23 jun

På nationaldagen höll en svensk läkare ett tal i Stockholm som kritiserade covidhanteringen, finns här – www.youtube.com/watch?v=v_6NAjx2elY, ljudet är ganska dåligt på videon och någon har varit vänlig att skriva ut det som sas på facebook, har kopierat in det här –

Jag heter Hanna Åsberg. Jag är legitimerad läkare. Jag har specialistkompetens i allmänmedicin. … Jag står här idag för att jag står upp för läkaretiken. Läkaretiken säger att vi ska bota vår patient. När vi inte kan bota ska vi lindra, och när vi inte kan lindra så ska vi trösta. Och framför allt får vi inte skada patienten. …

Vi vet att det går att behandla c19 med hydroxiklorokin, zink och azithromycin eller ivermektin. Det är enkla, billiga och beprövade behandlingar som har använts i decennier med få biverkningar. Varför används inte det i Sverige?

C-vaccinet är inte ett vaccin i traditionell mening (och jag ska tillägga att jag har inte varit vaccinmotståndare, jag har själv tagit många vacciner i mitt liv) men c-vaccinet är en form av genterapi som aldrig har använts på människor förut. Normalt sett tar det 5-10, ibland 15 år att utveckla ett nytt läkemedel. Den här injektionen, som är en experimentell injektion har tagits fram på mindre än ett år. C19 har lägre dödlighet än säsongsinfluensa. Det säger sig självt att det här är riskabelt.

Vaccinpasset saknar medicinsk indikation. Man får inte diskriminera människor beroende på om de väljer att tacka ja eller nej till en medicinsk åtgärd.
Grundlagen ger oss rätt till mötesfrihet, demonstrationsfrihet, yttrandefrihet och rätten att bestämma över våra kroppar. Patientsäkerhetslagen säger att patienten har rätt till ett informerat samtycke. Det som pågår med injektionerna är en kombinerad fas 3- och fas 4-studie i en läkemedelsprövning. Människor som erbjuds injektionen får ingen information om detta: att de ingår i en läkemedelsprövning.

Vi behöver öppna upp samhället. Den finns ingen medicinsk indikation, inget vetenskapligt stöd för nedstängningar och restriktioner.
Svenska folket har rätt till informerat samtycke om de experimentella injektionerna enligt Helsingforsdeklarationen och medicinetisk forskning.
Att erbjuda eller föreslå att barn ska ta detta experimentella läkemedel är djupt oetiskt och strider mot alla etiska medicinska principer som jag har lärt mig på min läkarutbildning.

Jag står upp för er rättighet att bestämma över er kropp, rätt till informerat samtycke om de läkemedel som ni erbjuds och att man inte får diskriminera människor beroende på om de väljer att tacka ja eller nej till en medicinsk insats.
Jag kommer att fortsätta att stå upp för den läkaretik som jag har lärt mig under min läkarutbildning och jag uppmanar mina läkarkollegor och sjuksköterskekollegor ute i landet att göra det samma.
Tack för mig! Ta hand om er! Var rädda om er!

Igår, 22 juni, höll samma läkare Åsberg m.fl. ett anförande utanför SvT-huset i Stockholm och idag ska man hålla en presskonferens utanför Folkhälsomyndigheten. Läs och se video från igår här –
newsvoice.se – Svenska läkare för fungerande Covid-19-behandlingar bemöts av SVT-reporter

Storartat att även svenska läkare står upp för att tillåta fungerande behandlingar. De bör ges allt stöd man kan, och ges hjälp att sprida budskapet.

Ytterligare två bra covid-inlägg på Julia Caesars blogg –
Hot och förföljelse mot läkare som presenterar fakta om covidvaccinerna

För cirka två veckor sedan ställde Byram Bridle, immunolog och professor vid universitetet i Guelph i Kanada, upp för en kort radiointervju som jag återgav här på bloggen.
Det var en intervju som fick stor spridning, eftersom Bridle berättade om forskningsresultat (tillverkaren Pfizers egna!) som visar att spikprotein i covidvacciner passerar blod-hjärnbarriären, angriper kärlväggarna och lagras i många organ, bland annat lever, njurar, hjärna och hjärta. Den största inlagringen sker i kvinnors äggstockar.
YouTube tog bort intervjun, och Byram Bridle har de senaste veckorna utsatts för hot, mobbing och förföljelse utan like. Av sina läkarkolleger trakasseras han både på arbetsplatsen och i sociala medier, där falska konton sätts upp i hans namn.

Vad hände med BA-piloterna?

Fyra piloter vid British Airways, fullt friska och i åldrarna 35-50 år, dog nyligen på bara en vecka. 80-85 procent av BA:s piloter uppges ha fått de experimentella vaccinerna mot Covid-19. British Airways förnekar ett samband.

Från facebook, en debattartikel av Ann-Cathrin Engwall och Fredrik Elwinger

https://www.facebook.com/elwinger/posts/10158178139811905
Den här debattartikeln har jag och Ann-Cathrin Engwall skrivit tillsammans och den ville vi publicera i UNT men de tackade nej pga de ”har väldigt hårt tryck på debattsidan just nu och behöver göra ett urval” så vi publicerar den på Facebook istället:

Vaccinera inte barn mot covid-19!

Svenska barnläkarföreningen har gjort ett uttalande där de inte rekommenderar att vaccinera barn under 16 år mot covid-19 i Sverige i nuläget. Låg ålder anses utgöra en stark skyddsfaktor för att drabbas av allvarlig sjukdom och följdverkningar av infektionen samtidigt som man ännu inte vet så mycket om biverkningar av behandlingen på barn. Kliniska studier pågår dock redan med målet att kunna ge behandlingen till alla barn över 6 månader. I USA vaccinerar man redan ungdomar från 12 års ålder och detta är även på gång i flera andra länder. Även här i Sverige finns starka röster för att vi bör vaccinera barn.De covid-19 vacciner som är i bruk i Sverige idag baserar sig på nya gentekniker där man påskyndat fas II/III kliniska studier med korta uppföljningstider om endast två till tre månader. Vaccinerna har därför endast blivit ”nödgodkända” av myndigheterna för användning i en nödsituation. I dessa studier fanns inga av de allra sköraste individerna (t ex äldre personer med flera riskfaktorer och sjukdomar) inkluderade eller några som genomgått infektionen och följaktligen gick det inte att från studierna dra några slutsatser om hur bra vaccinerna fungerar för dem som egentligen är de som mest behöver skyddas. Vaccinets främsta uppgift anses vara att minska allvarliga former av covid-19 och död, men inte heller det gick det att dra några slutsatser om utifrån studierna. Det studierna visar är alltså hur effektiva vaccinerna är för att hindra milda former av covid-19 hos personer utan större riskfaktorer. Nya virusvarianter dominerar också nu vilket gör att studier och beräkningar som gjorts under helt andra förhållanden inte är relevanta med avseende på effektivitet. Följaktligen anser vi att det är svårt att från studier dra några säkra långsiktiga slutsatser om hur stor nyttan av vaccinet är för att hindra allvarlig covid-19 eller dödsfall i riskgrupper.

Efter att vaccineringen påbörjats har exceptionellt många rapporter om allvarliga biverkningar och dödsfall inkommit. Läkemedelsverket i Sverige har hittills i år fått in fler rapporter om misstänkta biverkningar från covid-19- vaccin än det totala antalet rapporter som lämnas in under sex år. Ändå är detta sannolikt en underskattning eftersom det finns studier som visar på att bara en bråkdel av alla misstänkta biverkningar rapporteras. Även om alla de anmälda biverkningarna inte med säkerhet kommer kunna visas vara orsakade av vaccinerna så är det stora antalet en källa till oro som borde mana till försiktighet. Kunskapen om biverkningar på längre sikt är också begränsad. Vid massvaccineringen med Pandemrix mot svininfluensan i Sverige år 2009 dröjde det åtta månader innan de allvarliga problemen med narkolepsi upptäcktes och med tiden kunde över 400 fall hos barn och unga vuxna kopplas till vaccineringen. Allvarliga biverkningar av covid-19 vaccinerna verkar drabba yngre i åldersgruppen under 29 år mer frekvent, enligt norsk statistik från Folkhelseinstituttet. Det har även visat sig att allvarliga biverkningar efter vaccineringen tycks vara 2-3 gånger vanligare för de som redan haft covid-19.

