4 nov

Miljöpartiet visar livstecken! En motion som har lagts i riksdagen! En hållbar finansiell infrastruktur

Under 1800-talets första decennier gav privata banker ut sedlar i en rad länder, vilket skapade ett tilltagande kaos på penningmarknaden. Vid århundradets mitt infördes i land efter land lagstiftning som gav centralbanken monopol på att trycka sedlar. Idag har alltjämt Sveriges Riksbank, och motsvarande institutioner i andra länder och valutaområden, monopol på utgivningen av mynt och sedlar, men då dessa bara omfattar några få procent av den totala penningmängden i en modern ekonomi, så har i praktiken privata banker och kreditinstitut återtagit makten över penningutgivningen – när de beviljar sina kunder lån så ”skapas” i praktiken nya pengar, som väsentligen figurerar som elektroniska pengar i form av siffror i bankernas datorer.

Den som har makt över kreditflödena i ett samhälle bestämmer i hög grad vilka idéer som får möjlighet att förverkligas och vilka typer av företag som får chans att växa, och har på så vis ett avgörande inflytande över hela samhällsutvecklingen. Är det rimligt – eller förenligt med de bärande principerna i en demokrati – att denna enorma makt läggs i händerna på ett litet antal aktörer i finanssektorn?

Ur ett demokratiskt perspektiv ter det sig angeläget att Riksbankens makt över penningutgivning – och därmed kreditflöden – stärks.

Ett stärkt demokratiskt inflytande över penningutgivning och kreditflöden förutsätter även en återdemokratiserad Riksbank. Det är orimligt att funktioner som på ett avgörande sätt formar hela samhällsutvecklingen flyttas ut ur demokratin och förläggs till en förment självständig Riksbank, som bara svagt och indirekt kontrolleras av Riksdagen. Den världsledande amerikanske ekonomen och nobelpristagaren Joseph Stiglitz menar att tiden nu är mogen att kritiskt utvärdera Reagans och Thatchers projekt att göra västvärldens centralbanker självständiga. Han framhåller att Indien, Brasilien med flera länder som inte självständiggjort sina centralbanker i själva verket klarat den senaste finanskrisen bättre än flertalet västländer. Stiglitz ställer också frågan vad som egentligen åsyftas med ”självständig” och påpekar att de som sitter i ledningarna för västerländska centralbanker naturligtvis inte befinner sig i något ideologiskt vakuum och han finner det problematiskt att de så ofta hämtas från finanssektorn, alltså den sfär som gav upphov till dagens kris.

Ett inlägg från vänsterpartiets sida – Pengar ska skapas på ett demokratiskt och samhällsnyttigt vis

Ellen Brown om Irland – Ireland: Ground Zero for the Austerity-driven Asset Grab. The Bank Guarantee That Bankrupted Ireland

Today, Ireland is under a different sort of tyranny, one imposed by the banks and the troika—the EU, ECB and IMF. The oppressors have demanded austerity and more austerity, forcing the public to pick up the tab for bills incurred by profligate private bankers.

Ireland could fix its budget problems by leaving the Eurozone, repudiating its blanket bank guarantee as “odious” (obtained by fraud and under duress), and issuing its own national currency. The currency could then be used to fund infrastructure and restore social services, putting the Irish back to work.

Short of leaving the Eurozone, Ireland could reduce its interest burden and expand local credit by forming publicly-owned banks, on the model of the Bank of North Dakota. The newly-formed Public Banking Forum of Ireland is pursuing that option. In Wales, which has also been exploited for its coal, mobilizing for a public bank is being organized by the Arian Cymru ‘BERW’ (Banking and Economic Regeneration Wales).

 

Också en viktig sak – svd.se – Det växande övertidsberget

Övertiden i Sverige uppgår till 4,6 miljoner timmar – i veckan. Det motsvarar över 117 000 jobb enligt fackförbundet TCO.

Otroligt att vi låter oss luras att tro och tycka att det är ett problem att vi inte behöver jobba 10 timmar per dag, eller ens 8, och att en anställning är en åtråvärd bristvara!

ullenhdd0

-

Skriv här

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

«

»
%d bloggare gillar detta: