29 dec

Det är en hel del som har hänt det senaste året som man knappast hade vågat hoppats på. Att TTIP av allt att döma har stoppats, och även CETA – från senaste numret av Nej till EU’s tidning, som ännu inte finns på nätet, om CETA –

Seminariet avslutades med att varken Christofer Fjellkner eller Max Andersson trodde att avtalet skulle bli verklighet. Åtminstone någon/eller några av de 28 parlamenten kommer att fälla avtalet. Dessutom växer motståndet mot avtalet bland fackföreningar och civila organisationer.

Sen har vi BREXIT, hur det nu än går med det så har det skakat om EU-eliten ordentligt.

larouche.se – Lämna eurozonen säger tysk regeringsrådgivare

Handelsblatt Globals redaktörer betonade betydelsen av Bergers uttalande i en förhandsannonsering av intervjun: ”När en tysk topp-insider som Roland Berger, den välkände strategikonsulten, rekommenderar sitt land att lämna den gemensamma valutan euron för att rädda den europeiska unionen. Då vet man att det kanske är något på gång i Berlin.” Om herr Berger talar om det, är det inte osannolikt att has klienter i regeringen och finansministeriet också gör det.

Utvecklingen i Syrien. Återtagandet av Aleppo är troligen en avgörande vändpunkt.

Tim Anderson – Liberation of Aleppo represents US’s most serious setback in 15 years: professor

Se ett inlägg på Syrienbloggen med en video med ett föredrag av Tim Anderson och med länk till förlaget där man kan köpa den svenska översättningen av hans bok, Det smutsiga kriget mot Syrien.

Och så kommer Trump, som har sagt att han vill ha anständiga relationer med Ryssland och som förhoppningsvis vill dra ner på USA’s härjningar i världen.

Robert Parry – A Sour Holiday Season for Neocons

Thus, 2016 is ending on a decidedly sour note for the neocons and liberal interventionists. They had high hopes that 2017 would mark the beginning of an escalated “regime change” adventure in Syria and the start of their “mother of all regime change” schemes for destabilizing nuclear-armed Russia and somehow staging a “color revolution” in Moscow, all while Hillary Clinton took the relationship with Israel “to the next level” as she promised in her speech to the American Israel Public Affairs Committee.
Now, the neocons and liberal hawks find themselves on the outside looking in and one can expect their anger to be voiced at increasing decibels across the mainstream media. But whether anyone still takes them seriously is another question.

Veniamin Popov – The Year it All Changed

Ännu ett inlägg av Lars J Eriksson på Skånska Dagbladet som är unik bland de svenska mainstreammedierna med sin nyktra syn på utrikeshändelserna. Även om han också använder ordet regimen om den syriska regeringen.
Osynlig hand bakom kriget

De olika upp­rors­grupper som slagits mot den sy­riska re­gimen har varit väl­ut­rus­tade, sär­skilt IS-kri­ga­rna. Un­der flera års strider har det fö­rts in va­pen till des­sa för mång­mil­jard­be­lopp. Det har up­pen­bart funnits en osyn­lig hand som önskat och un­der­stött kriget och sett till att för­länga be­folkningens lidande. Vil­ka är des­sa cy­niska krafter?
Bilden från olika käl­lor är rätt sam­stäm­mig. Länder som Sau­di Ara­bi­en och Qa­tar har di­rekt un­der­stött upp­roret i Sy­ri­en efter­som des­sa sun­ni­mus­limska länder varit fi­ent­liga till As­sad­re­gimen och dess hu­vud­al­lie­rade, Iran. På de upp­ro­riskas sida har ock­så funnits en ohe­lig ko­a­li­tion med USA i spetsen som sett till att för­se upp­rors­ma­ka­rna med va­pen, efter­som Sy­ri­en varit i al­li­ans med Iran, ett land som USA gjort till sin hu­vud­fi­en­de. Den som vill in­for­mera sig re­kom­men­deras följa det unga stjärn­skottet i ame­ri­kansk po­li­tik, de­mo­kraten Tulsi Gabbard, som gjort sig känd som en av de hårdaste kri­tikerna av USA:s in­blandning i Sy­ri­en.Me­di­er i väst­världen lever i dag i en fil­ter­bubbla där få av­vi­kan­de röster kan göra sig gäl­lan­de. När det gäller Sy­ri­en­rap­por­teringen är det plåg­samt tyd­ligt.

Nu borde FN borde ta ini­tia­tiv till att ut­reda vil­ka krigets fi­nan­si­ärer har varit som satt Sy­ri­en i brand, öst in va­pen och med­ve­tet skapat en av vår tids största tra­ge­dier

På tal om Nej till EU’s tidning, Kritiska EU-fakta, så är här ett intressant inlägg i det senaste numret, med rubriken –
       Kommissionen tar sig friheter

Annonser

Skriv här

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s