Mysteriet med pengar

Se också  – Jag vill äga världen plus 5% – och – om pengar i serieform

Nils Fagerberg mars 2010 – Tillväxt på kredit

Vi lever i nedskärningarnas tidevarv. Den välfärd som vi tidigare hade råd med, kan vi inte längre betala. Statens pengar räcker inte. Det kan tyckas vara märkligt eftersom vi enligt officiella data aldrig har varit så rika som vi är nu. Hur kan det komma sig att vi är rikare än någonsin, samtidigt som vi har allt svårare att få pengarna att räcka till?

Det finns ett logiskt felslut i det här resonemanget. Felslutet bottnar i att vi sätter likhetstecken mellan pengar och rikedom som bygger på skuldsättning. Vi skiljer inte på riktiga pengar och kreditpengar.
Det här är kanske inte frågor som gemene man går och grubblar över, men det som är skrämmande är att de som borde sätta sig in i problematiken inte heller gör det. Ansvariga politiker och ledande ekonomiska experter har märkligt nog en dålig förståelse för pengarnas grundförutsättningar.
Den allmänna lösningen på penningbristen är ekonomisk tillväxt. På så sätt tänker man sig att nya fräscha resurser ska skakas fram. Att försöka skapa mer pengar genom mer tillväxt är dock ett bedrägligt feltänk. Dels är det fel eftersom tillväxt är en destruktiv målsättning i sig, ingenting kan eller bör växa för evigt, men framför allt är det en målsättning som inte löser grundproblemet (bristen på pengar).

Låt oss nu titta på grundproblemet. Att det finns en konstant brist påpengar är inte en naturlag. Pengar skapas nämligen av människan och inte av naturen. Bristen är en konsekvens av att vårt penningsystem är felkonstruerat till att skapa kredit i stället för ”skuldfria” pengar. Över 90% av pengarna i samhället skapas genom bankernas utlåning (kreditgivning). Det betyder att över 90% av de pengar som cirkulerar har kunnat skapas genom att det har funnits personer som har accepterat att sätta sig i skuld till banken. Vad innebär då detta praktiskt?
Det innebär att för varje summa pengar som skapas, skapas det även en skuld på samma belopp plus krav på ränta. Den som lånar pengar på banken måste så småningom betala tillbaka. Mer än nio av tio kronor som cirkulerar i samhället ska alltså återbetalas till bankerna med ränta.

Problemet är att inga pengar skapas någonsin för att användas till räntebetalningarna. Bankerna skapar alltså samhällets pengar och kräver sedan samma summa tillbaka plus lite till. Det är här skon klämmer. Det finns inte ”lite till” att hämta. Konsekvensen blir obönhörligen att pengarna inte räcker till. Det blir en allmän brist på pengar i samhället.
Grundproblemet handlar inte om att vi har för lite tillväxt för att få råd med det vi vill ha. Grundproblemet är att vi har ett penningsystem som bygger på skuldsättning i kombination med ränta. Vi har inte äkta skuldfria pengar som betalningsmedel i samhället, utan skuldtyngd kredit. Det gör att en kronisk brist på pengar byggs in i samhällsekonomin eftersom skuldsättningen alltid ökar snabbare än tillgången på betalningsmedel. Bristen på pengar drabbar alla samhällssektorer, utom den sektor som tar emot räntebetalningarna.
När ansvariga politiker unisont talar om att välfärdens behov ska lösas genom mer tillväxt så förstår de inte grundläggande fakta om ekologin och ekonomin. De förstår inte att naturens begränsningar förr eller senare måste begränsa ekonomins tillväxt. De förstår inte heller vad som är orsaken till att pengarna inte räcker till välfärden.

Om inget görs för att ändra penningsystemet är vi tvungna att fortsätta hålla fast vid målsättningen om en hög tillväxt. En tro på tillväxt är nödvändig för att det ska finnas villiga låntagare som är beredda att skuldsätta sig, och låntagare behövs för att skapa ny kredit, och ny kredit behövs för att hålla igång samhällsekonomin och samtidigt betala räntan på krediten. Ju mer kredit vi skapar, desto mer måste vi skapa för att kunna fortsätta att betala av lånen.
Det alternativet lovar ingen ljus framtid. Det kommer att innebära fortsatta välfärdsnedskärningar, ökande förmögenhetsklyftor, och allt snabbare utslagning. Någonstans måste ju pengarna till räntan tas. Det innebär ofrånkomligen en smärtsam väg mot nedbrytning, kaos och samhällskollaps.
Om fokus i stället skulle läggas på att rätta till problemen inom penningsystemet skulle hela den nedåtgående trenden kunna vändas. Staten skulle enkelt kunna ta på sig uppgiften att ge ut alla pengar som behövs i samhället skuldfritt. Så sker redan idag med de pengar som existerar som sedlar och mynt.

från Ordfront Magasin nr 2 2009
ordfront-nr22009


Artikel i Sydsvenskan 17 november 2008 – Sveriges val

***

Nedanstående kommer från en uppsats av Nils Fagerberg – Den svenska valutan (pdf) – som är full av de djupaste insikter som finns i vårt land om ekonomin, från sid 45:

”Staten hamnar i skuld till de privata bankerna precis som samtliga övriga aktörer i samhället.
Därmed hamnar staten i en valsituation mellan alternativet att betala av skulderna genom en stramare finanspolitik (offentliga nedskärningar eller höjda skatter), eller alternativet att låna mer för att finansiera den fortsatta offentliga verksamheten.
Här står politikerna inför svåra dilemman. Hittills har valen fallit på ett sådant sätt att de finansiella intressena inte ska skrämmas iväg från den svenska ekonomin. Med andra ord har finanspolitiken haft en tendens att förskjutas mot sådana områden där politikerna stöter på minst ekonomisk-politiskt motstånd.
Resultatet har blivit en kombination av generella skattesänkningar, ökad inlåning och offentliga nedskärningar, d.v.s. det har uppstått en allt snävare ekonomisk ram och en allt mindre demokratisk valfrihet. Politikernas otacksamma val handlar i praktiken om att bestämma vem eller vad som ska få mindre pengar framöver.
P.g.a. den allmänna bristen av förståelse för problemet hos både allmänhet och regering förmår inte statens representanter att ens inleda en diskussion om hur man ska ta sig ur knipan. Politikernas hopp riktar sig i stället mot den ekonomiska tillväxten. I den handlingsförlamning som råder förskjuts makten kontinuerligt och obönhörligt från de folkvalda till dem som har pengarna.

Politikerna har troligen hela tiden agerat efter bästa förmåga, och situationen har uppstått p.g.a. svårigheterna med att förutsäga samhällskonsekvenserna av besluten.

De har även varit vägledda av ekonomiska experter som varit oförmögna att hantera förtroendet, dels för att teorierna över pengarnas betydelse för samhällsutvecklingen har varit föråldrade och bristfälliga, dels för att de direkt eller indirekt har påverkats av privata ekonomiska intressen.
Dan Josefsons TV-dokumentär över slopandet av det svenska penningsystemets sista stora restriktion, utlåningstaket, är belysande ur den aspekten. Den visar både på politikernas oförmåga att förstå, och på den traditionella ekonomiska expertisens odemokratiska sätt att övertyga de folkvalda och genomdriva förändringen i skymundan.”

***

Mer ur ”Den svenska valutan


5 svar to “Mysteriet med pengar”

 1. 4Reality Says:

  Remarks by Governor Ben S. Bernanke

  Let me end my talk by abusing slightly my status as an official representative of the Federal Reserve. I would like to say to Milton and Anna: Regarding the Great Depression. You’re right, we did it. We’re very sorry. But thanks to you, we won’t do it again.

  http://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/SPEECHES/2002/20021108/default.htm

 2. Google optimering Says:

  Bra skrivet inlägg! Själv sysslar jag med Google optimering!

 3. bästa löshåret Says:

  För att komma till rätta med problemet och börja om från början så måste tyvärr ett av de stora länder gå i konkurs och ställa in alla betalningar.
  Men hur marknaden kommer svara på det exakt är det ingen som vet.

 4. alfred Says:

  Regeringsformen 9:14, har hela svaret. Riksbanken är de enda som har laglig rätt att trycka pengar, något som affärsbankerna gör idag. Med den skillnaden att det inte är riktiga pengar, utan skuldsedlar, där räntan inte inkluderas i det utlånade. Därför kan lånet ALDRIG betalas.


Skriv här

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: