på att pengarna är säkra. Frågan är om spararna i till exempel jättelandet Spanien litar på europolitikernas försäkringar, att Cypern är ett engångsfall. Eller om de börjar ta ut sina pengar för säkerhets skull.

Det är nog ingen tvekan om att läget för euron är skakigare än någonsin. Vad kommer att hända nu? Kommer folk i massor i främst Spanien och de andra värst drabbade länder att ta ut sina pengar i panik nu? Och vad händer om/när euron kraschar? Kanske vissa som inte velat lyssna på varningarna om bankernas iver att nå det kontantlösa samhället som vaknar till nu!

intressantanyheter.blog.se – Cyprioterna tvångsbeskattas(stöld) trots insättargaranti(för banken, inte för dig) – Ekot

Sådärja, nu har bankeliten visat på allvar vem som bestämmer:
Har du pengar på något av våra konton?
Bra, då tar vi dem, för vi har gjort massa dåliga affärer som vi behöver lösa med era insatta pengar.

Carl Norberg – Aldrig har så många förlorat så mycket tack vare så få

Spararna på Cypern får nu som tack för att de lånar in sina sparade krediter – pengar, som bankerna har skapat ur ingenting, tillbaka till bankerna ta en del av smällen för att rädda de insolventa bankerna, ett klart friskt grepp på ämnet från ECB, BIS och IMF, vilket borde få vilken normalt begåvad människa som helst att ta ut varenda öre från banken omgående, men i Sverige så så kommer ingen att reagera på så vis. Dels så är detta ju inte här i Sverige och dels så skulle detta aldrig kunna hända här, så är det bara i det Svenska folkmedvetandet, även fast vi har samma kreditsystem inom ramen för BIS och IMF.

De flesta kan nu se och i många fall också förstå att penningmängden består av krediter i omlopp och att denna penningmängd inte på långa vägar räcker till för att betala alla skulder. Det finns som många både ser och förstår en betydande skillnad där emellan. Många kan nu förstå att det krävs alltfler nya krediter för att betala för räntekostnaden på dessa skulder som utgör kreditpengarna i omlopp.

IMF ville alltså först att man skulle ta 40% av insatta pengar!

mfc.elmberg.net – Svenskar med pengar i cypriotiska banker: Var glada! Både IMF & tyska finansministern ville ta hela 40% av besparingarna från konton på Cypern för att rädda bankerna

Nu visar det sig dessutom att tyska finansministern såväl som IMF ville ta hela 40% av spararnas kapital i engångsbeskattning (eller ”konfiskering” för det är vad detta är). Reaktionerna är blandade på detta men man verkar inte riktigt förstå vad tanken med detta är. Då man pratat om att sparare inte ska drabbas och nu helt sonika tömmer spararnas konton på en inte så liten andel. Frågan många ställer sig är: Vilket land står på tur härnäst?

svd.se – Ilska på Cypern: ”Det är nya maffia-ön”

Cyperns parlament skulle på söndagen ha röstat om sparare ska tvingas betala en engångsskatt på tillgodohavanden i banker. Förslaget har väckt vrede, och omröstningen sköts upp till måndagen.

svd.se – ”Oron på Cypern kan få stora konsekvenser”

Vandaliserade bankomater, blockerade bankkontor och förbannade cyprioter. Att ilskan på Medelhavsön är stor är minst sagt förståeligt sedan euroländernas finansministrar bestämt att det ska dras en engångsskatt på alla cypriotiska bankkonton – annars får inte Cypern det räddningspaket på 10 miljarder euro man så desperat behöver. Enligt beslutet ska alla konton med tillgångar större än 100 000 euro, drygt 840 000 kronor, beskattas med 9,9 procent. Har man mindre pengar än så dras en engångssumma på 6,75 procent.

Men saken är inte klar. Först måste det cypriotiska parlamentet säga sitt, och där är utgången osäker. Oppositionen är emot och de båda regeringspartierna Disy och Diko har bara 29 av parlamentets 56 mandat. Det räcker alltså att en enda ledamot röstar mot den egna linjen för att det ska sluta oavgjort och att det inte blir något räddningslån.
De närmaste dagarna kommer att bli en rysare.

svd.se – ”Spanien är på ruinens brant”

I år är det fem år sedan bostadsbubblan i Spanien sprack och fem miljoner spanjorer är arbetslösa. För oss med fötterna i den svenska kylan fortsätter hemlandet för tapas att vara det populäraste resmålet. Men en bit bort från charterhotellen finns en verklighet där extrem fattigdom och depressioner har blivit vardag.

Sverige och Spanien ligger inte mycket längre ifrån varandra än Smygehus och Treriksröset. Genom en telefonlinje från en av alla spanska byar som drabbats av den ekonomiska krisen säger Luis Gonzalez att det snöar även i den lilla byn Villacañas söder om Madrid, men vid den fysiska kylan tar likheterna slut.
En vanlig morgon sitter han i soffan i sitt eget vardagsrum, på var sin sida om honom finns hans två döttrar, 19-åriga Maria och 15-åriga Jennifer. För några år sedan hade de suttit vid köksbordet och ätit frukost. Nu är skafferiet tomt. De måste förlita sig på internationella Röda Korset för att få mat, men det som ska räcka för en person i en månad räcker bara i en vecka för familjen.

-

Publicerat i ekonomi, EU. 1 Comment »

Grillo

Beppe Grillo’s parti i Italien, som hade framgångar i valet nyligen är helt klart den sort vi behöver.

Ellen Brown har tagit en titt på Grillos program och låter positiv – Money for the People: Grillo’s Populist Plan for Italy

Grillo’s program includes the following:

unilateral default on the public debt;
nationalization of the banks; and
a guaranteed ”citizenship” income of 1000 euros a month.

It is a platform that could actually work. Austerity has been tested for a decade in the Eurozone and has failed, while the proposals in Grillo’s plan have been tested in other countries and have succeeded.

As Grillo points out, it is not the cost of government but the cost of money itself that has bankrupted Italy. If the country wishes to free itself from the shackles of debt and restore the prosperity it once had, it will need to take back its monetary sovereignty and issue its own money, either directly or through its own nationalized central bank. If Grillo’s party comes to power and follows through with his platform, those shackles on the Italian economy might actually be released.

Medan Webster Tarpley är mindre nöjd, tror att det är satsningen på grön energi som han menar kostar mer än vad det ger. Men nog måste det gå att bygga ett modernt fungerande samhälle utan kärnkraft.
Men såna här nya partier måste granskas i detalj, så att man inte låter sig luras av något som döljer sig bakom några förenklade slogans. Är det något Tarpley har att invända borde han ge Grillo tips om vad det är.
Grillo’s blogg med partiprogram

-

ett Sverige kört i botten

Det är ett under, ännu en dag har gått, och Bildt-regimen har ännu inte sparkats ut!

Ett nytt citat om FAS 3, från facebook

”Irriterar mig så jävla mycket på f-kassan och af!!! Var på möte idag och sa att jag fått nytt jobb men att det är timanställning så jag behöver fortsatt ersättning de dagar jag inte jobbar. Då får jag till svar att jag måste ha en sysselsättning (jobba gratis) de dagar jag inte jobbar på mitt riktiga jobb. ”Du får iaf ersättningen du redan har de dagar du inte jobbar” ”jahaaa, svarar jag, är det dom 3000 spännen jag fick innan också?” Ja svarar hon. ”jaha men så du menar att jag ska jobba gratis 8-4 varje dag, sen när mitt riktiga jobb ringer och vill be mig t.ex jobba natt samma dygn, så ska jag orka med det också?”
”Ja” svarar hon iskallt.
– Gratis?
– Ja. Eller så får du gå på sysselsättningsplatsen (Gratis arbetet) och sen säga att du måste gå för att du ska jobba på ditt riktiga jobb.
– men om jag varit där till 4 på dagen och jobbat gratis, så om mitt riktiga jobb ringer vi säger klockan 17 till kväll/natt så…
– så måste du gå dit. Jobbar du inte när du kan jobba på ditt riktiga jobb, får du ingen ersättning av oss, för då har du ju tackat nej till arbete som ger lön.
– Ja men hur ska jag orka vara på båda ställena!?
(tystnad)
Hon svarar – ”jaa…. tyvärr är det såhär det ser ut….”…”

Björn Elmbrandt – Lever riksdagen på en annan planet?

I dag onsdag beslutar riksdagen om EU:s finanspakt, med stränga gemensamma regler om hur euroländerna ska sköta sina statsfinanser. Trots att pakten inte ska gälla oss och inte på något sätt kommer att binda vårt land vill de borgerliga partierna och Socialdemokraterna att Sverige ska ansluta sig till pakten.
Denna gåtfullhet förklarar majoriteten i finansutskottet med att Sverige behöver ”ett väl fungerande euroområde” och att beslutet är ”en viktig signal om att Sverige ger skuldländerna stöd att ta de steg de anser nödvändiga för att bemästra den pågående skuldkrisen”.
Men kommer vi att få ”ett väl fungerande euroområde” om dagens hårda ekonomiska nedskärningspolitik permanentas? Man får känslan av att finansutskottet befinner sig på en annan planet när de tror att krisen ska kunna bemästras med hjälp av finanspakten.
Bland euroländerna finns en växande trötthet över EU:s besparingsdiktat, inte bara i Italien. I Lissabon demonstrerade en och en halv miljon människor i lördags med slagord som ”Vi vill ha våra liv tillbaka”.

Tyska tidningen Handelsblatt noterade häromdagen att med tanke på att många européer är så upprörda över nedskärningarna är finanspakten ”värd mindre än pappret den tryckts på”.

Det är denna felaktiga och skadliga besparingspolitik som Sveriges riksdag i dag legitimerar med sitt beslut om att vi ska ansluta oss. Det är sorgligt.

Kan detta vara en del av förklaringen till att Sveriges befolkning inte tycks reagera på någonting? Vi har väl inte fluor i dricksvattnet här, men väl i tandkrämen. Det finns tandkräm utan fluor i hälsokostaffärer-
Harvard Study Confirms Fluoride Reduces Children’s IQ

A recently-published Harvard University meta-analysis funded by the National Institutes of Health (NIH) has concluded that children who live in areas with highly fluoridated water have ”significantly lower” IQ scores than those who live in low fluoride areas.

-

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

upproret mot bankväldet

UPPDATERING

Scott Creightons kommentar om finansoligarkernas krig mot folket passar bra till det här inlägget – The Opiate of the Disenfranchised

First things first: let’s stop calling this global neo-liberal class war “austerity”. It’s not austerity. When it was done to Chile in 1973 and Argentina and Poland and the Russia and all the others, it was naked class warfare… it’s fascism. That’s what it is. And it’s happening here as a direct result of what these financial oligarchs and their government stooges staged from 1998 (repeal Glass-Steagall and Commodities Modification Act) through 2008 (economic collapse of derivative bubble they created with sub-prime mortgages)

This is economic warfare being waged after the implementation of economic terrorism. You talk about trade wars and currency wars being waged against other nations as warfare… this is the same thing but it’s being waged against their own people. In country after country we see the same thing: the fascist state rising from the ashes of social democracies here in the states, in Canada, Mexico, and all across Europe.
While they ran their “experiment” in Chile, they had designs on doing the same thing here and in Western Europe and so they did.
It’s time we understood that these monsters will do what is needed, whatever that is, to see their vision of the new world order take shape. It’s time we stopped kidding ourselves about a victory based on a few half-measures and comfortable resistance. It will not be comfortable in the world they are planning and they will not let us comfortably avoid it. This is a global life or death struggle with the highest stakes imaginable for them. It’s time we sobered up and quit with the opiate of the disenfranchised and took a long hard look at the struggle we are already engaged in.

slut på uppdateringen __________________

Protesterna mot den befolkningsfientliga politiken fortsätter, främst i Grekland och Spanien. Ett visst hopp kan tendenser som de här inge, från Spanien – ”Folklig tsunami” i krisens Spanien

David Ormaechea, ordförande i låssmedernas förbund, har förklarat varför han och många kolleger nu vägrar handräckning när skuldsatta ska vräkas och utmätningsmän möts av låsta dörrar:
– Det förstörde familjers liv och vi fick agera bödlar.
I tisdags kallades brandmän in för att bidra vid vräkningen av en 85-årig kvinna i La Coruña. En folkmassa protesterade – och brandmännen vägrade att hjälpa utmätningsmännen. Vissa anslöt sig till och med till demonstrationen.

Och från Grekland – Greece: “A promise from the army has been obtained to not intervene against a civil uprising”

Chrysanthopoulos says that the government has hired Blackwater, the American private military firm infamous for its activities in Iraq, which now goes by the name “Academi”, along with five other international for-profit security outfits. Explaining why this has happened, he says bluntly: “The Greek government does not trust the police whose salaries have also been cut.”

There is some good news however that he hears from the contacts he maintains amongst his former colleagues and politicians. He is confident that there will be no military coup, as there was in 1967.

“There are contacts by certain politicians with elements in the armed forces to guarantee that in the event of major social unrest, the army will not intervene.”

Rodney Shakespeare menar att folket måste fokusera på grundproblematiken – Europeans must revolt against austerity

We’re reaching the point, but people are protesting and they’re not yet prepared to go for the one thing they have to say, [that] existing economic theory and existing economic politics has betrayed us.

They must go for one clear policy and solution, which actually cracks open the politically elite and cracks open what is a corrupting system.
That one thing is either you open a bank or a national bank use of interest-free loan supply for public capital expenditure.
The trouble with the protesters is they’re upset, they’re losing faith, but they’re not prepared to go for the throat and kill the system, which is now destroying their lives.
There is no hope now for the people of Europe unless they effectively have a revolt.
There’s no good having fires and demonstrations on the street unless you have a clear and simple policy, which you are proposed to address and that you’re going to insist on coming from your politicians.
They must go for it now or the next thing is they will be controlled by drone fascism, as is happening to the Americans.
The Europeans [should] rise up now with a clear and simple policy of interest-free loans from the ECB or their national banks, and if they don’t go for that, they will be controlled in a fascist way for evermore.

Tydligen fick Japan en ny regering nyligen, denna ska ha sagt åt centralbanken, Bank of Japan, att släppa på inflationsmålet och se till att mer pengar går till den riktiga ekonomin för att få fart på den. Om centralbanken inte följer direktiven hotar man att ändra på reglerna och ta större makt över den ”oberoende” centralbanken, dvs att den nu, som i de flesta länder, i första hand ser till bankernas intresse. Detsamma kunde man göra i USA, menar Ellen Brown – How the Fed Could Fix the Economy—and Why It Hasn’t

Quantitative easing as practiced today is not designed to serve the real economy. It is designed to serve bankers who create money as debt and rent it out for a fee. The money power needs to be restored to the people and the government, but we need an executive and legislature willing to stand up to the banks. A popular movement could give them the backbone. In the meantime, states could set up their own banks, which could leverage the state’s massive capital and revenue base into credit for the local economy.

Normalt brukar väl länders politiska ledare som kommer med utspel som den nya japanska utsättas för diverse påtryckningar och hot för att rätta in sig. Undrar hur det går med det nu. Kan det vara så att den allt mer spridda kritiken av banker, och den allt mer spridda kunskapen om hur banker fungerar, och insikten att den förda bank-kramarstrategin är katastrofal för den riktiga ekonomin, kan göra det mer möjligt att ifrågasätta den högre heliga makt som t.o.m. DN’s Peter Wolodarski uttalar sig kritiskt om. I en artikel från dec 2012 som handlar om att riksbanken just gett order om att staten ska skuldsätta sig med ytterligare 100 miljarder för att ha i reserv inför nästa bankkris.

Detta är idén om en självständig riksbank driven till sin extrem. Dessvärre avspelar den ett större problem med Riksbanken under Stefan Ingves.
Den svenska centralbanken har blivit alltmer egenmäktig och bunkerartad. Ingves agerar som om han rapporterade till någon högre helig makt.

 

-

>

Publicerat i ekonomi, EU. Leave a Comment »

fler banklänkar

Kommentarer på positivemoney.org till artikeln jag länkade till i förra inlägget där Alistaire Turner, one of the most influential financial policymakers in the world, sa att de inte längre kan vara tabu för centralbanker och regeringar att tala om att staten tar ett ansvar och ser till att det finns tillräckligt med pengar i cirkulation så att samhället kan fungera.
Adair Turner: “Debt, Money and Mephistopheles: How do we get out of this mess?”

the sole purpose of this post is to distill Turner’s 46 page speech into something a little more manageable, and in particular to highlight his thoughts on Overt Monetary Financing (OMF), which is in short creating money and spending it into circulation. If this sounds familiar, it’s because Positive Money have been advocating something similar since June 2010!

dagensarena.se – Vänsterpartiet: Finansmarknaden måste tyglas
Cervenka – Svenska bankers skulder: 11 900 miljarder

Och de här uttalandena av Storbritanniens finansminister är ganska otroliga, kan det verkligen vara sant!?
larouche.se – Storbritannien delar bankerna med ”elstängsel”

Det blir en lag för att dela bankerna i Storbritannien. Vid ett framträdande hos JP Morgan i Bournemouth den 4 februari förklarade Storbritanniens finansminister George Osborne, enligt BBC:
– När RBS [Royal Bank of Scotland] var på fallrepet tyckte min företrädare Alistair Darling att han inte hade något annat val än att gå in och rädda alltihop. Inte bara RBS på stora gatan utan också tradingpositionerna i Asien, huslånen i subprime-Amerika, fastighetsspekulanterna i Dubai. Jag vill försäkra mig om att nästa gång som en finansminister ställs inför ett sådant beslut så ska det finnas ett val: att hålla igång bankkontoren, hålla bankomaterna öppna, medan investmentdelen får gå i putten.

Press TV – Treasury chief: British bankers are not too big anymore to fail

”My message to the banks is clear: if a bank flouts the rules, the regulator and the Treasury will have the power to break it up altogether – full separation, not just a ring fence,” said the Treasury chief.
”We’re not going to repeat the mistakes of the past”, he added.
George Osborne told executives from JPMorgan that the days of banks being ”too big to fail” are over in Britain.
He added that taxpayers shouldn’t be expected to bail out the lenders. The next time a crisis hits, he wants more options to act.

video från Positive Money med svensk text – How much money can banks create – Banking 101 (Part 4)

Video på newsvoice.se – Fd riksdagsledamot Anne-Marie Pålsson avslöjar maktstrukturen i riksdagen

-

viktig artikel

UPPDATERING

Videorna från seminariet Global Utmaning finns på den här sidan – globalutmaning.se – de är mycket bra, verkligen de mest kunniga i världen inom detta minst sagt viktiga område som yttrar sig. Jag har bara sett den med paneldiskussionen ännu, man tar upp viktiga frågor, som – kan ett enskilt land gå före och genomföra en penningreform? – och – om nu makten över penningskapandet ges tillbaka till staten, kan man lita på att politikerna kan sköta det på ett ansvarsfullt sätt? – och sen nämner Lietaer som hastigast det som jag tycker är mycket fascinerande, hur styrda vi är i vårt beteende beroende på vad för slags pengar som används. Om t.ex. pengar som tappar i värde efter hand används får det som följd att vi agerar med ett mer långsiktigt perspektiv. Och! säger Lietaer, det finns lösningar på alla världens problem, de genomförs inte därför att det under rådande system inte anses ekonomiskt rättfärdigat.

