9 apr – coviddödstal och vacciner

Det är mycket att ta upp… jag börjar med det här, Sveriges Radio hade för några dagar sen ett inslag med den här rubriken –
Större andel sjukhusvårdade dog under pandemins andra våg än den första

En större andel av dem som lades in på sjukhus i Sverige i covid-19 dog under pandemins andra våg än under den första. Detta trots att behandlingsmetoderna hade hunnit bli bättre.
Det visar en ännu inte publicerad registerstudie som gjorts av forskare som främst är verksamma vid Socialstyrelsen.
Forskarna vet inte vad orsaken kan vara, eftersom exempelvis den brittiska varianten av viruset SARS-COV2 inte var särskilt spridd i Sverige under den andra vågen från oktober till december.

Jag har frågat mej flera gånger under vintern hur covid-dödstalen kunde vara så osannolikt höga. Det hade ju kommit uppgifter i november och december om att hälften så många av de som fick sjukhusvård dog jämfört med våren 2020. Att man hade lärt sig och blivit bättre på att behandla, t.ex. med astmamedicin med kortison och blodförtunnande.
Jag upprepar ett par citat som jag tog upp den 11 dec.
Sveriges Radio 24 november

Andelen som dör i covid-19 har gått ned drastiskt. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Av de som hamnar på sjukhus dör hälften så många nu jämfört med i början av pandemin.
– Det kanske viktigaste är lärdomen att blodproppsförebyggande läkemedel hjälper patienterna. Och i mitten av juni blev det klart att kortisonbehandling ger patienterna ett bättre resultat också, säger Thomas Lindén, avdelningschef på socialstyrelsen.
Studien har tittat på de drygt 18 000 patienter som vårdades med covid-19 på sjukhus perioden mars till oktober. Både dödligheten och andelen som behöver intensivvård har minskat drastiskt.
I mars var andelen som behövde intensivvård 20 procent jämfört med 9,1 procent i oktober.

Sveriges Radio 7 december

Antalet dagar en covidpatient vårdas på iva har nästan halverats jämfört med i våras, från 16 till 9 dagar, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

– De blir inte så superinflammatoriska som de blev i våras. Även om det kommer två patienter varje dag, så blir vi av med en eller två om dagen, och det är hoppfullt, säger Karin Frisell.

Förutom bättre medicinering, och att de lärt sig vilka som kan klara sig utan respirator, tror överläkare Magnus Gisslén att en annan faktor som förkortar vårdtiden är att fler patienter snabbare söker vård.
– Vi har noterat att många patienter som söker sjukvård och läggs på sjukhus nu kommer lite tidigare, innan de blivit så sjuka. Och i många fall kan man förbättras snabbare och kan gå hem snabbare. Sen ska man komma ihåg att man uppmanades av sjukvården att vänta vilket var lite olyckligt.

Och nu kommer man alltså med uppgifter om att en större andel sjukhusvårdade dog nu i vinter jämfört med våren 2020! Det är något som inte stämmer. Kan det vara så att det kommit direktiv från myndigheter hur man ska behandla och gå till väga som gjort att så många kunnat dö? Som att man ska fortsätta att inte göra någonting förrän patienten får svårt att andas, att man inte ska sätta in astmamedicin med kortison för ofta, eller vad det nu skulle kunna vara.
För om makterna bakom kulisserna har den makalösa fräckheten att hålla tillbaka fungerande mediciner, t.ex. Ivermectin och hydroxiklorokin, mitt framför ögonen på hela världen, i alla fall för de som vill se, så kan man inte utesluta någonting.
Det finns ju en annan agenda som är viktigare än att så få som möjligt ska bli svårt sjuka och dö, som vaccinkampanjen.

Jag har kopierat en längre beskrivning från facebook från en som varit covid-sjuk som kan ge en vink om hur det går till och hur man lyckas få uppdödstalen.

Kan berätta att jag råkade stifta en obehaglig bekantskap med en viss herr Corona strax efter jul, vilket visade sig vara en ondskefull liten krabat som misshandlade mig rejält och fick mig att hamna på Mölndals sjukhus efter en skakig ambulanstransport. Men döm om min förvåning när jag trots svåra symptom blir hemskickad efter en dryg timme, mer eller mindre utslängd om man ska vara politiskt korrekt.
En sjuksköterska modell ”större man” anländer för att föra ut mig eftersom jag vägrat gå hem med en så trivial motivering som att jag är allvarligt sjuk. Väl utanför entrén kollapsar jag men den manliga sjuksköterskan är rådig och finner sig snabbt. Han hämtar en rullstol för att kunna få iväg mig och trycka in mig i baksätet på Covid-taxin som väntar med motorn igång för att så snabbt som möjligt kunna avlägsna mig från sjukhusområdet. Att min kollaps skulle föranlett att den manliga sjuksköterskan kände någon form av yrkesstolthet och ville hjälpa en sjuk medmänniska verkade dock inte finnas med i hans arbetsbeskrivning eller ens falla inom ramen för hans arbetsmoral.
Men taxi-chauffören som får höra min historia avslöjar att jag inte är den första han kör hem i risigt tillstånd. Och då ska ni veta att akuten på sjukhuset var i stort sett helt tom, så att skylla på platsbrist eller hög arbetsbelastning låter sig inte göras. Jag såg inga andra patienter där och tystnaden var faktiskt öron-bedövande.
Men det är å andra sidan inte helt omöjligt att jag råkade ut för ett prank och att de gömde undan patienterna när jag anlände så att jag inte skulle se dem. Och eftersom jag knappt hann komma in förrän jag blev utslängd så hann givetvis inte gänget hoppa fram och överraska mig.
När jag kommer hem tar det inte ens en kvart förrän jag faller ihop på samma sätt som utanför sjukhusets entré. Och då ska man ha i minnet att jag inte är den som viker mig i första taget, men här var det som att kroppen själv stängde av. In i ambulansen igen för det var ju så himla kul första gången, men denna gång hamnade jag på det fashionabla Östra sjukhuset med en för ögat arkitektoniskt mer tilltalande skyview.
Fick lite dropp (och de var noga med att inte ge för mycket dropp) efter att de konstaterat att pulsen, blodtrycket och syresättningen såg någorlunda ok ut, och två dagar senare ansåg de mig vara frisk och omplåstrad och blev utskriven.
Påpekade bestämt att kroppen inte fungerar som den ska och att jag behöver adekvat medicinsk hjälp men de hänvisade till sina upptäckter gällande ovannämnda medicinska parametrar. Försökte få dem att förstå att kroppen är aningen mer komplicerad än så, eller som min far brukade säga – att kroppen är den mest komplicerade maskinen i universum och att de kanske skulle göra en aningen bredare undersökning men det gick inte alls hem. Mest troligt berodde det på att de bara hade gått kursen ”Puls, blodtryck och syresättning” och således inte kände till något annat.
Efter hemkomst blev jag snabbt sämre till min familjs förtret. Tredje dagen jag var hemma var jag så svag att jag såg nästintill döende ut och hade inte ens ork för att yttra ett par meningar (det värsta som kan hända en debattör av min rang). Min vid det här laget oroliga hustru ringde återigen efter ambulans och väl där slängdes jag in på Östra sjukhusets reklamations-avdelning som kort och gott heter ”Gör om, gör rätt”.
Men de levde bevisligen inte upp till sitt namn (fake marknadsföring à la megalomani), för bara några dagar senare så orkade inte mitt hjärta pumpa längre utan valde att lämna in sin avskedsansökan (kollapsen utanför Mölndals sjukhus entré var en första signal men som inte uppmärksammades). Efter att jag hade hamnat i Dödens väntrum insåg man på Östra sjukhuset sådär helt spontant att jag var nog ganska sjuk ändå. Först då tog de mod till sig för att visa hur duktiga de är på att göra sitt jobb. De lyckades efter hårda förhandlingar och medelst en massiv övertalningskampanj få mitt hjärta att dra tillbaka sin avskedsansökan och gå tillbaka till jobbet och fortsätta utföra sitt livsviktiga arbete.
Beviset var att mitt bröstben värkte något ofantligt i flera dagar, men det var ändå tur att någon på sjukhuset hade gått kvällskursen ”Tryck allt du kan på bröstbenet” och att just kurs-ettan var på plats. Men förmodligen var de bara skräckslagna över att de skulle kunna få IVO på halsen för att de som tilläts undersöka mig bara hade gått kursen ”Puls, blodtryck och syresättning”, vilket var orsak till att allt annat som finns i kroppen och kan krångla på ett galant sätt helt hade förbisetts ytterst nonchalant.
IVA låg som tur är bara några avdelningar bort och personal därifrån rusade till och kunde bidra med sin kompetens. Och här märktes på direkten att de även gått den längre kursen ”Rädda liv”, för trots mitt livshotande tillstånd kunde de snabbt som ögat samla ihop resterna och pussla ihop mig. Det visade sig nämligen att mitt blod var så uttorkat att stackaren bakom bröstbenet inte längre klarade av att pumpa runt den sega sörjan som dessutom var full av blodproppar i ett överväldigande antal.
Dessa små busiga krabater hade helt tagit över kommandot och majoriteten hade bestämt sig för att sammanstråla i en romantisk rendezvous i mina lungor och därmed bröt de helt arrogant FHM´s riktlinjer och regeringens nya begränsningsförordning gällande deltagargränsen om max 8 deltagare beträffande privata sammankomster. I det läget är det ju ganska förståeligt att pumpen lämnade in en avskedsansökan i all hast, för vem vill arbeta under sådana vidriga arbetsförhållanden utan att ha blivit erbjuden en lukrativ löneförhöjning eller ens ett munskydd när nu trängseln blev så omfattande. Nä precis, det hade inte jag heller velat.
Ja, det var ett drama som heter duga enkom pga av att avdelningen ”Gör om, gör rätt” inte levde upp till sitt namn. Och om den medicinska personalen och avdelningen ”Gör om, gör rätt” hade haft fler kurser än ”Puls, blodtryck och syresättning” i bagaget och gjort det man borde ha gjort från början, så hade jag nu inte haft ett hjärtfel som förmodligen kommer att följa mig livet ut. Jag hade inte heller fått blodet skadat så att jag nu måste äta blodförtunnande medicin livet ut (av någon underlig anledning var de hela tiden tveksamma till att ge mig dropp som obestridligen kunde ha motverkat starkt till uppkomsten av förtjockat blod och blodproppar, trots att jag påpekade stup i kvarten att mitt mående förbättrades med upp till 80-90% varje gång jag fick dropp).

Oj oj oj, det låter helt otroligt!
Sen har vi då ett praktexempel från för ett år sen på hur det har gått till med många gamla. Det står att hon inte hade covid, det vore konstigt om hon inte kom med i statistiken över covid-döda.
Mord anmält till Polisen i Uppsala för palliativ vård utan samtycke

Den 6:e april 2020 avled Marianne Yngve på äldreboendet Vardaga Hovstallet i Uppsala klockan 04.45. Då Mariannes make underrättades om dödsfallet fattade denne misstankar om att allt inte gått rätt till.
Den sista gången maken Gösta Yngve hade haft telefonkontakt med sin fru var måndagen den 30 mars då han ringde sin fru via personalen på äldreboendet. Hon var då helt talbar och hade med sin rullator begett sig till serveringsutrymmet för att dricka kaffe. Makarna hade samtalat med varandra helt redigt, detta trots att Marianne hade Alzheimers. Hon hade fått en plats på boendet mer permanent sedan december 2019. När sedan maken Gösta Yngve påföljande dagar sökte sin fru fick han av personalen enbart beskedet att hon för tillfället sover. Dessa dagar infördes också besöksförbud på äldreboendet pga av coronarestriktioner, så Gösta kunde inte hälsa på sin fru.
Av de minnesanteckningar som förts av personalen framgår att man den 31 mars skulle sätta in palliativa läkemedel. ”Behandlingsbegränsningar samt underlag för konstaterande av dödsfall i hemmet uppdaterat”.
Ifråga om insättande av palliativ vård krävs samtycke av patient/nära anhörig. Detta hade inte inhämtats.
Man höjer också dosen av Buprenorfin (opioid). Det ska i sammanhanget nämnas att Marianne inte hade någon infektion av SARS2-CoV19.

Gösta Yngve upplever det hela som att man utan någon som helst informerat samtycke satt in en dödsbringande behandling och betecknar det hela som mord. Detta bekräftas också av de minnesanteckningar som han i sorgearbetet efter sin fru begär ut i juli 2020.

Och nu något om de pågående vaccineringarna.
Fem äldre av ca 40 boende på ett äldreboende i Skåne blev covidsmittade för en vecka sen, fyra av de fem var vaccinerade med två sprutor. Tre av dessa dog (hittills, en vårdas fortfarande på sjukhus).
De hade klarat sig undan covidsmitta tidigare. Media-inlägg om detta finns samlade på denna sidan – https://justpaste.it/1uwjh

Man kan ju tycka att det som brukar föras fram som något självklart, att vaccinerna är den stora frälsaren från den förfärliga pandemin, kanske skulle tonas ner och sansas lite efter sånt här. Och efter att Astra Zenecas vaccin fått så stor uppmärksamhet för sina blodproppar, och att det ”pausats” för de som är yngre än 55 år. För bara några veckor sen skulle det INTE ges till äldre över 65 då det inte ansågs tillräckligt effektivt åt äldre!
Men det gäller troligen inte när det gäller ett vaccin, det finns knappast något som är heligare.

Här är ett liknande exempel från USA, tre nunnor avled i covid efter att ha blivit vaccinerade. Även dessa nunnor hade klarat sig från covidsmitta innan de blev vaccinerade. Liknande exempel från Gibraltar tas också upp i videon –

ISOLATED NUNS DIE DAYS AFTER VACCINE
Three sister in an isolated Kentucky monastery passed away from Covid19 in February after receiving their Covid19 shot. Hear how similar patterns in remote parts of the world are experiencing covid outbreaks and subsequent deaths only after the population has been vaccinated.

-

Ett svar to “9 apr – coviddödstal och vacciner”

  1. 9 apr – coviddödstal och vacciner – Life, Death and all between Says:

    […] Source: 9 apr – coviddödstal och vacciner […]


Skriv här

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: