kraschen

Då är det väl nu som allmän mobilisering gäller!
Jag tror att den ekonomiska krasch som helt tydligt nu släpps lös, ingår i en gammal plan. Det är nog inte särskilt många av de stora världshändelserna som sker spontant och naturligt. Finans-ayatollorna i toppen vet nog rätt bra vad dom sysslar med, se bara alla vanvettiga avreglingar särskilt av den amerikanska ekonomin de senaste 10-15 åren, det vanvettiga spekulerandet med oändligt med obegripliga derivat och det gränslösa utdelandet av huslån till de man måste ha vetat inte skulle klara av att betala.
Enligt Muhammad Raafeq i ett radioprogram den 31 juli har ”dom” sen länge planerat att ta ner USA genom att förstöra deras ekonomi. När kraschen inträffade för 3 år sen var man inte riktigt beredda utan fick sätta en pistol mot tinningen på politikerna och säga; ”ge oss alla era och era barn och barnbarns pengar annars spränger vi världsekonomin i luften”. Nu har man då stulit tillräckligt och nästa steg är troligen att införa diktatur, helst en global sådan. Man tog ju viktiga steg förra veckan i och med den sk super-kongressen som ska införas med tolv handplockade individer, som Tarpley sa, det blir knappast Dennis Kucinich eller Ron Paul som kommer att ingå i den.
Ytterligare steg mot diktatur vill man ta även i Europa, se Robert Bergqvists uttalande, svd.se, 8 aug.

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, ser två vägar för eurosamarbetet. Antingen skrotas valutaunionen, eller så skapas Europas Förenta Stater. Och Bergqvist ser tecken på att en sådan fullskalig politisk union är på väg. Nästa steg borde därmed bli att diskutera en fiskal union med gemensamma skattebeslut.

– Där har till exempel ECB-chefen Trichet varit ute och vädrat tanken om att skapa ett gemensamt finansdepartement i Europa för att formera politiken. Har du tagit det steget är du ganska nära Europas Förenta Stater, säger Robert Bergqvist.

”Har du tagit steget…” Denne Bergqvist borde sättas bakom galler!

I övrigt tror jag att man på larouche.se gör en ganska riktig bedömning av läget:

Under en dimridå av terrorattacker, hot om terrorattacker och hot om nedgradering av nationers kreditbetyg från oligarkiska finansinstitut, lyckades diktatorn i Vita Huset, Barack Obama, att tvinga/lura kongressen att rösta igenom vad kan beskrivas som en hitlerkupp, en kupp som gjordes med förevändningen av höjningen av USA:s lånetak och budgetbalanseringen. USA:s folkstyre sattes ur spel och man tillät massiva nedskärningar av befolkningens välfärd och strypning av investeringar i den reala ekonomin. Samtidigt hörs röster på den misslyckade Europeiska kontinenten kräva att politiker och regeringar ”gör mer” för att tillfredsställa och lugna ”marknaden”, det vill säga att straffa sin egen befolkning för att betala bankernas och finansbolagens spelskulder. Detta kan göras, som vi har läst så ofta i kommentarer de senaste veckorna, genom skapandet av en ”europeisk superstat” under en diktatorisk EU-regim där de suveräna medlemsstaterna inte längre får bestämma över sina ekonomier, därför att, som det står i kommentarerna, marknaden har bedömt att regeringar kan inte sköta sina ekonomier. Dessutom, kan man inte längre tolerera protester från arga medborgare mot fascistisk åtstramning, eftersom dessa protester ”göder extremism” och terrorism!

Men, som det har hänt så ofta i historien, blir vad makthavarna tror är deras styrka till deras svaghet, och deras skenbara seger till deras nederlag. De självaste marknaderna som krävde Obamas diktaturstyre, kollapsade dagarna efter kongressen godkänt det. Som det bör vara klart för läsare av LaRoucherörelsens rapporter, så är systemet sedan länge dött. Det kan inte återupplivas. Ju längre man väntar med att begrava det, desto större onödiga uppoffringar måste nationer göra, vilket tillintetgör deras realekonomiska potential som de behöver för att återhämta sig från kollapsen, dvs de gräver sin egen grav.


…som Jacques Attali, den grå eminensen bakom Mitterrand, nyligen skrävlade: man byggde från början medvetet in fel i eurosystemet, för att den europeiska federala staten under krisförhållanden så småningom skulle kunna drivas igenom i alla fall.