Vid vaccinering bör man alltid ta hänsyn till nytta relativt risk, både på individnivå och på samhällsnivå. Enligt statistik från folkhälsomyndigheten så drabbas väldigt få barn av allvarliga komplikationer till följd av covid-19. Barn har alltså minimal nytta för egen del av vaccinationen i det här fallet medan risken att de drabbas av allvarliga biverkningar till följd av vaccinet verkar vara större. Från ett nytta/risk-perspektiv för individen är det enligt vår bedömning oetiskt att vaccinera barn.

Ett vanligt argument för att vaccinera barn är att det krävs en bred vaccinering för att skydda riskgrupper. Resonemanget är inte rationellt. Ska vi utnyttja barn genom att vaccinera dem med ett experimentvaccin för att vi som vuxna vill skydda oss själva mot smitta eller sjukdom? Argumentet att vaccinera barn för att skydda andra är dessutom i detta fall felaktigt. Eftersom SARS-Cov-2 är ett snabbmuterande luftvägsvirus som sprids lätt så kommer man aldrig helt kunna utrota viruset med hjälp av vaccinering i ett läge när viruset redan är globalt spritt och det kontinuerligt uppstår nya varianter. Ju fler som vaccinerar sig desto mer ökar selektionstrycket på viruset att kringgå vaccinimmuniteten och vaccinresistenta virusvarianter kan då anrikas i vaccinerade, spridas vidare och lättare börja dominera. I Israel konstaterade man t ex att den sydafrikanska virusmutanten var åtta gånger vanligare i den vaccinerade delen av befolkningen än i den ovaccinerade där den brittiska dominerade. Om man är ung och frisk är det därför enligt vår uppfattning mest solidariskt mot riskgrupper att inte vaccinera sig eftersom vaccinskyddet då kan vara längre för de som är i behov av detta för sin överlevnad. Den som har genomgått infektionen kommer få en mycket bredare och robustare immunitet än den som bara har vaccinimmunitet.

Utöver antikropparna och T-cellerna riktade mot spikproteinerna på virusets yta, fås även T-cellsimmunitet mot virusets övriga 27 proteiner. T-cellerna utgör det primära skyddet mot virusinfektioner genom att de dödar de vaccinproducerande cellerna i kroppen. Antikropparna oskadliggör bara virus utanför cellerna och kan inte bekämpa infektionen på egen hand. De övriga proteinerna är inte lika snabbmuterande som spikproteinet, vilket gör att man får ett T-cells minne som kan identifiera flera virusvarianter. Har man enbart ett vaccinskydd mot spikproteinet så blir det verkningslöst snabbare då spikproteinerna på ytan är så förändrade att de inte längre kan kännas igen av antikroppsminnet. Samhällen med låg naturlig immunitet kommer vara mer riskutsatta i en sådan situation.

För barn är covid-19 mildare än en vanlig influensa men riskerna för allvarliga bieffekter vid vaccination är inte försumbara. Därför anser vi att det är olämpligt att utsätta ett stort antal friska barn för experimentella förebyggande behandlingar som de inte har så stor nytta av och där riskerna inte är helt utredda.

Över 15 000 dödsfall inrapporterade i EU i samband med covidsprutandet. Då ingår inte Storbritannien (ca 2000?) och Norge (ca 175) –
15,472 Dead 1.5 Million Injured (50% Serious) Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots

Samtidigt hålls mediciner som hade kunnat rädda tiotusentals tillbaka. Inslag från Fox News med bl.a. Pierre Kory från flccc.net
www.youtube.com/watch?v=lPiVgvKIEqw

Bra inlägg om sprutkampanjen –
Edward Curtin – What I Know and Don’t Know about SARS-CoV-2 Virus

I know that vast numbers of people have been hypnotized by fear, threats, and bribes to accept the corporate mainstream media’s version of COVID-19. I have concluded that many millions are moving in a trance state and do not know this. They have been induced into this state by a well-organized, very sophisticated propaganda campaign that has drawn on the human fear of death and disease.

I know that from the start of this crisis, there was a concerted effort across the world to deny access to proven effective treatments such as hydroxychloroquine, steroids, ivermectin in a planned effort to vaccinate as many people as possible. This alone reveals an agenda centered not on health but on getting as many people as possible to submit to being vaccinated and controlled.

I do not know why so many good people cannot see through this evil.

-

Skriv här

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: