varning för Rompuy

Ovanpå allt annat, attacken mot egenodling, Acta-avtalet, datalagringsdirektivet, den lömska dolda ändringen av grundlagen där EU-medlemskap och Lissabonfördrag ska skrivas in i grundlagen (osv jag har säkert glömt mycket annat), kom idag Herman von Rompuy med uttalanden som undanröjer alla tvivel om att de värsta farhågorna om EU stämmer! Det verkar råda en viss desperation nu bland de höga herrarna och deras hantlangare!

Från dailymail.co.uk:

The age of the nation state is over and the idea that countries can stand alone is an ‘illusion’ and a ‘lie’, the EU president believes.

In one of the most open proclamations of the goal of a European superstate since the heyday of Jacques Delors, Herman Van Rompuy went on to denounce Eurosceptism as the greatest threat to peace.

Mr Van Rompuy’s speech in the German capital told his audience that ‘the time of the homogenous nation state is over’.

‘In every member state, there are people who believe their country can survive alone in the globalised world. It is more than an illusion – it is a lie.’

The Belgian equated Euroscepticism with fear, which eventually leads to war – echoing former French president Francois Mitterrand’s famous phrase that ‘nationalism is war’.

The biggest enemy of Europe today is fear,’ he said. ‘Fear leads to egoism, egoism leads to nationalism, and nationalism leads to war’

Det spekuleras ju mycket om att målet för finans-ayatollorna är ett centralt totalitärt världsstyre som dom naturligtvis då har kontrollen över. Det ser ut som att man inte tycker sig ha tid att vänta så mycket längre på att nå sitt mål nu, och man talar i stort sett öppet om det. EU är helt klart en modell och ett steg på vägen. Jag brukar försöka undvika den sliskiga proffsmanipulatorn och bedragaren Fredrik Reinfeldt så mycket jag kan, men jag är nästan helt säker på att jag hört honom tala om ”det nationella oket” vid något tillfälle i år.

Mary Ellen Synon – Van Rompuy: more dangerous than he looks – Daniel Hannan – Why is it only Eurosceptics who are called ‘swivel-eyed’? och Herman Van Rompuy: Euroscepticism leads to war

Tack Nigel Farage för att du har kurage att föra folkets talan mot överhetens övergrepp – videon där Farage säger Rompoy några sanningens ord från tidigare i år.

Om attacken mot den fria odlingen – raraväxter.com – Rädda den odlade mångfalden!

Detta är en frågeställning som osökt får oss att tänka på den lagstiftning som USA idag står inför. De är nu, efter en mycket aggressiv lobbying från frö- kemi- och livsmedelsjättar, på randen till att införa en ny lagstiftning vilken går att studera närmare om man söker på:
S 510 FDA Food and Safety Modernisation Act
Enligt detta lagförslag blir det i princip förbjudet för privatpersoner att skörda egna frön samt odla grönsaker annat än i en väldigt begränsad omfattning. Det blir förbjudet att ge grannen några av sina hemodlade grönsaker. Det blir också i princip omöjligt för mindre aktörer att producera utsäde, något som per automatik gynnar de riktigt stora fröproducenterna. Man byråkratiserar och gör även försäljning av grönsaker i stort sett omöjlig för mindre odlare och torghandlare. Kort sagt så kommer detta att leda till en enorm maktförskjutning från små aktörer till stora koncerner. Motståndet är massivt från hobbyodlare, ekologiska odlare och torghandlare. Skälet för införandet av denna lagstiftning sägs vara omsorg om medborgarnas hälsa.

“If accepted [S 510] would preclude the public’s right to grow, own, trade, transport, share, feed and eat each and every food that nature makes. It will become the most offensive authority against the cultivation, trade and consumption of food and agricultural products of one’s choice. It will be unconstitutional and contrary to natural law or, if you like, the will of God.”
Dr. Shiv Chopra, Canada Health whistleblower

Vi noterar att dessa hårdföra regleringar som av en händelse genomdrivs i princip samtidigt i USA och EU. Som vi ser det så handlar detta ytterst om makten över vår mat.

Rune Lanestrand – Avskytt Jordbruksverk vill utrota värdefulla köksväxterJordbruksverkets enfald hotar biologisk mångfald!

Sen var det Acta-avtalet och datalagringsdirektivet, Jens Holm intervjuas i en artikel i PC För Alla- De nya antipiratlagarna ”Oerhört upprörande”:

Hur anser du att hela den här processen har hanterats av EU och den svenska regeringen?
– Illa. Det har varit en lång process med mörkläggning och desinformation från början till slut. Som folkvald vet jag ännu inte vilka exakta konsekvenser Acta kommer medföra för svensk lagstiftning. Det är oerhört frustrerande och upprörande. Sverige borde frysa förhandlingarna och se till att alla parlament involveras. Annars kan man lika gärna lägga ned förhandlingarna helt och hållet.

Hur förhåller sig lagar som exempelvis datalagringsdirektivet och FRA-lagen till Sveriges grundlag? PC För Alla kontaktade Mathias Säfsten på justitiedepartementets grundlagsenhet för att ta reda på hur det egentligen ligger till.

Enligt Sveriges grundlag (regeringsformen 2:a kapitlet, 6§), står det att svenska medborgare är skyddade mot hemlig avlyssning. Hur kommer det sig att lagar som FRA-lagen och Datalagringsdirektivet kan godkännas?

– Det finns grundläggande bestämmelser om skydd av de mänskliga fri- och rättigheterna angivna i ett antal bestämmelser i 2 kap. regeringsformen. Ett antal av de grundläggande fri- och rättigheterna är absoluta. Det innebär att de inte får inskränkas, säger Mathias Säfsten.

Som exempel ger han förbudet mot dödsstraff och förbudet mot kroppsstraff och tortyr (2 kap. 4 och 5 §). Alla grundläggande fri- och rättigheter är emellertid inte absoluta. En rad fri- och rättigheter är relativa i den meningen att de är möjligt att begränsa dem på olika sätt.

– Begränsningar får göras i lagar för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, under förutsättning att begränsningarna inte går utöver vad som är nödvändigt, berättar Mathias Säfsten.

Begränsningarna får dock inte sträcka sig så långt att de utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Sådana begränsningar får inte heller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning.

I och med att en ny grundlag har röstats igenom i EU, vilken grundlag väger nu tyngst, Sveriges grundlag eller EUs?
– Som medlem i EU omfattas Sverige av EU-rätten, vilket betyder att lagar som stiftats gemensamt i EU i regel står över medlemmarnas nationella lagar.

EU-rätten är alltså överordnad nationell rätt, men det finns enligt svensk uppfattning en ventil för vissa speciella situationer.
– Om Europaparlamentet till exempel skulle anta en rättsakt där våra domstolar inte tycker att fri- och rättighetsskyddet är tillräckligt, kan vi alltså ur ett konstitutionellt perspektiv hävda att beslutanderätt inte överlåtits och att den nationella rätten således ska gälla, säger Mathias Säfsten.

Det är en gåta hur propagandamedierna lyckas hålla en så stor del av svenskarna hypnotiserade att vi inte har sparkat ut EU för länge sen!

Max Keiser hos Alex Jones för ett par dagar sen. Alan Greenspan talar, (på mötet som hölls på samma ställe som bankkartellen i hemlighet lade upp planerna för Federal Reserve för hundra år sen!, när sen lagförslaget lades fram låtsades man vara emot det, för att skapa intrycket att det var i folkets intresse,samma förslagenhet då som nu) om att bedrägeri och kriminalitet förekommit i det finansiella systemet och bidragit till kraschen. video del 2

-

Skriv här

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s