Vem som ska styra den tilltänkta EU-staten, det gav det senaste toppmötet en vink om. FAZ citerade bankfolk om resultatet av överläggningarna: ”Vi måste vara nöjda med lösningen, [Deutsche Bank-chefen] Josef Ackermann sitter ju med vid bordet.” Faktiskt samlades en handfull toppbankirer några timmar innan på Rue de la Loi 155 i Bryssel, bara några kvarter från EU-rådets högkvarter, och formulerade de sista detaljerna i det redan förberedda Grekland/EFSF-paketet, som de 17 stats- och regeringscheferna sedan från klockan 12 till 21 ”utarbetade”, d.v.s. översatte till en ”acceptabel” kommuniké från EU-rådet. Bankgruppen leds av Josef Ackermann och kallas Institute of International Finance (IIF). Den har sitt säte i Washington och säger sig vara ”den enda globala finansinstitutionen i vilken de 140 ledande bankerna, försäkringsbolagen och kapitalförvaltningsbolagen från 70 länder har slutit sig samman”. [En annan i ledningen för IIF är dess skattmästare Marcus Wallenberg.]

 

Newspaper Cartoons from 1912 explain everything happening today – jag har samlat lite material på den här sidan – http://ybel.pen.io

 

-

>

Annonser
Publicerat i ekonomi. 20 Comments »

20 svar to “kraschen”

 1. orbiT tankesmedjA Says:

  Tolvarna borde läsa Romans 12:2 minst hundra gånger om dagen tills de hajar grejen att de är inga bra Guds avbilder.
  Gud är god och inte onda som ni Tolvare är, undrar hur många gånger ni ska fjanta er med detta tolvande hela tiden, ni sabba ju för hela fridens namn hela atmosfären och till och med erkände det och plan b trots att de flesta vetenskaps män ville ha en öppen diskussion med allmänheten om detta så gjorde ni det bakom allas våra ryggar.
  Ljuset på bordet va är det? Ni är ! ops , ja jag ska inte döma ,det gör ni själva genom att döma er själva genom att ni aldrig kommer att kunna förlåta trots att ni får det
  även givet för er som alla andra, jag tror ni kommer döma bort er själva från Gud och värre en så kan man inte döma sig.
  God luck any way. So not even Gud judge you…..Think about it and please change your self.

  • orbiT tankesmedjA Says:

   Det tecknet ni gav var rätt ”tvetydligt” över mitt huvud just nu, är ni varma eller är ni kalla, eller är ni bara ljumna?
   Fly by again…

 2. orbiT tankesmedjA Says:

  Man bedöms av sina handlingar och även jag kan ju inte undvika de handlingar jag ser exempel face book full med hjärntvättade som till mig synes inte har något liv om jag nu ser till handlingarna bland annat en av era piloter…
  Är det er strävan, en hjärndöd planet?

 3. orbiT tankesmedjA Says:

  Har inget mer att säga så tortyren kan ju utebli eller hur, eller vill ni detta för ert nöjes skull? Hur var det där med om ett endaste hår kröks……….Ni TOLV?

 4. HCA Says:

  Allt är en iscensatt världskupp. Inte bara en statskupp, utan flera länder är under pågående attack som snart når sin kulmen..

  Följ mina tankar, så ska vi se om jag får ihop det på slutet:
  – Vid förra ”krisen” fick vi smaka den beska medicinen av att rädda bankerna. Med några få undantag (Island t.ex..) så följde den stora massan bara med och betalade villigt för att bankirerna skulle kunna få fortsätta åtnjuta rikedomens söta nektar.. Se det som en ”generalrepetition” inför den grandiosa show man nu sätter upp.
  – Krisen 08/09 innebar att guldet också sjönk i värde. Så är inte fallet nu, utan tvärtom. Varje dag slås nya rekord, och idag är guldet nästan dubbelt så dyr som den någonsin tidigare varit. Riksbanken i Sverige sålde under 05/09 va 60 TON guld för okänd summa till okända köpare. Okänt för oss det vill säga.. Samma sak sägs ha skett över hela världen, men har inte bekräftat det själv ännu.
  – Förra året genomfördes en regelrätt statskupp i Sverige (hur nu iofs en statskupp kan vara regelrätt, men men) när de folkvalda ändrade vår grundlag. Några saker sticker ut från dessa ändringar. Bl.a. att Sveriges medlemskap i EU nu är inskrivet i grundlagen, vilket gör det närmast omöjligt att genom folkets vilja kunna kliva av det tåget. Så här står det: ”Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete”. Sen har de helt slopat lydelsen att ”Riksdagen är folkets främsta företrädare”, så vilka som nu är företrädare för oss, folket, är lite höljt i dunkel. En annan sak som framkommer när man läser ändringarna är att kommunernas förmån att ta ut skatt inte längre finns med. Texten det gäller är ”I riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar. Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter.” Istället finns nu lydelsen ”I riket finns kommuner på lokal och regional nivå.”.. Så det kan innebära att kommunen nu tar ut skatt av medborgarna enbart för att vi inte säger nej till det. Stödet verkar, som jag ser det, inte finnas kvar..

  Sverige har förberetts på det som SEB-snubben pratar om, ett Sverige som ingår i en ny stormakt, ett USA i Europa.
  För mig är grundlagsändringarna som smögs igenom något som pekar mot samma håll..
  Den lilla klicken längst upp har under kanske tio år eller mer köpt upp otroliga mängder med guld, utan att bli avslöjade av media. Vilket är lätt, eftersom de äger nästan allt inom media.
  Krisen 08/09 kan ses som steg 1, eller en generalrepetition. Dessutom som en show för att vänja oss vid att detta är det normala att vi ska solidariskt hjälpas åt för att rädda bankerna, men att det beskrivs som att rädda folket, länderna osv. Nu kan de lansera steg 2, den slutliga kollapsen av finanssystemet..
  Ur askan sedermera kommer man presentera en säkrare grund för finanserna, nämligen att guldet ska vara den gällande normen sas, ”gold standard”. En återgång till det som var..
  Eftersom den lilla klicken sitter på fantastiska mängder av denna metall, så kommer även skillnaden mellan dem och oss bli ännu större, vilket per automatik innebär att de blir ännu rikare.
  Att går till en guldstandard är enbart fel, och kommer som sagt innebära att vi blir än mer till slavar. Under flera år har denna lilla klick parasiter gjort sitt yttersta för att dränera guldet från folket. Att gå från pengar utan egentligt värde annat än tro, till guld som baseras på samma typ av tro om än att det finns fysiskt, gör på inget sätt systemet mer rätt.
  En tro-valuta mot en annan bara.

  Eftersom exempelvis grundlagsändringarna, uppköpet av guld och de ditmonterade olika systemen inom finanssektorn på inget vis är nya påfund, så står det klart att detta är ett planerat sätt för en ytterst liten grupp människor att få kontroll på planetens alla tillgångar.
  Och vi, människorna, ses endast som tillgångar alt kostnader i deras ögon.

  ”Så fruktansvärd kan ingen människa vara” ”För att detta ska vara verkligt så krävs det närmast omänsklig ondska”.
  Precis. Så är det.
  För de som tvivlar kan jag bara peka på några olika exempel. I Sverige har vi det fullständigt katastrofala sjukförsäkringssystemet, som är så illa dåligt så det har fått flera att ta sina egna liv för att de inte klarar av det hela. Cancersjuka tvingas jobba. Familjer och enskilda liv slås i spillror.
  Vad gör politikerna? Jo, käbblar om skitsaker.. Inte ändrar de något som är så uppenbart fel, omänskligt och osmakligt perverst..
  Hur många ledare skickar soldater ut i krig? Särskilt krig med enbart ekonomiska vinstintressen bakom, såsom Irak och Afghanistan. Inte en tanke på de enskilda personernas lidande, utan man har enbart dollartecken och maktsymboler framför ögonen..
  Världen över låter man allehanda lobbygrupper styra vad som ska tillåtas i maten, eller vilka läkemedel som det ska satsas på. Att det är förenat med livsfara göms undan, vilket görs gladeligen för en slant i fickan.
  Vi skulle vaccinera oss i drivor, baserat på antaganden, lögner och uppblåsta hotbilder, och politikerna stod bakom detta och betalade gärna dessutom för att vi skulle vara försökskaniner i miljoner. De gjorde det för en högre sak, nämligen rädda en bransch i knipa, och har inga betänkligheter med hur och hur många som drabbades.

  Så ja, de som sägs leda oss saknar det vi normala har, som empati, rättvisetänkande och godhet.
  Det är även därför de så lätt kan leda oss mot vår egen undergång, pina oss och samtidigt få oss att betala för det.
  Vi är på tok för naiva och godtrogna mot dem helt enkelt.

 5. Kerstin Says:

  Larouche är en tämligen snuskig organisation. Den hette en gång EAP, Europeiska arbetarpartiet.

  • Stan Says:

   De heter nog fortfarande EAP. Kan det vara så att du fått din bild av en smutskastningskampanj från officiellt håll mot Larouche, en kampanj som tillkommit därför att han har en klar bild av de verkliga maktförhållandena i världspolitiken och talar klarspråk om det. Han kallar ”dom” för det brittiska imperiet, och menar att det verkliga centret för finans-oligarkerna som styr väst från bakom kulisserna är London. USA bildades av de som försökte komma undan detta imperium och skapa ett fritt land, utan en överhet med speciella privilegierade. Just nu ser det ut som att detta imperium häller på att lyckas med sin plan att förgöra detta fria land (ja jag vet, det har inte varit särskilt fritt på länge, men nu är man på väg att knäcka det riktigt).
   Själv har jag stora problem med Larouche’s kärnkraftsfundamentalism t.ex. Men när det gäller makten och finansen har han nog en ganska riktig bild.

 6. Kerstin Says:

  Jag träffade på EAP första gången i början av 70-talet, och det var en skum organisation då och är fortfarande. Har du läste om LaRouche i Wikipedia karln verkat totalt vrickad:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_LaRouche

  Jag skulle akta mig för att associeras med de här tokstollarna. Det finns förvisso konspirationer, men man får inte tro på allt i den vägen.

 7. orbiT tankesmedjA Says:

  Det är många org. som utnyttjar sanningen för att skapa oreda. Mins inte vad det var som gjorde att de kom i min skrot hink liksom där sightgate är och även alex jones med mera. Vissa är nog bara korkade eller så har de ett mål med sitt handlande eller jobbar då för andras mål, som vanligt med andra ord. RT är där också.

 8. HCA Says:

  Kerstin, regel 1 A när man inte följer main-stream i tänkande, tyckande och vetande är att samtidigt som man ska vara öppen för allt från alla håll så ska man samtidigt vara kritisk mot dessa källor.
  Just LaRouche är jag inte insatt i, men det förändrar inte grundtanken.

  David Icke är en annan person som blivit hånad och bespottad, och där har jag personligen svårt med några av hans teorier. Men, han är rätt inne på många saker också..

  Att helt bortse från en källa för att en eller flera delar av den källan är antingen bevisligen fel eller suddig är det ”de” vill.
  I så fall så kan det inte finnas någon sanning eller verklighet, för alla har haft fel eller sett saker ur ett påverkande skimmer såsom t.ex. religion eller politisk övertygelse och försökt böja sanning och verklighet efter det.
  Ljuger någon medvetet eller omedvetet om en sak, så kan den personen faktiskt prata sanning om en annan. En lögn berättar också en sanning, då det visar vad en person, rörelse, regering osv är rädd för eller mpste hålla dolt.

  Det är en förbaskat smal egg att trippa på, och det är inte lätt att ta varje steg rätt. Ibland slinter man och man har fel, men lär man sig efter det så har felet gjort någon nytta och inte bara skada.

  ”Sanningsrörelsen” gällande 9/11 är väl det bästa exemplet på hur man använder små saker för att misskreditera allt.
  För man fram en konstighet, som visar sig inte vara en konstighet pga att den fakta e.d. man fått fram från början är fel, ja då är man ute och snedseglar med allt man för fram som konstigt osv gällande den officiella konspirationsteorin.

  Det är som att säga att min son alltid ljuger för mig för att han i förrgår ljög om vem som hade haft sönder en skiva..
  Så är inte fallet, inte hos mig iaf 🙂

 9. Kerstin Says:

  Nu är det visst så, som HCA skriver, att ingen galning är så galen att allt han eller hon säger är ren galenskap. Det gäller bara att vara försiktig med vad man tar på allvar av det galningarna säger :-).

  Nätet har ju öppnat för och sprider de mest otroliga konspirationsteorier, somliga är så galna att jag inte förstår att någon enda människor tror på dem, andra är inte helt orimliga och några är nog korrekta. Problemet är att det ofta är svårt att skilja ut galenskaperna från förnuftet när det är på det här sättet.

  • Lincoln Says:

   Jo, det är lite konstigt Kerstin att du t.ex tror på den galna officiella konspirationsteorin att ett gäng knarkande, supande ”fundamentalistiska” muslimer, som inte kunde flyga flygplan, men trots det kapade fyra flygplan med kartongöppnare som de sedan flög in i två skyskrapor men lyckades få tre skyskrapor att falla i fritt fall, rakt precis ner som i vilken vanlig controlled demolition som helst. Och allt detta sköttes av en skäggig njursjuk man som släpade runt med en dialysmaskin från grotta till grotta i Afghanistan.

   Var är ditt ifrågasättande av den galenskapen, Kerstin? Istället kallar du alla som har en avvikande uppfattning för ”galna”, konspirationsteoretiker etc.

   Om man påpekar fakta att ett gäng Israeler dessutom blev tagna, utklädda till araber, av polisen den 11/99 med skåpbilar fullastade med bomber på väg mot Washingtonbron är man dessutom antisemit. Och, visstja, de hade kartongöppnare också, i skåpbilen. Firman som Israelerna bodde Bara att kolla upp Dancing Israelis på youtube, betydligt mer väldokumenterat än allt skit som matats oss om 911 genom konspirationsmassmedian som använder ”weapon of mass lies” .på daglig basis.

   Kerstin, din trovärdighet har sjunkit som en sten. För du lär ju fortsätta förklara allt och alla som ifrågasätter den officiella konspirationsteorin om 911 såsom ”konspirationsteoretiker” och ”galn”, eller hur.
   Seså, svamla loss nu, Kerstin! Men jag börjar starkt tro, efter att ha följt dig ett tag, att du är mer ute efter att sudda än att skapa klarhet. För det är ju vad du kommer göra – du kommer dra igång svamlet om att det är osannorligt att CIA/Mossad skulle kunna göra en sådan sak och fråga efter motiv. Men det är lika idiotiskt som att kräva motiv för att bevisa Breiviks skuld. Breivik blev ertappad när han begick brottet – det blev det de Israeliska agenterna också. Men det ska, som sagt bli intressant att se vad du använder för svammel, guilt by association, eller annan teknik denna gång för att skita ner åsikter som inte stryker den officiella lögnen medhårs..

   @Stan
   Bra skrivet! Finns inte mycket att tillågga!

 10. orbiT tankesmedjA Says:

  Jag såg ett klipp när Bush satt på dagis avbröt läsningen för barnen i boken upp och ner som han hade knät, någon filmade honom så klart ,vem skulle inte det om han var på besök på ett dagis, tiden är det intressanta när han svara i telefon och hans leende han såg ju inte förskräckt ut, nåväl kanske var det en väldigt elak förälder som ljugit om tid och filmat någon som likna herrn inte vet jag men det är för många nöjda leenden i flera av dessa munnar och så lätt lurad är ju inte jag.

 11. Sveno Says:

  Ja kerstin med din sett att se på världen så skall vi nog alla lägga ner vårt kritiska tankesätt. Om du vill ha exempel på desinfomationens skador för att exempelvis misskreditera ngn och därmed få dig Kerstin att avsky denna person är diger. Jag föreslår till alla att ha en öppen syn. Med det menar jag att även din bästa informationskälla skall du ta med en nypa salt. Sedan skall du ta in så mycket information som möjligt och sedan bestäma dig åt vilket håll du tror. Men du bör aldrig gräva ner dig i en synvinkel då blir du ett lätt byte.

 12. Hans Says:

  Kerstin, se den här filmen och bilda dig en egen uppfattning!

  http://larouche.se/artikel/eaptv-sanningen-om-laroucherorelsen-i-sverige-eap

  • Stan Says:

   Ursäkta att kommentaren inte kommit in, idag 22 aug råkade jag kolla spamfiltret, för ibland fastnar kommentarer där som inte borde det, och fann din. Tack för den, jag ska också titta närmare på den.

 13. Carl Norberg Says:

  Som Lincoln belyser så är allt ett på denna jord, antingen man nu själv ser detta eller inte och vågar man inte ens öppna sina ögon så lär man heller aldrig se någonting. Och antalet ”Kerstinar” med en uppenbart systembevarande agenda, antingen de själva nu förstår detta eller inte, den synes var i ökande.

 14. Kerstin Says:

  Lincoln:
  Var har jag sagt att jag tror på den officiella berättelsen om 9/11. Kan inte erinra mig att jag gjort det någon gång på nätet. Har jag det så påminn mig om var.


Skriv här

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s