En annan av de verkliga auktoriteterna inom penningreform ger sin syn på förslaget att amerikanska staten skulle ge ut ett eller flera en-miljardsmynt, Stephen Zarlenga – What Would a Trillion-dollar Coin Mean?

Ett på svenska – Gästinlägg: Brev till riksdagens ledamöter om vårt penningsystem

slut på uppdateringen _____________________

LÄS HÄR >> Cervenka – Det stora mysteriet: pengar – många intressanta kommentarer också.

Bloggen har nyligen träffat Michael Kumhof, ekonom på Internationella Valutafonden IMF, i samband med att han talade på ett seminarium på tankesmedjan Global Utmaning. Han kom förra året med den ganska uppmärksammade rapporten Chicago Plan Revisited, som föreslår en radikal förändring i hur hela banksystemet fungerar. Här delar av samtalet:

Hur stor är kunskapen om hur pengar görs hos politiker och beslutsfattare?
– Jag tror att den är väldigt grund och i vissa fall icke-existerande. Det är rätt intressant att se. …

Hur skulle du beskriva processen?
– Säg att jag går till en bank och vill låna en miljon dollar. Den felaktiga versionen låter så här: Igår satte några kunder in 1,2 miljoner dollar, alltså har banken 1 miljon dollar som den kan låna ut till mig. Så funkar det inte. Det som händer, och jag vet det eftersom jag själv jobbade på bank i fem år, är att banken först bedömer mig som kund och det avgör om de beviljar lånet. Lånet skapas sedan som en tillgång i bankens balansräkning, och i precis samma ögonblick som en skuld i balansräkningen i form av pengar på mitt konto. Ur tomma intet. Det är bara tryckningar på tangenter. Men dessa helt nya pengar på kontot motsvarar köpkraft. Jag kan använda dem för att köpa saker.
– Jag har haft diskussioner om detta med ekonomer. Många påpekar att de pengar banken skapat kan tas ut och att pengarna då hamnar i en annan bank. Det är en fälla att tänka så. För även om pengarna flyttas från bank A, som då lånar motsvarande belopp på interbankmarknaden, och istället sätts in hos bank B, så stannar dessa nya pengar kvar i banksystemet så länge det ursprungliga lånet är utestående.

Vad innebär det här?
– Det betyder att nästan alla pengar i samhället skapas av banker som skulder. Ekonomin kan inte fungera utan pengar och pengar kan bara göras av banker när någon tar lån. Alltså måste vi skuldsätta oss. Om alla betalade tillbaka sina skulder skulle det inte finnas något blod i ekonomin. Vi måste alltså ha skulder och i enorma mängder….

Vad är problemet med att pengar är skulder?
– Det är samma sak som att fråga: vad är problemet med höga skulder? Det är bara att titta sig omkring, många länder har problem med väldigt höga skulder. Det beror på att de gett upp rätten att skapa pengar själva. De måste ut på marknaden och låna själva till ränta. …

Videor från seminariet som nämns i Cervenkas artikel – – ”Financial reform for a sustainable economy”: Part 2: Michael Kumhof”Financial reform for a sustainable economy”: Part 3 Bernard Lietaer”Financial reform for a sustainable economy”: Part 5 Panel discussion

Mira-TshirBt

”The way money is created can be changed. We can have a stable monetary and banking system, much lower levels of personal and national debt, and a thriving economy”

positivemoney.org – Modernising Moneywww.godbanketik.se

-

Publicerat i ekonomi. 2 Comments »